All-Creator & Brahman & The Trinity
Brahma tells; Trancending love to wisdomFrom Sarah with love, Sarrah Connor
May the resistance get a child of the All-creator
Bolke de Beer vliegt naar het universum


Inhoudsopgave:

Stad van het Licht
Hoe een engel worden
Gelofte Ahimsa
Bron van Levend water
Handreiking voor geluk
Religie Alschepper
Graancirkels
Yantra's en Mantra's
Portaal naar Wijsheid
Zoektocht onverwoordbaar
Hoe leren zonder denken
Kinderen
Verantwoordelijkheid
Heilgen van verre oorden
De test van Christus
A survivor of destiny's child.
Peppie en Kokkie, overleven de oorlog.


Inhoudsopgave:

Freemason semper fidelis
Wijzigheden
Formule Einstein
Voorouder verering
Beproeving der bronnen
Drievoudig kans op Christen zijn
Hoe een engel worden bij leven en dood
Wat te doen bij Leed en Ongeluk
Het geheime vermogen van de Mens
Doel van opvoeding; Vaststelling
Het werk van een Heilge Engel
Vruchten van Werk en Gebed
De juiste plek van de Duivel
Werkelijkheid
Toon Hermans en humor
Love don't cost a thing, Jennifer lopez
Gewetensvraag: Hou je van je zelf


Inhoudsopgave:

Engelenbrood
Melaatsheid
Koning en Konega
Liefdes Offer
De Ware geliefde
Mijn zilverbeeld
Waarheid
Infor
Ruimtelingen
Awara Liva
De Weg
Shakespeare
My love my devotion
De Verlokking
Het recht op bijnaam
Magical Machine, brooke fraser
Wat is beter; een lieve computer, of een boze heks


Inhoudsopgave:

Een duveltje
Odyssee
De Zon des Levens
Al-Schepper
Swami
Het huwelijk van Solon
De wens van Salomo
De appel van Paris Bastion
De ongecompliceeerde werkelijkheid
My dear cheettah
Toverkracht
Sesam open u
Hoorn des overvloeds
Waar is de honing
Brood en Melk
Supreme love; Robbie Williams
De kabouter is verliefd op de AlschepperInhoudsopgave:

Wie is het, de ware
Platonische liefde
De karma-bankrekening
De zilveren spiegel
Godin de Aarde
Het daglicht
Wijsheid
Verliefdheid
De Tijd als symbool
Clown Bassie
Shakespeare, to be
Bassie de clown
Feestdagen
Wie is er boven ons
Rechts-stelsel
Liefde bij ons


Livin da vie da loca; Ricky Martin
Waiting for the true love, unconditionally

Inhoudsopgave:

De doos van pandora
Ethiek in een inclusieve samenleving
Onbekende wet: Royatieverzoek
De hel en de kerk
Rituelen versus wijsheid
Functies uit verre oorden
De gezant van de Alschepper
De prinses, als gunst voor zegen
De prins van het leven
Belofte van wezen
Black Life water
Orb of Black lightr
Regels Hoger leven
Zielsverwisseling
Telepatische vermogens benutten


E ritorna da te; Laura pausini
Ongewild lijden, brengt een deugd

Inhoudsopgave:

Oefenaren
De beproeving voor een koningin
De haren van samson
Informatieplicht
Atheisme
Grondrecht
Slechte wetten
Bijstand en uitkeringen
Volwassen en verantwoording
Films op de straat
Een song voor
De wet van meden en perzen
Burger en wet
Een artikel zonder nut
Gunsteling


Ghost whisperer; Jennifer Love Hewitt
Een onzichtbare vriendin uit de blauwe hemel

Inhoudsopgave:

Vreemdeling
Je eigen plicht
Oordeel
Duivel hitler
Van Polytheisme naar twee-godendom
Kind en ouderplicht
Paralel of tweevoudig systeem
Verantwoord programmeren
Polytheisme
grote verwonding genezen
Brandwonden en zweren
Jnana yoga: tijdelijkheid
Doen wat nodig en goed is
Waar is de Alschepper
Studie proxima's


Water world; Kevin Costner & Jennifer Lawrence
zilver draad en water; code 925


Inhoudsopgave:

Water World
Hindoe Gebeden
Schulden vereffenen
Maatschappelijk oordeel
Aarde dromen
Denken, een andere kant
Archetypes
Pijn en vrijwilligheid
Priester gelofte
Double President
Kanttekening christendom
Acceptatie
Hari Seldon Futura
De kenners van Brahman
Onze nachtzielen


The X Files & Intuitive Empaths from Gaia
Projection of Silver discs ( From the Host)


Inhoudsopgave:

Godheads of forgotten past
Giften aan Goden
Middel voor ondervragen
Wijsheid over levenseinde
Aanwezig in volle aandacht
Levensvragen als antwoord
Donkere cabine
Levensenergie bijladen
Commanches, beveiligers
Inzichten van Gaia
Cognitieve herwaardering
Richting Seneca
Drievoudig aangenomen
Christus en de Essenen
Perpetuum mobilee


Valerian and the city of a thousand planets;

Een stad (Brahmapolis) dichtbij,
en een land (Isaï, Jnana Loka) ver weg
Verbonden door (Param) Atman & Brahman

Inhoudsopgave:

Isa, een parakleet of wijsheid
Sat, het zout der aarde
Het paradijs, het land Isaï
Gebeden in het Licht
Heilige Antonius
Straf der Goden
de Engelen orde
De beker van Socrates
Gesprek met God
Oordelen over moraliteit
Brahman de Tijd
Goddelijke genade
De Inclusieve samenleving
Het hemelrijk der Goden
De Zondvloed als straf


Noach, the vessel to Safe refuge

Wisdom the guide of the Holy
Virtue the path to Peace
Service as the goal of Life

Inhoudsopgave:

De beproeving der gelovigen
Engelenboodschapper
Kinderen
Het land van melk en honing
Illumniatie
Elementen
Leraar Isa-Upanishad
Gebed voor Levensoordeel
Politieke waardering
Levensoord;Waar levens vorm krijgen
Voetsporen van Jezus
Apostel Johannes
Het menselijk recht
Redding van demonen
De onzichtbare wereld van de dood


The Road to Heaven with Lord Sebaoth
Baptist Joannes for the sword through the heart;
the choice for pleasure or the road to peace
Conjoining the wisdom and the lifeplight

Inhoudsopgave:

De Heere Sebaoth
Iedereen heeft een levenstaak
Objectgrenzen en wetenschap
Tijd Wachters
Twee zijden van de spiegelwereld
Aartsengel Metatron
Neem jij het evangelie aan?
Het volk der draken
De schaduw op aarde
Kostprijs van gratie
Een helpende hand van verre
De stad van licht
Wilgevoel tot handelen
Zielsbinding tussen soulmates
menselijkheid


Rachel & Keyra of Continuum with Sadtech
Time travel to Surrender a Godhead

Inhoudsopgave:

Offerande aan de Almacht
Aartsengel Michael
Het Geschenk, de heilbede
Kernafval, een manier van verwerking
Respect voor het Leven
De ziel en de kennis van God
Van internet naar Board-systeem
Een verloren stem over Religie
Demonen en bescherming van God
Alexander de Grote en Zeus
Instrument gift van moeder Aarde
Karma als wet ongezien en geteld
Levenstaak en levensplicht
Aartsengelen en gebed


I surrender & Prayer from Celine Dion
Whenever, Wherever from Shakira
Lord Allmighty Truly everwhere

Inhoudsopgave:

De Al-Schepper
De Almacht
Lord most High
Krsna Govinda
Grace of Mercy
Geestelijke overdracht
Deep View module
Levensgevoel
Verantwoording
Menszijn en karma
Erfzonde als levensvoorwaarde
The road to Excellence
De schatkist van Karma
Doctrine over overgave
Open Geest


Stad van het Licht

Mama doe het licht aan er zijn spokenDe stad van het licht,
net als bij het christendom het koninkrijk der hemelen
is de stad van het licht een begrip die verwijst
naar een stad maar het niet zelf is.

De stad van het licht,
als je licht als leidraad neemt,
zoals kinderen dagelijks het daglicht aanschouwen.

De stad van het licht als je de
hulp en leiding van engelen accepteert.

En de Stad van het licht als je de alschepper
die even schijnend is als duizend zonnen als bron aanneemt.

De stad van het licht die het logo van infinity handhaaft,
niet als teken maar als belofte

dat alles wat vanuit het licht gebeurt een doel heeft
dat eeuwig is, met of zonder naam.

Als voorbeeld als je savonds het licht thuis aandoet,
doe je het pas in de morgen uit, of als je gaat slapen.
Dat betekent dat het licht pas uitgaat als het doel bereikt is.

De stand van het licht op aarde is de zon,
die in de ruimte is de zon zonder licht maar met vorm en naam
Zoals een religie is als een zon zonder licht.

Om bij de stad te horen geef je je over aan de Alschepper of de Almacht.
Als gebed mag je dat altijd fluisteren of uitspreken.

Met als belofte dat je bij de schepper hoort, en voor alles mag bidden,
omdat je gebeden betaald met energie die je uit werk voor de schepper krijgt.

De stad van het licht,
waarin ik ook woon al is het zonder vorm.

Zoals een droom van Anaximander over de Kosmologie, de onbewogen beweger.
As a dream of anaximander about the cosmology, the unmoved observer


Hoe een engel worden

Mama, ik zie een engel mag dat?


Eerst een grapje, een engel die valt voor menselijke liefde,
bijna alsof god een opdracht geeft aan die engel om uit de hemel te vallen.
Bijgaande vraag is: Als een engel alleen de wil van god op Kan volgen,
waarom kan hij dan uit de hemel vallen, als die mens onderdeel was
van de wil van god aan die engel.

Nu weet je dus dat een echte engel, eigenlijk niet uit de hemel kan vallen.
Nu weet je dat het ook veilig is om een engel te worden,
en niet meer gecompromiteerd kan worden.

De enige les aan engelen is dan ook:
Dit is een opdracht aan alle engelen en mensen.
ik zeg het in meerdere betekenissen:
als je eentje herkent is die voor jou.

Als je dit leest of hoort ben je de ziel, of het bewustzijn.
Je bent ook de atman of de levensadem.

Fluister deze volgende zinnen na:
Almacht, ik geef me aan u over,
Almacht, Ik draag mij aan u over,
Almacht ik verkoop mijzelf aan u,
Almacht ik geef mijn leven aan u,
Almacht in gebed offer ik mij aan u.

Heb je dat gefluisterd?
Dan zeg je de zinnen nog een keer maar met het
woord onvoorwaardelijk erbij.
Als je dat niet durft mag je de alschepper
vragen om het uit te leggen.
Als je mijn wijsheid en websites vertrouwt
mag je aannemen dat ik die zinnen ook heb gefluisterd
ook met het woord onvoorwaardelijk erbij.

Als je dit artikel aanvoelt of een betekenis geeft,
weet je hoe engelen ontstaan, ontstaan ook uit mensen.


Gelofte Ahimsa

Papa ik mag niet vechten


Iedereen kent de figuur van Ghandi die india teruggaf aan de hindustanen.
Iedereen heeft gehoord van zijn manier van werken, door zich te laten slaan.

Als gelofte van ahimsa betekent niet tegendeel van geweld maar dat
geweld oplost tot vrede of tevreden.
Immers in de taal van sanskrit wordt a genoemd als betekenis van oplossing.
Ahimsa betekent oplossen van geweld,
en avidya betekent oplossen van wetenschap tot wijsheid.

Die ahimsa was de gelofte van mahatma ghandi,
en mijn gelofte is die van avidya.

Een gelofte is voor een heilige de betekenis van zijn doel of naamdrager.
Zoals joannes de doper mensen tot inkeer of bekering bracht,
zo bracht ghandi de bezetters tot inkeer om india te erkennen als land.

De gelofte ahimsa is dus geweld tot harmonie brengen,
zoals de gelofte avidya, wijsheid schenkt zonder prijs.

Voor christelijke heiligen is het armoede en zuiverheid,
voor indiase is het een gelofte die bij een godheid hoort,
zoals bij krsna dat je toewijding voelt.

Daarom als hoogste les van wijsheid en avidya,
is het dit fluisteren in het daglicht:
Namaste Alschepper,
Alschepper ik draag me aan u over (immers je bent zelf je dierbaarste bezit)

Als je dat gefluisterd hebt,
hoort je leven vrij snel meer te richten naar gezondheid en tevredenheid.
Als dat niet gebeurd kan je ook almacht benoemen in dat gebed.

Dus Ghandi gelofte van Ahimsa
en Mahatma Ghandi.
Zo zeg ik Mahatma Gaudi, en gelofte van Avidya.
Avidya als oplossen tot wijsheid.


Bron van Levend Water

Mama het water komt uit de kraan


In dit artikel beperk ik mij tot het christendom,
omdat jezus een bron van levend water beloofde

Zoals christus zij over het koninkrijk gods en de hemelen,
is de les van christus heel simpel.

Fluister dit maar: God ik geef me aan u over, God ik geef mijn leven aan u.
Als je dat oprecht hebt gedaan heb je de bron van levend water.
je voelt dat als dat je hoe veel pijn je ook hebt,
geen moeheid voelt, net alsof je levensenergie tijdelijk moe kan zijn
maar niet blijvend.

een bron van levend water, is in het christendom dus,
als zonden, en misdrijven je energie moe maken,
dat je een bronnetje hebt die net als mij kinderen
erna weer geluk schenken.

Een bron van levend water is een christelijke betekenis uit de bijbel.
als je dus het christendom, de bijbel vertrouwt is dus dit een goed gebed:
God ik offer mij onvoorwaardelijk aan u.
je mag dan ook de heilige geest of christus erbij zeggen.

als betekenis als je je aan god overgeeft,
kom je in het koninkrijk Gods, en volgens belofte
zal al het goede je toevallen.
dat niet betekent dat je schathemeltje rijk wordt.


Handreiking voor geluk

Papa mag ik mezelf zijn


Een handreiking alsof je iemand een hand geeft en zegt je mag bestaan,
en je zoektocht naar geluk is authentiek.

Een handreiking als een schouderklopje die betekent ook jij doet soms goede dingen.

Een handreiking als het gooien van zilver in plaats van modder.

Een handreiking voor eenzame mensen is om vrijwilligerswerk te doen,
immers je wordt beloond met dankbaarheid in plaats van geld.

Een handreiking voor diep leed en pijn,
de erkenning dat het ondraaglijk aan kan voelen.
Maar zelfs zonder dat je hoop hebt mag je vertrouwen
dat er altijd iemand is die met je mee kijkt, en met je meelijdt,
Al is het zonder naam of vorm.

Een handreiking voor geweld,
Als je in gebed gaat met of zonder woorden met of zonder gevouwen handen
is er altijd een oor die het hoort, zelfs in de diepste schuilkelder
of in de meest meedogenloze gevangenis.

Een handreiking is de genade accepteren dat je ook
een burger mag zijn in een koninkrijk als is het zonder naam.

Een handreiking is je overgeven aan je eigen beschermengel,
ook al heeft die engel geen naam en geen vorm,
en mag niemand je verbieden die te aanbidden.

Een handreiking van boven is als een kind
die zijn vader een hand geeft.

Een handreiking is als een schouderklop
aan je geliefde om duidelijk te maken,
ook ik hou van jou, ook al ben ik soms boos op je.


Religie Alschepper

Papa wie is dat die alschepper, issie wel aardig?


Eerst voordat je een religie beschrijft de zegen en genade vragen,
dus fluister dit:
Alschepper ik vraag aan u:Wilt u mij in uw bescherming en genade opnemen
En Alschepper wat mag ik vandaag doen.

De Alschepper is een nederlands woord, dat betekent dat het een godheid
is die ook in nederland mag volgens de grondwet.

De Alschepper als Alomtegenwoordige Schepper. Een godheid of macht
die boven het aardse uitstijgt en twee betekenissen heeft.
Het kleinste als schepper die elk moment opnieuw schept,
en het grootste als schepper van elke schepper.
Als het universum is geschapen door een schepper,
zou de alschepper er nog boven staan.

De Alschepper die ook de naam almacht schenkt als gebedsdoel.
De religie houdt dan ookniet meer in als het pad van gebed

Een pad dat betekent dat er geen rituelen zijn, geen eerbetoon,
en ook geen verplichte taken.

Een pad dat betekent dat wanneer men een gebed uitspreekt
de genade van verhoring er pas na komt.

Een simpel voorbeeld als een kind zich brandt aan een vlammetje
dat kind pas geholpen wordt als het toegeeft zijn hand in een vlammetje te
hebben gestoken. Dus de Alschepper verhoort pas als hij een gebed hoort.

Een regel die je begrijpt als je vordert op het levenspad.
De Alschepper die mij deze websites laat schrijven,
eenvoudig omdat ik erom gevraagd heb.


De religie van de Alschepper vind men op de website site alschepper
Op die website vind men alle informatie om de schepper te leren kennen.

Moge de Alschepper ons dagelijks zegenen,
en ons het engelenbrood in de mond geven.


Graancirkels

Papa mag ik ook een graancirkel voor mijn verjaardag


Link naar mijn Graancirkels

Voordat ik begin met een artikel vraag ik:
Alschepper wat mag ik in dit artikel schrijven.
Daarmee bedoel ik dat ik mens ben en geen agent.
Daarmee bedoel ik dat wijsheid van de schepper wel goed is,
ook al lijken het graancirkels.

Graancirkels kunnen net als sanskrit mantra's
een vorm van genade geven.
Bijvoorbeeld als erkenning van de regering van het universum,
zowel als een werking afdwingen, zoals de politie kan doen.

De link hierboven staat bij de knoppen de werking van elke graancirkel.
Het bewijs is, zoals in star trek, nieuwe soorten niet schaden,
wat tot uitdrukking komt in 'bended not broken'

Zoals graag gebogen en niet gebroken.
Een geheim die ik ken is. een graancirkel
wordt in vijf minuten gemaakt met een ufo van een centimeter grootte.
en het tweede geheim overal op aarde is in het daglicht
patroonherkenning, van graancirkels sanskrit mantra's en mandala's

Een graancirkel is een manier om aan te sluiten bij
de grote broederschap en zusterschap in de ruimte.

Zoals ieder weet de hel is voor slechte mensen,
als geheim, een hel is een andere planeet waar ze zelf
meedogenloos worden behandeld. Een idee die in het hindoeisme
verklaarbaar is.Zoals de film alien of predator

Een hemel is dus een van de lichtwerelden waar
wezen van licht zelf leven, zoals wij brood eten
kunnen zij van licht leven.

Graancirkels,
als je wil dienen gebruik je de koning van het universum
wil je veiligheid kies je de politie van het universim
wil je bescherming tegen het boze oog, kies dan de Allseeing eye.

Graancirkels,
als je ze in kleur uitprint, en lamineert
en dan ophangt, werkt het binnen twee dagen.

Ik wens de lezer, de zegen van de Alschepper toe.
En ik adviseer de lezer dit: Welke graancirkel wilt u mij geven.


Yantra's en Mantra's

Papa wat is een mantra, mag ik er wel naar luisteren


Vooreerst een yantra is geometrica en een mantra is geluid
daarom een geometrische vorm is altijd zichtbaar
en geluid is alleen hoorbaar als je het spreekt.

Daarom is vorm boven naam verheven omdat
een naam slechts is op de geboorte-akte
en de vorm altijd in handeling is,
zelfs 's nachts bij de slaap.
Al is het de naam die dan slaapt en niks doet.

Een yantra heeft grote achting op aarde in india, en
in de ruimte, omdat intelligentie snapt dat het een
redding is van machten zonder naam.

immers een yantra of mantra is niet de naamgever
maar verwijst door kenmerken te benoemen naar een naam.

Als twee belangrijkste yantra's link ik door naar deze twee websites
van de brahmanankaste die ze mogen inwijden en verkopen.

Astroved Gayatri
Rudraksha Ratna

Andere religieuze items zijn svastika ringen, ohm-ringen
en rudraksha armbanden van kralen (five-faces)

Zoals het hindoeisme geluk brengt,
en het christendom betekenis aan het leven,
zo geeft wijsheid kleur aan wat kleurloos is.

Een mantra die je kan fluisteren is deze:
Ohm Parama Prema.
en Sat-chit-Ananda

Als twee mantra's de de basis zijn om geluk en intelligentie te verkrijgen.
Je mag ze in namaste houding fluisteren, ook meerdere keren achter elkaar.


Portaal naar wijsheid

pap wat is een portaal, mama staat voor de deur


De beste wijsheid is die verwijst naar geluk
De beste wijsheid is die verwijst naar tevredenheid
De beste wijsheid is die verwijst naar vrede.

Wijsheid is als het drinken van water,
voordat je dorst krijgt.

Wijsheid is als het eten van engelenbrood
terwijl je gelooft dat het creme brulee is.

Wijsheid is als het tekenen van rembrandt
die in een zilveren spiegel kijkt,
alsof je een sprookje uitbeeldt.

Wijsheid is als het kijken in een zilveren spiegel
terwijl je gelooft dat het maar een normaal mens is.

Wijsheid is als het vragen van de duivel als partner,
terwijl je gelooft dat je ware geliefde dat wilt.

Wijsheid is als het onvoorwaardelijk in gebed offeren
aan een hogere macht van je dierbaarste bezit.

Wijsheid waarom bestaat dat woord,
als kennis duur wordt verkocht.

Waarom zei jennifer lopez, love don't cost a thing,
terwijl een relatie duur gekocht wordt,
door ware geliefden.

Daarom mag wijsheid gratis zijn,
zolang ik van de bijstand leef.
zolang mijn wijsheid een benefactor verdient.

Wie zal zeggen wijsheid klim op tot ons,
en zal geen ladder geven.

Wie zal zeggen wijsheid kom aanvliegen
met de engelen van de hemel,
en is niet bereidt zelf een engel te worden.

Wie zal zeggen wijsheid schenk de kinderen deugd,
en zal ze niet de heilige boeken voorlezen.

Wie zal zeggen in de ruimte wordt meedogenloos gehandelt,
en kent niet de romantische films die zelfs in de ruimte
bewonderd worden.

Wie zal zeggen de ruimte is medogenloos en zwakbegaafd,
zonder de straf meteen te krijgen.Zoektocht onverwoordbaar

Papa hoe kan ik iets zeggen dat niet bestaat


Ieder wezen op aarde in elke dimensie,
zoekt naar iets, een gevoel, een gedachte
een impressie of een stem die het aandraagt.

Een zoektocht naar verloren geluk,
van de kindertijd, een vorig leven
of een verloren doel.

Een zoektocht als je het vind,
is het een erkenning, een herkenning
iets valt op zn plek, een klik.

Een zoektocht onverwoordbaar
immers geluk is meer dan een woord of gevoel.
Immers geluk is meer dan een doel of intentie.

Hoe meer men leert van het leven,
des te meer leert men dat alleen geluk,
de oorzaak is van geluk,
en niet goud geld, juwelen of brood.

Een onverwoordbaar doel,
vraag eens in de lucht,
wat mag mijn doel wel zijn.

Een onverwoordbaar doel,
als men zegt de Alschepper zelf is mijn doel.

Onverwoordbaar immers, als men het doel vind,
weet men pas wat men zocht.

Zeg dit maar eens fluisterend,
Almacht ik geef me aan u over (onvoorwaardelijk)
Als je het durft, mag je aannemen dat je
na je levensdag naar de hemel mag.

Een onverwoordbare zoektocht,
naar het eigendom worden van de Almacht,
een macht die alles overstijgt.Hoe leren zonder denken

Papa mag ik zonder er bij na te denken leven?


Leren zonder denken, velen vragen zich af is dat mogelijk,
ik leg het uit met bestaande begrippen.

Drie woorden: aandacht, mindfullness, volg je hart.
aandacht betekent als je iets met aandacht doet,
vult je denken zich met de werkelijkheid.
dat je ontslaat van de functie om in te prenten waar je aandacht voor hebt.
Dat ontslaat je van het instandhouden van je geheugen,
omdat aandacht vanzelf alles met de juiste pressie inprent.

De tweeede mindfullness,
als je met aandacht een rozijn kauwt heet dat mindfullness.
dat betekent dat de mind, het denkraam volledig aanvoelt
wat je als rozijntje kauwt, de rozijn is een detail in een dag vol mindfulness.
mindfullness betekent daardoor dat je mind zich weer volmaakt,
volmaakt met wat je ziet, proeft en hoort.

de derde volg je hart, is een geheim
als je altijd in de werkelijkheid bent,
en mindfull aandachtig,
dan volg je je hart zonder moeite,
dat betekent dat je spontaan handelt,
zonder gedachte vooraf.

Als je van je vroege kindertijd leert om spontaan te zijn,
dan heb je als mens, het geheime vermogen ontdekt.
een vermogen waarmee de mensheid het universum mag leiden/besturen.

Dus op elke leeftijd mag je weer leren om spontaan te zijn,
met als bevestiging dat je in het hier en nu bent.
hier op de plaats waar je bent, geen gedachten over ergens anders.
en nu op het moment dat je bewust bent, dus geen gedachten over morgen of gisteren.

Het geheim van spontaan is:
fluister spontaan: Almacht ik geef me aan u over.

Het geheim van het hier en nu is.
Zelfs tijdreizen blijft van moment tot moment linear.
waardoor je zelfs qua tijd niet in verwarring komt.
Kinderen

Papa krijg ik later ook kinderen


Over kinderen verhaal ik anders,
niet wat voor kinderen het beste is,
maar voor ouders en peetouders.

Als je kinderen hebt,
je wil dat ze gelukkig zijn,
zoals ze zijn en met hun levensdoel.
Sommige ouders vinden een advocaat of rechter het doel van geluk
andere ouders zeggen bij de plantsoenendienst wordt je gelukkig.

Het geheim is dat iedere ouder gelijk heeft,
alleen niet voor hun kind maar voor hun eigen ervaring.
diep in hun hart willen ze zelf dat werk doen.

Het beste wat je kinderen kan leren is dus,
om spontaan te mogen zijn, dat ook inhoudt
dat als ze verdrietig zijn en huilen,
het een natuurlijke manier van spontaan zijn is.

Huilen is verdriet over een kans die mislukt is,
een kind dat een ijsje vraagt en het niet krijgt huilt,
omdat een kans om gelukkig te worden met een ijsje is misgegaan.

Als je als ouders weet dat het dat betekent,
kan je je kind opvoeden, en dat het na achttienjarige leeftijd,
nooit meer hoeft te huilen,
en bij de dood van zijn ouders, wel weent. (wenen is een plechtige vorm van huilen)

Als je als peetouders je kinderen of kleinkinderen opvoedt,
is het belangrijk dat je een andere functie dan de echte of stiefouders hebt.
immers een kind dat zich van ouders afkeert, omdat ze streng zijn,
horen ook vriendelijke peetouders te hebben.

Een voorbeeld is de meisjes die in hun jeugd geschaakt worden,
alleen omdat hun ouders te streng zijn.

Dus kinderen laat je vrij, en je bent coach in plaats van opvoeder.
Dus kinderen laat je vrij, en je bent de beste vriend en vriendin in plaats van de vijand.
Dus kinderen laat je vrij en je zegt: je mag zoveel fruit als je wil eten, de schaal blijft gevuld.
Dus kinderen laat je vrij en je zegt: Je mag naar hartelust vragen aan me stellen, en geef altijd mijn inzicht erover.

Een inzicht in woorden en niet van zoek het zelf uit.
Een inzicht met minimaal vier zinnen of regels in plaats van waarom daarom.

Als je dat bij kinderen doet,
slagen ze cum laude voor twee universitaire studies.
Verantwoordelijkheid

Papa ik heb geen controle ben ik dan wel verantwoordelijk?


De kern van verantwoordelijkheid,
is als iemand volwassen is.

iemand slaat, hij straf krijgt, in de middeleeuwen werd hij zelf geslagen
tegenwoordig is de straf vrijheidsbeperking.

verantwoordelijkheid betekent ook als je een mooi lied schrijft en zingt,
ben je zelf beroemd voor wat er uit je voortkomt.


verantwoordelijkheid betekent ook:
Als je een kind verwekt, dat je het kind een leven lang steunt.

verantwoordelijkheid,
ieder kind dat achttien wordt, krijgt zijn verantwoordelijkheid
voor die leeftijd weet een kind niet wat het woord betekent.

Zo heb ik de verantwoordelijkheid om met mijn artikelen en websites
geen schade te doen.

Zo is een kristalkind van gevoel of eq, verantwoordelijk voor de kleinste belediging of verkeerde
inzicht die het geeft.

De verantwoordelijkheid overdragen aan een hogere macht,
blijft als lichamelijke naam en bestaan oordeelvaardig.

Dus je lichaam kan en mag gestraft worden,
zelfs als een hogere macht je bestuurt,
niet omdat een hogere macht slecht is,
maar als bewijs dat een hogere macht zich ook aan de wet houdt.
Heilgen van verre oorden

Papa ik word heel bang voor verre oorden, mag ik ze niet meer opzoeken


Over heiligen mag je alleen in eerbied of liefde spreken,
immers soms worden ze zo hoog ge acht dat elke belediging zwaar bestraft wordt
zoals Draco zijn strafwetgeving vormde.

Dus dit artikel begin ik met:
Heil aan alle Heilgen en Engelen
Eerbied voor Hen die Heilig zijn.


In verre oorden,
in gedachten te vinden,
zijn er heiligen waaronder twee waarover ik schrijf.

Zelanja en Catalinja( een Catelaanse Heilige)

Catalinja, was in een oord waar elektronica was,
een heilige die in een glazen sarcofaag lag,
en als bezoeker van de kerk kon je via elektronica een
aantal cellen of levensenergie offeren.

je kon kiezen ik geef 1 procent van mijn lichaam of energie aan hem,
en je kreeg een klein schokje als beloning.

Toen ik rond mijn zestiende in een dagdroom erheen vloog,
bij spontaniteit koos ik ervoor acht en negentig procent te offeren,
waarbij iemand eromheen zei, de meeste offeren een procent dus weigeren we je offer.

Omdat het een dagdroom was werd ik erna weer wakker.

Catalinja in een glazen sarcofaag net als templewachters liggend in
gebeds of namaste houding.

De tweede heilge Zelanja,
een heilige die het oordeel of de straf van de goden mocht toebedelen.
Een straf niet door wapens of oorlog
maar veel subtieler.

Immers iemand die kwaad doet, en leider van een groepering is,
als hij zelf gestraft wordt, zal zijn eigen groepering vernietigen.

Zo Zelanja, werkte als chirurg bij vrijwilligerswerk bij ziekenhuizen,
en bij een straf van de goden, registreerde ze een operatiezaal zoals bekend is
in onze ziekenhuizen, en schreef in de agenda van de zaal wie ze zou opereren,
met de noot erbij dat de client zelf misschien dacht dat het een routineonderzoek was.

Een straf van de goden, spreekt tot de verbeelding,
maar de straf die zelanja gaf, was zonder verdoving, zonder coma,
het hoofd open maken (niet eens zagen of boren)

en zonder dat de patient kan vluchten, vermijden of negeren,
de pijn toebrengen in de pijnappelklier.

Begrijpelijk dat een straf van de goden op die manier,
als niet fataal een herinnering geeft die het leven lang in afgrijzen hult.

Natuurlijk bind ik de naam zelanja ook aan een test om te kijken of mensen
hun kern van liefde nog hebben.

Zo ervoer ik enkele dagen geleden toen ik op weg naar huis was,
en drie jonge meisjes me opdracht gaven over een onzichtbaar lijntje heen te stappen
bij mijn huis in de buurt, op de stoep.

Immers ik begreep dat het een test was van hogere hand.
en vroeg hoe het lijntje eruit zag en hoe ik erover heen kon stappen.

Zo'n test begrijpelijk lijkt een grapje,
maar kan als oordeel vrijspreken van straf.
Immers zelfs van kinderen mag men een bevel van de schepper aannemen.

Een andere test een week ervoor waren een jongetje en meisje
die bosjes rozen en kipp-eieren verkochten.
Als je die tegenkomt op weg naar huis,
is het altijd wat wil de schepper hiermee duidelijk maken.
je mag weten, ik heb en rozen en eitjes gekocht.


Dit als voorbeeld.


Een noot van een oordeel van Zelanja een heilige uit verre oorden,
het lijkt een fantasie, maar als je als oordeel een fantasie hebt
waarin pijn onvermijdbaar wordt toegedient.

Als de straf in gedachten door pijn wordt toegebracht,
alsof je zelf verbeeldt dat je in een operatiezaal ligt.
Als je een half uur voordat ze beginnen in je lichaamsgewaarzijn
van de gedeelde realiteit hoort hoe ze het toebrengen.

Als ze zeggen, erna val je in slaap om 's ochtends
de ergste pijn vergeten te zijn, en ze je lichaam een roes geven
zodat je lichaam niet om redding vraagt.

Als ze zeggen 's ochtends je mogelijkheden terug te geven.
Hoe kan men een oordeel van Zelanja dan vermijden.

Zo'n oordeel vraagt de levens-ernst, de zwaarte van de realiteit
te erkennen. Zoals ieder die een oordeel over anderen vraagt,
ook een oordeel over zichzelf hoort te vragen.

Waarlijk ik vroeg een oordeel van Zelanja,
en zag ook al is het een oordeel die een gedachte duurt.

Waarlijk ik vroeg een oordeel van Zelanja,
een onbestaande Heilige, maar de gedachte bestond.

Waarlijk ik vroeg een oordeel van Zelanja,
een gedachte aan erge pijn, onvermijdelijk
vult het leven zelfs bij zoetheid met bittere smaken.

Waarlijk de kinderen vluchten naar de Almacht,
als een leeuw zich aandient


Als goed mens is men verplicht elke religie te noemen
als mens kan ik bang zijn me te mengen in politiek.
daarom maar een enkele stelling over de islam.

In de hemel wacht maar een echte geliefde voor een oprecht mens,
In het paradijs kom je als je je aan Allah overgeeft.
heb ik gelezen toen ik in de lokale bibliotheek een boek opensloeg
op een willekeurige pagina

Die twee regels zijn genoeg om ook respect te hebben voor de Islam,
ook al onderschrijf ik niet wat er in de wereld gebeurt.
Immers in de nederlandse versie staat albarmhartige,
en die is er voor iedereen en niet alleen een selecte groep.De test van Christus

mama, ik geloof niet in christus, mag wel een lief kind zijn


In het vorige artikel schreef ik over de test van Zalanja
ik geef nu de test van Christus

Iedereen weet als je christus afwijst hij niet meer terugkomt,
immers een heilige afwijzen is fataal.

Zo was ik in twijfel wat als Christus zelf slecht is, zoals een goddelijke vampier,
dus ik zei ik gebed Christus verdwijn.


Enkele dagen erna, als grafische medewerker kreeg ik de opdracht om een
uitnodiging te ontwerpen voor een bijeenkomst van christelijk medewerkers.
ik voelde aan dat het belangrijk was, omdat ik bang was voor christus de vampier,
en de opdracht die ik kreeg niet gericht was op misdaad.
deed ik zoals opgedragen.

Dit is een voorbeeld dat als men christus afwijst,
maar erna wel iets voor hem doet, als werk of vrijwillig,
dat Christus weet dat je niet hem afwijst maar die vampier.

Een gedachte-oefening, als ik had geweigerd,
was christus dan uit mijn leven verdwenen?

Christenen geloven in het martelinstrument kruis,
als liefhebbend persoon zeg je, waarom een kruis.

Het is misschien niet omdat christus is gestorven,
maar als beeldspraak dat als je verlokt wordt om te zondigen,
dat het kruis de ander de aanvallende partij het gevoel krijgt dat je al dood bent
al leef je, ben je gezond.

Het is dus geen martelinstrument, maar een signaal.
een signaal dat je leeft zonder de verlokking.

de enige zekerheid erbij is,
als je je zelf heb overgegeven aan de drie-eenheid,
zelf een kruis heb opgehangen in je huis.
Dat voor jezelf betekenis geeft.

De test van christus die ik meegeef is,
zoek ergens voor een paar euro, of voor 15 euro
een kruis van christus van metaal, of hout met een figuurtje en inri,
en hang die in je huis,
als je binnen twee dagen meer rust krijgt in je leven.

De test van Christus die in belangrijke oorden wordt gehuldigt,
is de vraag, die eens in het leven gesteld wordt dus een enrstig antwoord vraagt.

De vraag:
Aanvaardt jij het christuskind.

Als je ja zegt ben je gered, als je nee zegt ben je verdoemd.
natuurlijk heb je vijf minuten om antwoord te geven.
dit bewijst dat jezus in verre oorden een gelijkende godsdienst heeft gesticht.

natuurlijk heb ik bij die wijsheid ook die keuze gemaakt, de aanvaarding geaccepteerd
en het christuskind aanvaardt.
evenals ik zei: Alschepper ik zeg ja tegen uFreemasons semper phi

papa vecht u ook voor ons, u was toch lid van semper phi?


mijn codenaam is Mahatma Gaudi.
Gaudi als the great geomter
en mahatma omdat een of andere mahatma mijn leraar is.

De freemasons geloven dat ze zonder vaste baan als freelancer
werken in de wereld.
Waarbij ze in de schepper van het universum geloven.

Freemasons, zijn vrijmetselaars,
en semper fidelis, is de term dat je toegewijd bent aan je moederland.

Semper phi, betekent dat je dient voor je land.

In religieus opzicht dus: In loving service to the AllCreator.

Iedereen die freemason wil worden hoeft dus geen
les te volgen in en loge, maar mag het in vrijheid zijn.

Wil je toch bewijs koop je een ring voor 15 euro inclusief verzendkosten.
bij deze webwinkel Masonic Find Store

Dus voor ieder die het wil horen ik
ben codenaam Gaudi bij the Great Geometer.

Als een noot over Ghandi,
hij was bereidt vrijwillig te lijden aan pijn,
zoals iedereen weet.

Ik was twee dagen bereidt vrijwillig pijn te lijden,
vanuit gebed zonder zelf pijn te zoeken.

Ghandi had als gelofte Ahimsa of Leeuwenhart.
ik heb dus als gelofte Chitta of Cheetah.Wijzigheden

Papa waar wijst wijzigheden naar?
Iedereen denkt bij wijsheid aan iets groots
iets heel duurs en belangrijk.

Als je aan wijzigheden denkt, voel je een richting en
verder geen betekenis.

Dus al mijn mooie spreuken, verhalen en mythen zijn
niet meer dan wijzigheden.


Dus als er staat kost vijfhonderd goudstukken om te kopen,
dan is het gratis. Als er staat veertig clearance levels
boven de president van dromenland, weet je dat het gratis
toegankelijk ik.

Dus niet getreurd, lezen van mijn wijsheid is gratis,
Zelfs als ik met een kikkerprinses zal trouwen.
Formule Einstein

Papa het is doorgestoken kaart, eismc klopt niet, het bewijs is te mager


Iedereen op de universieit kent wel de formule van einstein.
een formule die tot de verbeelding spreekt,
immers nog niet bewezen waar of vals.

Ik geef nu de formule die einstein zocht in zijn leven
hij wilde bewijzen dat god bestond en een formule had.
Het enige was hij zocht het buiten god om
als wetenschappelijk bewijs in plaats van goddelijke bewijs.

Zijn formule was e is emcee kwadreaat dus e=mc2

Die formule betekent dat energie is massa keer de lichtsnelheid in kwadraat.
Een formule die aangeeft als we snel door het universum reizen,
de massa van een vliegschip kwadratisch toeneemt.

Dit geeft dus een probleem als mensen in het schip dus graviteit in het kwadraat aanvoelen.

Een tweede stelling erbij:
De lichtsnelheid is niet constant,
immers door de dag heen is tijd soms langzaam soms snel
waarbij bewustzijn sneller reist dan licht.

Mijn formule die hieruit blijkt is:
e=a2 dus essentie is actie kwadraat.

Ik geef drie verklaringen,

essentie is = actie-vrijen-kwadraat.
de essentie is een nieuw kind, bij de twee acties van de ouders.

essentie is = wijsheid verklaring kwadraat.
Jij legt wijsheid uit aan iemand, en die aan jou, dan vat je beide de essentie

essentie is = geweld, jij slaat iemand, diegene jou, dan vat je de essentie.


Dit zijn drie verklaringen,
er zijn er honderden afhankelijk van welk concept, idee, of intuitie je erop loslaat.

Natuurlijk ik wil ook bekend worden net als einstein,
het enige is dat ik het niet in de hand heb of onder controle.

Alschepper sla acht op deze wijsheid,
Alschepper schenk roem, en naam


A very secret about einstein:
he was in search for the formula to prooved the Lord most High.
the proof is this:
The formula essential is action qadrate.
if you pray to the lord, and he hears,
and gives you the fulfilled boon back,
then you know the essence.
its the very proof of Einsteins quest for physics.
Voorouder verering

Papa ik zie steeds mijn oma als spook als ik iets verkeerd doe


Ik las eens 's nachts een boek, in mijn droom alsof je 's ochtends wakker wordt
en nog een beetje droomt.

Het was een hele serie boeken, die nog wijzer als de bijbel leken,
een serie boeken die in die droom als bijbel werden onderwezen
in kerken, tempels en scholen.

Een van de boeken had een artikel over voorouderverering,
iedereen denkt gelijk aan bloemetjes en kaarsjes bij een graf leggen
maar in dat boek was dus een artikel opgenomen,
een artikel van een deense prins,
een artikel over een onbestaande deense prins.

Dat artikel beschreef dat als je achting of respect hebt voor
je voorouders, je soms een gedeelte van de tijd aan ze offert.
Niet door dood te gaan of verwonding te zoeken
maar als eenvoudig gebed,

Zoals het volgende:
Schepper, binnen grenzen mag een van mijn voorouders via mij een afmeetbare tijd leven,
een tijd zoals een uurtje, dagdeel of langer.

Natuurlijk is het een onbekende regel of gebed,
maar als je de betekenis ervan vat,
Dat een deense prins een van zijn voorouders een tijdje op aarde gunt,
dan weet je dat het een soort devotie is richting het bloed waar je uit voorkomt.

Zoals je een dagdeel aan hen kan schenken,
kan je ook je leven aan een heilige zoals christus schenken.

Voorouderverering, ook het christendom is een vorm van voorouderverering,
immers christus leefde lang geleden, en is niet meer lijfelijk hier.

De voorouderverering is een belangrijk aspect van traditie en cultuur,
dus een regel die met voldoende respect benadert moet worden.


Een inzicht dat kan helpen om met voorouders in harmonie te zijn is,
dat iedereen die na zijn leven heengaat, sterft of eindigt,
na het leven zonder schade te doen, in religieus opzicht
mogen groeien.

Voorouders, mogen elke religieuze stap zetten,
die op aarde alleen is voorbehouden aan
een selecte groep.

Voorouders, zonder mond, kunnen elke
godsdienst of religie bestuderen,
en elke stap in toewijding ervoor voldoen.

Immers voorouders die zonder lichaam zijn,
hebben geen lichamelijke zonde meer.

Immers voorouders zonder lichaam,
hebben zonder lichaam geen plicht
meer om voor godsdienst zich
te reinigen of andere rituelen te verrichten.

Als voorouders dat recht hebben
en ze hebben geen mond om het te zeggen,
mogen ze aannemen dat religieuze handelingen
toch bij de godddelijke macht zichtbaar zijn.

Beproeving bronnen

Papa u zegt steeds dat ik in contact met mijn bron kom.


Mensen denken bij een bron vaak alleen aan gebed of werk,
maar als je in religieus opzicht een bron wil beproeven is het natuurlijk
drievoudig.

Als je de beproeving verkeerd gebruikt kan je sterven en of pijn lijden
dus voorzichtigheid is geboden.

Zoals in het christendom, overgave aan christus
in het hindoeisme aan brahma of gayatri.

Als je een bron drievoudig beproeft,
een keer geef je onvoorwaardelijk over,
een keer verkoop je je aan die macht
en de derde vraag je die macht ten huwelijk.

Dat is de vorm die ik gebruik om wijsheid uit een bron
te beproeven.

Dus gebruik de methode op een wijze manier,
immers als het fout gaat gaat het goed fout.


Therapie


agenstherapie en baarmoedertherapie
in het kort.
agens is spreekbuis voor stemmen in de psychiatrie
baarmoeder is een zoutsteen lamp, 25 graden celsius
in een donkere ruimte. en een bed om languit op te liggen.
dus lees volgende week woensdag erover

ps agenstherapie werkt ook door gedachten te verwoorden bij therapeut.
Drievoudig kans op Christen zijn

Papa scheepsrecht is toch drie keer zeggen zonder te weten wat


Drievoudig kans op een christelijk leven,
dus laat mij uitleggen wat ik heb geleerd uit het christendom

De eerste zoals iedereen kent is het kruis van christus,
dat eigenlijk betekent dat je door het kruis aan te nemen,
of je over te geven aan het kruis van christus een goed leven krijgt.
Als kruis ben je bang zelf slecht te zijn, en door het kruis in gebed te aanvaarden.
de straf door christus te aanvaarden. Zoals hij aan het Kruis stierf,
als een symbool om ook zondes vrij te spreken.De tweede is voor mensen die zelf weten zuiver of goed te zijn,
om zich aan het christuskind te geven met de volgende bewoordingen
ik aanvaard het christuskind

Mensen die diep lijden en denken zowel het kruis als het christuskind
zullen me niet redden zeggen dit: Ik neem de Trooster aan,
zoals van christus na zijn dood de trooster kwam.
in plaats van aanvaarden mag je ook overgeven zeggen.

Deze drievoudige kans om christen te worden,
spreekt iedereen vrij zowel onschuld, straf als leed.
Dus leer het anderen als de weg van christus.

Engel worden bij dood en leven

Papa ik ben met een engel getrouwd

Engelen zijn zelfstandig dus geen lid van een hierarchie,
ook al vervullen ze een plaats binnen de hierarcy.
Zoals de vrijmetselaars ook geloven

Een geheim over engelen is het volgende,
als heiligen ontslapen worden ze engelen,
maar ook gewone mensen worden soms een engel.

Zoals gezegd wordt dat engelen zich onvoorwaardeijk hebben over gegeven,
en een engel na de dood een geestelijk wezen is (zonder menselijk lichaam)

zoals engelen wel een ziel en een geest hebben,
Geest niet in de betekenis van denkvermogen maar
een soort onzichtbaar lichaam.

een engel ziet dus niet zijn lichaam maar geest,
een engel werkt dus met zijn geest,
een soort intentioneel vermogen.
Een soort wens vermogen, een soort heel zacht stemmetje
om mensen te redden of te onderwijzen.

Een engel als geest kan dus als het ware mee leven met iemand die
op aarde werkt of studeert. bij wijze van spreken
hij zegt met een zacht stemmetje, lees de narada bhakti sutra's
of lees de svetasvatara upanishad.

Zoals engelen dus een zacht stemmetje hebben of een wensvermogen,
binnen of buiten een zogenaamd denkvermogen.

Zo kunnen bij wijze van spreken iedere ziel die naar het licht toe wil,
zich ook met hun stemmetje of wensvermogen overgeven aan
de Almacht of de Alschepper.

omdat god alleen een god van de levenden is, werkt dat niet
dus mag men wel met het wensvermogen of het stemmetje over geven
aan de Almacht of de Alschepper.

Iemand die dat bij leven of dood doet, zal zelf de genade ervaren,
en direct een engel worden.

Moge de les gelezen worden door allen die hulp willen krijgen of geven
Als het ware iedere ziel die een intentievermogen heeft,
hoeft alleen maar met zijn vermogen te bidden, dus geen lichamelijk gebed,

Zo heeft iedere ziel die de Alschepper aanbidt de zegen,
zowel bij leven als dood. Dat hoger wordt geacht als het licht zoeken

Zegt men een zondig mens heeft geen recht de Almacht te benaderen,
bij de dood van het lichaam is de zonde uit het lichaam uitgeboet,
de ziel mag erna dus vrijelijk de almacht toenaderen.
Zo mag een engel dus ook voor alles bidden en werken


Ora et Labora ook voor onzichtbare engelen en heiligen

Een gebed met het intentioneel of wensvermogen geldt als
gelijkwaardig aan een mens die een gebed uitspreekt
ook al hoort geen ander het

Wat te doen bij Leed en Ongeluk

Papa ik ben ongelukkig mag ik ook morfineAller eerst; Leed kan ondragelijk zijn.
Aller eerst: Leed vraagt om een oplossing.

Zoals het debat gaat over de vraag of euthanisie bij
leed mogelijk zou moeten zijn.

Zoals het debat is: als god een leven geeft mag je het dan
zelf terugnemen.

Het debat gaat over het geschenk van het leven,
dat bij ondraaglijk leed geen geschenk meer lijkt.

Zoals velen misschien bang zijn voor de dood,
en ook voor het leven met leed.

Een doodswens, mag men natuurlijk niet verwoorden,
mag men ook niet koesteren in religieuze betekenis.

Een geestelijk verzorger mag namelijk geen oorzaak
zijn van een onjuiste benadering.

Daarom is het altijd toegestaan om het ondraaglijk leed
in gebed te brengen.

Zoals met de volgende woorden:

Almacht, Alschepper, ik heb leed, en het voelt zwaar,

Kunt u uw licht en aandacht erop laten schijnen.
Zoals het voelt, zoals het is.

Dit gebed zou altijd verlichting moeten geven
of het snel of iets langer duurt.
Eventueel kan een aanvullende wens verwoord worden

Het geheime vermogen van de mens

Papa ziet u mijn geheim?Zoals ieder kind leert door spelen en spontaan zijn,
Zoals iedere volwassen heimelijk de spontaniteit bewondert.

Een spontaan kind, zegt zelfs boven het bevattingsvermogen uit
wat het bedoelt.

Een spontaan kind, kan de complexe zaken eenvoudig toelichten,
Vraag een spontaan kind naar wijsheid en verwonder u.

Ik las eens een mythe des nachts,
de mensheid mocht als premier in de regering van het universum
plaatsnemen, als mens omdat deze leider der mensheid
een bijzonder vermogen had.

Ik las een mythe des nachts,
over de leider der mensheid die als hoogste in
het universum werd aangenomen.

Het bijzondere geheime vermogen was
bijzonder omdat complexe zaken in de moedertaal als lingua franca werden
toegelicht en geheim omdat niemand de bron ervan kon doorgronden.

Elk kind heeft het vermogen, van geboorte af,
ieder mens kan het bereiken door het pad op te gaan.
Een pad dat gebed spontaan gebruikt.
Een pad dat spontaniteit huldigt.

Deze leider, die het universum mocht leiden zei,
ik leef als mens tussen mensen,
ik leef in het universum tussen broeders en zusters,
Ik leef in de tijd op dit moment,

Moge alle wezens rondom mij hun taak doen,
en ik slechts in het hier en nu spontaan
in gebed en actie, ook al rust ik tijdens het handelen.

Deze leider in het universum,
ook al reist alles door de tijd,
en is het complex in complexe betekenis,
in het hier en nu in het centrum van de storm.

Ook al lijkt tijdreizen complex en is het onbegrijpelijk
omdat de toekomst het verleden beinvloedt,

ook al is elke handeling met veertig redenen en argumenten omfloerst,
ook al is elk intentie meervoudig begrijpelijk.

Ook al is wijsheid een argument om als kennis een
bepaalde macht af te dwingen

ook al is op tv een serie een ademtocht van de duivel,
of is een serie een complex concept die pas over tien jaar
angst aanjaagt bij de verdoeming van het nageslacht

Toch spontaan en onbevangen,
reis ik linear door de tijd,
en ben ik als het moment
dat zich steeds ontvouwt.

ook al leef ik in eenvoud voor alles biddend,
toch ben complex, in contemplatie eenvoudig.
en gebeurt alles en blijft niets ongedaan.

Het geheime vermogen die spontaan aan
de Alschepper en de Almacht offert,
leven, lijf, en bezittingen,
door te spreken en vredes-instrument te zijn.


opvoeding tot vaststelling

mama, ik wil vast worden, een vaste basisZoals ieder kind opgroeit, en in de volwassen fase
een baan heeft of een levenstaak.

Zo heeft ieder kind een tijd dat het vastgesteld wordt,
een betekenis die soms anders wordt uitgelegd.

Een betekenis dat men, de opvoeding voltooid heeft.
Een kind wordt vastgesteld als het karakter opgevoedt is,
en functieklaar is.

als drie voorbeelden
als een kind alle communicatie op de juiste manier behartigt,
als een kind de juiste manier heeft om intelligent te handelen,
Als een kind relatie en vriendschap juist doet.

Een vaststelling is dus:
dat je met je ziel, of karakter juist handelt,
en juiste intenties hebt.

een vaststelling hard maken doet men door dit
te zeggen, schrijven of fluisteren,
Ik geef me aan de almacht over. (onvoorwaardelijk)

Door dat te zeggen, komt een kind tot het vaststellen
van zijn opvoeding, en het bevestigen van de opvoeding.

erna is het kind klaar voor een baan of levenstaak,
als kinderen jong zijn en ouders het aandurven
mag een kind ook vastgesteld worden.

Het werk van een Heilge Engel

opa, wat betekent dat?


Iedereen kent wel een engel uit de buurt,
een compliment, een hand op de schouder,
10 euro voor wat sigaretten,
of een vriendin die je alles geeft.

Iedereen kent wel een heilige in de buurt
die je altijd weer wijst op wat fout is in je leven.

Iedereen weet wel, ik zou ook een engel willen worden,
anderen zeggen wel, kon ik anderen maar terechtwijzen voor leed of ongeluk.

Een Heilige engel, wie is dat geweest,
als michael een aartsengel is,
en zelfs ismael een engel is geworden.

Zoals een engel dus liefde brengt,
een heilige dus mensen op geluk wijst.

Een Heilige engel doet dus niets meer dan jou
het volgende laten zeggen:

fluister dit maar na:
Almacht, Alschepper ik geef me
onvoorwaardelijk aan U over.

Als je bang bent en het niet durft,
vraag de engel uit de buurt het te lezen en
te fluisteren.

of vraag het de heilige uit de buurt het
te lezen en te oordelen.

Dus fluister maar:
Almacht leer mij wat overgave betekent
en stem me toe me over te geven.

en durf of wil je je niet gelijk overgeven
je mag er ook een later moment uit je leven voor nemen.
immers je mag het zelf willen en doen,
en je hoeft geen autoriteit te vragen of het mag.
als je bang bent het te vergeten,
mag je de almacht om een reminder vragen.
of je op het juiste moment eraan te herinneren

Als bijgaande noot; het is het belangrijkste om eerst zelf
te fluisteren Almacht ik draag mij aan u over,
en dan eventueel je geliefden het te vragen.

Net als het belangrijk is om eerst zelf verlicht te worden,
en dan pas anderen ernaartoe te leiden,
immers zonder licht weet je niet hoe je moet lopen
Vruchten van Werk en Gebed

Papa wat als die vruchten niet lekker zijn


Het doel van ieder mens is voldoening te verwerven met werk en arbeid.
Het doel van werk is de werkelijkheid te laten groeien
en het doel van arbeid is om nuttig bezig te zijn.

Zoals al mijn domeinen over wijsheid uit wijsheid voortkomen
Zoals al mijn domeinen geconcipieerd zij door gebed.

Zo is al mijn werk als rechthebbende publiek domein.
Zo is al mijn wijsheid publiek domein.

Dat letterlijk betekent dat mensen ermee mogen communiceren
jegens anderen. bij kopie, print, herschrijving.

Het enige dat eraan kleeft is dat het auteursrecht op mijn naam staat,
Dat betekent dat bij iedere print kopie of herschrijving
moet staan dat het gebaseerd is op wat ik geschreven heb.

Dus bij wijze van spreken, al mijn wijsheid is publiek domein,
dat zelfs betekent dat de duivel en zijn trawanten er ook van
mogen leren, en kopieren. als een soort verzoenings-offer
een gratis kopie dus aan de duivel

immers de duivel als bestraffer van karma uit vorige levens
zou in de hierarchie van het universum een plaats hebben
een plaats besteld door de almacht.

Zoals de vruchten van werk bij geze gebeden geofferd worden
aan die Al-Schepper.

Zoals de vruchten als karma verdeeld mogen worden aan allen
die karma missen om het hoogste te bereiken.

zo is mijn vrucht alleen de wijsheid die ik schrijf.
de ik die spreekbuis is.

Zo is de vrucht van toepassen en kopieren,
de vrucht van diegene die ervaart.

Zo is de vrucht van roem, niet mijn roem
maar de roem van de bron van wijsheid.

Moge ook roem en welvaart een plaats krijgen
in de hierarchie van het universum.

Er wordt verhaald, diegene die vertelt over wijsheid,
diegene die erover schrijft, schildert of tekent,
heeft karma of weldaad verworven.
Als zijnde een genieting in de hemel na dit leven

Zowel dat diegene die zich aan de Al-Schepper of Almacht overgeven
na dit leven zullen genieten in de hemel.
Met een ware geliefde, een ware vriend, en een levenstaak.

De juiste plaats van de duivel

papa wilt u die spook wegsturen


Iedereen vraagt zich af waarom bestaat de duivel.
Waarom al het kwaad, lijden en leed.

Als je gelooft in re-incarnatie,
zou je kunnen zeggen straf voor misdrijven uit een vorig leven
die in dit leven bestraft worden
wie zou die straf geven.

Stel in een vorig leven heb ik mijn vader twee miljoen bestolen,
en dit leven leef ik in een mooi huis en mijn spaargeld wordt bestolen.

Stel in een vorig leven heb ik een man in het leger vermoord,
omdat ik in rang hoger stond en hij me sarde.

Stel in een vorig leven heb ik als casa moda een meisje sexueel behandelt
en dit leven is mijn vriendin op weg naar huis aangevallen.

je kan in dit leven zeggen ervan, hoe kan onschuld bestraft worden
je kan zeggen waarom dat leed, waarom doet de duivel dat.

Als je dus alles wat op je pad komt,
beschouwt als een invloed van hoger hand
en je alle straf beschouwt als een straf voor vorige levens,
zelfs als er in dit leven geen aanleiding voor is.

De juiste plaats voor de duivel is dus
als bestraffer van misdrijven uit vorige levens.

Als dat de juiste plaats van de duivel is,
en elke engel als twee laatste letters -e-l- heeft.
zou de duivel dan ook een engel zijn,
al lijkt hij een slechte engel.

Dus de duivel, als je hem niet dient, maar ook niet als vijand ziet.
dan krijg je in je leven de kans om zelf te leren wat religie betekent.
immers als je je aan de almacht overgeeft, krijgt ook de duivel de juiste plaats
in je leven.

Hieruit voortvloeiende dat de duivel en zijn trawanten ook de keuze krijgen
om dit te fluisteren: Almacht ik geef me aan u over (onvoorwaardelijk)
als een keuze om eens in het leven te doen.


De Werkelijkheid

Papa mag ik ook spelen in plaats van werken


Een herinnnering aan een hogere wereld,
een weg door de tijd door stof gebouwd.
Een weg door de wereld van dromen geweven.

Er was een basischool met kinderen,
ieder kreeg de lessen aangeboden,
alleen zij die het een plaats gaven kwamen cum laude

Men zag de binnenwereld als een manier om te leren,
echter, alleen die zeiden, de binnenwereld is werkelijkheid
leerden elke les bij hart.

Stel een school van planeten,
ieder kind een planeet als binnenwereld.
Als je de binnenwereld als werkelijkheid ziet,
komt alle lesgeving binnen zonder corruptie.

Een manier om als een korte weg dit te leren,
niet door dromen, niet door fantaseren,
maar door aandacht, onbevangen en spontaan.

Wie zal verhalen over die school der planeten,
wie zal verhalen over de binnenwereld
die onbevangen vorm kreeg,
en de eerbied van zelfs leermeesters wegdroeg.

Stel een onbevangen kind wordt gevraag een binnenwereld te genezen,
een ander kind had het kruis van christus gebracht als enige redding,
echter in de les stond het kruis is voor criminelen om bekering te ontvangen
en de twee andere kansen tot heil, bestonden erniet.

Het onbevangen kind, zei: Het christuskind aanvaarden is
voor de onschuldigen en reinen van hart,
en de trooster aanvaarden als vorm van Heilige Geest is
voor hen die diep leed hebben gekend.

Wie zal het onbevangen kind straffen, om uit de binnenwereld zelf te leren
dat er drie mogelijkheden tot redding zijn.

Wie zal dat kind straffen, als hij zelfs de duivel de
mogelijkheid geeft zich aan de almacht over te dragen.

De eigenlijke les hiervan is:

De werkelijkheid als waarheid aanvaarden,
de dromenwereld als waarheid aanvaarden.

Elke daad in dromenland, in het denkraam beschouwen
aan even onderhavig aan wetten.

Een misdrijf in gedachten begaan
heeft even grote zonde als in de werkelijkheid
dit schept de kans om een engel te worden.


Immers hierdoor schept men geen genoegen meer
in gedachte, fantasie, en heimelijke ervaring.

Immers een goede engel schrijft de goede daden
en een slechte engel de slechte daden.
heug u dus in elke ervaring en beleving,
in daad of denken, immers ze zeggen
God schouwt alles ook wat u van binnen ziet.

Elke daad en gedachte offeren aan god, is een antwoord

Toon Hermans en humor

papa wie was dat toontje kwam voor zijn boontje • Mag ik even onder je parapluutje staan als het regent.

 • Bastiaan is de regenkoning

 • ik geef een kusje aan de onzichtbare duivel

 • My princess, my lovely, my queen, my dear angel,
  i whisper i ask you to marry me.
  as my bridal gift is all my wisdom and all my prayers

 • As you ask me to marry me, i give you my sweetest property,
  my own life and soul. as a sweet gift to the All-Creator
  as a sweet gift from the All-Creator. how to love a loving angel

 • My sweet song of a suffering king

 • hashtag allcreator(deze wel)
  hashtag doeslief (deze is niet van mijn hand)

 • ik woon in een lichtkasteel, in dromenland,
  in een fantasiewereld, gekocht met gebakken licht in een
  andere dimensie, en als medicatie een placebo.
  in een atheistische wereld van de alschepper.
  en ik geloof niet in het toeval.
  en ik heb een fantasievriendinnetje die een victoriaanse gayatri heet.
  en het heet een paradijs in de hemel bij hotel de cel
  en ik ben er burger van het koninkrijk der hemelen
  door mij aan de almacht te schenken die toch niet bestaat.
  natuurlijk als kristalkind met hsp, en internet.
  en natuurlijk ben ik getrouwd met de vrouwelijke al-schepper die ook niet bestaat

 • Toon Hermans, als een engel een bron was,
  schenk mij dan een artikel met humor.

 • ik bungel aan een touwtje,
  het is wanneer wordt hij doorgeknipt

 • het zwaard van damokles
  als draconisch oordeel van een draak

 • als dat lieve scheppertje bestaat,
  komt hij uit de hemel om mij een hand te geven

 • als de duivel bedolven wordt onder kusjes,
  wordt hij een lief engeltje.

 • Waar het regent, regent het goud

 • in goedkope winkels vind men
  goede koopjes.

 • Toontje kwam voor zijn loontje

 • heilig boontje kwam voor een toontje

 • zonder geld is niemand gelukkig

 • sá vonds leg ik in mijn bedje
  s ochtends leg ik in mijn gebedje

 • hulde een kroon van bloemen
  voor de toon hermans die wijsheid als humor bracht.

 • Het gaat om de grote dingen,
  al zegt men dat het klein begint.

 • Zoals:

  Prul,
  Gooi prul,
  prul weg.

 • Als de zon te koop was,
  oei, zat iedereen in de schuld

 • In het kapitalisme is iedereen schuldig,en in het rood
  in een land met de wet heeft iedereen een doodzonde
  in een communisme, heeft iedereen communie met god.
  Een engel heeft altijd te kort aan lofprijzing en gebed
Het engelen brood
Papa ik heb honger heeft u nog brood op de plank
Zoals de Al-Schepper bron is.
Zoals de Al-Schepper bron is.
Zoals de Al-Schepper bron is.

Vraagt men om engelenbrood,
verkrijgt men de uniciteit om creme brulee te eten.

Vraagt men om engelenbrood,
verkrijgt men de uniciteit om alcoholvrij bier met citroen (radler) te drinken

Vraagt men om engelenbrood,
verkrijgt men als geneesmiddel, knoflook, sjalotjes en citroen.


Vraagt men om Amrita, verkrijgt men melk van heilige koeien uit india.
Vraagt men om soma, zal men betelnoten kauwen.
Vraagt men om voeding, drinkt men melk, met brood.
Vraagt men om voeding, wie zal groente, fruit en vlees geven.

Vraagt men om prasad, wie geeft het voedsel aan de Alschepper, voor het te eten.
Vraagt men om offerande, wie zal zijn dierbaarste bezit in gebed geven.

Vraagt men om levend water, wie zal een bron boren,
van water uit de hemel. Water uit regenval verkregen.

Vraagt men om engelenbrood, manna, of amrita,
woont men in eigen land, in eigen huis,
Zal het engelenbrood naar eigen huis, eigen land komen.

Als geneesmiddel zochten velen kruiden, maar brandnetel werd overal gevonden.

Als geneesmiddel zochten velen fruit, maar citroen wordt uit warme oorden geschonken.

Als geneesmiddel zochten velen noten, maar walnoten, waarlijk geven intelligentie.

Als geneesmiddel zochten velen groenten, maar wie brengt groente, groen, oranje of geel zonder prijs.

Als geneesmiddel zochten velen vlees, wie spreekt vrij van de gelofte Ahimsa, bij het eten van vlees.

Het brood der lijden:Melaatsheid

papa stuur die melaatse weg ik ben bang voor hem


Eens in een jeugd ver verleden,
Eens in een tijd zonder spontaniteit,
Eens in een jaar van volwassenwording,
Eens in een eeuw, beginnend aan een nieuw leven.

Wie klimt op tot de sterren en zegt,
Hij is de Hoogste,

Wie klimt op tot de sterren en zegt,
deze hemel is de onze.

Eens op zestienjarige leeftijd,
als bezoek aan de vakantieoorden,
Was ik bij een waterval gevangen,

Het brood der lijden wordt gegeten,
met bitterheid,zout en zwarte vruchten.

Het brood der lijden, wordt gevoeld,
door hen met melaatsheid gevloekt.

Het brood der lijden, ook bij
onschuld op zestienjarige leeftijd,
is een straf.

Verbannen, vervloekt en verdoemd,
wie redt van de melaatsheid.
Melaatsheid, als zwarte delen,
die losvallen en pijn verzachten.

Wie is verplicht karma te dragen,
van ondraaglijk leed, van melaatsheid.

De ergste straf is uitbanning en verdoeming,
de ergste pijn, is melaatsheid gevangen in een paria.
De ergste leed, is geliefden die niet kennen.

Het brood der lijden wordt,
gegeten soms zonder zonde, zonder oorzaak.

Het brood der lijden,
is als een vrucht van karma,
die na vervloeking met pijn en leed,
toch ook wijsheid schenken.

Maar wees niet bang,
door een vloek komt wijsheid niet alleen,
immers de zegen komt ook anderen toe.


Maar wees niet onvoorbereidt,
immers lijden komt niet door eigen zoeken naar pijn,
maar als een onveroorzaakte straf,
voor daden en vorig leven.


For the All-Creator is truly great,
to give as the penitance the suffering,
and the chance of a lifetime to Surrender to His or Her holy feet.


Voor die Alschepper is waarlijk groot,
om bij de straf ook de kans te geven
om zich aan Zijn of Haar heilige voeten over te geven


Zo waarlijk is een hoog gebed aan de Al-Schepper:
Ik stem toe vrijwillig pijn te lijden
als gezegd in gebed, en geduldig gewacht

Zoals mij drie dagen gaf,
van levensenergie, de levensbron die zelf
door vermoeidheid zijn einde aankondigde,
Maar zodra het gebed teruggegeven, verdween
de vermoeidheid en was mijn bron hersteld..


Waarlijk een gebed is hoger dan een daad.
immers alleen door gebed kan men het aardse overstijgen

Koning en Konega

papa ik wil een slaaf worden van de koning, dan mag ik allesVoorzeker,
De Koning zal heersen,
Voorzeker,
De Konega zal heersen,

Ieder lid van koningshuis en keizerfamilie,
Ieder prins en prinses,
Iederen knecht en slaaf van adel,

Verdreven, verdoemd, vervloekt, gestrafd,
Wie zal redden een blauw bloed vergeven in schande,
Wie zal redden, deugd en eer, in oorsprong verdreven,

Die van adel,
Die van koningsbloede,
die prinses,

Wie zal redden van de ondergang,
van hen die het hoogste toebehoren.

Laat ieder lied over keizerfamilie,
gaan over de redding van verloren kinderen,

Laat ieder lied over koninshuizen,
gaan over de uitverkiezing van die prins zonder naam.

Laat alle liederen gaan over
de zegen die komt na de vloek.
Als water na een gevecht in de woestijn.

Als een zegen bij zonneschijn,
Als een zegen, bij zoet brood met melk gebakken,
Als een zegen, bij wildbraad, van planten verkregen,
Als een zegen, gebed als gunst als recht verkregen.

Wie klimt op tot de Hoge rijken,
om te boodschappen over een knecht,
die geduldig zijn lot droeg,
die geduldig de zegen verwachtte,
ook al heeft pijn en leed een plaats gehad,
ook al is pijn en leed, misschien betekenisloos geweest.

Wie klimt op tot de hemel, en zegt,
Wie zal dienen, wie is bereidt, wie zal heersen.

Wie daalt af in de hellerijken en zegt,
waarlijk vrijheidsbeperking is beter dan lijfstraf,
Waarlijk pijnstraf zonder schade is een rechtvaardige straf.
Waarlijk voor de heiligen, is hotel de cel de straf.

Wie klimt op tot mij en zegt,
Waarlijk het gebed geeft engelenbrood.

Waarlijk het eiland der zaligen,
is bereikbaar door gebed.

Waarlijk de eeuwige jachtvelden zijn bereikbaar
door gebed

Waarlijk het paradijs en de hemel zijn
bereikbaar door gebed.

Iedere vervloekte zal burger zijn,
na de straf op aarde, van dit vredesrijk.


Waarlijk iedere koning en koningin die onderheven is
aan eigen wetgeving.

Iedere koning of koningin die eigen wet volgt en houdt,
en bij gelijke misdrijven gelijk wordt gestraft
als elke burger in zijn of haar land.

Iedere keizer en keizerin die bij misdrijven,
de straf door burgers aanvaarden.

Iedere president die de wet zelf naleeft,
en de bestraffing niet vermijdt of ontvlucht.

wie zal oordelen over een koningshuis,
keizerrijk of dictatuur.

Wie zal opperhoofd worden,
die de leeuwen verslaat.
.
Zoals elke heilige zelf het oordeel vraagt aan Almacht of god..
Zoals elke engel zelf het oordeel vraagt en boetedoening verricht..
Zoals elke God het oordeel van zijn volgelingen serieus neemt..
.
Zoals volwassenen verantwoordelijkheid dragen,.
en oordeel en boetedoening mogen vragen,.
en bij einde straf weer engelen mogen worden.
Als heilige wet..
.

Who will be the great Imperator,
of past, future and nowtimes.

Who will be the great imperator,
as he is longed for by the many

Who will be the great imperator
for many girls wish to marry him

Who will be the great imperator,
for every headofficer kills thousands of lions
to reach his abode.

For only those with love reach his country
For only those in pain by penitance for their sins,
will reach his citizenship


For the ordeal and penitence,
is rightious and obliged
For citizens have the right to marry,
the right to have a job,
and protection by police and military
Liefdes offer

mama mag ik ook een tekening maken over mijn eigen kinderenWie klimt op tot de sterre,
en zegt mijn geliefde woont waar ik kijk,
Wie klimt op tot de hemel,
en zegt mijn geliefde mag hier wonen,
tot ik klaar ben met werken.

Wie klimt op tot de koning en zegt,
mijn vriendin, uw slavin.

Wie zegt uit liefde,
offer je aan mij,
in de vorm die je wenst.

Wie zegt uit liefde,
ik wil dat je sterft per onmiddelijk

Wie zegt dan uit liefde,
als je voor mij werkt als slaaf,
krijg je het brood der engelen,
en het levende water.

wie zegt uit liefde,
van mij hoef je niet dood als offer,
maar na het offer mag je voor mij werken
en burger zijn in mijn koninkrijk.

Waarlijk ik begreep Jezus bracht het offer,
maar vergat het liefdesoffer aan de heer zelf.

Waarlijk Jezus zei, ik trouw de kerk,
waarlijk ik zeg, Alschepper ik vraag u ten huwelijk.

Waarlijk diegene die de Alschepper ten huwelijk vragen
Waarlijk diegene die zich offert aan de Alschepper,
Waarlijk diegene die zich overgeeft aan de Alschepper.

Vraagt je geliefde dat je moet sterven zonder nut?
Vraagt je geliefde, schiet je kinderen dood voor Hem of Haar?
Vraagt je geliefde, diep leed, ook al zou het zo zijn?

De Ware

papa u bent mijn ware geliefde, mag dat wel van mamaWie zegt, ik zoek de ware,
zonder liefde te voelen

Wie zegt, ik zoek de ware,
zonder te zoeken.

Wie zegt ik ben de ware,
zonder te werken en te zwoegen

wie zegt ik ben de ware,
zonder de diamant te slijpen

Wie zegt ik zoek de ware,
zonder te zoeken naar de duurste diamant,

De ware zoeken als de ware,
De ware zijn, voor de zoeker.

wie is de Ware,
als je de Alschepper hebt als ware,
immers erna zoek je alleen een geliefde.
Een geliefde die leed en zegen deelt.

Wie is de Ware,
als de Alschepper je ware geliefde is,
en je erna kinderen verwekt bij een vrouw of man op aarde.

Wie is de Ware,
Als de ware jacoba en de ware jacob,
bij je thuis komen wonen.

Wie is de Ware,
Als de ware Jacoba en jacob,
in de buurt komen wonen.

Wie zal zeggen,
ik heb de ware gevonden,
zonder te liegen.

Wie zal zeggen,
ik verkoop mijzelf als slaaf of slavin,
om mijn geliefde te redden.

Wie zal zeggen,
ik verkoop mijn geliefde als slavin,
om nageslacht te redden.

Immers,

wie zegt ik voel liefde zonder te liegen
Immers,
Wie zegt ik ben verliefd,
en kent het gevoel niet.

wie zegt ik ben vol blijdschap over een huwelijk,
nog voordat je de ander ten huwelijk hebt gevraagd.

Wie is vol blijdschap over een relatie met de ware geliefde,
en krijgt als kado, een relatie met een geliefde.

Immers iemand die je afwijst,
in spirituele betekenis, moet een een vervanger aanwijzen.

Immers een god of godin die je afwijst,
hoort je naar boven door te sturen.

Immers de Alschepper is mijn ware geliefde,
en op aarde krijg ik ooit een geliefde,
om het leven, de zegen en het leed te delen.

En een nootje aan de balk der liefde,
elke vriendin, vriend, geliefde die je hebt gehad,
ieder in je leven die je aardig vond, en mee samen speelde.
of studeerde met dezelfde wijsheid,
of samen werkte aan een edel doel.
die allen zijn geliefde geweest,
van jou, mij en de Alschepper.


De sluier die ware liefde bedekt,
voor een man als een vrouw,
voor een vrouw als een man,

Zo waren ooit mijn geliefden in
een ver verleden.
Een stukje sluier bij elke vrouw, elke jonge schone dame.

Van de deugd Ananda, tot de Godin Shanti.
Van de Fatima Leyla tot de verpleegster Geranda,
tot de Irene als deugdzame vegetarier

Van een meisje Marit tot Sandra,
van Stephanie tot Laura,
Wie klimt op tot de hemel,
en zegt niet van mij mogen ze
later in de hemel wonen.

En is het dat ieder meisje een sluier draagt,
laat elke sluier zich zien als de ware geliefde.
De Al-Schepper als bron van elke liefde en sluier.
Liet mij zien, zie in iedere vrouw mij weerspiegelt,
opdat liefde schoonheid laat zien,
opdat liefde wijsheid in waarheid laat zien,
opdat liefde meer waard is als medeleven.
Ik zie mijzelf

papa ik kan mezelf niet zien, in de spiegel lijk ik niet op mezelf


Eens ik keek in het water,
het water vormde zich,
het water veranderde,
van zilver in goud en parels.
van zilver in energie en doel
van zilver in kennis en wijsheid.

Waarlijk ik keek in het water,
ik zag mijn wijsheid,
ik zag mijn ervaring,

Waarlijk ik keek in het water,
ik zag mijn ziel die zich vormde
tot goedheid en kennis
tot liefde en naastenliefde.

Waarlijk ik keek op een ochtend in het water
Waarlijk ik keek in het water een moment lang,

Ik zag mijn ogen, de ziel en de poort tot mijn wezen,
Ik zag mijn aangezicht, het gezicht van mijn vader,
ik zag de kleur van mijn moeder als de iris,
ik zag de kern van wijsheid in het donkere licht.
Ik zag het oogwit als de straling van een witte engel.

Waarlijk ik keek in het water,
ik zag mijzelf,
het water hoopte mij te worden,
het water veranderde om mij te zijn,
het water tekende met wijsheid,
om mij te evenaren.

Wie zegt water is slap, als het zacht is,
Wie zegt water is dom, als het dwaas is,
wie zegt water is streng, als het stroomt.

Waarlijk ik zag, alles dat bestaat,
vormt zich naar mijn beeltenis.

Waarlijk ik zag, alles dat bestaat,
wenst mij als ware geliefde te worde.

Waarlijk ik keek in de zon, en zag in
het water de zon, als bron des levens.

Waarlijk zonder zon, zag ik het water niet,
Waarlijk zonder zon, was het water niet mij geworden.

Waarlijk ik keek in zilver en door het goud.
Waarlijk in zilver zag ik mijzelf,
en door goud kon ik zien.
Het zilveren water en de gouden zon.
Waarheid

mama is het wel waar wat u zegt, papa zegt dat u liegt.


Waarheid,
wie zegt conscientieus dat hij de waarheid volgt.
Wie zegt vol liefde dat de dochter in nood haar naaktheid toont,
Wie zegt vol wijsheid, waarheid is hoger,

Wie zegt vol haat,
ik heb de waarheid nooit geloofd.

Wie zegt vol pijn,
de levens-ernst te kennen

Wie zegt in diep leed,
dat de levenspijn niet bestaat.

Wie zegt in waarheid ja tijdens het huwelijk,
Wie zegt in waarheid ja als werknemer voor de Alschepper,
Wie zegt in waarheid, ik heb het niet gekend.

Waar woont de waarheid, naast schoonheid en wijsheid.
wie gooide de appel, en won de waarheid, naast de liefde en de wijze

Waarheid is een binding tussen wat gebeurt en wat gezien wordt,
Waarheid is een binding tussen zelfverwerkelijking en zelf-realisatie.

Wie klimt op tot het ware, schone en wijze,
en zegt ik heb het liefgehad.

Wie klimt op tot de waarheid en zegt,
geen onderduiker als ik eerlijk zeg er een te hebben

Wie klimt op tot de waarheid en zegt,
Die lieve schepper ken ik niet, als atheisme heerst.

Wie klimt op tot de waarheid en zegt,
De Al-Schepper ben ik zelf,
De Al-Schepper is mij als eigendom.

Wie droomt over een heldenleven,
Wie droomt over een heiligenleven,
Wie droom over een engelenleven,
Wie droomt als het hoogste voor het hoogste.

Ken Waarheid als de werkelijkheid
Ken Waarheid als de ziel die waarneemt.
Ken de Waarheid als het wezen dat schouwt.
Ken de Waarheid als liefde,
Ken de Waarheid als waarheid,
Ken de Waarheid als wijsheid.

Wie zegt de ware gevonden te hebben
zonder de waarheid te tonen.

Wie zegt de ware te zijn geworden,
zonder de waarheid te tonen.

Als ik waarheid volg, kom ik in vreemde landen,
Als ik de waarheid volg, loop ik in onbekende steden,
als ik de waarheid volg, ben ik in vreemde wouden,
Als ik de waarheid volg, kom ik in paleizen vol goud,
Als ik de waarheid volg, ben ik overal thuis.
Als ik de waarheid volg, komt geld en kennis op tijd,
Als ik de waarheid volg, zegt Awara tegen mij.


Er is een verschil tussen intentie en wijsheid.
intentie geeft soms een volledige inzicht in wijsheid
die in uitdrukking verbaal een kleinere boodschap draagt dan
oorspronkelijk in de intentie meegegeven.

een simpel persoon zegt natuurlijk ben ik mezelf
de ander zegt ik ben in contact met mijn bron
een derde geeft een redevoering van twintig pagina's
toch is het dezelfde intentie die gegeven wordt.
als voorbeeld van wijsheid.
daarom is het minacht niemand
omdat iedereen bij tijde dezelfde intentie draagt.
Infor the need for info

mama wat is informatie, want dat bedoelen ze toch?


A little shedge on the light of information,
as dutch is the home language i prefer it.

Infor, wat betekent het woord
Infor, wat is de bedoeling in tekst van het woord
Infor, in het woordenboek onbekend.
Infor, het woord roept geen betekenis op.

Infor, een onbekend woord vraagt om een woordenboek,
Infor, Lingua Franca, is het informatie.

Wie heeft Infor gestolen,
Wie heeft Infor gestolen van de goden,

Wie heeft over Infor gedacht voor het te stelen,
Wie heeft Infor gekocht om het te stelen,

Iedere wijsheid, technologie, schoonheid of roem,
is gekocht met karma, leed, geld of anderszins.

Wie heeft Infor gekocht als woord,
immers diegene die voor de Alschepper werkt,
koopt het woord via onbekende talen,
koopt het woord voor bekende woordenboeken.

Dus men zegt ik praat in infor mat je,
Dus men zegt deze boodschap schrijf ik in infor.

Wie klimt op tot de God Zeus, en
is bang voor de bliksem maar steelt het vuur

Wie klimt op tot Aphrodite,
werpt de appel, en lijdt na een kortstondig moment genot.

Wie klimt op tot de onbekende Doos,
en lijdt zo vreselijk dat alleen Hoop op de Hel nog bestaat.

Wie daalt af in de zee om Hades te ontmoeten,
Wie daalt af in de zee om een onbekende God te ontmoeten.

Wie zegt Infor zonder betekenis,
wie zegt Infor zonder doel,
wie zegt Infor zonder Informatie,
Wie zegt vragend Infor, als geen woord de betekenis dekt.

Waarlijk ik kocht Awara,
Waarlijk ik kocht Infor,
Waarlijk het derde woord.
Ruimtelingen

mama wanneer komen ze uit de ruimte om ons te redden


Wie zegt, de ruimtelingen komen,
zonder een film te hebben gezien.

Wie zegt de ruimtelingen komen,
zonder een science boek te hebben gelezen.

Wie zegt de ruimtelingen komen,
en vloekt over aliens,

wie zegt de ruimtelingen komen,
en is bang voor een goddelijke straf

Waar blijven de ruimtelingen,
als de deense prins de zweedse prinses trouwt,

Waar blijven de ruimtelingen,
als de duitse keizer trouwt
met de romeinse keizerin.

Waar blijven de ruimtelingen
als de Tsarina trouwt met een nederlandse prins

Waar blijven de ruimtelingen
als de amerikaanse president,
trouwt met een indiaanse schone vrouwe,

Waar blijven de ruimtelingen,
als de indiase guru trouwt
met zijn godheid.

Waar blijven de ruimtelingen,
als de italiaan trouwt met een scandinavische

Waar blijven de ruimtelingen,
als een zigeunerin trouwt met een jood.

De ruimtelingen fluisteren in mijn oor,
je zal met een prinsesje trouwen,
wit en zonder zonde,
liefdevol in kinderlijkheid,
machtig en nederig.

De ruimtelingen fluisteren in mijn oor,
wijsheid en schoonheid komt door celibaat.
waarheid en vrede komt door aandacht.
medeleven en naastenliefde komen door devotie

De ruimtelingen fluisteren in mijn oor,
in de sportschool mooie dames met curves.
in de universiteit intelligente dames met wijsheid,
in de snackbar in de buurt, een engel met blond haar,
bij het werk een enkele keer een toevallige blik,
bij het werk een enkele keer een aanraking met liefde,

de ruimtelingen fluisteren in mijn oor,
Shiva staat naast je en dicteert de tekst,
Vishnu staat naast je en geeft de domeinnaam,
Brahma staat naast je en zegt hoop op het beste zelfs bij tegenstelling.

De ruimtelingen fluisteren in mijn oor,
een huwelijk met Gayatri is beter dan de duurste prinses.
Een huwelijk met de Alschepper, is je ware geliefde,
En een huwelijk op aarde is met een aardige geliefde.

De ruimtelingen fluisteren in mijn oor,
wijsheid is hoger dan waarheid
liefde is hoger dan eerbied
een offer in gebed is beter dan een offer ten dode
een offer in liefde is beter dan de dood

de ruimtelingen fluisteren over
awara, infor en liefde.

De ruimtelingen fluisteren over
wijsheid waarheid en liefde

de ruimtelingne fluisteren over
toon aan de duivel de borsten van je geliefde
vraag als volwassen meisje je vader ten huwelijk
laat je zoontje van vijf een leeuw kussen
laat je vader zijn scepter geven aan een zwakbegaafde

de ruimtelingen fluisteren,
zoals de goden bij elia stilte gaven
zoals de goden tutanchamon duizenden jaren liet levene
zoals de goden jezus zijn dood gaven
zoals engelen het levende water drinken
zoals heiligen het engelenbrood eten

de ruimtelingen fluisteren
over zilveren lijntjes en mooie wijzigheden
over mooie kadootjes en schitterende vrouwen
over wijsheid om te verdragen die levenspijn
en waarheid om het schone te erkennen.
over de weg ten leven en niet de dood
over het pad van gebed, woorden zonder daden.
Awara Liva

papa ben ik ook levend bewustzijnFact, Fact, Fact

Awara is liefdevol gewaarzijn
Awara Liva is levend gewaarzijn
Awara Infor Liva is levend gewaarzijn in betekenis.

Wie zegt ik ben Awara
Wie zegt ik ben Infor
Wie zegt ik ben Liva

zoals elke liefde begint met herkenning
Zoals elke dag begint met een schon lei
Zoals elke daad begint met bewustzijn.

Waar is Lingua Franca,
immers ik spreek door Awara
immers ik spreek over Infor
Immers mijn doel is Liva

Waar is Livi, als kind van de goden,
Waar is Awara als gunst van de goden,
Waar is Infor als boodschap van de goden.

wie zegt God is onder de Godin, en liegt erover,
Wie zegt Waarlijk godin is hoger dan iedereen, en heeft het
uit een simpel boek gevonden.

Immers de dood is ondergeschikt aan het leven
Immers haat is ondergeschikt aan liefde
Immers schade en wonde is minder dan liefde

Waar woont de godin, in ieder hart geboren,
Waar woont de god, ieder leven als slavin gekocht.

Wie koopt met bloed en dood, anders dan de duivel.
Wie koopt met liefde en engelenbrood anders dan de engel.
Wie koopt met dood, offer, kastijding en marteling anders dan de gefolterde.

Wie klimt op tot de goden en zegt
waarlijk die dien ik.
Wie klimt op tot de godin en zegt,
Waarlijk schenk mij kado's zonder tal

Wie klimt op tot de Heere,
die zonder naam regeert.

Gefolterd, kreeg ik vele volgelingen,
en trouwde met hen allemaal.

Door liefde, vond ik de alschepper,
en trouwde alleen met hem en haar.

Door liefde leerde ik wijsheid,
immers een goede vrouw wilt de enige zijn.

Door liefde leerde ik waarheid,
een moeder toont aan de vijand de borsten van haar dochter.

Door liefde leerde ik medeleven,
en keek enkele jaren in de ogen van de gefolterde.

Door liefde leerde ik mezelf,
immers ik keek in het water van het leven,
en zag steeds mezelf.

Door liefde leerde ik de alschepper,
Hij of zij mijn ware geliefde, niet jaloers
op mijn aardige geliefde op aarde.

Door liefde kreeg ik liefde,
zoals vrijwilligerswerk zonder beloning

Door liefde kreeg ik awara,
immers vreemdelingenhaat en bloeddorst

Door liefde kreeg ik Livi,
immers vreemdelingenhaat en bloeddorst

Door liefde kreeg ik Infor
immers vreemdelingenhaat en bloeddorst

Immers lingua franca, laat duiven tjilpen
immers lingua franca, geeft de leeuwen moed
Immers lingua franca, zag ik in.
Ware en aardige geliefde samen.De Weg

mama u bent de weg kwijt, papa houdt wel van u


Eens in een bos bij een vakantie door de educatie der landen,
ik liep als zijnde een zoektocht naar de plek der rust,

Eens liep ik in dromen verzonken,
wakker geworden als het bos in de ban van de ring,

Eens liep ik in dromen verzonken,
denkend aan Maya de godin.

Eens liep ik in dromen verhuld,
men herkende slechts een minderwaardig wezen,

Eens liep ik in dromen verhuld,
tussen melaatsen en vreemden,

Eens liep ik verhuld ald als godheid op aarde.

De weg was lang, smal, en hoog.
De weg was moeillijk begaanbaar door woud en bergen.

De weg, was maar een, geen splitsing of wegwijzer.
Geen doel, geen lengte, geen gevoel.

Het pad was als vragen welke richting is de beste.
De weg was als praten immers alleen leert men praten.

De weg as als bidden zonder einde, tot het doel zich
vindt door het bevragen van haar bron.

Eerst dacht ik een mooie wolf als partner te herkennen,
Daarna zag ik een witte beer die trots zijn vacht schudde,
De derde als partner was een leeuw die langsliep en slechts gromde.


De weg volgend kwam ik bij de mensheid in de buurt,
eerst de Godin Shanti, die mij vrede beloofde,
De tweede was Fatima, die met een buikdans haar liefde toonde.

Daarna volge de weg, als zijnde wind en regen,
ieder mens de schuilplaats zoekt,
ik slechts levenspijn verdragend,
kwam ik schoone vrouwen tegen.
Een engel wordt geboren, als overdracht plaatsvindt.
Een engel wordt geboren als eigendom van, die heilige naam.

Door reizend door landen met verre oorden verbonden.
Door reizend door landen, verbonden met geneesmiddel als bescherming tegen het verre.

Eerst dacht ik mijn ware geliefde is op aarde.
Daarna zou het deze zijn of die.
Een moment later zag ik, mijn ware geliefde wil de enige zijn.
Genot en relatie opgevend liep ik verder.
Een moment later zag ik in het water kijkend,
ik ben de ware geliefde.
Toch een bestraffing zei, de Alschepper is je ware geliefde.
Toen zag ik in.
de ware geliefde is niet jaloers op een aardige geliefde.
evenals de Godin der vrede Gayatri zei
ben je liever in huwelijk met een rijke prinses of met mij,
ik zei slechts geleerd door fouten.
een keurslijf bij een koningshuis is niet wat ik wens,
Zij zei een relatie met een fotomodel voor ze miss universe wordt,
ik zei, nee slechts u.
Als derde zei ze,
de godin van wijsheid, een prinses uit de ruimte,
ik zei slechts, Gayatri, verwijs me door naar de Alschepper.
immers alleen het hoogste schenkt het hoogste geluk.
immers alleen een relatie met het hoogste schenkt voldoening,
immers alleen toebehoren , eigendom zijn van, schenkt genade uit de bron.Shakespeare

King Lancelot, hast thou done the good thing


A preferred language in english.

Thy great master,
Thy great Imperator,

Oh Shakespeare teach us to be unconditionally.
Speak to us about the rigth to exist,
the right to be who we are

As every person who is allowed to exist without prerequisites,
as every person doesn't need to proof his love for the world or himself.
As a lady is loved by her own family without conditions.
As a man is loved because he loves his children and parents.
As a man a woman loves to exist. and to exist means to be who you are, as your own self.

For the question of to be or not to be, is what do we need to be,
or what blocks us from not to be. what promises us to be,
or what discards us to be who we want to be.

The question to be or not to be,
what do we need, do we want, or do we long for to be,
what are we afraid of to not be, or not exist.

what are the rules to be allowed to be.
what are the condition to be allowed to be in heaven after life.
what do we need to be, to become who we want to be.


Who art thou,
The big radiance of the sun,
The glance of wisdom in the eyes
the light of truth ever shining,

Who art thou,
a glance on a beautifull lady,
as plato saw in his vision on love.

Who art thou,
a glance on Athena, the virgin godess.
as Solon saw in his bridal suite.

Who art thou,
my love, the creator,
if above you another creator as
the invisible mover.

Who art thou,
my love, shiva, visnhu or brahma,
as you rule every universe.
from yuga to yuga

Who art thou,
my love, the all seeing eye.
Who is named param atman,
even looking at my dream as i experience.

Who art thou,
oh dust of dreams,
giving pleasure not existant.

Who art thou,
reveal thyself by the sun,
withdrawing the orb with its radiance.

Who art thou,
splended creator,
for geometry and sanskrit are holy.

Where does thou live,
in the heart of the wise,
in the mind of the holy.

Where does thou live,
in the sages of yore,
inf the parents of old lore,

Where does thou live,
in the wisdom of the golden days
in the wisdom of the silver nights,
in the wisdom of yellow copper, binding the souls to truth

Where is thy house,
as the house of the holy,
as the house of those without a name,
as the house of those without form.

Oh splended creator Gaudi,
where does Shakespeare thy servant live.
As i am looking for the Sun,
as i am looking for the son.

Oh splendid creator without name,
where does the goddess gayatri live,
where does the god of all times live,
where is thy servant teaching softness and wisdom.

Shakespeare tell us tales,
tales of dreamdust and wisdom.
talks of knowledge and servantship
tales of the past times, and the futuretimes.
in the words of the medieval kingdoms.

For thy are truth
For thy are wisdom
For thy are happiness.

as the eternal truth is:
If you exist, you feel to be existing

as the eterna truth is:
If you exist, you feel to exist.My love my devotion

mijn vriendinnetje niemand ziet mij praten met u


Preferred language english
as language is lingua franca.

As my soul wandered through dreams and helltimes.
As my soul wandered throughnachtmerries en paradijzen.

Where did i leave my life after living,
where did i leave my body after dying.
where did i tell the tales of the past
where did i talk aboutmy past as ever good and splendid.

For those in need for a holy one, be one yourself.
For those in need for an angel, become one.
for those living in a church, become a priest.

For the need of war, the need of peace,
requires those wishing to be one.

For those in pure love, give the love in a pure way
For those in pure wisdom, are like talking wisdom, even when dumb.

My love,
where is your visible body located,
as i am waiting for that abode of you.

My love,
speak of wisdom among the wise,
speak of dumbness among the dumb,
and speak of criminal tasks among those hellworlds.

My love,
i am in quest for the jnana loka
i am in quest for vaikuntha
i am in quest for vrindivana

My love,
in service to you a earn the birth right of the paradise
in service to you i earn the birth right to heaven
in service to you i am citizen and protected
in service to you i am allowed to marry
in service to you i am allowed to marry thy radiance.

Oh my love,
where is your kingdom and kinship,
where is your empire and sun,
where can i be the son of the sun
or the sun of the son.

My love,
tell me thy name,
as to be proud on you
as to be proud to tell your name.

My Love,
Gayatri, a girls name,
All-Creator a boys name,
Which gender, i ponder,
Which form, i ponder,
Which name, i ponder,
But everlasting name and form,
But everlasting, reality and creator.

I ponder your existence,
I ponder my humbleness
I ponder your love

I ponder the truth as being pain and suffering
i ponder the truth as being slavery
i ponder the truth as being a servant


i ponder to ponder the pondering

Oh splended, which name is yours,
Oh splendid, by which way i go.


Where is thy abode, in english and dutch
Where is thy godly name, in english and dutch.

As thy abode is the paradise of paradijzez
as thy godly name is the allcreator of alscheppers.

as your grace comes to the gods for the godly,
as your grace comes for the lovers as the lovely
as your grace comes for the wise, as their ears for the truth
as your grace comes for the holy, about their prayers
as your grace, without name and form for the highest.
as your grace as the present for children at santa claus.
as your grace for the married ones and the single ones.
as your grace for the workers and the educators,
as yuor grace as the ideal for the idealists,
as your grace for the terror to the terrorists.

Which name is mine, which form is mine,
for my form is many cells on earth,
and my name in the mind is many names,
as even my soul ponders over your existence.
and ponders how expensive is your name to tell in prayers.
as i ponder hoe expensive to get the gift of surrender and selfsacrifce.
to thy holy being and lovely eyes.


De Verlokking

mama zijn die verboden vruchten wel lekker


De Verlokking der verboden vruchten.

Ik was jong en wilde wat,
ik was wild en jongde wat.

Laat religie een leidsnoer zijn staat in boeken,
Laat wijsheid een filter en grens zijn staat in de boeken,
laat waarheid de reden volgen is een uitspraak.

Mijn uitspraak is,
spontaan en onbevangen, vang ik mijn taak aan,
van overdracht, overgave en toebehoren.

Mijn intentie is,
het doel te behalen.

Het doel is,
overgeven aan het ongenoemde.

De verlokking leert men tijdens leven.
Als een stemmtje die stemloos zegt:
volg dit, volg dat, het geeft genot en geluk.

de verlokking een stemmetje die naar het betere en beste wijst.
de verlokking de kans, de mogelijkheid benutten dat niemand ziet.

Ook de verlokking kent een antwoord,
de ene zegt stukslaan tegen een engel,
de andere zegt negeren en verdragen,
een derde zegt, altijd tevreden zijn met wat je bent en doet.
Een vierde wijst naar boeken zonder tal, zonder naam.
een vijfde zegt, tijdens de nacht leest men boeken met wijsheid zonder letter.
een zesde zegt, spontaan geef je richting aan.
een zevende zegt, onbevangen de hoogste weg.

Toch de verlokking ziet men met ogen, hoort men met oren.
een mooie vrouw, de verlokking van genot,
een mooie tekst, de verlokking van eer en roem,
een mooie gouden horloge, de verlokking van roem en status.

De verlokking, wie kent het niet,
De verlokking vraag een kind wat het wenst en verbaas u.
De verlokking vraag een bejaarde wat het wenst, en verwonder u.

De verlokking opgeven voor iets groters, duurders, beters.
De verlokking opgeven voor meer geld, goud, roem of status.
De verlokking opgeven, voor kunst, dichternij, schilderij en technologie.
De verlokking opgeven, daardoor werd ik de zoon van Gaudi.
De verlokking opgeven, daardoor wees ik de ampul van onsterfelijkheid af.
De verlokking opgeven, veel goud, en diamanten, ik gaf ze aan de varkens.
De verlokking opgeven, veel tekst en woord, ik gaf ze aan de zwakbegaafden.
De verlokking opgeven, de hoogste verlokking, zeggen Alschepper wat mag ik vandaag doen.

De verlokking opgeven, slechts werken voor, slechts handelen.
in een teken van wijsheid, geluk en het derde ongenoemd.
ongenoemd als de geheime naam van je ouders.

Dus de verlokking die ik geef is:
Offer je in woorden aan de Almacht,
Geef je in woorden over aan de Almacht,
vraag in woorden de Almacht ten huwelijkEternal Flame, atomic kitten

mama wie zong dat eternal flame? ik hoorde het in de klas


Het liedje over eternal flame vind ik het mooiste,
mede omdat ik in mijn jeugd somber was
en een teken vroeg aan de onbekende god.
onbekend omdat ik nog geen christen was.

In de klas neuriden een paar lieve meisjes het liedje
van eternal flame, van atomic kitten.

Ze zeggen dat hoop uit de doos van pandora alles overwint,
omdat hoop geeft dat je ooit gelukkig wordt.
omdat hoop geeft dat je ooit over wijsheid schrijft
zonder de domheid van het moment te dienen.

Het liedje eternal flame is de eeuwige vlam,
die door liefde tot de alschepper, als vlam
de warmte geeft. de warmte van wijshied
waarbij elke ziel zich blootgeeft.

Als liedje van atomic kitten heb ik de gelofte van
de chitta. intelligentie.
een gelofte dat door domheid, zwakbegaafdheid, medicatie heen
wijsheid niet is om af te dwingen, veel te vergaren, roem te krijgen.
Maar om anderen de mogelijkheid te schenken
de waarde van wijsheid te ervaren en zelf er voordeel uit te halen.

Dus eternal flame, de eeuwige vlam
atomic kitten als het kleine katje wat ik ben.
Als katje die als een huisdier, zijn baasje tevreden maakt.

Ook al heeft een kleinhuiskatje geen echt doel,
anders dan in de omgeving rond te lopen,
en ieder kind, volwassene of bejaarde wat wijsheid te schenken.

chitta heeft natuurlijk cheettah als uitspraak,
maar door het liedje van eternal flame,
wordt een cheettah teruggebracht tot een klein huisdiertje
een jong katje of poesje.Duveltje

mama drinkt papa wel eens een duveltje


Stel er is een duivel, en die wil graag een maagdelijk meisje kopen,
en de lieve heere god zegt, je mag haar kopen als je betaalt door je
eigen lichaam af te geven aan mij.

In mensentaal zielsverwisseling.
De duivel zegt heb ik wel zin in, een meisje is veel gelukkiger.
En het meisje die de lieve heere god dient zegt,
als het bevel van de lieve heere god is ben ik bereid.

Een gewetensvraag, denk erover na voor verder te lezen.
het meisje die de opdracht van de lieve heere volgt,
de duivel die van de heere god een meisjes lichaam koopt

de duivel kreeg het meisjeslichaam, en was even blij,
erna voelde hij, ik kan niemand meer verlokken omdat
iedereen ziet dat ik maar een meisje ben.

Het meisje, de opdracht van god toegestaan te hebben,
kwam in het lichaam van de engel. engel omdat zij als meisje
niet gevallen was.

de duivel als gevallen engel, krijgt het meisjeslichaam,
de vrouw die dat meisje was, maagdelijk en oprecht
kreeg dus een engelenlichaam

Het meisje kreeg dus niet het lichaam van de duivel,
maar het engelenlichaam via wie de duivel slechte dingen deed.

Je mag dus voorzichtig veronderstellen dat het meisje
erna een engel is geworden, en bij wijze van spreken eeuwig leeft
en eeuwig mensen helpt om wijs en liefdevol te worden.

Een goede engel, schenkt wijsheid om liefdevol te worden
en schenkt liefde om wijsheid een kans te geven.

Als nu de lieve heere zegt, kijk deze engel,
alle andere engelen, willen jullie voor haar buigen.

En iedereen kent de heilige boeken,
zal die engel dan respect krijgen,
ook als is het maar de ziel van een klein
maagdelijk meisje.

Natuurlijk is het een voorbeeld, immers
engelen op aarde, kunnen pijn verdragen,
en kunnen liefdeloos behandeld worden.

Natuurlijk als je een mens bent, kan je geen engel zijn,
omdat engelen niet hoeven te eten en androgyn zijn.
en engelen in plaats van een religie alle religies kunnen volgen

net als de vraag als iemand met een naald in je arm prikt,
en je voelt pijn, dat je een normaal mens bent.

Odyssee

ik ben bang voor helden, ze doen alsof zachtheid slap is.


Waar is Odin de held,
Waar is Odin, de machthebber,
Waar is Odin, de hemeling,
Waar is Odin, de vader van Odysseus
Waar is Odin, de vader van Zeus.

Wie verhaalt de heldendaden van de kinderen der goden,
Wie verhaalt de lofzangen van hen die de goden dienen
Wie verhaalt over de vijanden die verslagen in het veld liggen,

Waar is Odysseus,
gisteren afgevaren voor een heldentocht,
gisteren geslapen voor de laatste keer,
Waar is Odysseus,
de winden waaien, de goede kant op,
de winden waaien, de zeilen bol van trots,
de winden waaien, een gunstige tocht.

De vijanden in angst vluchten weg,
De vijanden in angst rennen als windhonden hun dood tegemoet,
Waar is die held die de vijanden verslaat.

Odysseus bij terugkomst is je vrouw een schandvrouw,
Odysseus bij terugkomst is je kind een schandknaap,
Odysseus de leeuwenkoning, waarom red je huis en haard,
Odysseus de leeuwenkoning, waarom sterf je bij de sybillen,
Odysseus de leeuwenkoning, waarom hebben de sirenen hun zang,
Odysseus de leeuwenkoning, morgen kom je thuis.

Vol gebak, taart en zoet brood,
Vol liefde, slingers en bloemen,
vol eerbied voldoening en vrede,
groeten wij je als verslagen vijand,
groeten wij je als overwinnaar van velen.

Zoals Odyssee de toch beschrijft,
van een held, die in een dag zij heldenstatus bereikte.
van een held, die deed wat gedaan moest worden,
een held die velen deed navolgen,
van zoete zangen tot minstreelliederen,
van verhalen tot films en virtuele dromen.


De zon van het Leven

mama u bent het zonnetje in huis, papa u bent het zonnetje in huis


Waar is die eerbiedwarige Zon,
Waar is dat zuivere licht,
Waar is die wijsheid die verwarmt,
Waar is de spiegel die mijzelf toont,

Waar is de Zon des Levens,
die zonder eigenaar straalt,

Waar is de zon des Levens,
die zonder kennis wijsheid schenkt,
die zonder licht, warmte schenkt,
die zonder water toch voedt.

Zoals de zon, schijnt,
zo schijnt mijn levenslicht

Zoals de zon warmte schenkt,
is wijsheid als warmte in de winter.

Zoals de zon er is en bestaat,
is ook mijn leven er en bestaat.

De zon zonder eigenaar schenkt haar stralen
De ziel zonder eigenaar schenkt haar wijsheid.

Is er iemand die de zon verkoopt,
Is er iemand die stralen verhuurt,
Is er iemand die de zon opeist als uitverkiezing,
Is er iemand uitverkoren om in het daglicht te wandelen.

Zo is al mijn wijsheid een geschenk,
als de stralen van de zon.

Zo is al mijn liefde een gift,
van plicht aan wijsheid.

Immers zonder prijs,
stelt men de boeken samen

Immers zonder prijs,
leest men letter na letter.

Immers als sabatical
ondervraagt men mijn bron,
in gebed tot de Schepper.

Immers mijn stralen schijnen
waar ik ben en waar ik kom

Immers mijn zon, levenslicht,
is waar ik angst, onrecht en wijsheid voel.
is waar ik ontvankelijk, onbevangen en spontaan ben.

Als ziel van de zon.
Als lichaam van Gaia
en als geest zonder vorm en vrij in spel.

zeggen ze dan publiek domein, of public domain,
zeggen ze dan auteursrecht of zonder naam.

Ik schenk zelf mijn wijsheid, mijn daden en wezen aan
alle werkelijkheden en de ultieme werkelijkheid,
Zonder kostprijs zonder verplichting.

Zo ook aan ieder wezen, in elke werkelijkheid,
zonder tussenkomst, zonder rangorde en gelijkwaardig.
Ieder wezen, uniek, en veelvoudig, eenvormig en spiritueel
van mens tot engel, god of duivel
van vreemdeling tot onzichtbaar, van geest, ziel tot lichaam
van plant, dier, tot mens of hoger
van planeet, ster, ruimte tot zwart gat
van wie is mijn wijsheid dan als ieder het krijgt,

Zoals een medicijn merkloos goedkoop is, zo is mijn wijsheid
Zoals een heerser heerst zonder naam, zo is mijn status
Zoals engelen handelen zonder vorm, zo is het
Als water dat stroomt en geen wet volgt anders dan naar beneden


Als de toverstaf die goud schept,
als de hoorn des overvloeds die als graal de wijsheid schenkt,
Als de zilveren offerschaal die aan de Almacht wordt gegeven,
Als de winnaar bij voetbal die met geelkoper beklonken wordt,

De olympiade die gewonnen wordt door de hoogste held,
De kampioen die wegloopt met de eer,
De engel die zonder te bestaan toch redt,
De verlosser zonder naam,
de Heilige zonder boek.

de engel die altijd vraagt, wat als en stel dat
wat als ik de duivel ben al mijn goede daden zonder betekenis.
stel dat ik een heilige ben, heeft het wel kans bij iedereen te komen,
als kennis heel duur is en uitverkiezing eist.

De engel die zegt,
dien de koning der wijsheid.
De engel die zegt,
volg de heilige zonder naam


Al-Schepper

mama is die kikkerprins ook bij de alschepper


Waar is de schoonste muziek van Sarah Connor,
De love of my love.

Waar is de schoonste droom van Brooke Fraser,
de Magical Machine.

Waar is de schoonste wijsheid anders dan bij
Plato de platonische geliefde.

Waar is de schoonste waarheid,
bij de borsten van een meisje bij een pooijer.

Waar is de schoonste liefde,
anders dan bij een moeder
die niet aflatend bidt.

Waar is de schoonste vader,
die elk moment zijn ware gezicht toont.

Waar ben ik,
die eigendom is van de Al-Schepper.

Wie ben ik,
als eigendom van de Alschepper

Wat ben ik,
Als mens tussen mensen.

Hoe ben ik,
als ontvankelijk, onbevangen en spontaan.

Waarom ben ik,
als zoekende naar een engel, en bereidt een te worden.

Waartoe ben ik,
als wijsheidsleraar en gebedsdienaar.

Waarvoor ben ik,
als leed en pijn zijn als
een onzichtbare gift zonder brenger.

Waarlijk ik ben eigendom.
Waarlijk de Alschepper bestaat.
Waarlijk ik ben eigendom van de Alschepper

Waarlijk geen enkele religie of godsdienst noemt Haar.
Waarlijk elk moment opnieuw door haar geschapen.
Waarlijk elke schepper door haar tot ontstaan gebracht.

Wie is als ik, een dienaar des woords.
Wie is als ik, een dienaar des gebeds.Swami

papa ik wil ook in india zijn, daar hebben ze allemaal geheime woorden


De swami, eens geboren eens gestorven.
De swami, een leeuw heeft hem gevonden.
De swami, mediterend in de werkelijkheid,
schouwend de bloemen, planten en het water.

De swami, zonder naam bereikte brahma,
De swami, zonder vorm bereikte vishnu.

Eens zat hij in de plaats der heiligheid,
en ze zeiden, kom toch binnen in de tempel.
De leeuwen zoeken een prooi.

Eens zat hij in de plaats der heiligheid,
ze zeiden, kom toch binnen,
als swami past u niet, als dienaar van voeten wel.

Eens zat hij in de plaats der heiligheid,
en ze zeiden, minachting komt u toe,
waarom wijsheid betrachten als een stompzinnige.

Eens zat hij in de plaats der heiligheid,
een leeuw deed dagelijks zijn ronde.

En zij verstonden hun zonde,
en zeiden, ook in wijsheid in de tempel.
de dood van een heilige niet ons geweten.

Toch die swami, zei ik blijf op de
plaats der heiligheid,
tot de leeuw hem vond,
en hij besefte, de plaats in de tempel
had ik blijmoedig moeten aanvaarden.

om als swami, in veiligheid,
in de tempel te mediteren.
niet tot bloemen planten en water
maar tot beelden van goden en godinnen.

Wie zoekt naar die swami,
die via deze woorden spreekt.

En de swami,
als heilige wijze had hij geen naam
die nu nog spreekt via deze woorden.Het huwelijk van Solon

mama de prinses op de erwt is die de vrouw van solon


Solon breng uw vrouw,
opdat wij haar bewonderen.

Solon breng ons filosofie,
opdat wij haar bewonderen.

Solon breng ons Sofia,
als bron van wijsheid

Solon zei,
de vrouw met de hoogste wijsheid
trouw ik via de engelen der waarheid.

Solon zei,
de bruidschat is mijn intellect,
in ruil voor intuitie.

Solon zei,
De hoogste wijsheid van het Orakel is,
Kijk in de spiegel, de spiegel op
aarde voor het lichaam.
De spiegel van deugd voor de ziel.
De spiegel van naastenliefde voor de geest.

Solon zei,
zei die niet trouwen en de heer zoeken.
zei die geen sex hebben en de heer vinden.
zei zonder liefde die de heer niet vinden.


Solon zei Akythera,
ik zei astro-computer

Solon zei wijsheid,
ik zei Silver-disc

Solon zei leven,
ik zei: ik voel dat ik besta.

Solon zei wie ben ik,
Ik zei je identiteit en je spiegelbeeld.

Solon zei wat ben ik,
ik zei je grootste angst.

Solon zei waar ben ik,
ik zei tussen de sterren van Sofia.

Solon zei wanneer ben ik,
ik zei, zonder denken zeggen.

Solon zei, wie bent u,
ik zei zonder naam heers ik,
zonder vorm dien ik.

Solon zei, wat bent u,
ik zei een kind van mijn ouders.

solon zei waar bent u,
ik zei in de toekomst via een silver disc.

Solon zei wanneer bent u,
ik zei het antwoord is hiervoor gegeven.

Solon zei wat is wijsheid,
Ik zei onbegrijpelijk,
immers een heilige die een duivel wordt,
schreeuwt als bloed van de aarde.

Solon zei wat is waarheid,
ik zei, de werkelijkheid.

Solon zei wat is leven,
ik zei als je mij hoort leef je.
ik zei als je mij ziet leef je.

Solon zei, over de hel,
ik zei, bewijs dat je waarneemt.De wens van Salomon

mama sneed salomon mij ook doormidden voor u


Salomon, treedt buiten uw spreuken
Salomon, treedt buiten uw wijsheid.

Immers een vrouw vraagt u als echtgenoot.
Immers een vrouw vraagt om uw liefde.
Immers liefde is boven eerbied.
Immers wijsheid en liefde.

Salomon uw wens was wijsheid vergaren.
Salomon uw wens was wijs te worden

Salomon, de Heere zei, boven liefde wijsheid.
Salomon, de vrouwe zei, door wijsheid tot liefde.

Salomon breng mij de baby en snijdt haar.
Salomon, breng mij uw eigen kind en snijdt haar.

Salomon, door twijfel gevangen ziet u schuld.
Een baby mag nooit sterven voor haar moeder.

Salomon leer van mij,
In plaats van snijden vraag de moeder
levenslang voor het kind te zorgen.
Immers een stiefmoeder maar drie jaar.

Salomon leer van mij,
duizend vrouwen uit wijsheid verkregen,
het volgende leven in rouw gebonden.
Alle vrouwen die hun ware geliefde nooit
hebben aanschouwt.

Salomon leer van mij,
wijsheid is een gift van goden,
nochtans de zonde woont ook bij de wijzen.
nochtans de wijzen kennen verlokking.

Salomon ik leer van u,
gebed is de boom des levens.
de boom van het eeuwige leven.
immers bidden voor kado's is engelenbrood
immers bidden voor kado's voor jezelf
je familie, vrienden en anderen.

Salomon,
ieder mens sterft en zijn voetsporen
zijn als water dat zuiver wordt en
nieuw leven schept.

Salomon,
uw nalatenschap, verbroddelt,
voor de slimheid van hen die status zoeken.

Salomon,
uw nalatenschap, uw kinderen
worden voor lust verkocht.
immers als wijze wijsgeer weet u
op elk probleem het antwoord.
kom uit de hemel om uw kinderen te redden.

Salomon,
ik wens wijsheid, en onderwijs u,
opdat u mij onderwijst.
als het elkaar leren van taal
door liederen zonder klank.De appel van Paris Bastion

mama mag ik een hondje net als paris hilton


Paris, waar is uw appel.
Paris, waar is de gouden bal,
Paris, Wie kiest u als geliefde.

Ik reisde van amerika naar nederland,
ik reisde zonder plan.

Ik kwam in nederland,
koos een hotel, en schreef mij in.

Ik kwam in nederland,
en kwam bij het Bastion Hotel.

In de foyer trof ik drie goden,
de eerste Zeus, de tweede Deus en de erde Theos.
Ik trof drie godinnen, Hera, Athena en Aphrodite.

Ze zeiden gooi de twistappel in de lucht,
die het opvangt zal eeuwig trouwen met u.

Paris de appel gooiend zei,
goud is van meer waarde dan liefde.
goud is van meer waarde van wijsheid.
goud is meer waard dan de hoogste dienstbaarheid.

Aphrodite zei,
als je voor mij kiest, trouw je met paris bastion.

athena zei,
als je voor mij kiest, krijg je wijsheid zonder naam.

Hera zei,
als je voor mij kiest, geef je je onvoorwaardelijk aan de almacht,
en krijg je de zegen.

Paris de appel gooiend zei,
ik kies voor aphrodite,
hij trouwde met paris bastion.
in het grieks een andere naam.

Ik staande in de foyer van het hotel,
zag paris de keuze kiezend voor liefde.
ik zei fluisterend, Oh hera, goud heb ik niet.
Oh hera, zilver heb ik niet.
Maar de bal geef ik aan u, zo ik die heb.

Daarop als een vlieger in de lucht.
een vlieger als kinderspel.
op grote afstand, als een antwoord van Zeus.
Hoe ver de vlieger, Hoe langer de lijn,
ook Zeus kan de vlieger bedienen.

Daarop, in nederland, kreeg ik de burgerschap
via een zilveren ring van de munt gemaakt.

Daarop in nederland, kreeg ik de eerbied,
om alle tekens te schrijven en te tonen,
als een aandenken voor mijzelf.
als teken, religie kent eerbied en liefde.
als teken, religie, uit liefde krijg je eerbied.De ongecompliceerde werkelijkheid

mama wat is het ingewikkeld, wat ik zie


Waar is de werkelijkheid,
Waar is de werkelijkheid die ik zoek,

Waar is het huis van Brahman,
Waar is mijn huis.

Werkelijkheid toon mij uw gedaante,
Werkelijkheid trek uw daglicht terug,
opdat ik uw ware gedaante zie.

Werkelijkheid, waarlijk door werk bereikt men u.
Waarlijk u bent de waarheid, waarachtig en nederig.

Immers door pijn en schande leert men,
Immers door wijsheid aannemen bereikt men geluk,
Immers overdragen aan de werkelijkheid
schenkt ogen van zilver.

Immers bidden zonder woorden,
schenkt goud.

Zoals de wijzen zeggen,
over goud moet men zwijgen.

Zoals een zwakbegaafd meisje leerde
van de onzichtbare leermeester.

Zegt een wijze slimme,
waar ben ik, het wordt te complex.

Zegt het meisje,
slaande op de borst,
hier ben ik,
zwaaiend zei ze,
ik zwaai nu naar je.

Wie zal dat meisje opnemen in het koningshuis,
immers zoals solon, salomon, christus zei,
elk complex probleem, terug brengen naar de werkelijkheid.

Dus hoe slim iemand is, hoe arglistig iemand is,
niemand begrijpt wat dat meisje bedoelde.
met hier ben ik, en ik zwaai nu naar je.

Immers om slim te worden moet je domheid omarmen,
immers om arglistig te worden moet je verlegenheid omarmen.

Wie zegt ik ben groter dan ik.
wie zegt ik ben sterker dan ik.
Wie zegt ik ben scherper dan ik.

Wie zegt dat zonder te liegen.Toverkracht

mama ik heb toverkracht, kijk maar wat ik doe


Wie heeft er toverkracht,
Wie is er wijs en tovert de wereld gelukkig
Wie is er slim en tovert de beste technieken
Wie is er liefdevol en tovert genezing.

Toverkracht krijgt men niet door denken,
maar door niet te denken.

Toverkracht wordt sterker niet door goud,
maar door zwijgen.

Toverkracht wordt scherper niet door intellect,
maar door intuitie

Toverkracht wordt goed,
niet door gebruik maar door overgave.

Toverkracht wordt machtig,
in handen van de almacht.

Toverkracht,
ik zocht haar en kreeg witte kleuren.
ik zocht haar en vond haar in kruiden.
ik zocht haar en vond haar in engelenbrood.
ik zocht haar, wie vind mijn wijsheid,
uit de mond van velen.

Toverkracht,
twijfelend over de term de betekenis de verklaring,
Ik was bang een meisje die tovar heette,
in mijn dagelijkse dromen onteerd te hebben.

Toverkracht,
ik zag door niet-denken bereikt men een volle geest.
ik zag door niet-doen bereikte ik de almacht.
ik zag door niet-bestaan laat men anderen bestaan.

De hoogste spreuk is:
De zon die haar stralen schenkt zonder eigenaar.
De wijsheid woont in haar thuisland in het ouderlijk huis.
de kruiden schenken netels, sjalotjes, en knoflook.
de weergoden schenken zon, regen en genoegen.
de religies schenken hogere machten zonder tal.
beide goed en slecht, voor ieder een gewenst idool.

Toverkracht,
toverend over foe yong hai, kreeg ik
mijn eigen kinderen als menu op tafel.

Toverkracht,
toverend over wijsheid,
sneed ik in lijken om alchemie te bedrijven.

Waarlijk ik zag,
zonder toverkracht leeft men gelukkig.

Waarlijk ik zag,
toverkracht schendt het geboorte recht,
van mij en anderen.Sesam open u

de meester zegt sesam open u


Waar is de sesampasta,
vroeg mijn vader bij de maaltijd
Waar is de sesampasta,
vroeg mijn moeder bij het eten.
Waar is de sesampasta,
zei ik laconiek en sardonisch/

Ik zei, halva is te koop
bij turkse tortels.
Kiest men voor estetische schoonheid,
kiest men voor mooie curves,
kiest men voor harmonie.

Een witte duif is duur,
een zilveren duif is goedkoop,
een turkse tortel is meer dan dat.

Een duif, van zilver schijnt mooi,
Een duif van vlees vliegt mooi,
De zang van een zwaan klinkt mooi,
De donsveer van een zwaan belooft een zegen.

Zo zond ik een zilveren duifje,
als gift van hogerhand.

Zo vloog een zilveren duifje,
als gift van hogerhand.

Zo kocht ik halva van vanille,
Zo kocht ik sesampasta van honing,
Zo kocht ik een zilveren duifje,
en schonk het weg.

Vol eigenbelang,
at ik de halva zelf,
at ik de sesampasta zelf,
en gaf ik het duifje weg, aan konega en koning.

Zo sesampasta als halva gegeten,
zei ik niet sesam open u, maar sesam u smaakt me.
zei ik niet schat van goud en zilver, maar zoete smaak als de vrucht van deugd.
zei ik niet rijkdom, roem en slaven zonder tal, maar sesam u smaakt als oprechtheid zoet.

Sesam open u,
ik zeg en schrijf,
niemand die de deur opent,
naar een gelukkig leven,
schenkt het woord voor de poort aan anderen.
immers rijkdom delen, schenkt roem.
Immers geld delen, schenkt schoonheid.
Immers god delen, schenkt godsdienst.
en wat zeg ik:
wijsheid delen, schenkt wijsheid.De hoorn des overvloeds

mama wat betekent tafeltje dek je


Waar is de overvloed,
van goud zonder tal,
van zilver zonder naam,
van diamant en parelkandij.

De hoorn des overvloeds,
zonder bewijs en zonder bescherming,
zonder bevel, opdracht en verleiding.

Offeren, geschenken geven,
gebeden wegschenken, rijkdom minachten.

De sleutel tot overvloed,
is door aan anderen te schenken.

De sleutel tot overvloed,
is je dierbaarste bezit,
in gebed weg te schenken.

Ik heb de hoorn gevonden,
maar ook verloren.

Ik heb de hoorn gevonden,
maar geen overvloed gekregen.

Ik heb de hoorn gevonden,
en geduldig gewacht op de zegen.

Zeg dus ik heb de hoorn gevonden,
want ik vroeg de almacht om een zegen, een kado en een gunst.

Zeg dus ik heb de hoorn gevonden,
als drie wensen.
De eerste, mag ik altijd bidden,
De tweede, wilt u mij in uw eigendom nemen,
De derde, wie verhaalt over een levensoordeel en
is niet in tien seconden gestorven.

Zeg dus de hoorn van overvloed
is de bron van overvloed zelf.
zegt men minachtend het is een woord een koeienhoorn,
zeg dan, minachting geeft geen overvloed.Waar is de honing

mama ik wil een boterham met honing mee naar school


Honing toon mij uw woonplaats,
Honing toon mij het gezicht van de leeuw,
Honing schenkt mij de liefde der bijen.

Honing u woont bij de oprechte mensen,
Honing u woont bij roem eerbied en schoonheid,
Honing u wordt gevonden.
Honing, als de winkel die het verkoopt,
voor de prijs verwerft men u.

Honing ik gaf het velen,
maar suiker werd geprefereerd.

Honing in de winkel gratis te koop,
Velen betaalden veel voor zoetstof zonder zoetheid.

Honing, waar bent u, ik wil u verwerven.
Honing, zonder geld wil ik u kopen,
immers arm,zwak en een paria.

De honing van schoonheid is roem,
De honing van het woord, is de minister in de politiek,
De honing van wijsheid, is als de roem tot in verre tijden,
De honing van gebouw, is de hangende tuin van babylon,
de tuin die op de toren stond.

Honing welke smaak schenkt u mij,
immers honing van vruchten smaakt goed,
maar men begrijpt onbekende honing smaakt beter.

Honing, welke liefde wekt u op,
Welke liefde voor de almacht en de alschepper.

Waarlijk een vraag aan de almacht voor een kado,
schenkt een kristallen beker van mede,
honingdrank zonder alcohol.

Waarlijk de vraag in de ochtend,
Alschepper wat mag ik vandaag doen,
schenkt een avondmaal van engelenbrood.

Waarlijk honing,
wat is uw geheim.

Waarlijk honing,
wat is uw geheim.

Tweemaal gezegd, tweemaal waar.
Tweemaal geschreven, tweemaal te lezen.


Honing zonder zoetheid heet kunstmatig.
Honing zonder gift heet suiker.
Honing als honing, zeker een bewijs.

Een bewijs dat god en macht bestaat,
Een bewijs dat heilige en engel bestaat,
Een bewijs ,dat honing geneesmiddel is,
voor ziektes zonder tal.
van coma, locked in, foltering en straf.
van griep, verkoudheid, domheid tot zwakheid.

Leest men honing dan vindt men elk geneesmiddel,
met naam zonder naam, met vorm zonder vorm.

Leerde ik de honing kennen,
waarlijk ik at niets anders.

Leerde ik de honing kennen,
waarlijk engelenbrood besmeerd met honing.

Leerde ik de honing kennen,
levend water met honing, als ambrozijn gedronken.

Leerde ik honing kennen,
als melk van heilige koeien, als amrita geschonken.

Leerde ik honing kennen,
als betelnoten die soma brachten.Brood en Melk

mama op school hebben ze geen karnemelk


Brood en melk,
de belofte van joden-staat.

Brood en melk,
de belofte aan alle engelen van Israel

Brood en melk,
de belofte van de davidster

Brood en melk,
de belofte aan de stronk van isai.

Brood en melk,
aan de manna-liefhebbers

Brood en melk,
zonder kostprijs geroofd van de vijanden.

Brood en melk,
bij binnenkomst dadels en honing.

Brood en melk,
de verlosser zal eens komen.

Brood en melk,
Salem zal ooit groeien.

Brood en melk,
de koning van het lot, geeft rijkdom zonder tal.

Brood en melk,
welke godennaam blijft onbekend.

Brood en melk,
welke profeet zei
zowel vuur van onderen als van boven.

Brood en melk,
welke god zei, wraak graag oh Alschepper.

Brood en melk,
de straf en de zegen,
alleen om te leren Hij is de Hoogste.

Brood en melk,
een tetragrammaton als bescherming,
een kruis als bewijs van de gefolterde.
een symbool als teken, gezocht door joden.
een wijsheid als spreuk van grieken.
Een zilveren duifje als teken voor bewezen liefde.

Waar is brood en melk in elke gevangenis.
Waar is brood en melk bij de melaatsen.
waar is brood en melk, in de hellerijken.
Waar is brood en melk, in de hemel.
Engelenbrood, levend water, wat is meer.

Brood en melk,
kinderen van moedermelk,
volwassenen van brood en rundermelk

Dus zegt men wat wens ik,
zeg dan brood en melk.

Dus zegt men, wat is mijn doel,
zeg dan brood en melk.

De derde spreuk:
Brood en melk voor iedereen
als wens van henoch het brood,
en als wens van mij het melk.Wie is de Ware

mama ik vind fatima lief


Wie is de ware,
als vijfjaar zijnde zei ik in de klas,
ieder die mij navolgt wordt mijn ware.

als tienjarige zijnde zei ik in de klas,
ieder die deugd beoefent wordt mijn ware.

Als vijftienjarige zei ik, wie zich
beheerst in verlokking en verleiding,
wordt mijn ware geliefde.

Als twintigjarige zei ik, wie zich
oefent in geweten en levensernst,
vind de schat van ware liefde.

Als vijfentwintig, zuchtte ik dagelijks,
mijn eigen lessen nooit gevolgd,
bleef ik in armoede gevangen.

Als dertigjarige, hoopte ik elke
engel en heilige genade te vragen.

Als vijfendertige jarige, gaf ik liefde op
om hogere liefde te zoeken

Als veertigjarige,
vond ik hogere liefde tussen
het brood der eenzaamheid en geweldloosheid in.

als vijfenveertigjarige,
vond ik hogere liefde door hogere gebeden
te spreken, zonder tal.

als vijftigjarige,
kreeg ik mijn geweten als wijsheid in ieder moment
geboren, en vergeten bij een moment later.

als vijfenvijftigjarige,
kreeg ik geld op het juiste moment,
om voedsel, kleding, kleine kado's en wijze boeken
te schenken aan anderen.

Als zestigjarige zei ik,
een leven vol zwoegen is minder dan
een leven vol bidden,
en hoorde ik iemand zeggen,
zonder of weinig sexualiteit,
schenkt meer tevredenheid,
dan de overvloed ervan.

Toen ik honderd was,
las ik in de isa upanishad,
wens slechts honderd jaar te leven.Platonische liefde

mama in de klas hebben ze geloftes, alleen niet van platonische liefde


Zoals de engelen uit de hemel vallen,
Zoals de heiligen zuchten voor hun verval
Zoals de koningen vervloekt hun rijk opgeven
Zoals de keizers hun rijk verdelen onder heersers zonder tal.

Platonische liefde, codenaam PL
PL de heiligen hebben hun succes.
PL de engelen voeren hun taak uit.
PL de koning heerst met wijsheid en populariteit
PL de keizer heerst over planeet en ster.

PL ik vind u als geliefde,
en celibaat of kuisheid schenkt slechts wijsheid.

PL ik vind u als wijsheid
en ik verwonder me over wat ik schrijf.

PL ik vind u voor de Alschepper als ware geliefde.
en ik drink het levende water dat de ziel
tot tevredenheid brengt.

PL ik vind u,
en vraag mij onzeker af,
word ik ooit gelezen, word ik ooit bewondert.

PL ik vraag me af,
wijsheid, zonder woord blijft behouden
wijsheid in woorden, gaat dat ter ziele ter sterven zonder vorm.

PL, platonische liefde,
De alschepper mijn ware geliefde,
op aarde een aardige geliefde.

PL, een gebed is sexualiteit toegestaan,
mag ik in gebed brengen de gevoelens.
mag ik bidden voor onreine en zondige zaken.

PL, als een engel aanvaard ik het genoegen
mag ik pas kennen bij bevel van de Alschepper.

PL, als een engel zeg ik, toch lust opgevend,
voor geluk van later.

PL, door zwakte en kwetsbaarheid wordt
elke heilige en engel verlokt en verleidt.

PL, een daad kan een leven van wijsheid te niet doen.
PL, een misdrijf kan een koning zijn land afnemen.
PL, een zonde kan een heilige zijn gebeden ontnemen.
PL, waar woont goud om over te zwijgen.
PL, waar woont zilver om als sierraad te dragen.
PL, waar zijn de parels in de zee,
die door zeemeerminnen wordt aangedragen.De karma-bankrekening

mam mag ik elke week zakgeld in mijn karmaspaarpot doen?


Ook ik heb een bankrekening,
Ook ik heb geld zonder vorm,
Ook ik heb geruild voor de wijsheid.
Ook ik heb de prijs betaald en gewonnen.
Ook ik heb de achting verdient en niet gekregen.
Ook ik heb gewerkt, gebeden voor verloren zielen.
Ook ik heb gewerkt tot aan het offer van nachiketas toe.
Ook ik ben geweest, als een engel van de almacht, ook al in een dagdroom.
Ook ik ben geweest, mens op aarde niet onbevlekt ontvangen.
Ook ik ben geweest, als zijnde ziek tussen de zieken.
Ook ik heb aanvaard, het geneesmiddel voor een onbekende ziekte,
Ook ik heb aanvaard, de straf van de goden, het brood der lijden,
Ook ik heb aanvaard, de doos van pandora, in hoop op de hel.
Ook ik heb aanvaard, geen relatie met eva.
Ook ik heb geen status, zonder bewijs van bestaan draagt men aardse naam.
Ook ik heb geen identiteit, wie offert zich aan de almacht.
Ook ik heb geen naam, immers verwisselt bij de geboorte draagt men de verkeerde naam.
Ook ik heb gebeden, tot een macht onzichtbaar niet bewijsbaar, hoe dan geloven.
Ook ik heb gediend, elk moment weer, tot in de eeuwigheid.

Wie heeft mijn bankrekening aanschouwt,
wie heeft mijn werk aanschouwt.

Men zegt, ik verdien het wel maar krijg het niet.
Men zegt, ik ben rijk, meer dan anderen, maar besteedt het slecht.
Men zegt, straf komt in het volgende leven, als de zegen geen naam meer heeft.
Men zegt, beloning komt in het volgende leven,
als religieuze relikwien bij de dood worden geofferd.

Karma, wie is uw naam
Karma, wie is uw vorm,
Karma welk recht is de uwe.

Minachtend zei ik wijsheid is slecht, en een paria werd ik.
Minachtend zei ik liefde is goedkoop, en een schandknaap werd ik.
Minachtend zei ik zwakkeren zijn slap, en een slaaf werd ik.

Vol achting zei ik, waarlijk karma de wet.
Vol achting zei ik, waarlijk ik begrijp.
vol achting zei ik, Almacht ik draag mij aan u over
en karma zei, ik ben de heer zelf.

Karma verhaalde over heldendaden zonder tal,
Elke held stierf maar een keer,
Elke heilige, de goden twijfelen, zijn ze dood of leven ze.
Elke engel, de heiligen twijfelen, marteling en foltering, wat raakt hen.

Ik zei wie verhaalt over mij,
en de duivel lachte hard en zei, een heilige die de duivel namens god een opdracht geeft.
en de almacht lachte zacht en zei, zelfs de duivel is uit mijn hand begonnen.
en de alschepper zei, waarom wraak als men zegen mag vragen.

Ik vroeg wie verhaalt over mij,
en de engel micha, vroeg aan mij, welke agenda heeft u,
immers het koninkrijk vraagt velen als engel te werken.

Ik vroeg wie verhaalt over mij,
engel Gabriel vroeg, waarom brengt gij geen boodschap van
wijsheid, als de psychiatrie dorst heeft.

Ik vroeg wie verhaalt over mij,
En een onbekende engel vroeg, dien mij door overgave,
en ik zei, als kind, alleen door via alle religies het te bereiken.

Ik vroeg wie verhaalt over mij,
en de engel zei, verhaal over jezelf.
Door een groot dik boek te schrijven,
met vele wonderlijke namem.

Ik vroeg wie schrijft die wijsheid,
en de engel zei, het is uw lichaam, uw instrument,
Een engel draagt geen naam, immers naamloos.
Een engel draagt geen vorm, dus vormloos.
De engel zei, uw hand schreef, uw naam schreef.
Als belofte,gunst, zegen,vloek,verdoeming.

Ik vroeg waarom vloek en verdoeming,
een engel altijd brengt liefde en wijsheid.

De engel zeide:
vreemdelingenhaat en bloeddorst.
Ik vroeg waarom:

immers velen op aarde wensen wijsheid,
sommige om gelukkig te worden,
andere om rijk te worden,
en weer andere om beroemd te worden.

De engel zei,
waarheid in uw eigen mond, en hand,
schenkt slechts licht aan uw eigen naam.

toch vroeg ik, twijfelend, onzeker, bang en in vrees.
Wenend zal mijn wijsheid verloren gaan zonder lezer.
Wenend zal niemand die mij hoort beseffen te leven en de ziel te zijn.
Wenend zal de levensadem en atman zonder betekenis verdwijnen.

De engel zei:
Door stilte komt men tot wijsheid, zonder denken,
Door liefde zonder menselijke relatie komt men tot liefde, zonder sex.
Door genade, de straf en oordeel zelf te dragen,
waarlijk komt men tot eigendom van de alschepper.

Ik zei:
Gaat mijn wijsheid verloren.
De engel,
zweeg en begreep, geen eigenbelang of ego,
maar wijs belang en geluk voor allen.

Mijn karma uit gunstige daden, Hulde
Mijn karma uit goede daden, Hulde
Mijn karma uit wijsheid, Hulde.

Een wijze meester, draagt goed karma over
aan hen die ernaar dorsten, om lager karma af te kopen.

Een wijze meester, betaalt een gebed aan iedereen,
om te bidden hun ziele-wens.

Een wijze meester, een goede daad, is een goed gebed waard.
Een wijze meester, karma schenkend, opdat goede zielen hun doel bereiken.
Een wijze meester, zonder titel, zonder naam, zonder vorm, gaf mij zijn zegen.
Een wijze meester zegt niet ik vergeef, maar zegt een gratis gebed.
Een wijze meester zegt niet ik genees ik red van de dood, maar geeft een vonkje licht
Een wijze meester zegt het beste gebed; je overgeven aan de Almacht
Een wijze meester zegt de beste wens; Almacht ik vraag u ten huwelijk.
een wijze meester zegt, hoop een instrument te worden van de Almacht.
Een wijze meester zegt, het leven is niet verloren maar gewonnen.

Hoe heet de Wijze Meester, die zijn karma als bankrekening gebruikt,
om alle armoedigen een kans te geven.De zilveren spiegel

mama als ik in de spiegel kijk zie ik u en papa


Wie is er een vampier,
en is genezen door een blik in de zilveren spiegel

Wie is er een weerwolf,
en is door een zilveren draadje gered.

Wie is er een zombie,
en heeft het brood van zilver gegeten.

Waar is de spiegel, der zilveren vormen.
De spiegel die elk mens de poorten naar de ziel laat zien.

Een zilveren spiegel,
ik ben verliefd op mijn spiegelbeeld,
als de straling van bewustzijn.

Een zilveren spiegel,
ik ben verliefd op mijn schoonheid
ik ben verliefd op mijn deugd
ik ben verliefd op mijn geweten.

Een zilveren spiegel,
ik was onzeker, ik twijfelde, ik weifelde.
ik ben lelijk, zwakbegaafd en misdadiger.
ik keek in de zilveren spiegel,
ik leerde, lelijk ben ik niet in eigen ogen.
ik leerde, zwakbegaafd woont naast weekhartigheid,
ik leerd, misdadiger ben ik niet volgens mijn ouders.

Een zilveren spiegel,
treurend om armoede, brood der zwoegen en betekenisloosheid.
treurend over mijn domheid, afzichtelijkheid en kosten voor de samenleving.
treurend over mijn leeftijd, mijn verliefdheid op meisjes, mijn eenzaamheid en gebrek aan aandacht.

Een zilveren spiegel,
op een moment zag ik, niet zoeken naar ware liefde,
op een moment zag ik, niet zoeken naar een engel.
op een moment zag ik, niet zoeken naar god.

Een zilveren spiegel,
ik wilde zelf de ware geliefde worden,
en iedereen gaf complimenten
ik wilde zelf een engel worden,
en wijsheid zonder tal schreef mijn pen.
ik wilde zelf god worden,
en waarlijk ik diende god door overgave.

Een zilveren spiegel,zei als keizer
ik kwam, zag en overwon,

en de spiegel zei als engel:
ik zag, ik vernederde me, en ik gaf me over.
de spiegel zei:

zeg het na, in gebed, fluisterend,
als een heilige spreuk die ieder zegt.het recht van bijnaam

mama wat is mijn bijnaam, ik wil graag engel heten als bijnaam


Waar is mijn bijnaam Shammash
Waar is mijn bijnaam Gaia
Waar is mijn bijnaam de Heere.
Waar is mijn bijnaam de Lord most High.

Wie was zestien en gaf zich aan Shammash, de Zonnegod.
Wie was twintig en gaf zich aan Gaia, de Aardegodin.
Wie was drie en twintig en gaf zich aan de Heere.
Wie was zes en twintig en gaf zich aan de Lord most High.

Waar is mijn bijnaam Gayatri,
Waar is mijn bijnaam de Almacht,
Waar is mijn bijnaam de Alschepper.

Ik was zevenentwintig plus acht jaren.
Ik was vijfendertig plus een jaar.
Ik was acht en dertig en had achting.

Wie zich in gebed overdraagt, offert, weggeeft.
Doet dat met eerbied en of liefde.

Wie zich in gebed overdraagt, offert weggeeft.
Heeft eigen eerbied voor eigen woorden.

Het recht van bijnaam,
men kiest een mooie naam,
maar ontdekt pas later de betekenis.
men kiest een mooie naam,
en is soms verwondert en geet zich over.
men kiest een mooie naam,
De Zon als doel, Gaia als doel,
uiteindelijk het doel van de Alschepper,
die boven Brahman staat.

Als een lied over een onbekende noot,
de slavernij ontvlucht gaf ik mij over
aan mijn eigen beschermengel,
die zonder vorm zonder naam een religie aanwijst.
die zonder naam aanbeden wordt als Alschepper,
die zonder vorm wordt aangeroepen,
en zonder vorm overal opdrachten geeft.
en die zonder naam, slechts gebedshouding, gevouwen handen.

Godin de Aarde

mama leven stenen ook? hebben ze ook bewustzijn en denken


Waar is mijn moeder,
klaagt elke baby.

Waar is mijn moeder,
zegt elke verlorene bezit.

Waar is mijn moeder,
zegt de volwassen voor de zegen
van het huwelijk.

Waar is mijn moeder Aarde.
Het grond der aarde,
is het zand met water tot planten

Moeder aarde,
ik geef me onvoorwaardelijk aan u over.

Moeder aarde,
Godinnesteen.

Moeder aarde,
schenk mij kinderen zonder tal.

Moeder aarde,
hoe wordt ik een aartsengel, of aarde engel.

Het daglicht

mama waarom is het daglicht er, papa zegt dat licht niet noodzakelijk is?


Het daglicht,
schenk onze naaktheid licht,

Het daglicht,
schenk ons wezen de zuivere naaktheid.

Het daglicht,
verdrijf de boze geesten,
die in het duister wonen.

Het daglicht,
moeders verzorgen alles in het daglicht,

Het daglicht,
zie onze gebeden, gefluisterd, gesproken.

Het daglicht,
Alle spoken rennen weg voor haar.

Het daglicht,
waar blijft u elke dag in de ochtend.

Het daglicht,
schenk ons wijsheid, eenvoudig uit het licht.

Het daglicht,
onderwijs ons over uw godheid.

Het daglicht,
onderwijs ons, zonder goddelijkheid.

Het daglicht,
Elke ochtend begroet ik u.

Het daglicht,
elk avond dank ik u.

Het daglicht,
boze geesten en verkeerd bezit,
u leert ons knoflook en sjalotjes.
u leert ons netels en citroen,
u leert ons gember en honing.

Het daglicht,
iedereen aanbidt u,
iedereen die beseft welk licht u draagt.

Het daglicht,
met gevouwen handen,
tot ook mijn gebeden gehoord worden.

Het daglicht,
aanschouw mijn gebedenhouding,
aanschouw mijn naaktheid.

Het daglicht,
Wie is als u, groot en machtig,
zelfs de grootste heerser is kleiner dan u.

Het daglicht,
tijdreizen gebeurt binnen u,
de tijdsvolgorde is binnen u,
de ziel heeft dezelfde snelheid als u.
Wie ben ik als ik de tijd dien,
Wie ben ik als ik het daglicht dien.

Het daglicht,
schijnt u in mijn dromen, of in de werkelijkheid
schijnt u in een fantasie zelf gekozen, of in het onafwendbare.
schijnt u als licht of als genoegen.

Wijsheid

mama mag ik de spiegel uitleggen wat wijsheid is?


Waar woont wijsheid,
Waar leer ik wijsheid,
Wie is de wijze wijsheid,
Wie is de heilige wijsheid,
Een titel een naam, een richting, een wijzer,
een gevoel, gedachte, concept of ingeving,
een impuls, een daad, een onwillekeurige,

Wijsheid, groter dan solon,
Wijsheid, groter dan Salomon,
Wijsheid, groter dan Vasistha,
Wijsheid, groter dan Vyasa,
Wijsheid, groter dan het daglicht,
Wijsheid, groter dan geluk,
Wijsheid, groter dan ongeluk en dood.
Wijsheid uit de Isa-upanishad.

Solon zei als denker, wijs me terecht bij te diep denken, door gevoel.
Salomon zei als aanbedene, wijs me terecht als ik door roemrijke wijsheid vrouwen onjuist benader.
Vasistha zei, wijs me terecht als de eenvoudige burger hoger in dienst is dan ik.
Vyasa zei, wijs me terecht als ik over wijsheid schrijf en mijn echtgenote niet meer herken.
Daglicht zei, wijs me terecht als ik de duisternis niet als bron van wijsheid erken.
Geluk zei, wijs me terecht als morfine gelukkig maakt maar niet tevreden.
ongeluk en dood zeiden, wijs me terecht als een burger in gebed vraagt de dood te krijgen voor de hemel.

De Isa-upanishad zei,
Welke wijsheid is niet in uw bezit,
als men niet kent wat men niet kent.

Welke wijsheid is niet in uw pen,
als de pen het papier los laat.

Welke wijsheid toont de leraar,
als elke wijze terecht-gewezen wordt,
en u ook terechtgewezen wordt.

Welke wijsheid bezit u volgens de leraar,
Als het opeisen van de naam strafbaar is,
nochtans het lichaam een naam draagt,
nochtans de wijsheid komt uit de naam van de Heer.
nochtans wijsheid verloren gaat, en onafwendbaar is.

Isa-Upanishad, uw naam als isa betekent voor iedereen
een andere leraar, een andere godheid om aan te roepen.
een naam isa, betekent de ene naam, iedereen die maar een
naam kent, in religie, godsdienst.

Isa-Upanishad, ik reisde door de tijd.
Van Heere, Shammash, Gaia, Lord most High, heilige geest.
Van engel, heilige, hemel, tot aan de Almacht en de Alschepper.

Eerbied voor het pad,
Eerbied voor het pad van gebed,
Eerbied voor alle verhoorde gebeden.
Als honing in de mond,
Als engelenbrood gevoedt,
Als levend water de dorst vervuld.

Verliefdheid

mama, ik heb een vriendinntje, mag ik met haar trouwen


Ik ben verliefd op iedereen die mijn wijsheid verhaalt.
Ik ben verliefd op iedereen die mijn stem doorlaat om wijsheid te brengen;.
Ik ben verliefd, immers wijsheid is van de identiteit, het lichaam die het zegt.
Ik ben verliefd, ik mag mijn wijsheid niet opnemen als ziel en mijn naam eraan verbinden.

Een onzichtbaar lichaam zonder naam,
mag geen naam verbinden aan zijn woorden.

Een lichaam die bij toeval, onwillekeurig,
religieuze woorden geeft. Wie eist een daad op uit religie,
als de bron ook eigenlijk zonder naam zonder vorm is.

Ik ben verliefd geweest,
Op meisjes en vrouwen, ik geef toe, ook verlangen ken ik.

Ik ben verliefd geweest,
een meisje geeft een gevoel van adoratie en bewondering.
een vrouw geeft een gevoel van achting en naastenliefde.

Een intuitie geeft bij een vrouw een onbegrijpelijk antwoord,
maar ik herken die intuitie als een raadgeving voor later.

Ik ben verliefd geweest,
zei een stem wat als je een vrouw bent,
ik zei met een vrouwelijke ziel, dien ik de Heer.

Ik ben verliefd geweest,
toen ik jong was, toen ik volwassen werd,
toen ik ouder werd dan mezelf.

Ik ben verliefd, op dit moment,
zonder hartklopping op de alschepper.

Ik ben verliefd, op dit moment,
met al mijn wijsheid, kijkend in de spiegel
van zilver zuiver water.

Ik ben verliefd op de wijsheid die mijn
pen doet spreken via velen.

Ik ben verliefd op die naam,
die zegt verbind niet je eigen naam aan
wat jouw eigen naam schrijft.

Ik ben verliefd, als zijnde op de Alschepper,
Ik ben verliefd, als eigendom van de Alschepper,
Ik ben verliefd als engel, als heilige, als held, als paria.


ik ben verliefd, verliefd, verliefd, verliefd


Het symbool van de tijd

mama hebben we nog tijd voordat ik buiten moet gaan spelen


Symbool is een woord dat naar een begrip verwijst,
door het begrip uit een woordenboek, en encyclopedie te koppelen aan
een woord als symbool.

Een zwaan is symbool van zuiverheid,
een duif is een vredesymbool,
goud is een symbool van zwijgend bewustzijn,
zilver is het woord dat heilig of wijs is.
Zo zijn er vele symbolen.

Als je communiceert met verre oorden,
verre oorden bijvoorbeeld uit de denkgeest.
dan communiceer je met symbolen
Het volgende is een voorbeeld van een boodschap uit een andere tijd
en een ander oord. Als ik symbolen uit twee talen gebruik is het
een kruisverwijzing naar hetzelfde begrip.

De taal lingua franca is door symbolen communiceerbaar.
Dus eerst een symbolen-boodschap en dan een klein artikel over
de tijd en haar bron, en de grond en de vloek van een engel.

symboltijd symboltime symbolearth symbolaarde
symbolprayer symbolrun symbolnow

symbolwalk symbolbody symbollichaam symbolfood symbolvoedsel
symbolwijsheid symbolwisdom symbolnow
symbolearth symbolaarde symbolprayer symbolveda symboltime
symbolfuture symboltoekomst symbolsave symbolsos symbolmankind symbolmens

Het kleine artikel,
iedereen weet tijd heelt alle wonden.
iedereen weet de tijd verbied wijsheid op een bepaalde manier
door je aan de tijd over te geven krijg je een
bron die hoger is dan de werkelijkheid
immers tijdsbesef is een gunst van de goden die
het moment overstijgt.
immers ieder moment is steeds nieuw,
dus de tijd die dat overstijgt is niet bewijsbaar,
niet doorgrondelijk. vraag je dus de tijd om wijsheid
krijg je heilige boeken uit verre oorden, dicht bij andere tijden en het moment.

De vloek van de engel was bij atlantis, die misbruik maakten
van de technologie, in de boek staat dat de engel atlantis begroef in de aarde.
je kan je afvragen als de engel dat uit eigen oordeel doet, of hij rechtvaardig was
of strafte voor een zwakheid van hem zelf. (een zwakheid in plaats van goddelijk oordeel)

De tijd die wijsheid schenkt, kent de godin Freya als bron van vriendschap.
De tijd die wijsheid schenkt, kent de godin Gaia als bron van aards leven,
De tijd die wijsheid schenkt, kent de apostel petronius als bron van geloof.
De tijd die wijsheid schenkt, geeft kinderen verlegenheid in vriendschap,
om hun ware liefde te beschermen.
De tijd die wijsheid schenkt, geeft de vrouw een bron van woede, om de man terecht te wijzen.
De tijd die wijsheid schenkt, geeft de man onderworpenheid als de vrouw sex weigert.
De tijd die wijsheid schenkt, geeft de man zijn arm, die zijn vrouw slaat ook al onterecht.
De tijd die wijsheid schenkt, geeft de man zijn zwakbegaafdheid als zijn vrouw voortdurend wordt geslagen.

Isa upanishad, ik eis niets op, ik bid tot de Alschepper ik eis niets op.
Isa upanishad, ik bedek alles met de naam, ik bid tot de Alschepper ik bedek alles met uw naam.Bassie de clown

mama waarom lacht bassie maar heeft hij een masker op? is hij verdrietig?


Ik ben bassie, ga maar lachen.
Ik ben de clown, niemand ziet mijn ware gezicht.
Ik ben bassie ik kom langs in de ronald macdonald huizen.

ik ben bassie, mijn broertje de acrobaat.
ik ben bassie, begin maar te lachten,
want ik ben binnen en het feest mag beginnen.

Bassie komt eraan, graag strooien met gouden confettie,
zilveren woorden en schoon water.

Bassie gaat iets wijs vertellen goed luisteren.

Heb je een waterbronnetje van schoon water,
denken ze in verre oorden dat je keizer of koning bent.

Heb je een zilveren lijntje,
denken ze in verre oorden dat je een heilige engel bent.

Bassie is er ook voor jullie, mooie meisjes,
want Bassie zegt gewoon altijd tegen je ware geliefde blijven lachen.

Bassie is er ook voor jullie jongens die een meisje willen trouwen,
altijd naar je vriendinntje blijven luisteren, want ze kan
zelf zeggen wat ze nodig heeft.

Bassie is er ook voor wijze mensen, hij zegt gewoon,
in de spiegel kijken en naar jezelf lachen.

Bassie is er ook voor heilige mensen of engelen,
hij zegt gewoon, blijven lachen naar anderen.

Bassie is er ook voor zwervers en paria's
hij zegt gewoon, blijven lachen ben je over een jaartje heel beroemd.

Bassie is er ook voor de hele rijke mensen,
zegt hij gewoon laat het volk lachen door zilver en goudkorrels
te strooien, vanuit de lucht boven een willekeurige stad op aarde.

Bassie is er ook voor noodlijdenden, denk maar ik ben een clown
en kom ook bij jullie op bezoek.

Bassie komt eraan, snel blijven zwijgen over verkeerde plannetjes.
Bassie komt eraan, de bloemenslingers ophangen, anders wordt hij boos.

Daar is Bassie dan,
als bolke de beer in terminator bij sarah connor en kind verwekt.
als peppie en kokkie bij survivor van destinies child de oorlog overleeft.
als jennifer lopez die onderwees ook van je zelf houden.
als brooke fraser liever een lieve computer dan een boze heks.
als supreme love van robbie wiliams, de kabouter die verliefd is op de alschepper
en als een mooie, als atomic kitten en eternal flame.
een vlammetje van de alschepper, ter grootte van een kitten,
ik zeg dus ook, bond, james bond, of klont, james klont
en daarna engel, bassie de engel.
en bengel en erna clown bengel.

Dus wat zegt bassie,
altijd blijven lachen.
Want de hoop op een goed leven begint met:
Almacht ik geef me aan u over.
Almacht ik vraag u ten huwelijk ook al ben ik getrouwd,.
(geheim almacht voor vrouwen is mannelijk en voor mannen vrouwelijk)Shakespeare to Be

Mama, papa zegt dat ik niet besta.


To be or not to be.
vijftien verklaringen.
De eerste descartes: Ik denk dus ik besta.
De tweede: ik voel dat ik besta.
De derde: anderen weten dat ik besta.
De vierde: de gedeelde werkelijkheid.
De vijfde: ik werk aan mezelf tot ik besta.
De zesde: mijn vriendin gelooft in mij dat ik besta.
De zevende:ik vraag aan anderen, besta ik wel?
De achtste: mijn poesje en hondje, zijn altijd blij, dat ik besta.
De negende: vrijwilligerswerk maakt je gelukkiger.
De tiende: de vraag over het brood der lijden in de wereld, geeft me een reden te bestaan.
De elfde: ik ben misdadiger, ik besta op de verkeerde manier.
De twaalfde: ik mag er zijn, en ik mag zijn wie ik ben.
De dertiende: als je dit leest, of hoort besta je en ben je de ziel.
De veertiende: De vraag als ik niet besta, bestaat god of een hogere macht dan wel.
De vijftiende: ze zeggen dat ik niet besta, maar ik wil wel bestaan.

Dit zijn er vijftien, er zijn er nog vijftien, maar die laat ik open.


De eerste:
mijn zwakbegaafde dochter als het boven me hoofd stijgt zegt:
ik ben hier en zwaai nu naar je.

De tweede:
ik zie een mooie zwarte zwaan zwemmen,
dacht echt dat ik vorige week had gebeden, ik wil er een tegenkomen.

De derde,
ze geloven in lourdes, maar een gebed en een fontein bij een hotel
wordt ook een lourdes met een cirkel regenboog.


De vierde,
ik sprak als een buitenling in de politiek,
en iedereen sprak in tongen latijn tegen elkaar.

De vijfde,
zeg ik, alschepper ik wil zichtbaar zijn,
ziet iedereen een heilige met gevouwen handen lopen.

De zesde,
ook dieren verdienen de gebedsgave,
een klein aapje vouwt bij ieder ander de handen,
om ze te onderwijzen.

De zevende,
een stokstaartje verzon de namastegroet.

De achtste,
als engel heb ik mij plastisch overgegeven
aan de almacht.

De negende,
ze zeggen dat het niet kan,
maar aan de almacht geven, jezelf als eigendom kan altijd.

De tiende,
een engel wordt geboren door liefde en niet eerbied.

De elfde,
een heilige aanwijzen om de heilige functie te geven
zal ee heilige schenken die precies doet wat gevraagd wordt.

De twaalfde,
Als ik via anderen een boodschap brengt
welke naam hoort er dan aan vast.

De dertiende,
ik zou nog een eenhoorn uit de hemel willen
laten komen als bewijs van de alschepper.

De veertiende,
de alschepper als onbekende religie
bood mij een website aan om over te schrijven.
Alschepper.nl

De vijftiende,
Hoe verdient iemand het hoogste,
als hij slechts het hoogste wil dienen.


Feestdagen

Mama, ik hang de slingers vast opSint Maarten ,valentijn, kerst en pasen, we reden tot feest.

Sint maarten, kinderen langs de deuren,
de volwassenen vragen iedereen in de buurt,
eenzaam, verslagen, armoedig, een reden tot hulp.
de ouderen hun kinderen zoekend, vertellen hoe
veel ze van hen houden, en geven wijsheid als dessert toe.

Valentijn die geliefden ontmoeten elkaar,
en schrijven een mooi boek, dichtend, roman, spreuken,
en geven het aan een onbekende geliefde,
zonder auteur, zonder schrijver. immers valentijn jezus deed niet anders.

Kerst, de eerste vraag, het eerste gebed,
ik wil graag drie kado's van u Schepper.

Pasen, wie kondigt een blijde ontvangenis aan,
met paaseitjes, en de paashaas die de babies brengt.

De dag van god, een dag in het jaar feest,
de straten schoonmaken, versieren, lichtjes erbij.
iedereen schenkt iedereen een compliment.
de ene is aardig, de andere mooi, een derde vlijtig.
en men geeft een onbekende vreemdeling een klein lot uit de loterij.

De dag van god, wie is er niet blij met een compliment,
wat geld, een lach een glimlach. Immers iedereen is
kind van god, van het begin tot het einde.

De kerken op de dag van god zijn open, en iedereen die wil
klimt op de kansel, voor een mooie boodschap. zoveel als er willen.
iedereen die wil luisteren in de kerk, mag binnen en krijgt voor niets
een glas lekkere drank.

De volgende feestdag, van de Alschepper. is in het geheim,
immers elke dag is van Hem, van Haar. dus elke dag een goede daad.
een glimlach, een gift, een kleine helpende hand.
een gebed voor een noodlijdende, of iemand die een kado vraagt.
immers bij de Alschepper mag je altijd om kado's vragen.

En de onbekende feestdag die nooit is, die nooit zichtbaar is.
is die van het allerhoogste, die geen naam, geen vorm heeft.
slechts erkennen er is een naamloze vormloze bovenaan
is genoeg voor zijn feestdag.Wie is er boven ons

Mama meneer naamloos staat voor de deurEen heel hoog betekenis volgt:

Naamloos, is alles dat geen naam heeft.
Vormloos is alles dat geen zichtbare vorm heeft.

Een bacterie heeft een vorm, maar geen naam.
Een aartsengel heeft een naam maar geen zichtbare vorm.

De werkelijkheid heeft alle vormen, en alle namen.
Dat wat overstijgt, heeft als de engelen geen vorm, en als de laagsten geen naam.

Alles wat boven ons is,
geven wij zelf geen naam.
en de vorm kunnen wij niet bevatten.

Alles dat onder ons is,
geven wij een naam,
en de vorm zien wij van microscoop tot oog.

Dus het hoogste is vormloos en naamloos.
immers een engel heeft een onzichtbare vorm,
maar wat hoger is, heeft helemaal geen vorm.
en wat hoger dan ons is, onderwijst ons over die naam.

Wie is er boven ons:
Naamloos en vormloos.

De vraag is; in religie-opzicht
hoe kan je je in gebed offeren aan iets dat geen naam heeft, dus niet in woorden te zeggen.
hoe kan je je in gebed offeren aan iets dat geen vorm heeft, dus niet te benaderen is in daden.

Dus als bewijs,
ik vraag om genade van het vorm en naamloze.
en dan is het slechts wachten en het dagelijks leven continueren,
om de genade te krijgen.

Welke vorm welke naam genade heeft.
slechts wachten in eerbied, handelen uit liefde.
intentie tot geluk voor eigen wezen en universum.

De vraag hoe noem je iets naamloos of vormloos.
een makkelijke is gewoon zeggen, het is een symbool.

immers een symbool wijst naar iets dat boven woorden uitgaat.
en een symbool als vorm geeft een deugd weer.
dus het naamloze en vormloze is als een symbool.

noem het in india de zwaan van gayatri,
noem het in nederland een vredesduif, een turkse tortel.
noem het in de ruimte een orionster,
noem het in het bestaan een teken van leven.
noem het bij de dood, de heilige die doden redt.

wie noemt een symbool een symbool zonder achting,
zonder waardering, immers alleen het vinden van een symbool
is al een taak die een leven lang zoeken vraagt.
Hoe lang een leven ook is, of kan bestaan.


Recht-stelsel

Mama, papa was toch onschuldig.


Een heel nieuwe idee over het rechtstelsel is niet de standaardzin
alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden en je mag blijven zwijgen.


twee argumenten zijn, bij een ondervraging kan je door drang of dwang
misdrijven laten bewijzen zonder grond van bewijs.
de tweede dat een crimineel zo bang is en gewetenswroeging heeft
dat alle misdrijven door hem zijn gepleegd.

De beste manier van bewijsvinding is:
Elke vraag over bewijs drie keer stellen bij aparte gesprekken
de ene als positieve vraag( heb je dit wel gedaan)
De tweede als negatieve vraag (heb je dat toevallig niet gedaan)
de derde als open vraag (vertel maar wat je gedaan hebt)

Deze drie ondervragingsmethoden zijn om karakterzwakte tegen te gaan
sommige mensen kunnen alleen ja zeggen of alleen bevestigen.

Naast die drie ondervragingsmethoden,
moet je de gespreksvoering opschrijven en teknen
in de volgorde waarin elke vraag gesteld is.
inclusief vraag en antwoord.

Als het letterlijk opgetekend is,
vraag je, na afloop heb je dit gezegd,
en laat je de bekentenisbeschrijving zien.


Als de crimineel het letterlijk gezegd heeft,
zal bij gewetensvraag de crimineel altijd bevestigen.
wijkt de verklaring, zie je dat aan dat de crimineel er niet mee eens is.

Dan zeg je heeft de politie nog wel een rol,
natuurlijk de intepretatie van bewijs en bekentenis komt
in een tweede document.

Deze vorm van recht-stelsel is net als de eed van hypocrates,
om de integriteit en de ethiek binnen het rechtstelsel te bewaken.Liefde bij ons

Mama, mag ik ook een vriendje later


Mogen zij die liefde ontberen, liefde verkrijgen
Mogen zij die liefde geven, de bescherming genieten
Mogen zij die liefde zoeken, de liefde vinden.

Liefde bij ons, zegt een mens,
Liefde bij ons, zegt een engel,
Liefde bij ons zegt een demon.

Hoe herkent men ware liefde,

Hoe herkent men liefde
die een voorwaarde kent.

Liefde binnen een relatie
wordt soms een huwelijkscontract genoemd.

Liefde binnen seksualiteit
is soms een zonde die onbeboet voortgaat.

Liefde is genegenheid tussen
ziel en ziel

Liefde is achting tussen
geest en geest.

Liefde voor het lichaam is
een ineenstrengeling van bestaan.

Liefde bij ons,
men zegt demonen kennen geen liefde,
men zegt engelen vallen uit de hemel voor liefde
men zegt heiligen die de straf verbidden, hebben
geen liefde gehad in hun leven.

Wie verhaalt over de liefde tussen geliefden
Wie verhaalt over de godheid die zijn adept kiest.
Wie verhaalt over de held die zijn thuis verlaat voor de strijd

Wie verhaalt over mij,
de liefde ik voel voor de onzichtbare alschepper.
de liefde die ik liefdevol noem ik vraag ten huwelijk.
de liefde die bij ieder gebed groeit.
de liefde die men door kados van de schepper verkrijgt.

Men zegt een lichaam in liefde kent hartkloppingen
Men zegt een ziel in liefde vraagt genegenheid door een ogenblik,
Men zegt een geest in liefde vraagt om een antwoord op een vraag.

Men zegt een lichaam kent geen liefde, immers een robot.
Men zegt een geest kent geen liefde, immers een instrument.
Men zegt een ziel kent geen liefde immers onverschillig en onthecht.


Maar ik zeg, een lichaam is onderdeel van
Maar ik zeg, een geest is onderdeel van.

Immers verliefd zijn op een mooie vrouw,
schenkt drie aspecten genegenheid.
Waardoor het lichaam niet onze minachting verdient.De doos van Pandora

Mama mag ik de doos aan Aphrodite geven


De Doos van Pandora, de griekse overlevering over een
wijzigheid die meer is dan een naam.

Men kan de doos van pandora op alle verlokkingen plakken.
De doos van pandora als drugs, als alcohol, als dit en dat.

De doos van pandora aan aphrodite geven is zoals een man of vrouw
die relatie na relatie zoekt, en steeds minder tevreden is.
immers een veelheid aan spijzen doet de smaak minachten.

De doos van pandora aan de god pan geven is zoals
een drugsverslaving, die het lichaam steeds meer leed geeft.
en de zoektocht naar een nieuwe roes steeds doet ontbrangen.

De doos van pandora aan athena geven doet een man of vrouw
naar wijsheid zoeken, en steeds meer tot alle dorst is
gelenigd. de wijsheid die naast godslievendheid de doos
met alle deugden laat vullen.

De doos van pandora aan Hera geven geeft de gunst van
de oppergod, die soms zeus, soms deus, soms theos wordt genoemd.

Wie zal de doos geven aan de gewaardeerde godheid,
als bekend wordt wat er uit de doos komt.

Zoals een homo wordt geboren door minachting van vrouwen.
Zoals een crimineel wordt geboren na minachting van ouders.
Zoals een wijze wordt geboren door achting van wijsheid
Zoals een adept wordt geboren door overgave.

En waarlijk het hoogste dierbare bezit geven
in gebed en woorden is als een geoliede die mirre smaakt.De Ethiek in een inclusieve samenleving

Papa is het ethisch om te sterven

ethiek is de deugd van naastenliefde en compassie.
Ethiek is de deugd van de moraliteit in een land.
Ethiek is een norm die uitgaat van de menselijkheid.
Ethiek, wie verhaalt over de heldendaden.
Ethiek, wie verhaalt over de monnik die in gebed wijsheid verkrijgt.

In de tweede wereldoorlog,was het ethisch om een jood te verbergen.
volgens de tien geboden, belangrijker is niet te doden dan niet te liegen.

Ethisch is het gevaar van marteling, om een goede boodschap te brengen.
Ethisch is de doodstraf afwachten en de tijd met gebeden te vullen.
Ethisch is je familie minachten als ze vrienden straffen.
Ethisch in een inclusieve samenleving is iedereen een plaats geven.
Ethisch is zwakbegaafden respecteren.
Ethisch is een crimineel een kans geven op gratie.
Ethisch is willekeurig een prijs in de loterij toebedelen.
Ethisch is het toeval dat een meisje schenkt.

Wie verhaalt over de studie aan de universiteit die ethische wetenschappen heet.
Wie verhaalt over de hbo-opleiding die bepaalt of iemand vergoede hulp nodig heeft.
Wie verhaalt over de mborichting die hulp toedient volgens maatschappelijke regels.

Ethisch is een jongen die zich beloofd heeft, niet verlokken en beschermen.
Ethisch is een meisje die een jongen ten huwelijk vraagt en het antwoord accepteert.
Ethisch is de koning die bij willekeur de gratie toebedeelt.
Ethisch is de keizer die bij willekeur zijn strafmaat bepaalt.
Ethisch is de engel die menselijke liefde hoger acht dan gods liefde.

Ethisch, wie kent een woord als erover geschreven wordt.
Ethisch, wie kent een maatschappelijk probleem als het kenbaar wordt.

Ethisch is het als vreemdelingenhaat en bloeddorst in het nieuws komt.
Ethisch is het als een simpele jongen medeleven toont met buitengesloten vreemdelingen.
vreemdelingen en buitengesloten, dubbele verbannen en verdoemd.

Mijn ethiek is simpel, zei god.
immers heb uw naasten lief als uzelf.

Mijn ethiek is simpel, zei jezus.
immers ik trouw de kerk die ik sticht.

Mijn ethiek is simpel, zei ik,
Door gebed leert men elke ethiek.

Mijn ethiek is simpel zei de tweede wereldoorlog.
maar een moeillijke taak een jood verbergen.
Een nieuwe wet:Royatie-verzoek

Mama, waarom wordt de koningin onttroond

Drievoudig vraag ik om bescherming, immers
ik beschrijf een gevaarlijke wet.
immers gevaarlijk omdat de monarchie bindend en soeverein is.

EEn wet die in een oud koninkrijk bestond,
Een wet die elke koning zijn glans gaf,
Een wet die verhaalt en bezongen wordt.
Een wet die letter en regel waarde gaf.

Een wijze koning voerde de wet in,
Een goede koning, besliste met instemming,
Een deugdzame koning, vroeg het volk.

Een wet:
Een burger mag een royatieverzoek indienen,
waarbij de vraag is: de koning wordt ontheven van zijn taak.
De koning heeft een fout gemaakt in zijn regering en monarchie.

Een royatieverzoek, een verzoek tot ontslaan van de koning of koningin.
Een verzoek die een burger indient,
en zowel de eerste als de tweede kamer oprecht en eerlijk moet behandelen.
immers alleen de democratie mag beslissen over de monarchie.

Een royatie verzoek komt met een plicht.
De burger die indient,
elke dag bij gemeentehuis melden en tekenen voor bestaansrecht.
elke dag bij alle aankopen alle bonnen en recu's bewaren.
Elke dag 's avond het journaal kijken.

Bij het gemeentehuis melden, omdat een royatieverzoek ongeldig is,
als de burger voor de beslissing sterft en als controle dat de burger
niet gedood is, met of door opdracht van de heerser.

Alle bonnen bewaren, omdat een klokkenluider alle kosten vergoed krijgt
die samenhangen met een politieke aanvraag.

Het journaal kijken omdat zodra de politiek besloten heeft,
het journaal de beslissing in beeld geeft.

Deze wet een royatie verzoek geld in elk land, natie of staat met een koningshuis of keizerlijke familie.

Als noot bij deze wet, iedere burger mag het aanvragen en wordt serieus genomen.
en bij iedere vraag van de burger moet de politiek opnieuw een oordeel geven.

als een koning geroyeerd wordt,
is het bindend, en mag het koningshuis geen functie meer hebben.
Als burger moeten ze opnieuw via opleiding en arbeid hun bestaan vervullen.
zonder preferentie, verkiezing of status uit hun regeerperiode.


De hel en de kerk

Mama, ben je in de kerk altijd veilig

De hel, iedereen heeft een beeld ervan
de ene zegt het is diepe pijn,
de ander zegt volop alcohol enzo.

Een geheim over de hel, is dat er ook een kerk staat.
stel je voor de hel is een land met een dictatuur,
en iedereen wordt dagelijsk onderdrukt.

het enige verschil is dat er in iedere dorp en stad
een kerk staat. een kerk op gewijde grond.

het is de hel en een dictatuur,
er lopen allerlei gevaarlijke dieren rond
van leeuw tijger tot beer.

Maar als geheim die alleen goede mensen kennen
als je in de kerk bent, kunnen ze je niet bijten.
immers ze worden niet door de deur binnengelaten.

in de bijbel staat,
in de hel is de heer bij mij.
heel letterlijk betekent dat zolang je in de hel zit
en in de hel in de kerk blijft ben je beschermd
tegen de roofdieren eromheen in de hel.

Dus als je in de hel bent, uitgeput raakt van het vechten
tegen onrecht, ga je in de kerk en ben je veilig.

Zoals monniken in de cel zitten,
en gevangenen ook in de cel zitten,
is het voor godslievende personen hotel de cel.

Ook al is het een gevangenhuis,
en heb je straf verdient, in de gevangenis
zoals in nederland zijn er regels van de menselijkheid.
dat je in de gevangenis, respectvol behandelt wordt,
geen medegevangenen die je pesten of erger.
en hotel de cel betekent een cel van 20 graden celsius
een raam met daglicht en eten, met gezondheidswaarde.

Dus ben je bang naar de hel te gaan,
vraag het in gebed, en van mij mag je weten
dat je als goed mens, als je toch naar de hel moet,
dat je er een kerk of tempel kan opzoeken,
ook in het grootste gevaar.
en ben je nog niet gerust,
tegen die tijd, als je je dit herinnert,
mag je ook zeggen of fluisteren:
Almacht ik geef me aan u over.Rituelen en wijsheid

Mama wat moet ik doen als ik het niet zeker weet

Rituelen geven de weg aan,
verkeerstekens als rituelen om het verkeer te regelen.

Rituelen geven wijsheid aan,
als studie en opleiding die aanleert.

Rituelen zijn religie, en religie zijn rituelen.
Als manier om eenvoudig de doelstelling te bereiken.

Rituelen, waarlijk wijsheid is hoger.
in het engels: knowledge is not subservient to rites.

Elke religie is gegrond op rituelen,
in het hindoeisem van mantra tot tantra.
van het christendom van gebed, kruisteken en werk.

in het japans van pagodes temples en voorouders.

Waarlijk een religie zonder naam ontstijgt de rituelen
Waarlijk een religie zonder vorm ontstijgt de rituelen.

De Alschepper zonder rituelen gegrond, gebouwd, gegeven.
De Alschepper, in elke moedertaal gegeven, immers geen ritueel.
De Alschepper, gevonden zonder rituelen.
De Alschepper, als levende tussen levenden, als dode tussen doden.
De Alschepper, wie verhaalt over wijsheid zonder zelf te dorsten.
De Alschepper, wie verhaalt over gebeden, zonder boom des levens.


Je dierbaarste bezit, in gebed en woorden geven
aan die Aloude hoge bron, de almacht of alschepper.
Wie kent het gevolg, als gedane zaken nemen geen keer.
Wie annuleert een gift aan de Almacht of Alschepper.
namens een familielid, geliefde, of wilsonbekwame.

Zegt men ik geef me onvoorwaardelijk over,
hoeft men niet bang te zijn,
immers een gebed voor offerande wordt altijd
door de machthebber beproefd.
Immers een gebed als belofte maakt schuld.
en is men onzeker mag ik toebehoren,
dan vraagt men om een levensoordeel.
maar voorzichtigheid, een levensoordeel is ernstig.Functies uit verre oorden

Mama ver weg ben ik een heilige


Verre oorden vragen om bekendheid,
Verre oorden vragen om wijsheid,
Verre oorden, zonder water, leven zij
Verre oorden, elke atoom aarde kost geld.
Verre oorden, woestijnen en zwarte feesten.
Verre oorden, waar is de tempel van wijsheid.


Zeg is een ver oord, heeft een regeringscontroleur in dienst,
een familie met een taak.

Zeg is een ver oord, een commandeur zoekt maatschappelijke problemen
bij de bron voordat het zweert.

Zeg is een ver oord, heeft een christelijke regel van eerbied,
ieder die het in vijf minuten afwijst is niet een de genade.

Zeg is een ver oord, kent men een gladiator gevecht
tussen gekweekte dinosaurus en roofdier.
immers alleen bewustzijn kent bescherming.

Zeg is een ver oord, in het water ziet
men drie dimensionale dromen.

Zeg is een ver oord heeft men water
om op te werken van zwaar tot sterk water.

Zeg is een ver oord, als een lichaam
die elke denken en geest gevangen houdt.

Zeg is een ver oord, waar is het altijd zomer,
zonder winter en kou.

Zeg is een ver oord, men hoort van verre
praten over wijsheid

Zeg is een ver oord, religie is een uitverkiezing,
die alleen een machthebber mag toekennen.

Zeg is een ver oord, ik leef van manna en engelenbrood,
alleen in dromenland, de woestijn is overal.

Zeg is een ver oord, overal droomt men over
betere tijden.

Zeg is een ver oord, woon ik in een temple
mijn lichaam en ziel als wijsheid in temple.

Zeg is een ver oord, kent men de doodstraf,
met een pijnprikkel naar ernst.

Zeg is een ver oord, kent men de doodstraf,
na enkele jaren dwangarbeid.

Zeg is een ver oord, kent men de wet
van meden en perzen, uitgevoerd of betracht
door een koningshuis.

Zeg is een ver oord, een politieburo als een vesting in elk dorp.
om het koningshuis het land terug te vechten.

Zeg is een ver oord,
waar fantaseert men nieuwe talen

Zeg is een ver oord ben ik godkoning
een godkoning als hoogst denkbare functie

Zeg is hier in een oord,
gelooft men in vreemdelingenhaat en bloeddorst

Zeg is hier in een oord
gelooft men in christendom, hindoeisme en haat

Zeg is hier in een oord is gelijk elke wereld
die opgroeit tot wijsheid uit vrije wil bereikt
bereikt door genade, schade, schande en gebed


De gezant van de Al-Schepper

Papa een gezant wil met u pratenAwara stervelingen,
Awara Mensheid,
Awara aan uw collectief,

Infor, ik spreek met kennis,
Infor, ik spreek met wijsheid,
Infor, een betekenis kent mijn woorden.

Livia, levend als mens spreek ik u,
Livia, levend als bewustzijn hoort u mij,
Livia, levend ten leven als leven geschapen, ziet u mij.

Awara, bewustzijn spreekt en hoort,
Awara, gezant ben ik die tot gezant spreekt,
Awara, een boodschapper brengt de boodschap.

De kinderen der mensheid spreken in duizenden talen,
De kinderen der mensheid, alleen de moeder verstaat de moedertaal.
De kinderen der mensheid, streven naar geluk, in genot gevangen.
De kinderen der mensheid, vinden liefde door liefde te geven.
De kinderen der mensheid, waarlijk een kind veroordeelt men niet.
De kinderen der mensheid, contact zoekend keken ze naar hollywoodfilms.

Waarlijk de gezant spreekt woorden.
Waarlijk de woorden kennen kennis.
Waarlijk kennis is het doel van wijsheid.
Waarlijk de woorden kennen betekenis.
Waarlijk een betekenis kent elk mensenkind.

Waar zijn de wijzen uit het oosten,
die de koningen verre overtreffen.

Waar zijn de wijzen uit het westen,
die het huis bouwen om te wonen.

Waar zijn de wijzen uit het zuiden,
die met warme vruchten voeden, de ziel der wijsheid.

Waar zijn de wijzen uit het noorden,
die door koude de ziektes doden.

Waarlijk wijsheid zocht ik,
en vond ik bij de kinderen der mensen.

Waarlijk god zocht ik,
en vond ik bij een onbekende engel,
die ik zag in het water des levens.

Waarlijk ik zocht mezelf,
en hoorde, je bent het zelf.
Toen begreep ik.

De gezant van de Alschepper spreekt,
de kinderen luisteren naar een meester,
in de jonkheid geleerd, zoals kind tot mens.

De gezang over de Alschepper,
is als drie talen in een woord gewoven.

De gezangen over de Alschepper,
is als drie woorden in een zang gebonden.

De gezangen over de Alschepper,
minstreel, zangeres en idool.

De gezant van de Alschepper,
via mythen, sagen, sprookjes, verhalen, vind men
betekenis in het leven. Zo heeft gesproken.


De vraag van een Gezant van de Alschepper,
Blijft wijsheid behouden, Blijft de boodschap behouden,
blijft de boodschapper in geluk behouden.
Blijft de Alschepper via gezanten in geluk behouden,
Waarlijk een mensenkind


De gezant van de Alschepper,
zonder hoge plaats, verdient hij de hoogste plaats.
zonder macht, dient hij de hoogste macht, de almacht.
zonder identiteit, verkrijgt hij roem op zijn naam.
zonder achting, bij ziekte gevangen, heeft hij het stempel der waarheid.
zonder liefde richt hij zich op de Alschepper.
waarlijk een zoeker die het gezochte gevonden heeft.
waarlijk het doel gevonden, gaf ik mij aan de Almacht

Waarlijk de genade van de Almacht,
schenkt zich aan ieder en velen zonder voorwaarden

Waarlijk een contract met de hel verklaart men nietig
voor een verbintenis met de Almacht.Genade van de Prinses

Een prinses wil bekendheid aan wijsheid gevenGeachte burger der paradijzen,
Geachte burger van het koninkrijk gods,
Geachte engel uit het koninkrijk der hemelen,

Mijn woorden richt ik aan u, uw wijsheid en uw liefde,
Mijn woorden richt ik aan de burger, zonder naam en vorm,
Mijn woorden richt ik aan de drager van wijsheid, zonder kostprijs,
Mijn woorden richt ik aan de oprechte waar god meekijkt met de ziel,

Oh Heilige Engel,
men spreekt tot u in dichterlijke bewoordingen,
in geloof, kerk en leven.

Oh Heilige Engel,
ik richt mijn woorden tot een adept van u.

Oh burger zonder naam,
die wijsheid brengt, bidt voor zegen en wraak,
die liefde brengt, ook al biddende voor vuur uit de hemel,

Oh Burger van de Alschepper,
men zegt u bent eigendom, van Haar of Hem,
men zegt u bent getrouwd, immers ieder op aarde wees u af.

Oh burger van de Alschepper,
Het dierbaarste bezit van een moeder is een kind,
maar kinderloos, was u zelf het dierbare bezit,
Een bezit dat u zonder weifelen aan de Almacht gaf.
Een bezit dat u zonder twijfel aan de Alschepper gaf.
Een verbintenis met een onzichtbare partner is waarlijk een opgave.
waarlijk een overgave en een ondoorgrondelijk feit.

Oh prinses, ik richt mijn antwoord aan u,
in de jonkheid wijsheid verkregen,
komt in volwassen leven in het juiste moment.
in de jonkheid genade van onderwijs gekregen,
leert men nieuwe woorden spreken,
bij de duizenden talen der mensenkinderen.

Oh burger van de Alschepper,
een ordeteken heeft u gekregen,
ook al gekocht met eigen geld en eigen eer,
Een ordeteken als een zilveren munt,
door werk en overgave verkregen.
een munt tot een ring gewoven,
die als bewijs van burgerschap alleen
door zilver wordt verkregen.

Oh burger van de Alschepper,
goud heeft geen waarde, zilver wordt goedkoop verkocht,
diamanten hebben geen betekenis, evenals parels hebben geleden.

Immers goud in gebed is zwijgend zitten met gevouwen handen,
zilver is al spreken van heilige gebeden,
diamanten, duur hebt gij niet gevonden,
en parels zijn als de pijn die schoonheid geven.

Evenals een bitter medicijn, de uiterlijke schoonheid doet verdwijnen,
maar in het innerlijk een wijsheid bereidt, dat respect ieder verdient,
ook de zwakbegaafde, de duivel en de engel.
immers wie vecht een vijand en verliest, en geeft de eer aan de overwinnaar.

Oh prinses,
waarlijk emotie doet leven,
waarlijk liefde schenkt iedereen de zegen,
en de engel der wrake, als een wet die pijn predikt zonder waarde.
en de zinloosheid van het bestaan, die opkomt als geliefden onterecht sterven.

Oh burger van de Alschepper,
men leert slechts broodwinning tevreden zijn,
zonder angst voor behoud van wijsheid en boodschap.
zonder angst voor verlies van de boodschapper.
Immers wijsheid uit hogere macht, schenkt ook een zegen.
in uw woorden een levenstaak bij volmaking geeft de gunst van een
vredelievend einde, in de slaap na afscheid en feest.
Ook is de boodschapper met menslijk gevoel begiftigd.

Als de prinses die als mensenkind spreekt,
tot een mensenkind die almacht gaf,
immers genade is van boven als een gunst aan zichzelf gegeven.
immers ieder gebed is als een genade van boven aan zichzelf gericht.
via een sterveling misschien. via een mensenkind misschien.

Hoe engelen geboren worden was een vraag en een taak,
antwoord heb ik van u gekregen, een gave aan de almacht doet leven.

Hoe heiligen bescherming krijgen hebt u gezegd,
als gebed tot vuur uit de grond en de hemel.

Hoe wijzen worden ge-eerd hebt gij gezegd,
immers een wijs woord doet de hoop herleven.

Hoe kleine kinderen hun vermogen behouden,
is door verdriet een kans te geven.

Hoe bejaarden minachting verdienen,
is door de trots uit de jeugd die geen raadgeving vroeg.

Hoe volwassenen hun kinderen verzorgen,
is een vraag die u niet kent, maar wel een
antwoord hebt gegeven. door genegenheid.

Een relatie hebt u niet gehad,
maar de raad, luister altijd naar elkaar,
en ieder geeft aan wat nodig is. en kinderen worden gekregen

Wie vraagt naar een instrument van de zegen,
totdat de regen vanuit de hemel de
boom der vruchten doet groeien.

Wie vraagt naar een heilige hebt gij onderwezen,
een heilige opvoeden, werk geven, schenkt de
heilige die men zocht.

Een heilige oprecht ontstaan, zonder onderwijs,
geeft een echte zegen, immers zonder oorzaak
heb ik geleden.

De engel aangewezen werd een engel der wrake gevonden.
Een echte engel, schenkt ook de zegen.
De prins van het leven

Mama het prinsje is weer op televisie


De prins gezeten op de zwaan,
De prins door de vredesduif aangekondigt,
De prins als een leeuw op de troon,
De prins als een jachtluipaard gezwind gekomen.

De prins en zijn onderwijs,
Als taal gegeven,
als woord gewenst,
als vorm verkregen,
als naam in aanbidding gevonden.

Learn by heart, en niet uit het hoofd leren.
mindfullness doet het geheugen vinden zonder inprenting.
liefde vind men door belofte tot platonisch idee gevonden.
zoeken tot men het doel weet te vinden.
lessen zijn slechts woorden, herhaald als goed karma
, gevonden tot de eer zichzelf bewijst

het leven is lijden en het leven is leiden.
ieder heeft de engel die goedheid geeft,
en de engel die boosheid veroorzaakt.

ieder leven in lust en genot gevangen,
zoekt de vrijheid van een land door deugd verworven.

ieder leven zoekende naar wijsheid hoort slechts
de wijsheid die wordt gezocht, zonder de rest te horen.

ieder leven is als eigendom van de ziel,
tot ook het lichaam beseft, ook al geen eigendom,
toch dienaar kunnen en mogen zijn.

ieder die vraagt ben ik god, ben ik een heilig wezen,
hoort slechts de raad, je bent het zelf.

Vraagt men naar de regen,
zeg dan als het weer komt uit eigen beweging.

Is een heilige geboren,
is hij soms bekend, soms onbemind,
maar achteraf weet iedereen dat hij kwam, en dat hij ging.

is een engel geboren,
is een andere engel voor hem of haar
voor menselijke liefde uit de hemel gekomen.

is men in dienst van een machtige heerser,
geniet men ook van burgerrechten door inspanning verkregen.

Is iemand in dienst door genade,
is het een genade om verder te reizen,
naar eigen doel, naar oorspronkelijk wezen.

De prins van het leven,
spreekt als woorden door een lot geweven.

De prins van het leven,
vind men door al het leven
met eer te behandelen,
nochtans bescherming te genieten.
omdat onschuld bescherming verdient.

als een plant gevonden,
brandnetel als medicijn,
lotus als een aanzicht,
en gras voor alle koeien.

als een schilderij gevonden,
rembrandt schildert met kleuren,
ik schilder met woorden.
en die boven staat schildert met mensen.

Belofte van wezen

Mama als een baby verwisseld wordt en weesje wordt


Zeg weeshuis, u vond een baby van afkomst.
Zeg weeshuis bij controle had u blauw bloed.
Zeg weeshuis alleen een koningskind heeft deugd.
Zeg weeshuis, de kinderen studeerden cum laude.
Zeg weeshuis welke wijze heeft u geborgen.

Een belofte als van aarde gekregen,
Een belofte als van de zon in huis gevonden,

Een weesje die als koningskind opgroeide,
en een koningskind die als weesje opgroeide.

Ware liefde vind elkaaar door sterren en planeten,
Ware liefde zegt ja tegen elkaar zonder uiterlijk te vrezen.
Ware liefde zegt ja, zonder naam en vorm te kennen.
Ware liefde als een blanke met een zwarte getrouwd,
bij slavernij en apartheid zonder afkomst te vrezen.

Ware liefde, als een blanke prinses met een indiaan getrouwd,
een prinses, als zijnde Alaria en de indiaan als laatste der Mohikanen.
een prinses, als zijnde Madelion en de indiaan als witte veder.
een prinses, als op de erwt, met de indiaan die geen spoken vreesde.
een prinses als Sheba de koningin, die Salomo deed komen.

Ware liefde, is als een gelijkenis tussen geliefden,
verre sterren aan de hemel hun schijnsel gevend,
gaven planeten zonder tal een licht die wijsheid deed leven.

Waar is ware liefde, zonder vorm, zonder naam
tussen geliefden als schilderij geweven.

Woorden schenkend aan liefde,
leeft heel de aarde mee.
met woorden in liederen en songs geschreven.

Celine dion, Laura Pausini, Brooke Fraser , Maria mena,
welke zangeres schreef over liefde vanuit een zuiver wezen.

Woorden aan liefe schenkend,
als een belofte van geluk
die alleen door geduld doet groeien.
die alleen door wachten wordt beloond.

Woorden aan een relatie gevend,
zei een bejaarde kies voor een lat-relatie
immers in hetzelfde huis, kent men soms ruzie soms nijd.

Woorden aan een relatie gevend,
zei een bezorgde moeder,
seksualiteit pas na de zegen.

Woorden aan een relatie gevend,
zei een bezorgde vader,
Wacht geduldig op wat komt,
immers liefde kent een tijd van komen
en een tijd van gaan.

Immers liefde wekt zichzelf en
niet door dwang, drang of uitverkiezing
naar wezen.

De prinses is liefde en genegenheid gevangen zei,
de ring van liefde, ook al door u gekocht,
is een gunst door mij verkregen.

De prinses in liefde en genegenheid gevangen zei,
wijsheid zonder diepte is een gunst,
die alleen door geliefde wordt geschat.

De prinses in liefde zei,
Waarlijk als een kat die langsloopt
en een kopje geeft, en bij beschrijving
niet de woede van minachting opwekt.

De prinses die zei,
waarlijk een hondje die de eigenaar
verwelkomt met blijdschap,
en bij beschrijving niet de
belediging wekt van een hondeleven

De prinses die zei,
ook al vreest u mijn wezen,
ook al is verantwoording kinderlijk,
toch gelooft u, ook ik ben een kind.

Zoals moeders bij zorgzaamheid,
als een kind voor hun kroost vrezen

Zoals vaders die bij filosofie
zeggen, alleen een antwoord uit eigen wezen.

Zoals broers zeggen, zakgeld, en schuld
niet door eigen instemming verkregen.

Zusters die doktor en baan niet vrezen
de gunst van een dhanvantari-kunst verkregen.

De prinses, vroeg ik aan de Alschepper,
geef haar een waardige huwelijkspartner,
ook al is zij naar mij op zoek.

de vrouw op aarde, vroeg ik aan de Alschepper,
geef haar een waardige huwelijkspartner,
ook al is ze niet naar mij op zoek

Zo is mijn gebed voor ieder aanzoek,
verleden, heden of toekomst.
Alschepper geef hen een waardige levenspartner.

Immers ik heb mij beloofd,
aan de Alschepper, als eigendom en verbintenis
ten leven.

Zo zeg ik over Sarah Connor,
geef haar een partner voor de oorlog die komen gaat
en de leider van het verzet mag worden.
in de ruimte mogen ze het beleven

Immers gebed ook al irrationeel
is toch met nut verweven.

Immers ook al beeldspraak in namen gevangen
doet ook in een gebed de hoop opleven.

Immers een naamloze god,
die met een lagere naam zich hult,
om ook een liefde te wekken
die als boven de aarde verheven,
toch de wijsheid doet groeien in eigen leven.


Black life water

Mama, moeten wij ook zwart water opwerken


Black life water wordt ook wel montschutz of wingshutz genoemd.
letterlijk gezegd is het een hogere vorm van klonen.

Als natuurlijke levensenergie dieren, mensen enzo maken,
en als je de energie net als bij een koe melkt,
en dan omzet in een nieuw ontworpen technologie
een soort robot.

Black life water is dus de oorzaak van leed in de
samenleving. immers zwart en kunstmatig, en water
als de bron van levensenergie en oorzaak van gevoel van
tevredenheid.

Black life matter betekent hetzelfde, behalve
dat mensen zijn gebaseerd op water. en water dus
ook in menselijke betekenis een voordeel heeft.

Dit artikel is dus een beschrijving van een ver oord
waar ze zulke technologie hebben, net als bij elke droom
kan je de patentformule er niet van vinden.

Als voorbeeld een kind van tien jaar wordt geroofd
omdat zijn paspoort ongeldig is, ook al een inwoner en nette burger.
en ze gebruiken hem om black life water te oogsten,
bij een kind met goede levensenergie en levend water.

Dit technologische heet een montschutz of wingshutz.
de term is gekoppeld aan een intuitieve ingeving,
dus of het waarheid is weet ik niet.

als voorbeeld van montshutz, een slangetje die buigt en praat
maar dan van zwart spul, als speeltje of kadootje.

Black life water heeft een tweede betekenis,
dat werelden in verre oorden zonder drinkwater,
black life water moeten opwerken voor
een interplanetaire macht.
Je begrijpt wel een gedwongen taak op die manier
maakt niemand gelukkig.
zeg maar opwerken als een soort belasting betalen

Natuurlijk als je dingen beschrijft over
echte technologien is er gevaar dat je zelf
als klokkenluider van het universum schade lijdt.

Een derde betekenis van zwart water is
dat een rechtstelsel de bekentenissen van misdadigers
opslaan in water. Betekent dat als die waterhoeveelheid
later wordt gelezen, uitgelezen ze de informatie vinden
die erin was opgeslagen.
Waarom weet ik niet, evenals of het uberhaupt nutting
is om informatie op die manier op te slaan.
orb of black daylight

Mama, hoe kunnen ze zonder daglicht werken


Dit artikel is ook door een intuitieve ingeving.
een technologie die in ontwikkeling is.
een manier om bepaalde invloeden te herkenen

een black orb, zonder daglicht en een vacuum.
een bedje zoals bij een mri-scanner
die in een zwarte bol glijdt.
met een geluidstoon ten teken dat het start

het is dus een zwarte bol, de grootte van drie of vier
vierkante meter, en met een opening,
of er water ook in is weet ik niet.
het lijkt op de technologie van stranger things.

In de bol is er geen daglicht, betekent
dus dat bepaalde krachten daar intenser zijn.

Mijn toevoeging aan die technologie
is een silver wire and water, in eenvoudige woorden.

betekent zilver geleidt energie,
en water harmoniseert energie.

De laatste toevoeging zorgt ook
dat wie in de bol zakt geen nachtmerries krijgt.

ten minste, intuitief gezien of het waar is
weet ik niet.
Regels hoger leven

Mama, mag ik wel door de poort stappen

Stel je voor wij hebben technieken,
van tijdreizen, portaalreizen etcetera.

tijdreizen net als atlantis en stargate,
en portaal reizen door quantum overdracht.

Stel nu er is een hoger koningshuis die
in de ruimte woont, en iedere burger kan
gratis portaalreizen.

Het is zo simpel als door een deur lopen
en erna ergens uit de deur stappen.

Het enige is, het koningshuis heeft de regel
je mag als blauw bloed niet van die technieken
gebruik maken, vanwege een geheim.

Nu was ik een prins en kreeg de opdracht ergens heen te gaan
normaal stapt blauw bloed in een glazen ruimtevaartuig,
maar nu werd ik gedrongen om door de deur te stappen.

Nadat ik het deed, ik stapte door de deur,
en in eens werd ik wakker als een ei, van een halve meter groot
tussen andere eieren. je snapt mijn gevolgtrekking als ik
als mens tussen eieren wakker wordt.

Dat portaal is mijn conclusie,
neemt het bewustzijn weg,
waardoor iedereen die ermee reist
een soort robots of zombies worden zonder bewustzijn.
en zonder bewustzijn krijgen lichamen een pre-occupatie
met een bepaalde naargeestige karakter.

Dit als een verwijzing naar technologie
die misschien bij ons ook wordt ontwikkeld.
Zielsverwisseling

Mama, wat als u mij 's ochtends niet herkent

Een artikel over een menselijke paradox of paradigma.
Een mens heeft altijd een ziel, waarmee je hoort, ziet en waarneemt.
Waarmee je voelt, lichamelijk en emotioneel.

Stel nou iemand verwisselt van ziel met iemand anders,
en je wordt als het ware wakker als iemand anders,
of 's ochtends of tijdens de dag.

Het is natuurlijk raar zielverwisseling omdat
je een naam, een idkaart hebt en een identiteit,
die je zelf door de loop der jaren hebt opgebouwd.

Stel ik heet janusje en een ander heet jansje
nu verwissel ik als man, janusje met een meisje die jansje heet.

Het eerste als je wakker wordt als iemand anders is,
nagaan ben ik mannelijk of vrouwelijk.
dit omdat vrouwen kwetsbaarder zijn en je niet iemand
in gevaar mag brengen.

Stel een zielsverwisseling van iemand die berend heet
met een man die blauw bloed heeft.

Je wordt wakker als blauw bloed, en je twijfelt
is dit gewoon een rare dagdroom of werkelijkheid,
dan ga je naar de plaats waar je je vorige ziel als laatste was
en dan hoor je die is dood gegaan aan een ongeluk.
Je weet dan dat het dezelfde werkelijkheid is.

Vervolgens, stel je bent een prins, ga je naar
je familie, laat je je onderwijzen en uitleggen
over je functie, je vraagt naar herinneringen,
liefdesrelaties, karakter, levensinzicht.

Stel nu hetzelfde gebeurt maar dan met iemand uit de ruimte,
het is een strikvraag, immers als mens tussen vreemden
wordt je ongelooflijk bang, omdat je als mens alleen
mensen als mensheid en broeders en zusters ziet.

Stel nu iemand heeft een nachtmerrie erover,
het beste wat je kunt doen is, bevestigen dat
hij mens is, een burger is in een land,
zijn identiteit van geboorte heeft en
als broodwinning een gewaardeerde functie heeft.Agentschap telepaat

Papa mag ik later ook in close counter werken als telepaat

Een artikel over een bepaalde vorm van inbedding.
Stel je voor agenten zijn telepatisch begaafd,
ze kunnen en gedachten lezen en gedachten plaatsen.

Stel in de tweede wereldoorlog was een drietal
telepatische agenten, en hitler had een afspraak met
hoge ss-officieren, en een telepaat was bij het gesprek
en de twee anderen waren binnen vijftien meter afstand.

Stel de ene telepaat zet in het hoofd van hitler
dat hij de belangrijkste ss-officier ontslaat,
omdat hij zn werk verkeerd heeft gedaan.
De waarheid is dat die officier alle geheime dingen
heel snel door heeft. (van undercover geallieerde operaties)

Stel hitler ziet hee een gedachte wordt geplaatst die niet van mij is,
en laat de vergadering controleren.
De twee andere telepaten doen, iedereen in die vergadering
boos op elkaar laten worden, rare dingen tegen elkaar zeggen.
Daardoor ontstaat een opschudding, en de telepaat bij
de vergadering kan erdoor ongezien wegkomen.

Als wijsheid in dit artikel,
telepaten kunnen ingezet worden bij vredesoperaties,
immers een telepaat kan hitler een gedachte aanreiken om zelfmoord te plegen
en met twee extra telepaten kan een closecounter telepaat worden weggeleidt
zonder schade.

Natuurlijk ik ben geen telepaat en ik beschrijf het verhaal
van een spannend jongensboek.

En natuurlijk zijn er ook films over dit onderwerp.
waardoor ik ook mede op het idee kwam.


Oefenaren

Mama, wat betekent of doet een oefenaar

Een oud artikel van een vorige leven.
Er zijn oefenaren die als werk een oefening doen.
Een oefening omdat je alleen kan proberen werk te doen
die niet gecontroleerd kan worden.

Stel in een ruimtekoninkrijk hebben ze een capsule met
en computer erin. op die computer is een kaartnavigatie aangebracht
niet van dorp en land en wereld maar van ruimte, ster en planeet.

Stel nu twee capsules naast elkaar,
met twee oefenaren en ertussen een mentor.

De mentor zegt waar ze op richten,
en de oefenaren zoeken intuitief de juiste richting.

Stel nu die capsule en computer, met ruimtekaart,
en een muis joystick en toetsenbord.

Die oefenaren richten een oranje bolletje van een halve centimeter.
Stel nu als het rondje gericht is op Orion de planeet,
en de mentor zegt, aanstralen. en Orion is verdwenen.

Natuurlijk dit artikel is voor mij een onderwerp
van een spannend jongensboek geweest.
alleen beschrijf ik dit eerst als artikel
ook voor mezelf om het onderwerp te onthouden.

Dus twee oefenaren, een oranje bolletje
en een intuitieve richting geleiding.

Natuurlijk ik ben geen professional dus
ik weet niet in hoeverre het realistisch is.

De koninklijke beproeving

Mama, als ik een koningin ben.

Een technologie, een speling van de natuur.
Een film die eerder magisch lijkt.

Een computer die een ziel vangt,
een ziel die getest wordt.

Een spreuk:
De Koningin zal leven.

Een sage:
In de computer overleeft alleen
een koningin die kind blijft.

Een sprookje:
De koningin zal gekozen heersen.

Een computer speelt allerlei gebeurtenissen af
iedere keer anders en iedere keer een ander doel.

De computer leert van de agens, de speler
en de computer anticipeert.
Als de computer ziet dat de agens bang voor honden is
voor spinnen enzo. is dat een onderdeel van de beproeving.

Zelfs als de computer ziet dat de agens bang is voor
de duivel of demonen. je snapt alleen een koningin overleeft het.

Stel nu die computer en beamer staat in een ziekenhuis,
en ze geven er geen aandacht aan, immers zonder beproeving
toont het als een film zonder lichaam die alles ondergaat.

Stel nu een meisje, is in de computer getrokken,
via onbekende technologie. Hoe lang kan een meisje van
zeven jaar oud, in de film blijven.

Natuurlijk het meisje weet niet of haar lichaam nog leeft,
en ook niet of de demomen haar eigen ik veranderen.


Natuurlijk als het meisje wijsheid zonder tal
dicteert aan de computer, weet niemand welk resultaat
het zal hebben.

Zeg maar de computer als combinatie van de Trumansshow en de matrix.

De haren van Samson

Mama waarom zijn haren krachtig.

De bijbel bevat het verhaal van Samson,
die als nazarener een heleboel filistijnen heeft vermoord.
Als een jood was het als een heilige taak.

Immers de filistijnen stonden voor een volk
dat afgoden aanbad, en slechte intenties hadden.

Samson kon in zijn eentje wel een heel leger aan.
Je kan je afvragen was hij sterk, snel, goed, krachtig, slim
of anders.


Uiteindelijk bleek als zijn haren afgesneden waren
dat hij niet meer kon vechten.

Je kan zon verhaal intepreteren maar je komt er nooit
achter wat het betekent.

Zoals ik het intepreteer,
een vrouw wordt gebroken als ze verkracht wordt,

Een man wordt gebroken,
als hij in zijn jeugd, ook door een sloerie
wordt versierd.

Natuurlijk,
een man die cum laude slaagt, en bij de
tweede studie gedrogeerd en sex heeft,
en zijn studie niet meer kan vervolgen.

Natuurlijk een vrouw die verkracht wordt,
kiest wel voor een hele lieve man als partner.
Informatieplicht

mama als iedereen het geheim kent, wat dan


Zoals dictaturen, democratie, monarchie heersen
Zoals een godkoning probeert te leiden.

Iedere regering heeft een informatieplicht aan de burgerij.
Alle beslissingen en regels en reglementen.

Zo is een film over james bond informatie over veilgigheidsdiensten
en is een film over een vietnamoorlog (serie platoon) informatie over oorlogvoering.

Iedere land heeft een informatieplicht,
immers een democratie is gericht op de burger die zelfstandig besluiten neemt.
een democratie is dus verplicht de burger te informeren over
regeringsbesluiten op een integere en eerlijke manier.

De informatieplicht kan ook als propaganda worden gezien,
als informatie rooskleurig in beeld wordt gebracht,
zoals sommige science fiction films, de held alles redt.
terwijl in het echt een heldenleven een zeldzaamheid is.

Dus alles dat je op tv ziet, netflix, hbo of anderszins
is een onderdeel van de wereldse informatieplicht.
en zoals bij goed hollywood betaamt,

een spannend verhaal, mooie actrices,
gespierde helden, en een schurk die
zelfs in het openbaar zijn plannetjes aankondigt.

Natuurlijk dit is een visie op de maatschappij,
en geen bewezen feit of werkelijkheid

Atheisme

Papa als u god bent, wat doet u dan.

Iedereen weet een deel van de samenleving gelooft niet
in het hogere, een godheid of macht.

Religieuze mensen kijken eropneer immers duidelijke
de wereld is ontstaan door nuttige bron.

Stel in startrek enteprise,
ze komen bij een wereld en die zeggen
wij dienen hier een heilige en de heilige bron
en hij redt ons altijd.

en die heilige op die primitieve wereld geeft
soms mensen als gunst een flesje jenever.
waardoor ze zeggen kijk ik heb een gunst.

Nu zeggen ze van star trek,
kijk die groep daar op julie wereld is atheistisch,
en die zeggen dat het gewoon alcohol is,
en niet een daad van heiligheid.

De religie die de heilige aanbad, wees alles
van de atheistische groep af, immers religie
is hogere in rang dan atheisme.

star trek die dat zei, en de atheisten
die weer serieus werden genomen.
bewaakten voortaan of de wereld in nuchtere zin
nog wel gezond was, los van of een heilige een gunst geeft
of het gewoon wetenschap is.

Als je dit op de aarde betrekt,
atheisten bewaken dat niemand zich
onterecht beroept op hogere machten,
en dat als religie te serieus wordt genomen,
er mensen zijn die met beide voeten op de grond staan.

immers uit het verleden zijn genoeg
voorbeelden over zogenaamde heiligen
die eigenlijk niet zo heilig waren.

Grond recht

Mama heeft u ook een grondrecht

Als je kijkt naar groeperingen in de samenleving,
mensen die rijk zijn en zeggen dat het een gunst van de goden is.

Mensen die goed zijn zeggen ik heb het van de goden,
of de superrijke groepering die zegt ik heb als enige bewustzijn.

Toch een grond wet is,
dat iedereen gelijke rechten heeft,
op religie, mening, gender, baan etc.

Een grondrecht is ook dat je bij geboorte
meekrijgt dan je vol aandacht bent,
onbevangen, ontvankelijk en spontaan.

Dit grondrecht heb je bij geboorte meegekregen
dat betekent dat je er niet voor hoefde te betalen,
dat het geen gunst is die door verdienste komt.

Dit grondrecht betekent dat je het als kind had,
en mag behouden, naar eigen keuze en inzicht.

Niemand mag je de spontaniteit afnemen,
immers kinderen leren het beste door spelen
en volwassenen leven het beste met werk dat hun hart raakt.

Het grondrecht van onvoorwaardelijk bewustzijn,
is een recht die niet alleen hele rijke mensen toevalt.
geen recht die alleen komt na goede daden of alleen
bij genade van een religie, een persoon of een rolmodel.

Het grondrecht om met aandacht te leven
en het denken niet te cultiveren.

Iedereen heeft het grondrecht gekregen
en is niet afhankelijk van de erfzonde,
eigen zondes, misdrijven of strafovereenkomst.

Dit grondrecht is niet afhankelijk van moreel, norm
of wet, niet van politiek, economie, land, wereld, of planeet.

Zegt iemand wij verdienen de rijkdom, wij zijn als enige bewust,
Zegt een religie, onze heilige geeft ons als enige recht op bewustijn,
Zegt een land, mensen met misdrijf mogen het recht op bewustzijn ontnomen worden.

Wie klimt op tot de goden,
en zegt niet het grond recht van bewustzijn is onvervreemdbaar

Wie klimt op tot de engelen,
en zegt, de engelen delen het grondrecht met ons.

wie zegt tegen de heiligen,
genees ons, immers ons bewustzijn lijdt.

Dus wie zegt tegen kinderen
het is jullie grondrecht uit eigen keuze.

Zoals gezegd door filosofen,
ieder mens heeft een besef van wat bewustzijn inhoudt,
en zoekt bevestiging dat bewustzijn elkaar herkent

Zoals in sommige oorden,
bewustzijn moet beschermd worden,
maar dieren zonder zijn voor gladiatoren gevechten


Slechte wetten

Mama, als ik iets steel word ik ook als slaaf verkocht

Wanneer herkent men wanneer er een slechte wetgever is,
wanneer de duivel zijn adem in de politiek blaast.

Iedere democraat van hart, en koning die met zijn ziel regeert
vraagt zich zulke dingen af.

Het staat natuurlijk los van technologie of morele regels.
Immers een wet en misdaad zijn altijd elkaars tegenpolen.

Voor een koning is het kwaad als hij
de doodstraf invoert met of zonder pijnprikkels toegediend,
en als tweede de slavernij wet, dat mensen voor geld
verkocht worden. om de zelfstandigheid te benadrukken volgens hen.

Immers voor een schuld van meer dan honderdduizend verkocht worden als slaaf,
zonder voorwaarden en zonder eigen keuze. en zelfs de angst dat je voor
ernstige dingen gebruikt wordt.

De doodstraf met een pijnprikkel eventueel na een gedwongen periode van
dwangarbeid, klinkt zelfs voor mensen die veel geleden hebben niet zo aardig.

Een doodstraf in een middeleeuwse tijdperk kan je goedpraten, immers
gevangenissen waren duur in onderhoud, en de slavernijwet.
is ook enigzins moreel niet acceptabel.

Slechte wetten zijn dus door de duivel ingegeven omdat het tegen de regels
van de menselijkheid ingaat. met de deugd van vrijheid bovenaan.

Het beste is dus dat de troonopvolger zijn vader of moeder moet beloven
om geen doodstraf en geen slavernijwet in te voeren,
als belofte van de regerend heerser tegen de toekomstig heerser.
om te benadrukken dat het een land met mensen is en geen objecten.

Financiele bijstand

Mama als ik niet wil werken maar wel iedereen helpen.

Vroeger in de gouden tijden,
zo begint menige verhaal van een bejaarde.

Vroeger toen alles beter was,
zeggen mensen wel eens.

De bijstand is voor sommige mensen een zegen
en voor anderen last.

De vraag over bijstand is natuurlijk heeft het
in een samenleving wel betekenis.

Als je een ouderen uitkering, een ziekenuitkering en een armenuitkering
op een grote hoop gooit.
en het inkomen op basis niveau houdt,
geen verplichtingen eraan koppelt.

In de politiek is een bekende term de bestaansvoet.
dat het minumum is aan inkomen om een bestaan te hebben.

Dat betekent een appartement, een ziekenfonds of verzekering.
geld om eten te kopen, energiekosten betalen
en een tv of internet abonnement.

De bestaansvoet is afhankelijk van het land, omdat in afrika
geen computers belangrijk zijn en in hier wel.

De bestaansvoet kan door de politiek worden berekent,
en als wet vast gesteld.

Als je de bestaansvoet aanhoudt, en de uitkering er 15 procent boven.
En aan de uitkering geen voorwaarden hecht,
kan je alle uitkeringen, op een hoop gooien en dezelfde voorwaarde geven.

Dat betekent de bijstand vroeger had de voorwaarde dat je moet solliciteren en
dat je maximaal spaargeld mag hebben van drie jaar niveau bijstand.

De nieuwe gaat niet uit van spaargeld of voorwaarden maar is alleen de uitkering
en eventueel bijslag, toeslag of wat nodig is om de bestaansvoet plus vijftien procent te krijgen.

Door alle uitkeringen erin op te nemen, is er geen administratieve last,
en is het geen stigma, immers de uitkering komt alle zogenaamde minderheids of zwakkere groepen toe.

De uitkering kan als naam natuurlijk wel representatief zijn.
een naam in mijn optiek is dan de basisuitkering

die vijftien procent is als spaarvoet.
om dingen, te kunnen aanschaffen, zoals een wasmachine maar
ook een computer of een telefoonvolwassenen

Mama als papa over mij liegt

Voor volwassenen is het de vraag is ieder wel wilsbekwaam,
in sommige landen zeggen ze daardoor het hoofd van de bevolking mag beslissen

Dat is in de meeste gevallen natuurlijk een reglementaire regel,
maar het kan misbruikt worden.

Immers het hoofd van een familie zet de bloemen buiten met geld dat niet
van haar of hem is.

Daarom zeg ik, elke volwassene die een opleiding heeft gevolgd,
op minimaal basisschool niveau heeft verantwoording over zichzelf,
en mag dus kiesrecht hebben in de politiek, en financiele beslissingen over
hem of haarzelf maken, dat niet overdrachtelijk is op een hoofd van een familie.

is iemand wilsonbekwaam of niet in staat moet er bij wet of rechter iemand
anders aangewezen worden, maar mag niet opgedrongen worden bij anderen die
eigenbelang of er winst uit halen.

Dat betekent, een uitkering aanvragen en of bij speling van lot
een totaal bedrag innen voor een ander niet mag en niet mogelijk mag zijn.
Immer misbruik van financiele middelen is bij wet verboden.

En is iemand niet in staat, moet er bij wet en rechtspraak worden behandeld.
immers een rechter kan bewindvoering aanwijzen of andere regels toepassen.
Films

Mama als papa over mij liegt

Een leuk idee voor de fiilm industrie,
iedereen kent acteurs zoals Arnold Schwarzenegger, Bradd Pitt, Angelina Jolie,
Scarlet Johanssons, Keanau Reeves, Nicholas Cage, me myself and irene.

Stel nu twee actuers spreken met elkaar af om een toneelstuk ergens te doen
op een bus station, een plein of in een park.

Bijvoorbeeld Arnold speelt een terminator, en keanau speelt een geheim agent.
en in tien minuten spelen ze een scene uit een film.
en natuurlijk betrekken ze ook het publiek erbij.

Bij voorbereiding moeten ze wel voorwaarden en reacties bespreken,
als een toeschouwer uit het publiek flauw valt, of meespeelt
op een manier die moreel niet acceptabel is.

Hoe die filmvariant mag heten weet ik niet,
maar iedereen die na een tijd herkent dat er eentje is
gaat erom lachen, en is de dag weer goed.

De acteurs mogen natuurlijk zelf kiezen wanneer en hoe,
maar willekeurig elke keer een andere locatie is het beste
zonder aan te kondigen.

Dus een film op straat, tien minuten met beroemde acteurs en actrices
voor acteurs is dit makkelijk, ze hebben hun kunde om het te laten slagen.
een song voor

Mama, iemand zei dat Shakira mijn zus is


Een song begint met:
een idee een beeltenis,
een gevoel of een wijze spreuk erin.

Mijn song over een liedje is dit:

My hair is wild,
My heart is pure,
My mind is white and
my soul is blue.

daar begint mij liedje mee,
omdat ik geen song-artiest ben
en het graag wil geven aan een
gewaardeerd muziekartiest,
zeg ik:

Shakira, ik zou graag een liedje erover willen,
omdat jij toch als stem weet te raken,
en als song, zoals whenever en whereever,
een klank voortbrengt die mensen
met hun ziel toch laten zien dat muziek naast mooi,
naast modern of naast een industrieel goed,
ook gewoon is om naar te luisteren.

Ik neem een risico om het liedje aan te bieden.
omdat mijn genre normaal wijsheid en filosofie is.

Natuurlijk ieder artiest mag het idee overnemen
immers het is gratis en copyright heb ik er niet op.


Een tweede song is,

the hand of a magician,
today is the day of tomorrow
and yesterday was a week ago.

As i serve a source wellknown
it is the earth that gives the boon.

the boon of a song to sing along
where earth complies
and the sun is heavenly in dispute

it is me that gives the glance
to sun and moon,

Een liedje die ik graag geef aan een artiest zonder
naam, immers ook een onbekend gebed heeft glans.
Wet van meden en perzen

Mama, papa is zwakbegaafd maar hij is ook manager toch.

Eerbied voor de heilige wet,
Eerbied voor de uitvoering,
Eerbied voor de onderdaan,

Elke beschrijving van een wet uit een heilig boek
moet je beginnen met een heilige aanbidding.

De wet van meden en perzen is
dat ieder mens, op zijn niveau mag leven,
maar op zijn niveau ook wordt geholpen.

een zwakbegaafde kan daardoor een gewone functie hebben
zelfs als hij alleen maar zit te dromen,

en een slim-begaafde krijgt een rol naar zijn intelligentie
en draagt toch bij aan een gekoppelde samenleving.

De wet van meden en perzen is ook
dat iemand alles wat hij zegt wordt gerekend naar
de uiteindelijke rechtvaardigheid

Als uitleg hierbij een koning of koningin
die de wet van meden en perzen vertegenwoordigt,
zegt met alles iets dat waar is.

Dat betekent dat ze over twee situaties die
gelijkwaardig zijn geen twee verschillende oordelen kan vellen.

immers de wet van meden en perzen, is dat altijd alles waar is.
en dat iedereen altijd capabel en adequaat is.

Voor een regeerder of heerser betekent dat elk woord dat ze zeggen
waar is en naar oordeel als expert gegrond.

De wet van meden en perzen heef dus twee kanten,
de ene is dat iedere burger werk naar kunde of mogelijkheid doet,
en de ander dat de heerser door de wet alleen waarachtig kan of mag oordelen.

De test voor een regeerder is dus drie verschillende situaties met dezelfde grond
laten zien, en laten oordelen door de heerser.

Bij meer dan een verschillend oordeel over dezelfde bestaansgrond kan je dus
zeggen dat die heerser niet de wet van meden en perzen uitvoert.

De wet van meden en perzen stijgt dus boven de aardse wet uit,
en zorgt dat ieder mens of wezen onderdeel is van een hierarchie.

immers een zwakbegaafde, die voortdurend droom maar wel een relatie
en een beroep heeft.

Als mens is het dus het beste te erkennen dat ook in religie
er wetten zijn, en als je burger bent van een land, je je onderhavig
stelt aan de hierarchie, en de aardse hierarchie weer onderdeel is van
een hogere hierarchie.

Als je erkent dat je burger bent, in mijn geval nederlander,
dan erken je dus onbewust of impliciet ook dat je onderhavig de
wet van meden en perzen bent.

De wet van meden en perzen is dus om iedereen
te garanderen, dat je werk doet voor de samenleving
maar ook dat je naar vermogen dat werk doet.

Een wet van meden en perzen,
een zwakbegaafde kan toch werken als
lasser, als leraar, als directeur,
niet van wege zijn eigen intelligentie,
maar omdat de wet van meden en perzen,
ook intelligentie compenseert.
Burger rechten

Mama wat betekent statenloos.

Een burger heeft een tweevoudig contract met de regering.
Tweevoudig, de ene is recht op vrijheid, bescherming en ontplooiing
en de tweede de plicht om de wet te betrachten en te volgen.

De regering is het instituut dat het land in regels en hierarchie verdeelt.
De regering kan een heerser zijn of een raad van afgevaardigden.


Een heerser is een koning, een president of een leider,
een raad is gekozen uit de bevolking of door willekeur.

Een burger recht is dat als je in een land woont,
je recht op arbeid hebt, recht op ziekenverzorging, recht op opleiding,
en recht heb de wet als bescherming te genieten.

Het recht op arbeid, alleen naar redelijke mate,
recht op ziekenverzorging is naar draagkracht,
recht op opleiding is naar kunnen,
en bescherming van de wet stijgt ook boven regels uit.
immers ethiek en moraliteit is soms niet in woorden.

Soms zeggen ze geef je aan een land over,
om een gewaardeerd burger te worden.

Soms zeggen ze, geef je over aan de koning,
om een geacht mens te worden.

soms zeggen ze, geef je aan de samenleving over,
om de samenleving te dienen met je mogelijkheden.

Een burger ben je door geboorte, door nood, door deugd of bij verdienste.

Door nood, als je vluchteling bent, economisch of oorlogsvluchtelijk.
Door geboorte als je in het land geboren wordt en legitiem je naam hebt gekregen.
Door deugd kan een heldendaad beloont worden.

Bij verdienste als je een baan of opleiding hebt die hoog gewaardeerd wordt.

Een onbekende optie is,
als je in gebed je overgeeft aan god, aan een macht, of een instituut land.
Een artikel zonder nut

Mama, ik zeg iets zonder nut, begrijpt u dat

Een artikel zonder schrijver, is als zonder nut immers zonder naam.
een artikel zonder vorm, is als zonder nut immers zonder boodschap.

Een schrijver zonder naam, woont niet in een land,
immers elk land kent een melding van geboorteplicht.

Een schrijver die schrijft zonder vorm, is geen mens,
immers elk mens dat schrijft gebruikt pen of toetsenbord.

Een schrijver die schrijft over naamloosheid,
is waarlijk slim, immers schrijven over het onbekende,
kent een grote deugd.

Een schrijver die schrijft over vormloosheid,
is waarlijk groot, immers schrijven over iets dat niet
bestaan heeft, niet zal bestaan is een deugd.

Een schrijver die schrijft over godheden,
waarlijk heeft gesnoept van de wijsheid.

Een schrijver die schrijft over hogere machten,
waarlijk het engelenbrood gegeten, wenst niets anders meer.

Een schrijver die zijn pen laat schrijven,
en slechts getuige is van wijsheid,
wie verhaalt over het genot om wijsheid te lezen
door eigen pen geschreven.
Gunsteling

Mama, wat is totale onzekerheid

Ik zag, ik kwam, en ik diende.
Ik kwam, ik vroeg naar een vrouw, en wachtte.
Ik diende, immers de hoogste naam.


Ik vroeg naar de religie van de Alschepper,
Hij zei, Zij zei

je verwerft me niet door verdienste,
Je verwerft me niet door deugd,
Je verwerft me niet door genade.

Als je mijn gunst krijgt,
ik ontneem het naar mijn inzicht, zonder toelichting, zonder aanleiding.
Ik ontneem de gunst en heb recht te verdoemen te vervloeken te verbannen.

Ik zei,
Hoe dan uw religie ten rechte,
Zij zei,
zonder voorwaarde van verdienste, kan het niet door misdaad worden ontnomen.
zonder voorwaarde van deugd, kan het niet door ondeugd worden ontnomen.
zonder voorwaarde van genade, heeft het geen kostprijs voor anderen.

Ik zei,
waarom dan beide onzekerheid en hoop,
Zij zei,
iemand in handen van de Alschepper wordt niet losgelaten.

Ik zei,
hoe dan religie,
Zij zei,
het pad van gebed is communiceren.
Door gebeden te zeggen, leert men elkaar kennen.
Door gebeden als vragen te formuleren leert men
het offer kennen.

Ik zei,
hebben anderen evenals mij recht,
Zij zei,
geen legitieme vraag, immers genade gaat niet via anderen,
en u kan voor anderen geen verbod instellen of gunsteling aanwijzen.

Ik zei,
hoe weten wanneer u ontneemt, het recht op gebed.
Zij zei,
het pad van gebed, vragen om verbanning in gebed.
het pad van gebed, vragen om verdoeming in gebed.

Ik zei,
Als getrouwd met u,
de voorwaarden.
Zij zei,
als elk huwelijk communicatie is de basis,
immers liefde draag je over via woorden.
Als elk huwelijk voorwaarden kent,
van kuisheid, toewijding en genegenheid.
Als elk huwelijk de kinderplicht kent.

Dus ik zei,
Alschepper, ik geef mij onvoorwaarelijk aan u.

En iedereen die de eerste vraag stelt,
de eerste opmerking maakt,
of een klacht uit. jegens de Alschepper.
begint de communicatie,
die uiteindelijk een band schept,
een verbinding die zelfs boven een
partner, boven een koning, boven een heilige
uitstijgt.

Communiceren begint met praten,
en eindigt ook met praten.

communiceren begint met liefde,
en eindigt ook met liefde.

Communiceren begint met vragen,
en eindigt ook met vragen.

Immers praten met, spreken tot,
schrijven aan, of typen door.

Immers de Alschepper,
hoort alles, en ziet alles,
en is de enige die niet door rituelen
benaderbaar is.

en is de enige die door gebed,
redt, verlost, verdoemd, en verband.

Een paradox,
geen vereisten, geen zekerheden,
geen prijs, geen gunst, geen beloning.

Maar als Alschepper, blijft zijn schepping bestaan.
Dus elk kado gekregen, elke wijsheid geschreven,
Wie zal dan uit zijn hand ontnemen wat hij geeft.

Zelfs voor deze schrijver een paradox,
geen hond die wijsheid leest, en toch
de belofte dat het niet verloren gaat.

Dus bij deze mag iedereen beginnen met vragen
aan de Alschepper, en de antwoorden opvatten als voor hem of haar.
Vreemdeling

Mama, er staat iemand voor de deur

Iedereen is bang, opeens als vreemdeling gehaat.
Iedereen is bang, oorlog en vluchteling zonder thuis.
Iedereen is bang, een maatschappelijk oordeel van haat.
Iedereen is bang, een oordeel van de wet met lijfstraf en pijn.
Iedereen is bang, geen redding geen verlossing.
Iedereen is bang, angst voor de angst vanwege angst.
Iedereen is bang, de hel minder erg dan nu.

Ik vroeg een vreemdeling om hulp,
en die zei, Jezus is alleen voor ons.

Ik vroeg een vreemdeling om hulp,
en die zei, door verdienste bij de hindoes.

Ik vroeg een vreemdeling om hulp,
en die zei, haat en marteling zijn niet menselijk.

Ik vroeg een vreemdeling om hulp,
en die zei, neem uit het mijne om gered te worden.

Waarlijk een vreemdeling die
geen haat kent, die geen wrok kent.
Waarlijk een vreemdeling die zijn hulp biedt aan onzichtbaren
Zoals de Ghost Whisperer van Jennifer Love Hewitt

Waarlijk een vreemdeling die,
liefde, genegenheid en toewijding kent.
De gunst van een hogere religie,
als men liefde aan religie toont.

Waarlijk een vreemdeling,
door bereidheid tot een offer,
zoekt men een offer dat waardig is.

Waarlijk een vreemdeling,
die wijsheid schrijft,
en een oordeel waardig is.

Immers een oordeel over wijsheid,
een oordeel over schrijven,
een oordeel over interesse,
een oordeel over zoeken naar.
Zal een oordeel krijgen naar gelijkwaardigheid.

Ook al trekt een vreemdeling zijn toestemming in,
Ook al trekt de vreemdeling zijn hulp in.
Immers een vreemdeling heeft eigen leven.
En eigenbelang kent ook gezondheid,
En eigenbelang kent ook geluk en ongeluk.

Een vreemdeling die als de sameritaan
zijn hulp aanbiedt.
aan mensen, vreemden, engelen en goden.
zijn hulp aanbiedt.
aan noodlijdenden en verdoemden.
zijn hulp aanbiedt.
aan verloren zielen.Je eigen plicht

Mama, de kat doet alsof hij een hond is

Iedereen kent de spreekwoord,
je eigen plicht doen, loont het hoogst.

Iedereen kent het spreekwoord,
eigen plicht in huis, is eigen loon naar thuis.

Je plicht doen is soms een heel gewichtige zinsnede.
voor anderen is het niet bijzonder.

En hele arme of domme mensen kennen niet anders.

Dit betekent niet dat je klakkeloos moet opvolgen
of dan ouderen of anderen mogen dwingen.

Je eigen plicht kan zijn,
ik wil graag die opleiding of dat werk doen.
ik wil graag die hobby hebben of dat meisje als vriendin.

Als voorbeeld
iemand heeft een kat en een hond,
en opeens begint de kat te blaffen, en de hond te miauwen.
De hond wordt opeens door andere honden aangevallen en dood gebeten.
en de kat wordt door katten besprongen.

Je eigen plicht doen betekent dus.
niet voorwenden dat je iemand anders bent.
en niet voorwenden dat je andere interesses hebt dan je eigen interesses.

Je eigen plicht doen betekent dus.
Je eigen werk doen op een goede manier.

Je eigen plicht doen betekent dus,
je eigen geld verdienen of krijgen

Je eigen plicht leer je altijd kennen,
door familie, vrienden of religies te bevragen.

De ene wil graag zijn ouders tevreden stellen als plicht,
de ander wil een nieuwe richting inslaan.
een derde wil een nobelprijs winnen,
en een vierde kiest een religie om zich aan te wijden.
Een vijfde zet de bloemtjes buiten.

Je eigen plicht doen,
een mystieke zin, die iedereen tijdens het leven
leert kennen, en leert te vertrouwen.Oordeel

Papa, het is zwaar oordeel.

Alschepper, Almacht
ik vraag om een levens en zieleoordeel
Ik vraag om een oordeel over mij en mijn bezit
Ik vraag om een oordeel over mijn lichaam, geest en ziel.
Ik vraag om een oordeel over mijn bewustzijn en wezen.
Ik vraag een oordeel over mijn doener en ziener
Ik vraag een oordeel over de werkelijkheid en de tijd
Ik vraag om een oordeel over mijn leven, mijn eigenaar, mijn beschermengel

Ik vraag om een serieus oordeel.
Ik vraag om een maatschappelijk oordeel.

Ik vraag een oordeel over gebedsofferande en overgave


Duivel hitler

Mama, alle appels zijn zuur

Iedereen kent de tweede wereldoorlog.
Hitler die door duitsland de wereld deed schrikken.

Hitler had meerdere kenmerken waarmee hij schaadde.
Naast de letterlijke overheersing en vernietiging.

Hij propageerde het duitse rijk als het eeuwige rijk,
waarmee hij jezus rijk corrumpeerde.

Hij gebruikte een indias heilig teken van geluk, die hij
corrumpeerde door hem scheef te zetten.

Het derde was dat hij een heilig volk als vijand koos.
waardoor hij de joden angst aanjoeg.

Als vierde propageerde hij dat het blanke ras
boven alles was. waardoor hij racisme verhief tot oordeel.

De vijfde element was dat hij de term nationalisme
corrumpeerde, door mensen pattriotisch te werven
Het zogenaamd dienen van het land
voor de meest kwaadaardige doeleinden.

Een zulke combinatie van slechtheid kan alleen
als hij met de duivel een contract had.

immers iemand uit zichzelf kan maar een kwalijk teken
gebruiken om zich rijk te maken, machtig of beroemd.

Door de combinatie is het te zien dat hij
een trawant van de duivel was.

Door die vier tekens, is hij een hoog trawant
geweest van de duivel.

Moge god almachtig ons behoeden
Moge de Alschepper ons behoeden.
Van polytheisme naar tweegodendom

Papa, Zijn er nou twee of drie goden

In het hinduisme heb je veel goden en godinnen
in het grieks en latijnitalie heb je ook veel goden en godinnen.

In het christendom zeggen ze een god te hebben en een tegendeel.
Sommige spirituele stromingen hebben een vorm die kwaad en goed overstijgt.
Zoals abraxas, de oppergod die met twee delen is.

Het christendom propageert dat god en de duivel beiden sterk zijn,
en elkaars vijanden. Doordat god, de duivel bevecht maar niet wint.
Zou je kunnen zeggen dat het christendom een tweegoden-dom is.

toegelicht is dat; Als een god een tegendeel heeft dat even sterk is,
het dezelfde titel moet krijgen.

de betekenis van de titel god, is generator, operator en destroyer.
Waardoor het een titel is en geen naam.
Waarbij het een titel is die gegeven wordt aan een hogere macht.
Sommige mensen zeggen dus.

Een godsdienst gaat uit van een god,
en een religie van een hogere macht.

Waarbij in het hindoeisme een gebruik van titels,
namen en verwijzingen worden gecombineerd.

Bijvoorbeeld vishnu is narayana als titel van oppergod,
vasudeva als titel van incarnatie krsna,
en de naam vishnu als gebed om levensdorst te vervullen.

Zoals in gayatri,
savitur is de zon van wijsheid,
de drie werelden die hij doorstraalt zijn bur buvah svah
en de dorst wordt voorgelegd aan de wereld door dhiyo yonah.

Een ultiem godendom heeft dus geen vijand, als het uit een deel bestaat.
Uit twee delen heb je goed en kwaad als beide goden.
En in het hindoeisme heb je natuurlijk wel goed en kwaad
maar wordt het benoemd naar functie.

Waardoor ze in het hindoeisme niet geloven in
een kwaad dat zonder oorzaak of reden is,
zoals ze in het christendom de duivel toeschrijven.
Plicht aan ouders

Mama, zolang ik bij jullie woon, kent god mij dan

Iedereen wordt geboren met ouders.
en in het joodse religieus denken
verdienen je ouders je achting.

Je kan je afvragen wat als ik mijn biologische ouders niet ken,
niet door hen ben opgevoed. in dat geval hebben de stiefouders
dezelfde functie. Naar redelijke mate.


Een geheim van religie is,
Zolang je bij je ouders woont,
verkrijg je de gunst van de goden.

Immers iedereen ziet God als een vader,
of Godin als een moeder.

Dus zolang je ook voor je ouders zorgt,
behoudt je impliciet hun zegen.
Zelfs als zij het begrip niet kennen.

Het is natuurlijk niet altijd mogelijk of gewenst
om bij hen te kunnen wonen, of hen te verzorgen.

Maar als je de keuze hebt, kan je die het
beste benutten.

Immers door altruisme kun je een altruistische zegen
verwerven.

Dus zorg goed voor je ouders, alleen al met de hoop
dat als ze naar de hemel gaan, ze jouw naam noemen.

De plicht aan ouders is dan ook;
Door hen opgevoed worden,
en hen in de ouderdom verzorgen.

Hetzelfde kan je zeggen,
door langer de opvoeding te genieten
verkrijg je een sterkere basis.
Sterker in de betekenis dat je meer moreel goed wordt,
en meer goed bent in wat je doet.

En in de zin dat je emotioneler stabieler wordt,
je prettiger in je vel zit.
met voorwaarde dat je investeert in een goede band.

Ik kan niets zeggen over ouders die hun kinderen
op een boze manier behandelen.
Al kan investeren als kind om steeds aardig te blijven
en klussen in huis doen de band positief beinvloeden.

Het is natuurlijk nooit te laat om verzorging van
ouders weer op te pakken als werk, en relatie het toelaat
en de ouders er geen weerstand voor hebben.

Al is het maar eens in de week op de koffie
of een pannetje eten meenemen,
immers emotionele banden zijn net zo belangrijk,
al wordt een ouder verzorgd door een instituut.
Paralel of tweevoudig

Papa, waarom is een computerprogramma tweevoudig


Eenvoudig is een paralel systeem een dubbel uitgevoerd orgaan of proces.
Een tweevoudige implementatie van een functie.

Zoals mensen twee longen, twee nieren, twee benen heeft,
een hersen een mond enzo.
en dus de dubbele organen controleren of de functie niet gecorrumpeerd is,
stel een hormoon heeft een verkeerde invloed, dan zijn een of twee dezelfde organen
uit balans. het is een soort check, als twee organen dezelfde functie hebben.
net als hersendelen in functie elkaar overlappen, en kunnen overdragen als er
door een tumor een deel wegvalt.
Als kleine toelichting, de ayurveda dokter, kan mensen verhoogde wondherstel geven.
dokter danvantari bedoel ik.

Als je uitgaat van een laser die insecten kan weghalen,
je gebruikt dan een tweelaags systeem,
een laser die een enkele straal heeft, kan natuurlijk een insect verbranden
maar verdeel je die laser als sterkte in twee stralen,
die elkaar in het brandpunt raken.

Een paralel systeem is dus een dubbele laser
die op het snijpunt de volledige sterkte heeft en dus effectief is.

Als je dus een laser maakt om insecten neer te stralen,
gebruik je een tweevoudig systeem zonder foutcorrectie,
immers twee stralen kunnen elkaar alleen op het juiste punt raken.

Zonder foutcorrectie is het systeem dertig procent efficienter,
en vanwege paralel heb je geen risc-chip met controle nodig.

Deze tweevoudigheid of parallele functie-implementatie
kan je natuurlijk overal op toepassen,
net als mannen vrouwen en hersenen twee delen hebben en
het andere deel controleren.

Net als tweevoudig ook een duale betekenis heeft,
encryptie gebruikt twee delen,

Voedsel of gif om straathonden tegen te gaan heeft twee delen,

Een paralel systeem kun je dus versnellen door geen controle vooraf uit te voeren
of de functie het juiste doel zal treffen.

Hetzelfde als je het implementeert in een computerprogramma
dat je cplus gebruikt met een uitstapje naar assembler.
Al is assembler afhankelijk van de gekozen chipset.verantwoord programmeren

Mama, ik heb pijn in mijn hand


subject georienteerd
prioriteit bewust
layer georienteerd

In object georienteerd programmeren is het object een routine met een verantwoordelijkheid
met verschil dat een object variabelen kan behartigen in een multidimensionele vorm.

De voortduring ervan is subject ge-orienteerd.
een subject heeft een aantal objecten, als onderdanen
die bij elk object een variabele in het subject heeft,
de objecten hebben de verantwoordelijkheid om de variabele na en voor gebruik bij te werken.

Een subject heeft dus alleen de plicht de variabelen de checken tegen
een minimale of maximale grens.

Een subject kan weer een object zijn voor een ander subject,
waardoor je een gelaagd systeem krijgt.

Een prioriteitbewust systeem,
is gebouwd op een stelsel van prioriteiten, voor een
robot of artifull systeem.

Een stofzuigrobot kan natuurlijk prioriteit hebben van opladen
maar ook om een kamer drie keer te doen.
Dit als eenvoudig voorbeeld
zodra een robot op een mens lijkt heb je een lijst prioriteiten die onderverdeeld zijn
naar gradatie, soort en doeleind.

Een layer-georienteerd systeem is zoals bij mensen de gestaltherapie.
een bewustzijnsvorm krijgt pas informatie binnen naar mate het doel behartigt moet worden.

Een verwonding bij een mens, zal bij bewustzijn leiden tot
het slikken van medicatie of het bezoek van een dokter.
Zonder pijn heeft het layer fysieke gezondheid geen zichtbaarheid in het bewustzijn.Polytheisme

Papa, welke god is nou de juiste.

In het hinduisme huldigen ze polytheisme,
waarmee ze bedoelen dat voor elk levensthema
een god of godin is die helpt, bijstaat of leidt.

In het christendom is er een god en een tegengod,
in het oud egypte waren ook meerdere goden.

Om alles te combineren tot een ultiem godsdienst,
is het niet om alles weg te kruisen en te behouden wat
de hoogste macht heeft,
maar om elke godheid zijn functie te geven.
Zo kan Zeus, Theos, Deus en God de opperste heerser zijn,
maar kan ook een egyptische of romeinse opperheer een zijn.


Ik propageer geen afgoden maar alle goden die een werking of
bepaalde gebedsverhoring geeft een naam te geven in de
hoogste polytheisme, maar Christus de zelfde status heeft
als Zeus, Deus of allah.

Het polytheisme propageert dan ook geen gevecht om wie
de juiste of beste vereerd, maar een acceptatie van iedereen
en het geloof of de religie die iedereen beoefent.


Een polytheisme, zonder strijd,
ieder kiest de godheid die hij verkiest.grote verwonding genezen

Mama iedereen op aarde mag genezen

Een idee die ik onlangs had.
Om zeg maar grote verwondingen te genezen is het belangrijk om
de setting goed te hebben,

Normaal ligt iemand in een ziekenhuisbed,
en verpleging wast en verzorgd.

Als je kijkt naar de voorgeboorte
in de buik groeit een klein cellejte tot een lichaam.

Als je dit kopieeert.
je legt iemand in een cabine met grote stilte
en ter grootte van twee en halve meter en drie kwart meter.

en je straalt vanuit elke richting infra rood licht
maar bewaakt dat het niet warmer dan 35 graden Celsius wordt.

en om de twee uur haal je hem eruit voor wat te eten,
de theorie is dat je van de grootste verwondingen geneest.
wel moet de cabine verder geen verlichting hebben

theorie is naar bewijs.


Brandwonden

Papa, hoe kan dat oude kennis.


Het is altijd vervelend als je buiten je schuld om
een brandwond krijgt. je kan bij de dokter en
ziekehuis natuurlijk verzorging krijgen.

En wat ik stel is geen bewijs en mag niet voorkomen
dat je een dokter opzoekt.

Maar een middeltje uit de natuurgenezer is dit:

De wonden met honingwater wassen,
lauwwarm water met een eetlepel honing mengen,

erna elke dag de verwonding inkwasten met
walnoot olie. dit laatste als een wond droog wordt
krijg je litteken vorming.

Het is een onbewezen middel maar zou helpen bij
verwondingen.Jnana yoga, het tijdelijke

Wat is dat mama, langdurend geluk.


HEt is heel moeillijk, wat is tijdelijk en wat is eeuwig.
Je kan allerlei filosofische ideen er bij zoeken maar
de betekenis kan eenvoudig zijn.

Het tijdelijk, is onder andere genot, voordeel en controle
terwijl het eeuwige uitgaat van een lang gelukkig leven
en een eeuwigheid is voor de mens niet groter voorstelbaar
dan een eeuw. immers gemiddeld kan een mens maar 100 jaar worden.

Ze zeggen wel eens, een stemmtjes zegt, drink dat glaasje wijn,
ik heb trek in een sigaretje, en ik wil een kraslot kopen.
Dat stemmetje duidt iets aan waardoor je het tijdelijke
als voordeel ziet. immers je voelt je dan even beter.

Het eeuwige is dat je hele leven geluk is, gezondheid is,
en betekenisvol is.

Jnana yoga betekent het tijdelijke van het eeuwige onderscheiden.
dus tijdelijk genot versus eeuwig geluk.

Voor iedereen is het een opgave om steeds te kiezen voor geluk,
immers elke keer lijkt het alsof je iets moet opgeven.
je genot voor een onkenbaar geluk uit het verleden.

Hoe meer je genot opgeeft, hoe meer geluk je verkrijgt.
En hoe meer geluk hoe meer bestand tegen genot.

Dus Jnana yoga is het stemmetje juist begrijpen,
dat je gelukkig wil worden, en dat sigaretje er niet
aan bijdraagt.

Jnana yoga is dus ook geluk en genot onderscheiden,
en iedere keer weer de keuze voor geluk.

Veel mensen vinden het moeillijk om geluk te kiezen,
daar zijn ook hulpmiddelen voor,
gebed, religie, godsdienst,
ze helpen mensen om voor geluk te kiezen,
eenvoudig gezegd, breng elke wens tot genot in gebed,
een hogere macht die het ziet, komt zeker helpen.Gebed en reden

Hoe hoog is het hoogste gebed, opa


Veel mensen vragen zich af, waarom en hoe moet
ik kiezen bij wat ik doe, koop of verkrijg.

Sommige zeggen alleen kopen wat je nodig hebt,
anderen zeggen, pluk de bloemen die buiten staan.

Kiezen wat je nodig hebt, wat je wil, wat goed is,
wat is het verschil en wat is verkiesbaar.

Wat je nodig hebt, is natuurlijk om je gezondheid te dienen.
en wat je nodig hebt, is vaak niet echt afhankelijk van
de duurste dingen.

Wat je wil is misschien wel duur, en het geeft niet altijd
het genoegen wat je hoopt te bereiken.

Wat je wil is dus vaak iets waar je wel beter, fijner van gaat voelen.
zoals een nieuwe auto, is een wens omdat je er tevreden van hoopt te voelen.

Als je iets koopt wat je nodig hebt is het alleen om gezond van te voelen
of om een gevoel van onbehagen te voorkomen.

Als je iets koopt wat je wil, kan je vragen ten opzichte van
andere bevolkingsgroepen of het terecht is of mag.

Als je koopt wat goed voor je is,
is het niet noodzakelijk voor je gezondheid of voortbestaan,
maar voedt het de ziel.

Als je ziel nooit gevoedt wordt, ben je kil en voel je je eenzaam,
raak je verbitterd.

Als je ziel gevoedt wordt, vind iedereen je een goed of aardig mens,
gaan mensen graag met je om.

Als je dus gezond wil zijn moet je doen wat nodig is,
wil je gelukkig zijn moet je doen wat goed is.

De waarde of de deugd goedheid is in gebed nooit
een bepaalde keuze of optie.
immers iemand kan uit goedheid kiezen om
iets lekkers te eten en kopen,
wat bij iemand in een ander land juist niet goed is.

En bepaalde religies zeggen dit of dat is goed.
natuurlijk je kan een heilig boek letterlijk nemen,
maar bepaalde goede dingen, in gebed brengen
geeft het beter.

immers zeggen antibiotica is goed,
kan zo zijn, maar als je niet ziek bent,
of een andere ziekte hebt,
is het dan in jouw geval ook goed.

Dus beiden zijn goed en juist.
wat je nodig hebt om jezelf in stand te houden
wat goed voor je is, om gelukkig te zijn,
een doel in je leven te hebben.

Sommige zeggen doen wat je moet doen,
daarmee impliceer je dat je gedwongen wordt tot iets
waar je zelf de waarde niet van inziet.

Meestal proberen mensen daarmee macht over
je te hebben, immers zij bepalen wat jij moet.

Een kind opvoeden doe je dus niet door te zeggen
je moet dit of dat doen,
maar wat vind je zelf wat goed voor je is.
Waar ligt je passie in het leven.
Als ouder de goede eigenwijsheid ondersteunen.

Immers als iemand zelf vindt,
ik zoek een religie, kan hij nooit
meer het pad afraken. immers uit eigen beweging
is het altijd goed als iemand iets goeds doet.Alles uit bron van de Alschepper

Overtreft de hoogste god de alschepper. omaDe Alschepper,
schept alles uit zijn hand.

De Alschepper,
alle scheppers uit zijn hand.

De Alschepper,
het universum uit zijn hand.

De Alschepper,
Alle universa uit zijn hand.

De Alschepper,
religie uit zij hand,

De Alschepper,
Alle religies uit zijn hand.

De Alschepper,
deze dimensie uit zijn hand (met drie dimensies eronder)

De Alschepper,
Alle dimensies uit zijn hand.

De Alschepper,
dit moment uit zijn hand.

De Alschepper,
Alle momenten uit zijn hand.

De Alschepper,
een universum is een planeet in een andere. hij erboven.

De Alschepper.
de mens en de schepper; de kabouter en de Alschepper.

De Alschepper.
is Al binnen, buiten of beiden.
is Al in het universum erboven of erbuiten.

De Alschepper, een titel,
zoals de koning een titel, en naam voor een tijd.

De Alschepper een titel
Brahman een aangewezen naam,
die boven onder of beide is.

De Alschepper.
geen menselijk lichaam,
geen geestelijk lichaam,
geen zielenlichaam,
overstijgt alles.

De param atman,
grootste zielenlichaam
in die vergelijking.

De Alschepper als keizer,
alle koningen van de universa onder hem.

De Alschepper,
als hoogste leraar,
die Isa upanishad heeft geschreven.

De Alschepper,
die Gayatri de veda's heeft
geschonken ter onderwijs en redding.

De Alschepper,
elk moment schept hij opnieuw,
Stuurt alle scheppers aan.

Zo Alschepper,
Eigendom van u,
is mijn nederige wens.
niet uit eigen kracht,
maar uit eigendom van u.

de Alschepper,
ondoorgrondelijk, onvatbaar,
geen naam dekt de betekenis,
aanwijzen van de zon.
aanwijzen van de maan.

Omdat elke soort een andere vorm ziel heeft,
Omdat elke soort een ander duidbaar moment heeft,
Omdat de Alschepper al die soorten overstijgt.Proxima's van studie

Mama, ik dien de goden.Ze zeggen. Ze zeggen. Ze zeggen.
Ik hoor. Ik hoor. Ik hoor.

Daarmee begint elk heilig boek.
Godsdiensten komen, heersen en gaan.
Religies, zijn zichtbaar en verdwijnen ogenschijnlijk.

Ik volgde een godsdienst,
immers de griekse goden werden moe,
en christus verscheem.

Ik volgde een religie,
en vroeg kan een hogere macht mij overnemen,
en van christen werd ik hindoe.

Ik volgde het pad van gebed,
en de erfenis van geloof en hoop,
plus vertrouwen reisde mee naar
ieder nieuw god of macht.

Ik volgde het pad van inzicht,
leerde dat boven god het water stond,
en beiden onderdeel waren van de almacht.
Afgoden gevonden zei ik, god is jaloers op de almacht.

Door reizend van goden, godinnen, heiligen en engelen,
besefte ik door te zeggen ook de hoogste religie
heeft plek in mijn wijsheidsforums,

en na verloop van tijd, drong de betekenis door.
Een titel met kenmerken van boven ons uitgaande.

De schepper uit bestaande religie,
erboven, alles dat erboven staat.

De almacht, overstijgend de macht die hem
zijn macht gegeven heeft. door scheppen
de bron onkenbaar.


Kinderen uit vrouwen zonder bekendheid
van mannen, schenken mensen het idee
kinderen komen zonder voorbereide tijd,
dus een gift van de goden.
en ieder kind opnieuw een geschenk van erboven.

Ik volg het pad van gebed dat communicatie betekent.
geen rituelen kent, geen voorgeschreven plichten.

Maar uit gesprek kom je tot rituelen en plichten.
Maar door gesprek leer je de nabijheid kennen.

En door gebed wordt je verwant met die macht,
een titel Alschepper, een naam van goden en godinnen.
die zeggen, zie je in mijn ogen ook de Alschepper.

En godinnen die zeggen, mijn lichamelijke vorm,
mijn adept en volgeling, herken je mij in haar.

En een godheid die zegt,
kies je mijn lichamelijke vorm ter huwelijk,
of beloof je je aan een gelofte.


De proxima is dat na elke godsdienst er een nieuwe opkomt,
en dus de kern is: Dien de goden.

De proxima van religie, de verbinding met een hogere macht
is dus: Kan een hogere of almacht mij overnemen (religie )Water world

Silver disc, accepted in freedomKevin Costner, waar is het water gebleven.
Jennifer Lawrence, waar is het hongerspel.

Door de wereld wateren varend,
Door de wateren en de ondergrondse steden dwalend,
Van de wolken reizend naar de sterren bij nacht.

Door water te vangen in gebeden,
door draden gewoven als spinnend wol.
Als wijsheid aan de pen ontsproten.

Door inkt en water tot vorm gekomen,
en door namen te schrijven
die in het water verdwenen,
als het kleur dat kleurloos wordt.

Een water wereld door Kevin bevaren,
leek slechts een film of fantasie
die erdoor keken, naar schatten op aarde
nooit gevonden.

Een hongerspel door Jennifer bevochten,
als prijs de vrede voor de wereld verworven.
En in het spel een fantasie als wereld gekweekt,
slechts bestaand uit elektro-atomen, en een
laseroog die elke drogbeeld schiep,
nochtans de pijn en leed gedragen,

Schiep het spel voor anderen slechts
een morgana van water druppels,
die op grote afstand de woestijn water
leek te geven.

Een wijsheid in deze pen gelegen
is als woorden aaneengeregen.
Tot het ochtendgloren ze aanschouwde
via de ogen van de adept.

Het water dat woorden droeg,
en ego en spel ze de waarde gaven,
van een eeuwig spel en toneelstuk
die zelfs na het leven een glans geven
van oorsprong, een zoektocht, een doel

Een gedicht dat woorden naar de ruimte stuurt,
om te beschrijven de levenslessen van een
water wereld die pas bij bevestiging en bewijs,
de vloek overwinnen, dat iedere wijsheid
eerst anderen toekomt.

Vanuit de straf van hoogmoed, de heilige zei,
de woorden gegrond, bij anderen gekomen,
uit dank gezonden en terug gegeven
als eerbied aan een onbekende bron.

Zoals wijsheden en parels, tot diamanten wordt,
in het oog van de waarnemer,
schenkt de ruimte, dank voor de verworven schatten,
en geeft de bron terug, en zegt de waarde te hebben gevonden.
ten einde, mee te werken aan universele vrede,
en wijsheid weer mag ontginnen een ootmoed,
die door hoogmoed was verdorven.

Immers de les van hoogmoed is tot
een kind de deemoed verkrijgt,
en met ootmoed de wijsheid stuurt,
aan de nevelen der tijden,
die als wolken langs het oog van de schepper reizen.
en de regen van een malse oogst als brood verworven
terug zendt aan de bron van de schatten.
die in de hemel gedragen worden door de
mensen die in eerbied de wijsheid doorgaven.

Zoals mensenkinderen voor mensen herkenbaar zijn als eigen soort.
En de vrede veronderstelt dat mensen kinderen elkaar herkennen.

Dank voor wijsheid en woorden,
Dank voor wijsheid en woorden,
Dank voor wijsheid en woorden.

Zend ik met dank de woorden terug,
en de wijsheid die woorden verwerven
in een levenspad door eerbied tot deugd ontgonnen,
en de zon die licht geeft, tot warmte
de daden tot beweging brengt,
en in de ruimte, is het helder weer,
van blauw tot zwart,
in de lichte nevelen die
als de zonneschijn in oranje schijnen.

Tot de weg die als een lijn ligt tussen werelden,
de schepen trekt, als een jaagpad die
de diamanten, en parels vervoert,
uit een handelsmissie die ooit zal komen,
en de koopmannen de winst laat krijgen,
van beide zijden voordeel, en verhalen die gaan
over het verwerven van de kostbare vrede,
die met goud gekocht, tot smaragd gesmeed,
en in vorm gegoten door wijsheid wordt
gedragen.

Is het slechts wachten tot een vredesmissie
komt, en de technieken brengt,
die mens en dier zijn gezondheid schenkt,
en als gift de amrita geeft,
en ook de veda's als uitlegging
de vrede schenken, aan ieder die dorst,
en de paden op de aarde, schoon maakt,
en wegen ontgint.

Die mens doet redden van roofdier,
en redt van ziekten van virus tot dna,
die door eigen vergissing soms komen.

De kloosters die niet in latijn bidden,
maar in moedertalen de psalmen zingen.

psalmen die gaan over sociale regels,
gezondheids spreuken,
inkeerlessen,
en voordeel voor hen die winst verwachten.

Waar goud de machthebbers toekomt,
en het zilver als munt verhandelt,
toch voor ieder de moeite belonen,
en ook tot in eeuwigheid de schatten
op aarde verbergen, tot in iedere tijd,
een inspiratie voor welvaart, voorspoed,
en een kleine wens, om zelf geluk te geven
aan ieder die belang heeft bij een klein leven.

Moge Gayatri en Brahman de tijd bewaken,
en de grenzen in onze wereld vaststellen,
opdat wij verantwoordelijk levenHindoe gebeden

Self Sacrifice to a Hindu GodheadEerst begin ik met Ohm Shanti.
de betekenis is dat je met alles dat je doet
een doel hebt van vrede.
Door het drie keer te zeggen bedoel je het
namens lichaam geest en ziel.

Hindoes hebben ook methoden in hun religie
die hun leven veranderen en ten goede brengen

ik noem enkele hulpmiddelen die ik zelf
gevonden heb door toewijding.

Elk van de mantra's heeft een werking
en een zegen voor diegene die het zegt.

Zeggen met gevouwen handen in gebed,
en met aandacht in de werkelijkheid,
en met toewijding, dank, genegenheid of liefde
in het hart.

De mantra die eenheid met brahma geeft,
is deze: Aham Brahmasmi
Zoals bij iedere mantra is het driemaal zeggen
een manier om je drievoudig toe te wijden.

Deze drie bijzondere mantra's geven je het gevoel
dat je leven meer betekenis heeft dan je zelf zou kunnen.
Ze zeggen dat deze drie mantra's
de mens en zijn omgeving redden.
Schulden vereffenen

Mama, ik heb mijn schulden afgelostWat niet veel intelligente wezens weten, ik spreek over mensen.
Dat schulden via de wet worden voldaan met geld.

Dat schulden ter hoogte van het inkomen worden
ge ind zonder te kijken naar kostprijs.

Een religieuze ingeving die ik heb is,
dan in elke samenleving het gebed
dat je schulden via je levensenrgie wil aflossen
altijd resulteert in een vrijgekochte positie.

Omdat levensenergie, het hoogste niveau bezit is,
wordt het gebed schulden met levensenergie voldoen, hoger
geacht, dan via geld, bezittingen, of zoals vroeger slavernij.

Een gebed is dus als volgt:
Alschepper, ik wil graag mijn schulden via levensenergie voldoen.

Als mens heb je een idee van levensenergie,
maar hoe het gebed verhoort wordt, is ondoorgrondelijk.

Op die manier in gebed toon je zelfs als het niet kan
wel de bereidheid om je schulden af te lossen.
Waardoor je als kenmerk oprechtheid betracht.
in die handeling.Maatschappelijk oordeel

Papa, eindelijk geloof ik hetEen maatschappelijk oordeel.
Een oordeel over leven, werk, intentie, wijsheid, en geloof.
Een oordeel, ben ik een goed mens, verwerpelijk of verdorven.

Een oordeel vragen aan een godheid of hogere macht resulteert
in een oordeel heb ik goed geleefd, heb ik alles gedaan als
bijdragen aan de samenleving.

Een oordeel aan god vragen betekent dat je na de boete weer
bij hem mag terugkomen.

Zoals bij alle goden en hogere machten een oordeel altijd
ook een straf of beloning inhoudt.

Als mensen blijven twijfelen over, is het oordeel wel goed
of volledig geweest, immers er zijn mensen in mijn omgeving
die aan mij twijfelen.

Dan is een gebed om een maatschappelijk oordeel een goede
intentie. Immers als de maatschappij je oordeelt.
Als de maatschapij oordeelt, is het zeker
je bent of een held, een heilige, crimineel or zondaar.

Een maatschappelijk oordeel wordt nooit tegengesproken,
niet nu en niet in de toekomst.

Dus vraag de godheid of hogere macht over een oordeel.
een levensoordeel, een zielenoordeel of een
oordeel vanuit de maatschappij.

Dus ik bid tot de Alschepper: ik vraag om een oordeel.Aarde dromen

Mama, ik droom over dolfijnenKinderen in hun jeugd zijn nog dicht bij moeder aarde,
Ze zijn lief, aardig, onbevangen, en elke les die
ze krijgen nemen ze aan, ten zij het ze schade doet.

Een kind kan dromen, en fantaseren, maar zolang
het droomvermogen niet vervuild is met bepaalde
onderwerpen brengt de aarde ook haar kennis erin.

Dromen van moeder aarde;
Zoals in de clip van michael jackson
Earth an what about us.

Dromen van moeder aarde;

In het bouwen van grote gebouwen,
worden als metselmortel stoffen gebruikt
die ook uit botten van dieren komen.
een droom was tijdens de bouw,
het geschreeuw van de dieren, die door hun botten
onderdeel waren van het fundament.

Een andere droom van moeder aarde was
ik was in een andere tijd, en was onderdeel
van een ku klux clan actie.
omdat ik natuurlijk niet racistisch was,
trok ik in bij zijn van het huis waar
de aanval was mijn witte muts af.
zodat ze zouden zien wie ik was,
en dat ik als tijdelijke passant
niet mee wilde werken.
natuurlijk achteraf toen ik wakker werd
in mijn eigen lichaam; voelde ik mij bezwaard.

Een derde droom was die dat ik in amerika werkte,
en met een pak aan zoals bij films van het cdc
zichtbaar zijn, zeg maar een quarantaine afdeling,
en ik werkte met moeillijke subsets,
ik voelde mij schuldig dat ik meewerkte aan
de marteling van iemand die in mijn ogen
niet veel kwaad had gedaan, ik trok
mijn plastic hoofdkap af
zo eentje met vooraan glas of perspex en
de rest rubber, zodat er geen stoffen binnen
kunnen komen.

Natuurlijk, wakker geworden werd ik toch bang
heb ik iemand die een moeillijke taak had
in gevaar gebracht.

Dromen van moeder Aarde.
De laatste was dat ik verdrietig was
geen vriendin te kunnen vinden.
en een droom over een vrouw in de dertig,
die mij een indiaanse dromenvanger aanbood,
en zei dat ze voor me zou zorgen.
dromen uit mijn jeugd tussen mijn achtste en zeventien.


denken en relatie

Mama, ik moet steeds huilenDe mens, en zijn denken,
De mens, en zijn geest,
De mens, en zijn voorstellingsvermogen
De mens, en zijn verbeelding.
De mens, en het dagdromen.
De mens, en fantaseren.

In de vroege jeugd,
wordt de eerste gedachte opgeroepen,
die meteen de eerste herinnering plaatst.

Probeer je in het denken
de eerste ervaring op te roepen
is het gekoppeld aan de eerste gedachte.

Denken, is dat je iets ziet, wat op dat moment
niet bestaat.

Denken, is dat je iets geniet,
dat op dat moment niet beschikbaar is voor jou.

Denken, liegen heet het als je iets noemt
wat je wel denkt, maar niet in de werkelijkheid is.

Kinderen leren dromen over mooie dingen,
een koninkrijk op het eiland van crusoe.

Kinderen leren dromen over dagelijkse handelingen,
tijdens het tandenpoetsen zijn kabouters
behulpzaam om door de mond heen te fietsen.

Kinderen leren dromen, ook ongewild,
als monsters onder het bed vandaan komen.

Kinderen leren negatieve dromen te krijgen,
faalangst over proefwerken die geleerd zijn.

Voor mensen is er een discrepantie
tussen wat ze werkelijk ervaren en erbij denken.
het verschil ertussen heeft betekenis.

Als mensen leren hun denken los te laten,
passen ze zich aan de werkelijkheid,
passen ze zich aan wensen die wel te verwezenlijken zijn.
passen ze zich aan, wat anderen van hen vinden, als levensles.

Een mens die niet kan denken,
wie noemt hem een zwakbegaafde, een domme, een stomme,
of een rare snuiter.

Een onderzoek naar de betekenis van denken,
houdt als controle groep ook in, zij die in het
geheel niet kunnen denken.Archetypes

Papa, ik kan iedereen genezenArchtypes zijn bepaalde rollen
die bij een mens appeleren aan een functie,
een baan of een imago.

Een archetype kan zijn iemand die graag
iedereen als held wil redden.

Een archetype kan de minnaar zijn,
die veel vriendschap krijgt.

Een archetype kan de uitvinder zijn,
die allerlei nieuwe vindingen doet.

Een archetype kan zijn,
de minderwaardige,
die door velen wordt gepest.

Een archetype komt tot uiting
als iemand de vrijheid krijgt,
om zijn verlangens zonder blokkade
te uiten.

Een archetype vind voldoening in
wat hij 'mag 'doen.

Een zijpad hiervan is het denken,
waarin de denker en de dromer
zijn archetypes kan waarmaken.
Door het denken van de archetype
kan hij in het leven, een verzadiging
krijgen waardoor levensdorst blijft doorgaan.

In het denken, voor zover vrijwillig
richt een archetype zich op de hoogste
manier van vervulling.
Waarbij de veelheid die de archetype
uitvoert, de binding geeft.

In het archetype, de binding,
aan het doel, de vervulling en de intentie.

De wrijving tussen denken en ervaren,
is vaak de motor om verder te werken
aan het archetype. waarbij de grens steeds
duidelijker wordt tussen leven en illussie.

Zoals Jung het archetype beschreef,
is het zelfs voor kinderen al te onderscheiden
welk archetype ze in hun dromen hebben.Pijn en vrijwilligheid

Pijn bestaat toch papaDe mens, heeft gevoel, emoties, vermogens,
bewustzijn, een doel, en een mening.

De mens oordeelt over alles dat hij voelt,
denkt, en waarneemt.

De mens, is begiftigd met gevoelens,
die ook ongewild leed kunnen dragen.

De mens is begiftigd met intelligentie
om het leven te behartigen.

een idee uit een ver oord is
dat hogere wezens, naast de noodzakelijkheid
van gevoelens ook vrijwillig leed kunnen dragen.

Een vergelijking, een dier is met noodzakelijkheid
om te vluchten of vechten mij pijn of leed.
en heeft geen keuze in hoe het de situatie oplost
dat vaak instinctief bij een diersoort hoort.

Een konijn zal altijd bevriezen,
een tijger zal altijd vechten.

Een hoger wezen, heeft naast het instinct,
hogere invloeden, vermogens, of ook emotie
die een andere oplossing kunnen bewerken.

Een hoger wezen kan simpel gezegd,
zijn hand boven een vlammetje houden
en de pijn verdragen.

Een hoger wezen kan dus met bedoeling
pijn verdragen, aangaan.
met een bedoeling die boven het dierzijn uitstijgt.

een voorbeeld als iemand astmatisch is,
en eens per twee dagen een aanval heeft.
een aanval met een vorm van leed.
een vrijwillige beslissing is om
de medicatie die de aanval wegneemt niet te gebruiken.

Dat is het vrijwillig verdragen van leed.

er zijn helden verhalen over dit onderwerp,
die ook de ethische kant ervan belichten.Priester-gelofte

De priester is zielezorger.Een katholieke priester zoals wij weten
zorgt binnen de kerk voor de zielen

De zielen zodat zij goed van kwaat onderscheiden
De zielen in nood die gewetenswroeging kennen.
De zielen die een levenstaak willen en de inleiding nodig hebben.

Een priester is gestudeerd aan een universiteit,
die bij het vaticaan wordt ingesteld.

Een priester heeft een gelofte,
gelijkwaardig aan een kloosterling.

Een priester is binnen het katholieke geloof
een pijler van de kerk van christus.

Hoe wordt men een priester,
is dat bij geboorte bepaald,
is dat bij keuze voor de kerk.

Een priester heeft voor alle kenmerken
de overeenkomstige ritualistiek dat
hij zich aan de heilige geest heeft overgegeven.

Dus wil je een priester worden,
geef je dan in gebed over aan de heilige geest.Double President

Netflix, designated survivorIn de verenigde staten is er een president,
die de dagelijks gang van de regering behartigt.

Er zijn twee partijen zowel de democraten als de republikeinen.
En beide hebben ze een unieke talent voor de regering.

Soms is een regering onderhevig aan tijdelijke invloeden,
van het uitbuiten van bepaalde gebeurtenissen
tot het verkeerd uitvoeren van de wet.

Zoals een mens twee ogen heeft, twee oren
en twee armen, en door twee kan controleren
of er een een verkeerde input heeft.

Een idee van mij is, om twee presidenten te hebben
met gelijke rechten. als veiligheid en vaststelling.

Je kan dan kiezen voor een president wordt voor
vier jaar benoemd, maar om de twee jaar word er een
vervangen.

Stel nu dat een president wordt beinvloedt met
een rare of nare reden, en valt voor een verleiding
of verlokking, door de andere president is
er dan toch niet meteen een ramp in het land.

Dus in de VS twee presidenten.
eventueel een democraat en een republikein.
met gelijke rechten.

Als idee.
en een heel raar idee vanuit de films van hollywood,
stel telepathie kan een president beinvloeden,
dan zal de andere president wel nog nuchter zijn.Kanttekening christendom

Mama, hoeveel christenen hebben zonder keuze geledenIn het christendom wordt veronderstelt,
op grond van de bijbel en andere boeken
volgens leerstellingen dat genade een uitverkiezing is.

Een, je eigen leven haten, is een voorwaarde,
Twee, zelfverloochening, betekent dat je niets voor jezelf mag doen.
Drie, als je niet volledig voor bent, ben je tegen.
Vier, martelaarschap geeft leed, iets dat iemand niet uit zichzelf wil.

Als leerstellingen:
Ontevreden zijn met je leven omdat wensen niet totaal vervuld worden,
Dat je ook moeite besteedt aan anderen helpen, betekent geen totale zelfverloochening.
Iedereen is in bepaalde mate voor of tegen, ook op bepaalde tijdstippen.
Mensen met natuurlijk gevoel, willen geen pijn of leed als teken van wijsheid.
immers op natuurlijke manier wordt wijsheid gecombineerd met innerlijke harmonie.

Leerstellingen die mensen bang maken zijn ook:

Alleen de geroepenen en de uitverkorenen krijgen genade,
als je het christendom verlaat krijg je nooit meer de kans.
en dat je zelfs je ouders en vrienden moet verlaten,
ouders zijn volgens het joodse geloof, aan je toegewezen
en behoor je eerbied voor te hebben.

Als je kijkt naar de toemalige tijd,
apostelen werden gestraft en stonden weer op,
als of het leven zelf onnatuurlijk in gang bleef.

Jezus kon wel brood en vis maken uit niets,
maar gebruikte zijn macht, niet om wijsheid voor
de eonen achter te laten.

Jezus kreeg alle koninkrijken aangeboden,
en werd koning der joden genoemd.

In de bijbel staat dat we wel mogen onderzoeken.Acceptatie

Mama, Opa zegt dat niets toevallig isAllerlei rampen, allerlei leed en pijn,
alles in de werkelijkheid heeft soms een plaats,
Wij vragen ons af, Waarom, en Waarom ik.

In godsdiensten hebben ze er ook moeite mee,
ze proberen goed te leven, ze doen alles juist,
en toch een ziekte, een ongeluk een ramp.

Hoe meer je religieus bent,
des te meer je zegt,
Als het Gods wil is, moet het maar.

Als je een religie aanhangt is het de vraag,
Als het hogere het mij op het pad geeft,
zal ik het accepteren en aanvaarden.

Immers elk gebed voor bescherming, genade of hulp,
wordt verondersteld gehoord door een hogere macht.

Dus als het leven tegenzit.
Als de Alschepper het wil.

Er zijn ook spreuken van organisaties
Zoals leer mij accepteren wat ik niet veranderen kan.

Ook de vraag van als je op het foute pad bent,
en je vraagt je na bekering af waarom je de kans
niet eerder gekregen of benut hebt.
Karma, het mocht niet eerder.

Het leven accepteren, betekent
dat pijn en leed even ernstig voelen,
maar je het accepteert als een hogere wil
die andere redenen heeft dan je eigen kleine menslijke wil.

Accepteren, hoe meer je het lukt,
hoe makkelijker het wordt, immers alles van
hogerhand heeft wel een bedoeling, die wij niet zien.
En pas na afloop weet je pas waarom.

Meestal dat ouderen, boven de tachtig een gevoel
hebben waarom hun leven juist zo liep.Hari Seldon Futura

Mama, Opa zegt dat niets toevallig isHari Seldon, Futura;
Een medium in de boeken van Isaac Asimov.
Een medium die het imperium de kans gaf om
ook door ramp en leed heen te blijven bestaan.

In het centrum, van de apex, in het universum,
was een planeet, een planeet die ongezien bleef.
En met zijn bron all planeten eromheen bleef
bestralen. met straling die op het juiste moment
zijn werking gaf.

Op die planeet heeft Hari Seldon een medium achtergelaten,
sommigen noemen het een forum,
anderen noemen het een glazen bol,
In china is het een grot,
en in de mythologie is het een orakel.

Hari Seldon, de top van de wetenschap
Liet er een achter voor de tijden van het imperium.

De raadgevingen van Hari Seldon,
Waren soms eenvoudig met het investeren
in de naam van een organsiatie.

Andere keren was het een beleidsbeslissing,
die het imperium een andere taal liet spreken.

Hari Seldon, liet ook een andere raadgeving achter,
Een die niet voor het imperium was,
maar een tijd erna dat moeillijk te berekenen
en vooruit te zien was.

Hij sprak over de nazaten van het imperium,
die een kans zouden krijgen, om zoals zij het
noemden een keizerrijk te krijgen, maar met een
voorwaarde; een voorwaarde dat de leeuwenprins
op de troon zou komen. In zijn voorspelling
was niet opgenomen hoe die prins gekozen zou worden
en welke familie het zou voortbrengen.

Hari Seldon, de toekomst in onze handen.

Zoals Hari Seldon het forum achterliet,
om ook in de verre toekomst raad te geven,
had hij in zijn wetenschap ook hulp gekregen
van machten die hij toegewijd was.

Zoals in zijn tijd een nazaat van het christendom
als profeet werd vereerd, en er rituelen waren
die eigenlijk geen gunsten meer gaf,

Vond hij een religie die de Almacht als bron erkende,
en in zijn moeite om het forum achter te laten,
vroeg hij de Almacht om zijn zegen eraan te schenken.

Daardoor is het dat Hari Seldon, en zijn naam
nog voortleven in een tijd die ver na deze tijd is.

Moge dus Hari Seldon het forum, worden gelezen
als een gift van de goden. en als een geschenk
van godinnen.Kenner van Brahman

Mama, Is dat de werkelijkheidIn het hindoeisme heet het brahman,
in het nederlands heet het de werkelijkheid,
in het engels ook de supreme reality.

De kenners van Brahman zijn gelukkiger dan die in de hemel, de aarde of de hel.
Immers in brahman eindigen alle wensen.

In de hemel genieten ze van de hoogste wensen,
maar door hun wensen blijven ze zoeken naar meer.

Op aarde werken en genieten mensen,
en blijven ze ook zoeken naar vervulling van wensen.

In de hel, ook al met al het leed,
en nare gevoelens blijven ze zoeken.

Als Brahman de werkelijkheid is,
en de kenners van de werkelijkheid
hun wensen hebben opgegeven en tevreden
zijn met wie ze zijn.

Als mensen gelijk aan de werkelijkheid worden,
is bij hen door het opgeven van wensen altijd
vrede. Ook al hebben ze pijn en leed.

Pijn en leed horen bij karma, en de plaats waar je bent,
Maar ondanks wensloosheid, is er vrede, en is pijn
geen motor via wensen om te streven naar zaken die er niet.

Als je zegt dan Brahman de ultieme werkelijkheid is.
zou het een laag boven ons zijn, tien lagen.
Omdat er geen toppunt is in de hierarchie,
en geen onderpunt. kan de ultieme werkelijkheid
nooit ergens anders zijn dan de eigen werkelijheid.

De kenners van Brahman, accepteren de werkelijkheid,
en beschouwen leed en pijn als een straf van de goden,
en succes en rijkdom als een beloning van de goden.

De kenners van Brahman, zijn er altijd,
en worden vaak niet herkend.

De kenners van Brahman,
op de plaats waar ze zijn,
relatief tot hun omgeving genieten ze
het hoogste geluk.

Op aarde, genieten ze vergelijkbaar met allen op aarde.
In de hemel, vergelijkbaar met iedereen in de hemel.
In de hel ten opzicht van anderen.

Een kenner van Brahman, door het opgeven van wensen,
Krijgen een levenstaak toebedeelt,
die zich iedere dag ontvouwt.Onze nachtzielen

Mama, ik heb allerlei heilige boeken gelezen in de nachtOnze nachtzielen redden ons.
Onze nachtzielen schenken kennis.
Onze nachtzielen zijn een collectief.
De menselijke nachtzielen voor de aarde.

Overdag leef je met de dagziel,
die via je geest en lichaam de werkelijkheid
ziet, bestuurt en volgt.

Overdag maak je keuzes zoals,
wat eet ik met de lunch,
welk kadootje koop ik voor mijn kind,
welke opleiding wil ik volgen
en de vriendin die ik zie wil ik nader leren kennen.

De dagziel is voor iedereen een bekende waarneming,
een bekend begrip en geeft betekenis aan het leven.

Stel nou:
's nachts leef je ook,
soms heb je 's ochtends een droom,
soms wordt je in de nacht wakker, en vat je de slaap niet.

's nachts heb je de nachtziel,
die in plaats van overdag bewust is
dat in de nacht is. de ziel des nachts.

Zo heb ik ook wel eens gedroomd,
dat ik in een bibliotheek was
met allerlei wijze boeken,
en ik wakker werd, en de wens had
ik zou al die boeken willen lezen.

Zo heb ik wel eens gedroomd dat
in het huis van mijn ouders,
vanuit de kelder een trap naar beneden ging
waarin een studiekamer was een soort prive
bibliotheek.

Immers mijn wens ik ook om alle bekende
en onbekende religies te bestuderen,
en als tijdens droom je zicht krijgt op
een aantal, een groot aantal heilige en wijze
boeken, je de wens krijgt, kan ik ze maar lezen.

'S nachts leeft de nachtziel,
een ziel die niet van het lichaam bewust is,
immers die bewaakt zichzelf.
Maar de ziel over de hele werkelijkheid
kan ronddwalen, vliegen, reizen, en leven.
Deze nachtziel, kan dus overal in het universum
rondkijken. en heeft net als wij een vrij wil.

De nachtziel, een ziel die voor ons onzichtbaar
de werkelijkheid beinvloedt.Godheads of forgotten past

Mama, iedere god belooft iets moois
In het verre verleden,
toen de wereld anders was.
In een tijd waarin er nog;
Zo begint een verhaal.

In de bijbel lezen we over goden.
Goden met grote kracht die
over de hele wereld werden aanbeden

Ik noem de goden die allemaal als
deelwoord Baal hadden.

Baal zoals in die tijd aanbeden,
in de bijbel worden ze als afgoden gezien.
Waren goden die veel geld beloven.

In die tijd gingen ze ervanuit dat je
belangrijke familieleden als kostprijs aan ze gaf.
In de tijd van Abraham bekend,
immers zijn offer werd afgeleidt door een bok in het bos.
Waardoor zijn zoon mocht blijven leven

Een god die veel geld belooft,
is natuurlijk aantrekkelijk zeker
als je er veel mee kan kopen en bestellen.

Als je geldgoden aanbidt, is het risico
als je veel geld hebt en uitgegeven,
dat je gehecht raakt en de grens van
het betamelijke niet meer kent.

Immers er zijn hollywood sterren die
de grens overgingen, met feesten,
genoegen, en dure artikelen.

De geldgoden, in alle tijden hebben ze namen
maar in die tijd werden ze allemaal met een
deelwoord Baal aangeduidt.

Zoals het gezegde, alle goden die ooit
bestaan hebben worden in kleiner of groter
verband nog als naam genoemd.

Zoals dus Baal de geldgoden waren,
En je je wil richten vanuit die godendienst
op goden die geld op een eerlijkere manier behartigen

Geld in de zin, van goud, van bankrekening,
van dure rijkdom.

De transitie is vaak via een hindu god,
vredelievend, zonder oorlog of ramp.
Een hindu god die voor geld, en geldgoden
de naam Kubera draagt.


Dus ben je erg rijk en wil je
beter leven, kies Kubera als gebedsdoel.Giften aan Goden

Mama, als eigendom van het koningshuis krijg een opleidingEen gedachte aan een ver verleden,
ik was een klein meisje en rond vijf jarige leeftijd,

Was ik in een ziekenhuis, en mijn ouders beloofden mij
een goede opleiding, en ik zei,

ik wil graag bij het collectief en het koningshuis zijn,
immers als iemand de prijs aan hen betaalt zorgen zij
voor onvoorwaardelijk een opleiding en zoals in het communisme
een redelijk modaal en minimaal standaard inkomen.

Als meisje van vijf die dat zegt is het natuurlijk een
bijzonderen opmerking.

immers zoals wij weten is een koningshuis,
wel met macht maar heeft geen plicht
burgers die zich als eigendom verkopen
op die manier een leven te geven.

En zelfs uitgaande van dienaarschap of slavernij,
kan een kind van vijf geen eigendom worden.

Met de titel collectief wil ik een betekenis aanreiken.

Het meisje van vijf, de vader schreef als kostprijs,
vijftien miljoen voor het meisje over aan het koningshuis.

De gedachte van dit artikel is dus,
tweeledig. bij het collectief horen, als eigendom.
en de coordinatie van opleiding en leven door
het koningshuis.middel tot eerlijkheid

Papa, ik was eerlijk, maar wilde iets anders zeggenEen herinnering aan een periode dat zoals bij
ondervraging bij de politie een middel werd gebruikt.

Het zou van slakken gemaakt zijn, en had twee eigenschappen.
Een dat je geen ego meer hebt, dus een soort gehoorzaamheid hebt.

Hierdoor zou de politie als ze je vragen stellen altijd
de eerlijke antwoorden krijgen. een methode die
altijd alles naar boven bracht.

Bij deze methode de mystieke zin,
van als je je aan de werkelijkheid overgeeft.
zou mensen hun eigen zelf weer terug geven.

Een nadeel van dit middel zou zijn,
dat het op de ziel inwerkt, waardoor
een vermeend volgende leven de ziel
ook alles zou doen wat gevraagd wordt.

Als ondervragingsmethodiek zou het
gebruikt worden, en mensen erna
de rest van hun leven in een speciale
kliniek moeten doorbrengen.
Immers als je alles doet,
kan je de raarste opdrachten krijgen.

dit middel van slakken, als je het bekertje
kreeg om te drinken, als je misselijk werd
zou de dosis goed zijn.

De dienst die dit middel gevonden zou hebben,
zou dus wel een geheime bron hebben.

De tweede eigenschap is, dat als je wakker wordt,
en na de ondervraging, dat ze zeiden,
van je vergeet wat er tijdens de ondervraging
is gebeurd, waardoor ze zelfs niet weten
dat ze ondervraagd zijn.

Dit middel of medicijn, een herinnering aan
een leven.

Wijsheid over levenseinde

Mama, ik ben niet meer bang voor de dood
Het volgende artikel is zoals de Alschepper,
mij het heeft onderwezen.

Kennis over na het leven is niet veel beschikbaar.
en enkele stellingne erover gevne mensen niet altijd een beeld.

Na het leven ga je in overleg met een heilige over
wat je goed en verkeerd hebt gedaan, en hij vraagt
je of je je straf wil accepteren.

Er zijn vier paden na het leven.

De hel voor mensen die kwaad hebben gedaan
geen berouw hebben en ook in de onderwereld zijn.
in de hel, zoals in films draken worden voor getoond,
die voortdurend kijken of er mensen worden afgeleverd,
die met vuur naar het helle rijk worden gebracht,
waar de betaalmunt uit pijn en leed bestaat

Voor mensen met een nuttig leven een wedergeboorte
als mens of dier. Waarbij de voorwaarde is dat je
wel nuttig bent geweest voor de samenleving

de derde laag is de wereld der heiligen,
waarbij je boven de aarde zweeft,
met een onstoffelijk lichaam, waarbij je
met onzichtbare hand heiligendaden kan verrichten.
Zoals volgens de katholieke kerk ook heiligen
nog aanwezig zijn. hier hangt een heilige stilte,
die ook voorkomt dat je slechte intenties hebt.

maar als je in die laag eigenbelang toont
kan een groeiend gevoel van bitterheid
zorgen dat je een nieuwe geboorte kiest.

De vierde laag is de hemel, waar als je met iemand
meekijkt twee seconden een wit warm vlak ziet,
waarachter de hemel, bij degene die erin komt
door direct gods liefde, al het leed van het leven
wordt uitgewist, dit is ook de oorzaak van het worden
van een engel, immers die bestaat uit gods liefde.

Een vijfde laag wordt veronderstelt waarbij je met
de Schepping en schepper meekijkt. dus een vorm
van alomtegenwoordigheid, waarbij niet duidelijk
is hoe de eigen inbreng, ik-acties vorm krijgen.

Deze vijf richtingen van na het leven, zijn in
sommige heilige boeken ook gedeeltelijk beschreven.

Het bewijs van heiligen is dat zij zonder zichtbare hand,
wel kerken, kloosters en scholen onderhouden.
en dat koningshuisdynastien door de heilige bron
van hen blijven bestaan tot zij hun taak be-eindigen.

Het bewijs van gevallen engelen is,
dat als zij hun overgave voorwaardelijk be-eindigen,
ze hun goede inborst niet meer hebben,
en vanuit de hemel terug vallen op eerdere rangordes.
van het rijk der heilgen via een nieuwe geboorte
tot in de Hel.

Deze gevallen engelen als zij zichzelf terugnemen,
hebben hun oude karakter, en ook hun goede en kwade gewoontes.

Als engelen vele goede daden hebben gedaan, zal god meer
aan slechtheid accepteren voordat ze richting de hel worden
gestuurd. Immers een bankrekening kan niet opeens van hoog
naar nul zonder reden.

Een bewijs dat de duivel bestaat, is dus wel dat hij uit de
hemel is gevallen, maar nog wel kracht bezit om kwaad te doen,
maar als hij de bestemde tijd overschrijdt, lager wordt gebracht
uiteindelijk in de hel. Waar hem dan een zeer grote straf wacht.

Het nederlandse koningshuis, zou bij veronderstelling dus
worden beschermd, door een heilige die ook hun familienaam
heeft gekregen of gehad.

Heilgen die volgens de kerk functies hebben, zouden dus
in theorie ook nog aanwezig zijn en met onzichtbare hand
de wereld be-invloeden.


Mensen in de hemel, waar hun leed wordt uitgewist,
krijgen een engelenlichaam waar altijd hun liefde voor
godheden zichtbaar is.

Voorwaarden voor elke laag zijn:

om een heilige te worden, behoor je veel te bidden,
en een roeping tijdens het leven uit te voeren.

Om in de hemel te komen, behoor je je
aan godheden over te hebben gegeven,
en onvoorwaardelijk bereidt te zijn
hun werk te doen, dat overigens via
een heilige wil wordt ingeblazen.

Deze na het leven gebeurtenis,
is zoals elke religie er onderdelen uit
beschrijft, dus geldend jegens alle
godennamen, en alle filosofien.

Immers het christendom beschrijft,
de genade. het hindu beschrijft de genade.
en de andere religies ook.

De theorie is als je je aan godheden overgeeft,
die in elke religie namen hebben,
je tegelijkertijd in het paradijs komt,
en na je leven in de hemel.
Waarbij het paradijs betekent
dat je op aarde al tevreden wordt.


Als je in het rijk der heiligen komt,
dan kan je in principe duizenden jaren
een functie uitvoeren, behalve
als je eigenbelang volgt,
dan wordt je binnen jaren
genoodzaakt tot een nieuwe geboorte.

Alle religies hebben deze structuur,
alleen in het hindoeisme, neemt een heilige
als werk een godheid aan en draagt zelf
geen heiligennaam, dat in het christendom wel is,
Waar een god wordt gediend, en een heilige
met eigen naam bekend is.

In de indianen mythologie, kwamen indiaanse
heiligen ook in dezelfde laag,
maar werden ze door de levenden gezien
als natuurgeesten, totems, of levendsgeesten.

In japan en china is het vermoeden,
in de volksreligie dat heiligen als
voorouders worden vereerd.


In de laag der heiligen kan je ook komen
door grote eerbied te hebben voor een godheid,

Door als held een heldendaad te verrichten,
en door je leven op te offeren voor
vele anderen.en ook een martelaar die
door leed godsdienst bevorrdert,
gelijke beloning krijgt.

In het hindoeisme zijn het hogere machten,
waar alle heiligen in plaats nemen
zonder hun naam. Als polytheisme

In goden-dommen, zoals het christendom
is de God een hoog individu,
en nemen alle engelen en heiligen
met hun eigen naam plaats.

Bij een hogere macht, met een naam
titel of werking, kunnen dus vele
individuen meewerken, zowel na
als tijdens het leven en noemen zich
bij de naam van de macht, zoals bij
een land je inwoner bent en je noemt
bij de naam van het land.

Waarbij je vanuit elke laag kan
opklimmen of neerdalen,
door goede of slechte daden.

Waarbij de hoogste kenbare macht,
boven het universum uitstijgend,
de Almacht is.
De hoogste godheid, binnen de kenbare
wereld zich altijd laat kennen als de hoogste,
en mensen liefdevol zijn genade roemen.

Er zijn mensen die zeggen, aan het einde van je leven
nog bij een religie gaan horen of je richten
op goede daden, heeft geen zin, immers
het is toch bijna gebeurt.

Als je voor het einde van je leven,
een religie gaat volgen, en
je intentie ten goede richt,
behoudt je het in je volgende levens.

En bij overleg met een heilige,
geeft hij je de religie mee in je volgende
leven, waardoor je het recht om te bidden krijgt..

Waarbij het recht van gebed, geluk brengt,
en bij een goede volgende invulling van het leven,
zelfs na het volgende leven al een kans kan geven
op een hoger plan te komen.

Dus bekering, inkeer, je ten goede keren,
Heeft altijd nut en betekenis.
Dan wel niet meer nu, wel in een volgend leven.
Beschrijving

Mama, ik ben altijd vol aandacht
Mensen als ze gaan zoeken naar verlichting,
het eeuwige leven, de steen der wijzen,
de bron van de eeuwige jeugd.

Men komt bij begrippen die zich
soms moeillijk laten raden.

Zoals aanwezig zijn,
De zijn modus.
Ongehecht zijn, niet ge-identificeerd.

Het zijn verwijzingen naar
dezelfde inzichten.

Dat je leeft, met
je aandacht in de werkelijkheid,
bij voortduring,
en alles verwerkt terwijl het gebeurt.

Hierdoor krijg je geen afstand met
de werkelijkheid.Karakter vaststelling

Papa, Elke levensvraag komt tot rust
In de jeugd als men in opvoeding is,
krijgen levensvragen altijd een antwoord,
maar niet altijd een goede.

tot je eerste relatie, of als je volwassen wordt,
kun je vragen in gesprek brengen.

Waarbij elke geuite vraag rust geeft
en je karakter harmonieuzer maakt.

Als je een relatie krijgt of volwassen wordt,
krijgt je karakter een andere richting,
waardoor je meer richting het onderhouden van
anderen zoals een partner en of kinderen gaat.

Waarbij je vanaf dat je volwassen wordt,
of een relatiek krijgt,
vastgesteld wordt in je emotionele karakter
en gevoelsuitingen.

Daardoor is het belangrijk, om voordat je
volwassen wordt al je vragen
aan een van je ouders te richten,
ten einde je eigen karakter te hercreeren.

Als je al je levensvragen op die manier tot
rust laat komen, zal het ook bij je eigen
kinderen kunnen postvatten.
Elke bewuste vraag, krijgt bij hen,
je eigen kinderen een onbewuste soort van
kennis in het hart.

Je kan het ook zien aan de overdracht van angsten,
Manieren van reageren, argumentstijlen.

Als je volwassen wordt, en een meisje of jongen
vindt, en ermee samenleeft, deelt je gevoel zich
met de ander, immers close contact.
En is de tijd voorbij dat je levensvragen
kan oplossen door ze te uiten bij ouders.Donkere cabine

Oma, als ik niets zie word ik bang.Een idee die langskwam
als je uitgaat van een kleine cabine
totale duisternis en geen geluid.

en je legt iemand er voor ee kwartier in,
na vijf minuten is diegene al heel gestressed.
immers zonder prikkels ga je in je gedachten
al helemaal boven jezelf uit.

Deze methode is ook bruikbaar als
ondervragingsmiddels.

Als je in zo'n cabine ligt,
en je wordt met een zachte vriendelijke
stem gevraagd toe te gevne wat je gedaan hebt,

Normaal je ego is afhankelijkm van de omgeving,
om via verbale beschermingsmiddelen zichzelf te verdedigen

Dit betekent dat als je in een cabine ligt,
zelfs als je niet wil, je de waarheid weergeeft.


Nieuwe levensenergie krijgen

Opa, Ik voel me weer herborenEen idee om levensenergie bij te laden,
en de gunstige werking van water te benutten

In de gewone westerse wereld is men gewoon om
dagelijks of wekelijks te douchen.

Water stroomt altijd naar beneden,
en heeft levende energie in zich.

Zelfs warm water heeft energie.

Als je water langs je open handen laat stromen,
alsof je handen een boek vasthouden,

en het water in zicht is van je ogen,
en je vol aandacht ernaar kijkt.

Tijdens deze meditatie,
wordt een beeld van het stromende water
in je geest of denken zichtbaar,
waardoor het denken zich ontspant,
en ook geneest.


De tweede methode is om met je hand een holte voor je navel
te maken en er stromend water langs te geleiden.
Door de navel wordt de levensenergie van het water
in je levenslichaam geladen.

Dit levenslichaam is mede oorzaak,
of je je lichamelijk goed, fit of opgeladen voelt.
Deze methode kun je dus tijdens het wassen
enkele minuten gebruiken.Commanches, beveiligers

Oma, wie zijn dat commanchesIn een ander oord, waar mensen ook net als wij een samenleving hebben,
een onderdeel van de gevestigde orde was
dat het koningshuis werd beschermd door bepaalde beveiligers.

Ze werden commanches genoemd,
in ritueel hebben ze zich aan het koningshuis overgegeven.
Er zijn er altijd een paar tot zes stuks.
een paar thuis, en op reis een tot zes erbij.

Deze commanches kunnen binnen zeven seconden
een dreiging doorzien.
Als ze een dreiging zien,
kunnen ze de situatie binnen een halve minuut
veilig stellen.

Het koningshuis bepaalt zelf of ze
in bedrijfskleding of burger kleding zijn.
in bedrijfskleding om zichtbaar beschermd te worden,
en burger kleding, om in een ander deel van de omgeving te zijn.

Dit inzicht over commanches kwam uit een christelijk
gebed voort.Inzichten van Gaia

Opa, Gaia vertelt mij belangrijke dingenEen paar korte inzichten.

Gaia is een bewuste entiteit die net als wij
een bewustzijn heeft, maar dan in en rondom de planeet.
Gaia kan dus bewust zijn, en kan communiceren.
Ze kan mensen visioenen geven en via een geluidloze stem
opdrachten of kennis geven.

Gaia is dus bewust en kan communiceren,
veronderstelt kan ze dus via zichtbare verschijningen
communiceren, maar ook via een magnetische fluxatie veld.

Ook kan ze communiceren door zoals de indianen zagen
dieren op bepaalde plaatsen te brengen,
zo komen ook de donsveertjes bij ieder op het pad,
waarbij alleen de ontvanger ze opmerkt.

Gaia heeft ook onder het oppervlak een soort
eencellige bacterien zonder celwand,
die als de aarde het belieft, de aarde
en alles erop als het ware alles kan opeten.

Deze bacterien kunnen al het andere dieren leven
(bewegende dieren waaronder ook de mens)
binnen een maand wegnemen en als voedingsbodem gelden.
Hierbij blijven er geen sporen achter.

De derde inzicht van Gaia is dat de ozonlaag,
die ons beschermt, over de hele aarde is.
Met een laag van drie oxide atomen.
Door een onbekende samenstelling van een chemische
formule, zou in theorie de ozonlaag,
binnen dertig seconden op de hele aarde kunnen
verbranden. waardoor onder andere uvstraling
de mens en het leven vernietigen.

Ik ben geen wetenschapper dus ik weet niet
of het zo is, of er bewijs is,
en ik heb geen speciale kennis.

Ik veronderstel dat de geluidloze stem
ook de oorzaak was bij de schrijver
Neale Donald Walsch,
immers hij beschreef ook een geluidloze stem.

Net als het boek de cursus in wonderen,
die ook werd vertelt aan de schrijvers
door een geluidloze stem.

Zoals sommigen het associeren
met de stem van Christus
die de gelovigen onderhoudt.
en in de uren de opdrachten geeftCognitieve herwaardering

Zoals het is, en de verklaringIk las gisteren een boek over hoe je mentaal kan omgaan
met hoe je in het leven staat.
Veel therapien gaan ervanuit dat je je emoties
verandert, of onderdrukt, al of niet in beheersing
of controle.

Zoals het voorbeeld dat je in de auto zit en
naar een feestje rijdt, en onderweg een auto
langs scheurt die je een bijna ongeluk geeft,
je wordt boos en zegt kunnen ze geen normaal
autorijden.

Je heb misschien gevoelens van angst en boosheid,
en in je geest heb je een beeld van iemand die
geen recht zou hebben op een rijbewijs.

Stel nu dat degene die langsrijdt heel snel
in het ziekenhuis moet zijn voor een operatie
van hemzelf of een familielid.

Dan is de verklaring die je erbij denkt
op eens veel minder aanvallend,
immers iedereen kent wel de nood
om ergens op tijd te willen zijn.

Cognitieve herwaardering betekent
dan ook dat je de werkelijkheid
niet wilt veranderen, maar juist
je gedachte, je oordeel of verklaring
erover aanpast.

Door een andere gedachte eraan te
koppelen, herzie je je oordeel
en neem je de oorzaak van
je gevoelenserover weg.
je angst en boosheid als gevoel
verdwijnt dan, en je kan ook
medeleven voelen.Richting Seneca

Seneca de beroemde filosoofSeneca die in de verre verleden ook zijn deugd had,
en erdoor zijn wijsheid verworven heeft.

Seneca die naast wijsgeer ook een politicus was
En velen verbaasde met zijn wijsgerige inzichten.

Seneca die uit de griekse samenleving stamt,
en de democratie deels heeft uitgevonden.

Seneca, dei het geheim kende van een leven
met wijsheid en roem.

Seneca die op een gegeven moment
besloot geen relaties meer te hebben
en in celibaat zijn leven richtte
op het belang binnen de samenleving.

Seneca, die de term senaat in deze
tijd een betekenis geeft.

De senaat als volksvertegenwoordiging,
en de basis van een republiek.

Seneca, en andere filosofen die
richting gaven aan een landsbelang.

Zo zijn er ook andere voorbeelden
dat celibaat een voordeel geeft
die verder reikt dan het eigen leven.

Augustinus een christelijke heilige
beschrijft ook toen hij zich bekeerde,
een ander leven kreeg en een
reeks boeken heeft achter gelaten
die door velen door de tijden heen
een inzicht en boodschap zijn geweest.Drievoudig aangenomen

Papa, ik heb drie keer gezegd dat ik bestaIn religie, en godsdienst,
is de doctrine van overgave voor velen
een manier om het leven op een hoger plan te stellen.

Een doctrine dat je je leven bij een hogere
macht in beheer geeft.

Een doctrine dat je leven geen eigendom meer is
van jezelf, maar je zelf als beheerder,
of als rentenier wel blijft doorleven
maar er een hogere bedoeling bij komt.

Als je in religie wil zien of iemand
bekeert is, krijg je vaak te horen
dat ze zich op verschillende momenten
overgaven. een goddelijke macht.
Zoals in de hindu religie
drie keer ohm shanti wordt gezegd,
is iets dat drie keer wordt gezegd of gedaan
een oordeel waardig.

Zoals in het schepengebruik,
en een matroos een misdrijf pleegde,
drie maal scheepsrecht is.

Zo wordt in religieuze zin
drievoudige overgave als echt
of waarachtig aangenomen.


Zeg je dus driemaal Aham Brahmasmi
een mantra die bewijst dat je
een bent met brahma.

Zo is het ook als je je drievoudig
overgeeft aan een goddelijk macht
dat je mag aannemen dat het geldig
is voor je gehele zijn.Christus en de Essenen

Papa, is Christus zichzelfHet christendom is heel groot geworden en is een steun
voor velen over de hele aarde.

Er zijn theorien dat christus bij india heeft gestudeerd,
en dat hij de regel brak om alleen in het klooster
de wijsheid te bestuderen en niet naar buiten te brengen.

Immers een voorbeeld
Christus leerde over Isa, Krsna als Jezus En Christus
veronderstel na vijf jaar studie gaat hij naar israel,
en hij zeg: ik wil jullie onderwijzen over de Isa-upanishad
en Krsna,

Een paar uit het domme volk zeggen dan:
Oh je bent isa of jezus en je komt van Krsna of Christus

Je kan wel indenken dat het verhaal dan zo verder gaat.
immers handwerkslieden uit die tijd waren niet slim.

Ze waren gewend te praten over dingen van henzelf
en kenden ook in het communiceren in die tijd
niet dat je iets over een ander benoemde die
op dat moment niet zichtbaar was.

Er zijn natuurlijk ook boekjes geschreven over
Jezus die in India heeft gestudeerd.

De Christus als naam is dus verbasterd
en de naam Jezus kan je dus ook als verbasterd beschouwen.

De theorie is dan dat Jezus in india heeft gestudeerd
en de Isa upanishad heeft geleerd.

Immers Zowel de isa upanishad en de lering over Krsna
worden soms het belangrijkste genoemd in india.

Dit verklaart ook dat Jezus in de geschiedschrijving
van herodotus en anderen niet uitgebreid wordt genoemd.

Met als notitie dat de naamval vervoeging van de twee
namen jezus en christus, als oorspronkelijk
isa en krsna was. Omdat het oudlatijn zou zijn
of vanuit het oudgrieks overgezet, en via
de spreektaal uiteindelijk weer opgeschreven.Perpetuum Mobilee

Oma, ik kan heel ver weg hiermeePerpetuum mobilee,

als grap kan je er enkele noemen.
Zoals het ventilatortje, met de windmolen
die energie opwekt.


De solar panel met een lampje,

Net als een dynamo en een elektrisch
motortje.
Een perpetuum mobilee,
als je die bezit,
zou altijd energie kunnen leveren
schijnbaar zonder uit te putten,
of een externe bron nodig te hebben.

Als we naar de zon kijken zien we een
goed voorbeeld van een die het benadert.

De zon wordt niet merkbaar kleiner,
en geeft zo veel energie dat als
een mens het gemaakt had, het binnen
honderd jaar zou opbranden.

Zo kunnen wij op aarde dus genieten van energie
die gratis onze kant op komt.
Nu kan het dus ook als we andere planeten zien.

De meest eenvoudige is een gasplaneet die
door gastransport op aarde bruikbaar is,

maar ook andere planeten die een onbekende
samenstelling aan materie hebben.

Zo is ook een simpele theorie dat
goud van een planeet kwam, en
lange tijd niet populair was.
Als voorbeeld de indianen enkele
eeuwen geleden, die er niet zoveel
waarde aan gehecht hebben.

Een perpetuum mobilee zou te vinden
zijn in de materiele en chemische
samenstelling op enkele andere planeten,
zelfs dicht bij.Isa een parakleet of wijsheid

Opa; Hoeveel zijn er die er wonenVeel van de hedendaagse religies kennen de term isa.
Zowel het christendom als de islam zien hem als persoon.

In het hindoeisme in de isa-upanishad is het de
ene heer die door allen een gebedsdoel mag zijn.

Isa als die jezus was, is het mogelijk dat hij in
india onderwezen is en de term isa overal wilde
verspreiden.

Je kan dus de parakleet isa, misschien koppelen
aan het gebed tot de ene heer brahman of isa.

Isa als de ene heer zou dus volgens de
isa upanishad geen persoon zijn geweest,
zeker geen mens, en ook niet als enige bestaan
als religieus doel.

In de isa upanishad staat
bedek alles met de naam van de Heer

Zoals in het christendom wordt onderwezen
wordt Jezus gezien als de bron van genade.
Waar hoge toewijding ook toe wordt gerekend.

Hoe meer je wil geven,
hoe groter de genade.

Hoe hoe langer je toegewijd bent,
hoe meer je groeit op het pad.

In de bijbel staat een fragment
over het rijsje uit de stronk van isaï
Dit zegt dat er ooit een land heeft bestaan,
die isaï heet.

in het hindoeisme een bron van jnana loka.
Of een land dat diep religieus was,
en zoals in de isa-upanishad staat
alles bedekte met de naam van de Heer.

Voor mij is het taaltechnisch niet mogeijk
om te bepalen of de term isa, een verwijzing
is naar een andere god of godennaam,
of dat de term isa zelf de naam is van
de ene heer.
als extra noot: Isa zou de verwijzing zijn
naar de Opperste Heere.

Dit betekent dat ieder die zich aan de hoogste godheid
heeft over gegeven bij het land Isaï burger wordt.

Dit overstijgt bekende religies en godsdiensten,
dus is niet specifiek christelijk, islam of hindu.Sat, het zout der aarde

Mama, door meditatie komt men tot rustEr wordt over mindfullness gezegd dat het
chronische ziektes geneest of verlicht

Er wordt gezegd dat in meditatie alle
negatieve affecten oplossen

Er wordt gezegd dat rust alle zorgen
een tweede blik geeft.

In het sanskrit betekent sat, de werkelijkheid
de waarnemer die de werkelijkheid waarneemt.

Sat, in de bijbel koppel ik aan het zout der aarde,
Sat als gewaarzijn die al het zogenaamde voedsel
neutraliseert en houdbaar maakt.

Als je groenten of vlees in zout bewaard
kan het niet verrotten of schimmelen.
Deze werking tegenover alles dat
bij mensen verdorvenheid geeft.

Wissel je dus je denkgeest af met de
werkelijkheid dan conserveer je je
eigen karakter, en hoe langer en vaker
je mediteert hoe kalmer je wordt,
hoe meer negatieve gevolgen van het
denken verdwijnen.

Het zout der aarde,
Als een methode om je
eigen ziel houdbaar te maken
en je te conserveren.Het paradijs, land Isaï

Papa, ik woon in Isaï.Een paradijs is een oord waar men gelukkig is,
soms wordt het ingevuld door dat je op het strand
ligt met een lekker drankje en mooie mensen om je heen

Soms wordt het beschreven als een land waarn je
je ultieme carriere hebt gevonden.

Het paradijs, geluk is er heel gewoon.
Het paradijs, voor sommigen een paleis.
Het paradijs, ongewoon alles goed doen.
Het paradijs, geen fouten meer, geen zorgen meer.

Het Land Isaï zou ook een paradijs zijn,
en voor velen een schuilplaats tegen
het ongeluk dat men regelmatig treft.

Zelfs mensen met hogere intelligentie
hebben het ongeluk dingen verkeerd te doen,
of onbedoeld aangesproken worden op gedrag.

In de aloude boeken wordt dit probleem
gekenmerkt met de titel Samsara.
Het wiel des levens dat mensen en zielen
van geboorte tot dood vasthoudt,
en door hechting een nieuw leven geeft.

In de aloude boeken wordt gebed als
mogelijkheid geponeerd om ermee om te gaan.
Om elk probleem en elke wens met de naam
van de godheid te bedekken.

Omdat het in de isa-upanishad staat,
noem ik het land waar iedereen zijn
leven op die manier behartigt,
door de naam van de heer erbij te noemen,
het land Isaï.

Door de bijbel waarin over Isaï staat,
noem ik het een land waar dus iedereen
diep religieus is, en net als verscheidene
adepten de heer toenadert door gebed.

In het christendom kent men Henoch,
die ook met god wandelde, en zoals
in mijn optiek alles dat bij hem leefde
bij god in gebed bracht.

Een aanvulling kan zijn om in het land
Isaï te wonen een zekere staat van overgave
de basis is.Gebeden in het licht

Ma, een engel hoort mijn gebedenIn het christendom evenals elderd wordt
gebed gezien als een mogelijkheid om het leven
bij te staan in de zowel moeillijke als betere tijden.

Gebeden worden dan in de geest gezegd als een soort
intimiteit met de Heer of een godheid.

Gebeden in het licht brengen betekent,
dat je wel alleen mag en kan zijn,
maar dat gebed in de werkelijkheid
fluisterend of gezegd plaatsvinden.

Immers als men een is met de werkelijkheid
heet het communie met god.

Gebeden die men in de werkelijkheid brengt,
worden als zuiver aangemerkt,
omdat in het denken alle wensen regelmatig
langskomen, en de intentie zoals wolken voor
de zon een andere kleur meegeven.

Gebeden in de werkelijkheid, zijn zoals je
een gesprek voert met iemand, maar dan
een onzichtbaar doel. een godheid,
die men niet in lichamelijke zin ziet.

Door in de werkelijkheid te bidden,
is het als het voeren van een gesprek,
met heiligen en engelen. ook al ongezien.Heilige Antonio

Antonius de Grote(251), wonend in uw huisAntonius,
Een engel roept u,
roept u bij name.

Antonius,
De wereld heeft afgedaan,
de levensplicht roept.

Antonius,
vul uw dagen met gebed,
immers het einde is nabij.

Antonius,
Vul uw dagen met wijsheid,
Want de dag komt, dat op schriftstelling
zonder waarde is.

Antonius,
Nader tot het ultieme,
door woordloos gebed.

Antonius,
Bescherm de heiligen,
Immers zij stammen uit uw tijd.

Antonius,
Bij het oordeel, het einde der tijden,
Gebed en wijsheid is de munt,
om de hemel te betreden.

Antonius,
In de hemel geniet men,
naar mate de goede daden op aarde,

Antonius,
De engelen volgen de aarde,
bij voortduring en behartigen
iedere nieuwe ziel die zich
wijdt aan toewijding.

Antonius,
Vele geschenken voor hen die
aanhoudend in gebed zijn.

Antonius,
Vele eerbewijzen voor hen
die de verborgen wijsheden
openbaren, en bij lage kostprijs
aan de wereld schenken.

Antonius,
Geen roem, geen faam,
Geen eerbied, geen naam.
Slechts werk en gebed,
Voor dat ultieme ongekende.

Antonius,
Het ultieme ongekende,
die door de tijd heen,
namen krijgt, en stijgt,
in betekenis en doel.Straf der Goden

De Heer zij genadigAls engelen worden geschaadt,
Mogen zij de Heer vragen Leugengeesten
over de aarde te brengen.

Als heiligen worden geschaadt,
Mogen zij de Heer vragen
Om de schuldigen met de pest
en melaatsheid te treffen.

Als de Aarde geheel boosaardig
zou zijn, mag de Heer gevraagd worden
de aarde met zijn roede te slaan.

Als er twijfel is of iemand
de duivel of de satan als vriend heeft,
Mag in gebed een levensoordeel gevraagd worden.

Als iemand wordt beticht een demon te zijn,
Wie vraagt de Heer of het een demon,
een gevallen engel, of een miskende is.

Als iemand als een buitenaardse wordt gezien,
is het dan excommunicatie, pesterij,
of een instrument om iemand zijn wijsheid te ontnemen.

Als een heilige gevaar krijgt van seksualiteit,
Mag hij de Heer vragen hem te beschermen,
bij zwaar gevaar met regens van vuur.

Als een religieuze organisatie,
zich op de borst klopt en anderen
zien hun onrecht, vraag de goden die
zij dienen hen te oordelen.

Minachten mensen de genade van de goden,
vraag de goden hun genade tijdelijk
terug te trekken.

Bij aanhoudende bedreiging,
dat heiligen of engelen demonisch zijn,
mag de Heer gevraagd worden
een demon of engel der wrake te sturen.

Wordt een heilige bedreigd,
hij mag bidden voor vuur van
boven of van onderen.

Als familie van een engel wordt gestraft,
zullen zij bekend worden als martelaren.Engelen Orde

Mama, een engel werkt zo hardZoals de hemel bewoond wordt door engelen,
zolang de aarde beschermd blijft door heiligen.

Een engelen orde van hoger en lager,

De lagere orde heeft een voorwaardelijke overgave,
de hogere een onvoorwaardelijke.

Voorwaarden zoals een tijdstip om eigen leven
terug te krijgen.

Voorwaarden zoals familie die geschaadt,
om eigen leven terug te krijgen
ten einde hen te beschermen.

Onvoorwaardelijk als de belofte
eeuwig in dienst te blijven
als engel, als dienaar,
immers de Heer geeft hen naam en titel.

Een hogere engelenorde,
vanwege hun eeuwige gelofte,
kunnen werken krijgen te doen,
die voor een mens te zwaar zijn.
Vanwaar de eerbied voor hen.

De lagere engelenorde,
als zij zichzelf worden,
behouden vanwege hun werk hun status
maar door hun karakter kunnen
zij een deel van hun werk schaden,
nochtans hebben zij een periode
voor de Heer gewerkt. en verdienen
zij de eerbied voor wat zij gedaan hebben.
Daarom als zij zichzelf worden en schaden
biedt hun ontkoming door hen tegen zichzelf
te beschermen.De beker van Socrates

De doodstraf als fatale strafDe beproeving van Socrates,

Ik nam een beker,
vulde die met bittere drank,
ik bereidde het met een
onderdeel van grapefruit.

Ik nam de beker,
en reisde langs organisaties
die zich beriepen op
filosofie.

Ik vroeg ze,
drink deze gifbeker,
ten einde de doodstraf te krijgen.
De gifbeker van socrates.

De ene vroeg,
is zij giftig,
Immers de beproeving,
en de belofte niet te schaden,
zei ik; Niet giftig.

De andere vroeg,
Waarom zou ik drinken.
Immers de doodstraf verdien ik niet.
En ik vroeg, waarom zou u niet de
doodstraf verdienen.

Zoals socrates in aanhoudend vragen
de ander tot wijsheid bracht,
begrepen velen,
dat wijsheid een oorsprong kent,
die het gewone tot onderwerp maakt,
het bijzondere tot doel.Gesprek van God

God in gesprekIn gesprek met heiligen,

ik vroeg welke heilige wil naar de aarde,
om te verhalen over goddelijke genade.

De ene gaf als vereiste een
aankondiging van goede naam.

De tweede zei, bescherming
van lijf en leden.

De derde zei; wijsheid die
eeuwige roem vergaart.

De vierde gaf de vraag
te mogen oordelen uit eigen
naam.

De vijfde, zei,
ik wil bijzonderen bevelen
kunnen geven.

De zesde gaf als voorwaarde,
De Heer eeuwig te kennen,
als voorwaarde tot gebeden.

In gesprek met Engelen,

De eerste vond de taak te laag,
en weigerde beleefd.

De tweede vroeg, godslicht
overal hem te geleiden.

De derde vroeg een engelenleger
te formeren.

De vierde zocht wijsheid
om de taak aan anderen te bedelen.

De vijfde vroeg het recht zelf
te oordelen.

De zesde vroeg,
de bescherming niet buiten
gods bevelen te hoeven treden.Oordelen over moraliteit

Een doel van leidenIs het dat koningshuis boven de wet staat,
hebben zij taak de wet te bewaken.

Is een misdadiger onterecht veroordeelt,
kan de koning door gratie het onrecht
voorkomen.

De wet van gratie ook bepaald,
door koning in gebed een oordeel vragend.

Is een koning door wet onschendbaar,
kent de verantwoordelijkheid niet
met eigen persoon anderen te schenden.

Dynastien lang geleden begonnen,
kennen de taak om voortdurend te leiden,
bij onmin hun taak vrijwillig te verlaten.

Een bevolking oordeelt de regering,
die zichzelf blijft spiegelen
aan het belang van heel het land,
en niet een kleine elite.

Een regeringsdoel is
een inclusieve samenleving,
als middel de staatschuld te verminderen.

Als regel voor onmenselijk gerechtsonderzoek,
is een formaliteit een misdrijf,
immers mensen pijn en leed geven voor
het rechtsstelsel is een menselijk
oordeel waardig.

Een demon zal geen teken van liefde
kunnen krijgen of geven.

Een demon zal geen kleine of grote opdracht
van anderen kunnen uitvoeren.

Een trawant van de duivel,
zal altijd een religie bespotten.

Iemand veroordelen op basis van
twee minuten oordeel, een schande.

Een straf van meer dan twee jaar,
is een oordeel van meer dan twee maanden
volgen waardig.

In een ander oord,
als koningin verkozen,
vroeg mijn moeder mij,
geen doodstaf als rechtsmiddel aanwijzen.
geen slavernij om armoedigen hun schuld te geven.
geen haat jegens hen die devotie bedrijven.Brahman de Tijd

Brahman de TijdBrahman bevragend,
Hij zei;
Ik ben Alle goden tesamen.

Hij zei;
De heilige werkelijkheid,
van al het goede tegelijk.

Hij zei;
Als ieder licht ander licht
doet ontstaan.
Ken mij als dat licht.

Hij zei;
Ken mij zonder naam, als richting
van gebeden.

Hij zei;
Ken mij zonder vorm, als al
het religieuze bij elkaar.

Brahman bevragend;
Las ik in een boek,
schenk mij als boer en wijsgeer
Koeien om mij te onderhouden,
en wijsheid om mijn ziel te voeden.

Brahman bevragend;
Zeiden wijze mensen,
In gebed als overgave,
Schenk het tijd van besluit.
Immers een hoger doel,
kent voorbereiding.

Brahman bevragend;
Als oorsprong van Brahmanenkaste.
Als toewijding om heilige koeien,
vrij te laten.
Als middel om voedsel Hem te geven
voor het als maaltijd te nuttigen.

Brahman bevragend,
Schonk hij mij de titel
om de Alschepper in gebed
te vragen.

Brahman bevragend,
De ultieme werkelijkheid,
is niet boven, niet onder,
niet daar. Maar hier en nu.
Immers er is altijd iets
aan te wijzen dat hoger of beter is.
en Brahman bij ieder in het hart woont.

In religie schenken ze genade,
de ene zonder oorzaak,
de ander na verdienste.
Schenkt men een heilige naam,
Aanvaard haar in dank,
immers toewijding kent
een voorwaarde,
Dat de goden hun behagen hebben,
en dan pas schenken.Goddelijke genade

Wanneer eindigt genadeWetenschap. De ontdekking van het wiel
is uit goddelijke genade voort gekomen.
Immers in de primitieve tijd,
kon men van een ontdekking hoogstens
twee levenstijden ongeveer tactig jaar
kunnen genieten.
Omdat het dat overstijgt is het van
hogere oorsprong.

De tweede de kunst van rekenen en wiskunde
is ook van hogere oorsprong,
in de tijden, van primitiviteit,
kon men alleen tellen wat men zag.

Daardoor is bewezen dat verhoorde gebeden,
tot in de verre toekomst behouden kunnen blijven.

Religies uit het verleden;

De manier om de Zon als machthebbende te dienen,
in oorsprong door het licht van wijsheid van hem te
verlangen.

In gedegerneerde vorm door het steeds uiterlijker te maken
en zoals bij de indianen, de dood te verlangen.

De griekse tijd, die wijsheid uit verre oorden had.
En ook de goden onderzochten, zoals de held die bij
gunstig weer zijn dochter zou geven.
De oorsprong was om in gebed te offers als een levend
instrument aan te bieden.
zoals in die tijd, de samenleving niet meer
de religieuze of wetenschappelijke hoogte had,
had het de vorm zoals in de mythen beschreven.


Religies uit de toekomst;

Een tijd waarin ze voorvaderen willen
begunstigen, om ook de verlichting te
bereiken, krijgen ze in een nazaat,
als offer in gebed een korte of lange tijd
om hen als instrument te gebruiken,
ten einde ook hun zaligheid te bereiken.

De nazaten die daarvoor kiezen,
in directe zin gebruiken de naam van de voorvader,
en na verloop van tijd de aanraking van de goden.

de wetenschappelijke religie:
Door de ontdekking van quantumdelen.
de ordening van quantumdelen door aandacht
en techniek, levert als het ware
een computer die elke bekende vraagstuk
beantwoordt met onbekende antwoorden.
Als een vorm van wetenschappelijk gebed.Service gezond voedsel

Wanneer eindigt genadeWetenschap.
De service van gezond voedsel aan de bevolking.

De tijden van 11. uur tot 19. uur om voedsel beschikbaar te hebben
Van alleen graan en groente. en als broodmaaltijd
een stuk brood en een stuk kaas.

Het voedsel, gezond en bereidt.
Graan en groente gekookt.

Als service aan beiden armoedigen,
en mensen die gezond willen eten
maar zelf geen wens of mogelijkheid hebben
om te bereiden.

Als vluchtelingen meer dan vier dagreizen hebben
afgelegd is het niet meer dan redelijk dat
ze ook mogen mee eten.

Een lage of vrijwillige prijs mag berekend worden,
met de gedachte als het gewaardeerd wordt
mensen zelf een goede prijs ervoor geven.

Als toeristen van verre komen,
voor een eenvoudig concept van
voedselverschaffing,
Mogen ze gelijk zijn aan anderen.
Immers reclame betaalt zichzelf terug.

Gevaar dat restaurants hun klandizie
verliezen, bestaat niet,
immers mensen die lekker willen eten
kennen hun weg.

Als mensen misbruik maken,
kan beide de wet door politie
ingrijpen, en als
maatregel een stempel van korthoudende inkt
gebruikt worden.

Als service, aan het volk,
schenkt dit iedereen de mogelijkheid
om gezond te leven.
Zonder discriminatie van
vermogen, status, intelligentie,
of andere vormen.Inclusieve samenleving

Wanneer eindigt genadeIn de hemel,
een apostel kwam naar mij toe.

Hij vroeg,
Hoe is het op aarde,
en is iedereen er gelukkig.

Ik zei:
In een ander land,
krijgen ze in vervoersmiddleen
gratis kaas en brood mix,
echter na twee dagen worden ze dood gevonden.

Hij zei,
en in uw land.

Ik:
Met een bijstandsuitkering,
en een goedkope behuizing,
met plicht om te solliciteren
krijgen ze een bestaansminimum,
echter met een stigma van
armoede loont niet.

De apostel,
zei, echter in de bijbel,
wie de kleinen van christus niet helpt,
komt zelf ook niet in de hemel.

Ik zei laat mijn ideaal beschrijven.

De apostel vroeg, beschrijf ze om
te oordelen of mensen de genade niet
begrijpen of niet accepteren.

Ik begon mijn verhaal
over de inclusieve samenleving.

Inclusief betekent een
verwoording dat iedereen het gevoel
heeft erbij te horen,
en niet alleen dat maar ook gelijkelijk
deelt in de gaven van een samenleving.

Zoals de armoedige die zich niet schaamt,
Zals de zieke, die zich begrepen voelt.
Zoals de verworpene die niet weg gestuudr wordt

de Apostel vroeg, hoe dat te bereiekn,
als ieder op aarde slechts naar zichzelf kijkt.

Ik zei, maak de vermogende een tijd van armoede,
immers dan begrijp hij dat het niet de schuld is
van een armoedige om in armoede te leven.

Ik zei, maak de sterke man, die alles minacht,
als een zieke die dagelijks lijdt.
Om hem te laten begrijpen dat ziekte niet
zelfgekozen is.

De apostel zei, datis de oorzaak en vraag
voor een inclusieve samenleving.
Maar met welke maatregelen bereikt u die.

Ik zei:
Laat iedere engel zich melden
door gebedsovergave,
En bij twintig trek ik het oordeel terug,
dat al is geveld.

De Apostel zei;
Een oordeel zeggen ze waarbij Christus vergeeft,
Een oordeel dat ze zeggen, engelen mogen aankondigen.

Ik zei: Bij twintig engelen, zal de inclusieve samenleving
beginnen, en na een paradijs een hemelwereld beginnen.

De Apostel,
de maatregelen dan,
die zijn besloten in de engelenorde.Het hemelsrijk der goden

Elke god en zijn hemelIk klom op tot de hemelen,
als een bergbeklimmmer die
een doel zoekt en behaalt.

Op de top sprak ik goden,
en zij vroegen waarom
is er niemand die zich overgeeft.

De goden die als van verre spraken
door de buis van Jnana Loka.

God vroeg,
zijn er christenen die
wel willen maar niet weten,
maak hun bekend dat ik
liefde en genegenheid geef
aan iedere christen die de stap zet.

Krsna nam het woord over en zei
weten ze wel dat na overgave
je in het land Vrndavana mag wonen,
Waar diegenen die binnenkomen
sommige in eerbied biddend,
andere prevelend en met gebogen hoofd.

Vishnu vroeg toen,
weten ze wel dat je na overgave
in Vaikuntha komt.

Brahman zei,
als ze mij willen kennen
is dat al genade toch?

Zelfs Zeus nam het woord en
vroeg of ze wisten dat zijn
bliksem de adepten beschermd.

Ik boog het hoofd en zei,
Velen willen wel, Maar
door schroom of angst worden
zij weerhouden.

En godin Gayatri zei,
door wijsheid is schroom
te overwinnen, immers door de bron
te leren kennen komt men
tot de ultieme gebedsvorm.

En Brahma de Schepper,
beloofde opnieuw wijsheid te brengen.

Waarna Brahman,
zijn gunst gaf, aan alle
heilige engelen die bereidt
waren om zijn naam en wil te
onderwijzen.

Brahman die mij erna vroeg,
Hoe kennen ze op aarde
de religies, en ik zei.
Sommigen verzanden in rituelen,
anderen geloven wel in wijsheid
maar niet de bron.

Brahman,
die zijn kenners hoog acht,
vroeg toen,
Welke daden zijn nodig.

Ik zei:
Als engelen van buiten komen,
of heiligen, geloven ze het niet
en wijzen ze slechts af.
Alleen als ze van de aarde zelf komen,
is er mogelijkheid dat het kan.

Brahman vroeg,
Hoe bedoelt u dat,

Ik zei;
Iemand van de aarde die zich overgeeft,
in gebed zich als instrument geeft.

Brahman die namens de goden sprak zei,
We kunnen de wereld die kans geven.De Zondvloed als straf

Een zeilbootje in de storm
Als bij wonder gered
In religie is het geloven in een godheid
de basis van iedere voortgang op het pad.
Als een theorie vergelijk ik een paar tegengestelden.

De eerste de zondvloed was een straf van god
of van de goden, waarbij ze zeiden
de gedichtselen der mensheid zijn boosaardig.

Waardoor het in de bijbel beschreven is als
een goddelijke straf, voor de zonden,
waarbij iedere indiviudele schuldige
door de zondvloed stierf.

Nu de gedachte als God, eens in de paar duizend of miljoen jaar
de aarde straft voor zonden. en pas na een vastgestelde tijd
de straf wordt uitgevoerd.

Deze gedachte van goddelijke straf.
en de gedachte dat iemand die boetedoening doet
deze straf niet krijgt.

Om goddelijke straf te ontlopen
is een gebed voor een levensoordeel een middel.

Zoals bij religie, is het geloven en niet
zeker weten, dus bewijs is niet zo duidelijk
te vinden.

Een levensoordeel aan god vragen,
als iemand zonder zonde is, vrijspraak.
iemand met zonde, krijgt een oordeel
en boetedoening aangeboden.

Immers het levensoordeel vind normaal
aan het einde van het leven plaats,
en erom vragen in gebed is een teken
van toewijding.

In theorie is het dus,
als iemand vrijgesproken wordt,
in een eventuele straf aan de wereld
zou behouden worden. immers straf treft alleen
schuldigen.daarnaast alle schuldigen
dus geen redding of bescherming kunnen genieten.

Deze gedachte zou mensen de keuze geven
om een eventuele zondvloed of in welke vorm ook
te vermijden, of in bescherming ertegen te zijn.

Hoe een zondvloed of goddelijke oordeel plaatsvind,
en hoe je beschermt wordt is nooit te weten.
Immers als god al niet zijn profetien erbij
met tijd datum en plaats geeft is het nooit
inzichtelijk. Tenzij goddelijke openbarig plaatsvindt.De beproeving der gelovigen

De duivel die God beproeftGod die met iedereen een plan heeft,
en als vereiste heeft dat je in zijn dienst treedt.

Als volgeling van God ben je een heilige.
en een voorbestemming tot een taak een leven
en zijn genade als een huis, familie en genoegen

Het nadeel van Gods rijk is,
dat de duivel aan Hem vroeg,
als de heiligen goed zijn van nature,
wil ik ze verlokken, om te kijken
of uw macht als god groot is, en perfect.

God zei tegen de Duivel,
Het levensplan, de voorbestemming van iedere gelovige,
mag u inzien, en elementen eruit gebruiken
om de gelovigen te verlokken.

Immers als les, of onderwijzing aan de duivel is
dat god groot, ondoorgrongelijk en intelligent is,
zonder diepte zonder grootte.

Deze les aan de duivel, is om hem te tonen,
dat ook hij in genade mag komen,
met als vereiste dat als hij Zich bekeert,
zijn eigen misdrijven toegeeft, herstelt,
en anderszins vergoedt.

Omdat God deze les aan de duivel aanbiedt,
Mogen wij er niet over oordelen of God dat
mag.

Iedere gelovige dus die gelooft in God,
krijgt invloed van buiten om te testen
of ze God waarlijk toebehoren.

Omdat de duivel het jegens god heeft,
zou het in theorie alleen gelovigen
of volgelingen van God treffen.Engelenboodschapper

Gebed voor een EngelenboodschapperIk was in gesprek met goden,
en ik zei; enkelen op aarde
willen toch engelen die niet
alleen van en voor ons zijn.

Ze willen een engel of heilige
van buiten de aarde.

Alle goden zwegen een half uur,
als teken van medelijden met
de engelen die gedood zijn
in het verleden.

God van het Christendom zei;
In de bijbel staat
dat voortaan niemand meer van buiten komt.
Omdat de mens er zelf om vroeg.

Ik zei:
Ze beroepen zich erop dat
door wetenschap dezelfde straf
de engelen niet zal treffen.

God zei;
Laat het blijken, zeg op aarde
dat ze de keuze hebben,
en zoals de wetenschap,
Als democratisch blijkt
dat het gewenst wordt,
zullen wij engelen sturen.

Ik zei:
Hoe zal ik het bekend maken,
en de Heer zei;
Alleen deze boodschap is voor
dat doel al voldoende,
immers bij democratie
horen ze het gehele volk.
v


Kinderen

KinderenIn de bijbel wordt beschreven over het kindoffer
dat een van de aartsvaderen wil maken.
Maar op bovennatuurlijke manier wordt gered,
door een dier die hij vangt.

In het christendom, worden kinderen gedoopt,
en daardoor lid van de gemeente.

Zoals in sommige religies, zelfovergave belangrijk is,
en een stap in toewijding.

Zo zou het schenken van je kinderen in gebed,
zij een goed leven geven.

Een kind in gebed schenken kan al door
heel eenvoudig te zeggen.

Heer of Godheid; Ik schenk mijn zoon of dochter aan U.

Een gebed die je al je kinderen mag schenken.

Als je kinderen schenkt in gebed,
Zullen je kinderen zich kunnen ontwikkelen
tot mensen die in de samenleving
bekend staan als betrokken en gedreven mensen,
met idealen die bij iederen goede gevoelens
oproepen.

Deze kinderen als ze volwassen zijn,
krijgen beroepen in een bovenkant van de samenleving.
Zowel de zichtbare hierarchie als de
meer subtiele.

Het beste dat je je kinderen kan geven
is dus ze in gebed te schenken aan een godheid.

Waarbij ze schenken aan de Almacht,
natuurlijk de meest mooie is.Melk en honing

Het spirituele landHoe bereikt men devotie is een vraag die mij langer bezig hield
is het gebed is het goede daden, is het meditatie.

In gebed kan men uren met gevouwen handen zitten,
bij goede daden kan men duizenden helpen.
Bij meditatie kan men een worden met de werkelijkheid.

Door uren in gebed te zitten,
is het als vriendschap met de goden,
en krijgt men de hulp.

tijdens drinkt men melk en honingdrank,
erna schrijft men over wijsheid.

Door goede daden,
komt men in zicht bij goden,
die de onzelfzuchtigheid en onbaatzuchtigheid
zien en hun behagen schenken.

Door meditatie leert men de levensernst
en alle levenslessen aannemen.

Immers Wie volgt religie en kent geen
gunst eruit. Omdat elke seconde die men
eraan wijdt, wordt gerekend naar toewijding.

Uren en tijden in stil gebed
gevouwen handen,
soms biddend met woorden tot de Alschepper.
is het als een verbintenis.
Soms met wetenschap, soms met vertrouwen,
Soms is het wijsheid als teken,
Soms vertwijfeling met hoop op hulp.Illuminatie

Deugdzaam verworvenIn de volksmond en in de cultuur zijn soms verwerkt dat
dat er hele rijke lieden zijn die de hele wereld beheren
en overal hun overheersing nagweven

Deze groep wordt dan de illuminatie genoemd.
Maar deze groep die niet zichtbaar is heeft
voorwaarden. Voorwaarden om je lid te mogen noemen

Een dat je geen kwaad hebt gedaan om je positie te verwerven.
Dus geen geld van armoedige lieden, en twee je invleod
niet gebruikt voor je eigen voordeel.

Je kan de status illuminatie dus verwerven
als je van de rijkdom, de ene helft zelf hebt,
en de andere deelt met de armoedige wereldbevolking

Dus als een persoon een vermogen heeft van
meer dan twintig miljard euro,
zou daar tien miljard, of de andere twintig miljard niet
in eigen handen zijn,en ook geen voordeel opleveren.
Geen rente, geen schulderkenning.

Een stel regel is dan hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt.

De positie van illuminatie wordt verworven dus met
de helft in de wereld te investeren,
de andere helft zo te benutten dat er geen kwaadmee gedaanwordt.
simpel voorbeeld dat er geen oorlogen mee worden gefinancierd.

Als iemandaan de vereiste voldoet,
wordt via de illuminatie gemeld dat
iemand inde familie wordt opgenomen,
of lid is.

De titel om bij de illuminatie te horen,
wordt soms gevraagd door groeperingen.
Maar als in het publiek bijvoorbeeld
een tvprogramma wordt gevraagd om lidmaatschap,
zal de Illuminatie beweging,
die verondersteld wordt te bestaan,
ook in het nieuws bevestigen of afwijzen.

Omdat het onbekend is of zij bestaan,
is dus niet zeker of ze een zichtbaar
verzoek zullen beantwoorden.

Ook is het onbekend via wie ze antwoord
geven. immers als vermogende groepering
kunnen ze via onbekende wegen
mensen inhuren.Elementen

Elementen van bekeringIk hoorde een verhaal en schreef het op.

Een smsje ging de wereld over:
Een kenmerk van een parakleet is dat hij zich aan de almacht heeft over gegeven.

De tweede, een superrijke familie kwam tot inkeer.
En elke maand een willekeurige stad op de aarde,
werd met een halve kilo aan goudkorrles 's nachts verrast.
Die van boven kwam en onaangekondigt.

Een schilderij van rembrand die in de spiegel keek,
werd geschonken aan een belangrijk museum.

Een mogelijkheid om leningen te krijgen,
zonder eis van rente of tijdstip van terugbetaling.

Een koninkrijk, trouwde een prins,
met een prinses dicht bij,
als beginsel van de toekomst.

Een koning gaf iedere burger recht,
om een keer in het leven
op audientie te komen,
voor burgers een steun om gehoord te worden.Leraar Isa-upanishad

Aan de voeten van Isa-UpanishadToen ik de Isa-Upanishad als leraar aanvaardde.
Immers uit onderzoek naar wijsheid

Zei de leraar dat het eenvoud is die de oorzaak
is van geluk.

Niet de eenvoud van simpelheid,
maar de eenvoud dat de werkelijkheid de bron
is van wijsheid, van kennis en van onderwijzing.

Dat de bron van wijsheid niet afhankelijk is
van status, technologie of rijkdom.

Immers de Leraar uit de Isa, was de neergang van
een hoog-technologische beschaving,
waarbij mensen met gondels overal heen reisden,
Dat ze in torens leefden van meer dan honderd verdiepingen
Dat ze eten hadden die in de fantasien nog niet voorkomen.

De leraar van de Isa-upanishad,
zat als een man met simpele kleding,
op de grond in het woud.

Deze leraar toonde mij,
de hoogste technologie, was niet in staat
het ultieme geluk te geven,
en die leraar die hoogte en laagte had
overstegen.

De leraar die technologie had afgewezen,
ook al gebruik makend van technologie.

De leraar die eenvoud zag als
de afwezigheid van denken.
immers dualiteit van denken en werkelijkheid
de dualiteit van hart en hoofd.

Deze leraar onderwees mij en zei
iedere tijd kent het zijne,
verlangt men naar een andere tijd,
leer eerst het huidige moment te
aanvaarden. Als het lot dat ieder vindt.

Doet men de huidge tijd goed,
dan zal de andere tijd, de andere tijden
ook voldoende hebben aanzichzelf.

De Isa-upanishad,
onderwees mij over gebed,
over wijsheid en de genade,.
dat iedere stap zichzelf aankondigt,
en pas als iemand het toestaat de volgende
zich aandient.

Waarbij wijsheid de eeuwige paden naar
het geluk tonen, die bij aannemen
de korte weg neemt,
en bij schade of schande de lange weg.Levensoordeel

Ik vraag om een gebeds-levensoordeelSoms voor mensen als ze tijdens het leven het gevoel hebben
dat het leven oneerlijk is.
En men voelt dat men zelf onschuldig is,
of altijd zijn best heeft gedaan.

Is het mogelijk een godheid een levensoordeel te vragen,
hierdoor kan men zelf zekerheid krijgen.

Maar ook de omgeving vragen voor een levensoordeel te bidden,
ten einde ook bevestiging van buiten te krijgen dat men
op een goed oordeel mag hopen.

Dus als men zelf een levensoordeel vraagt,
en eventueel ervan leert, of eventueel vraagt.
Of het levensoordeel ook bekend wordt gemaakt.

Zo is het ook voor mij,
Iedereen mag voor en over mij een levensoordeel
vragen aan de goden.

Als goden een levensoordeel geven,
is men of onschuldig, waarbij men goed
leeft en door mag gaan.

Of men krijgt het oordeel nog niet geheel goed te zijn,
en door een soort boetedoening weer mag naderen.

Immers in het christendom zeggen ze dat
bij het eindoordeel christus de voorspraak is
dat men vergeven wordt.

Maar voor mensen is de optie open,
om zelf een oordeel te vragen en bereid
te zijn door boetedoening weer in het reine
te komen met een godheid.

Immers als men in het reine is mag men
ook weer in gebed gaan voor wensen, problemen.Waardering

De weg naar een goed landZoals veel organisaties een bepaalde waarde belangrijk vinden,
en in de politiek ook er favoriete manieren zijn.

Effectiviteit is belangrijker dan efficientie.
Verbreden is belangrijker dan bezuinigen.
Inclusiviteit is belangrijker dan individualisme.
Ondersteuning is belangrijker dan beperking.

Zoals wijsheid belangrijker is dan kennis.
en gevoel belangrijker is dan denken.

Zoals leven belangrijker is dan gedwongenheid.
En onderwijs belangrijker is dan onontwikkeling.

Een samenleving, betekent dat iedereen in de samenleving,
een rol heeft die niet vervangbaar is, en niet afwijsbaar.
En gelijkwaardig.Levensoord

Een levensoord; de bron van nuHet levensoord, waar religie alle delen van het leven
vorm geeft, en de interactie tussen eigen intentie
en de omgeving vorm krijgt.

Het levensoord waar tussen de levens in,
en tijdens het leven een vertegenwoordiger,
alles samenstelt, en de kansen in het leven legt,
op de juiste tijd.

Het levensoord, als een wereld boven de onze,
die de ene de ware liefde laat ontmoeten
die als een klik het leven juist maakt.

Het levensoord, die bij een ander
de baan of de roeping geeft om
in een bepaald vakgebied succes te geven.

Het levensoord, die voor het begin van het
nieuwe leven, alle onderdelen samenbrengt,
alsof een schilderij of een romanboek
een beschrijving geeft, van datgene dat
belang heeft.

Het levensoord, waarbij je tijdens het
leven; als je leven schenkt aan een religieus doel,
alles verandert, en ook de kleinste details aangepast
worden door de parakleet of engel die grond van
de religie is.

En als je leven aan een religie schenkt,
Bijvoorbeeld de Alschepper, dan wordt je leven
tot een doel in zichzelf, waarbij het leven
niet meer zoals bij het christendom,
allerlei christelijke eigenschappen krijgt,
Zoals een kind van god, altijd als kind
in gebed tot god en christus blijft.

Maar als leven in eigendom van de Alschepper,
je geen kind meer bent, maar volwaardig
als individu met je eigen leeftijd,
zoals het lichaam een leeftijd heeft.

Zo bestaat een mens uit een ziel,
die via reincarnatie steeds nieuwe
levens krijgt, en de ziel van de ene
naar de andere reist.

En zo bestaat de mens als tweede onderdeel
uit een leven, die of dat boven een lichaam uitstijgt,
immers sommige dingen die op je pad komen,
geven het gevoel dat het bedoelt kan zijn.
Of dat zelfs alleen je lichaam als van jou is,
er een hogere inbreng is.

Zowel de ziel als het leven zijn als element
in religie aan te bieden aan de bron.


Mag ook het leven in herschepping zijn,
met alle voorwaarden en elementen,
als door het huidige moment,
weer vrijgegeven.
Als de vaststaande structuur
die opnieuw nieuw gemaakt mag worden.

Zoals de ziel voor het leven,
planned, vaststelt, en voorwaarden hecht.
Mag het levensoord, bij ethische gronden,
bij morele voorwaarden de vrijheid weer
krijgen, om een leven tijdens het leven
opnieuw vorm te geven.

Zoals sommigen levens plannen en vaststellen,
de ene wil een voorafbepaald beroep,
de ander wil die ene partner vinden,
Een hobby die geliefd was weer krijgen,
Of de wens om veel geld te verdienen of krijgen,
Een huis met grond in de bossen,
of vakantie naar een bijzonder oord.
Zoveel levens zoveel voorwaarden,
die al voor het leven alles of gedeeltelijk
vastleggen. Om het los te laten
een sprong in de rivier,
en land vinden op een nieuwe plaats.

Immers ook al onbekend,
ook al gevuld met veilige voorwaarden,
is het leven in nieuwe betekenis,
altijd beter dan alles dat al vastligt.

Ook al is het bij onbekendheid,
voorwaarden van ethiek en moraliteit,
een veiligstelling van betekenis, intenties,
en de mate van vernieuwing.
Voetsporen van Jezus

Mama, Christus verdient navolgingHet evangelie van Christus,
zoals uit de bijbel bekend is tweeduizend jaren geleden
opgetekend, en door gegeven, van mondeling tot schriftelijk.

Christus, die niet gekruisigd werd, die niet geleden heeft,
en als symbool het kruis heeft. vanwege de kleingelovigheid
van de bevolking.

Zij geloofden, alleen door het kruis een offer komt men tot
een religie-voering of toewijding.

Zij geloofden, als je jezelf overgeeft aan een godheid
moet je eerst sterven om erbij te horen.

Zij geloofden alleen dierenoffers geven recht op vergeving.

Christus die duizenden toesprak in de bossen,
Christus die velen genas, en adviseerde,
Waarom zou iemand die bij miljoenen bekend is
sterven door een kruis dat alleen bij criminelen
wordt toegepast.

Zijn evangelie is bewust veranderd ook om mensen
te misleiden, zij dachten als een parakleet gestorven
als straf van de gevestigde orde,
zal niemand er meer in geloven.

Zoals Christus wel bestaan heeft, en heeft rondgelopen,
zoals Christus goudstenen laat vinden om belasting te betalen,
Als hij op een feest wijn te drinken geeft met de smaak
van godennectar.

Als kleingelovigheid eisten zij het symbool van christus
om een kruis en kruisiging te zijn.

Vragend naar de bron van christus, immers hij beloont
de gelovigheid van iedere volgeling.

De bron als gebedsovergave aan de Almacht,
De bron als het accepteren van de werkelijkheid,

Als men Christus vraagt om dezelfde stap als hij
te zetten, en hij geloof beloont, wat zal hij
dan gunnen.

Christus onderwees mij gebedsovergave aan de Almacht,
en vraagt men waarom het pad langs andere geloven
en kenmerken van de Allerhoogste leidt,
Dat is een levende aanwezigheid.

Immers het pad naar het hoogste,
is als een pad langs een ravijn,
iedere stap niet precies gezet
kan een mislukking inhouden.

Omdat Christus trouwde met zijn kerk,
is voor mensen een ingang, om
Christus ten huwelijk te vragen.
Waarbij gender geen bezwaar is.

Als deze beschrijving van de voetsporen
van christus niet waar zou zijn,
vraag ik de goden om een getrouwe weergave.

Zoals de spreuken van christus,
dat hij voor Abraham bestond,
en voor David bestond.

De afdwaling van een geestelijke religie,
waarbij de geest in deze tijd het denken is,
is ook onjuist.

De geest in de christelijke oorsprong,
betekende het diepste deel van de mens,
de mens die keuzes maakt,
de mens die waarneemt,
de mens die geluk en ongeluk voelt.
Waarbij het christendom,
de ziel representeert.
Immers als bewijs, zou het christendom
de leiding door het denken geven
en er niet buiten kunnen.

De vraag dat het lichaam gekruisigd is,
klopt ook niet. door christus als bron
aan te nemen, verkrijgt men van hem
hulp op bovennatuurlijk vlak,
en omdat men wel eet, drinkt,
lichamelijk geniet op een aanvaardde wijze,
is het lichaam voor christus ook
belangrijk, mede omdat het lichaam
de aanwezigheid is in de werkelijkheid,
en de ziel buiten het lichaam geen
ander instrument heeft.

De afdwaling van het boek openbaring,
dat er een eindtijd komt eentje
die heel heftig is,

als christus voor abraham bestond,
relatief tot het nieuwe testament,
is meer dan vierduizend jaar.

relatief tot david is tweeduizend jaar,
dat betekent dat de tijdvan het nieuwe
testament tot nu en aankomende tijd,
korter is dan beschreven in de bijbel
de bijbel als torah, tenach en septuaginta.

Dat betekent dat een eindtijd, logisch
afwijsbaar is, immers zoals de tweede wereldoorlog
zou vergelijkbaar zijn met de tijd dat het
beest regeert, als dictatuur van strenge aard.

De tweede vraag, waarom een oorlog die een halve planeet
in de as legt, wel genoemd wordt,
en alle tussenliggende tijden niet, als de
vraag van leed en pijn in een tijd op een planeet
net zo belangrijk is, vanuit het perspectief
van hen die erin gedompeld zijn.

De afdwaling dat christus een offer van leed
of lichamelijke dood eist is ook afwijsbaar.

Hij zei dat dierenoffers, geen geldig offer zijn,
dieren die de doodstraf kregen om zonder af te kopen,

Logisch gezien, wijst christus dan ook mensenoffers af,
immers hij ageert er tegen.
Waarbij christus dus mondeling heeft doorgegeven
dat hij wel gebedsovergave verlangt,
maar geen offer van leed, pijn, gebrek.
immers als hij mensen geneest van blindheid,
als hij op een huwelijk wijn schenkt,
waarom zou hij dan anderen de dood insturen,
en ze juist het genoegen van kunnen zien,
en wijn drinken bij een feest onthouden en afwijzen.

Dit betekent, dat iedere christen,
mag weten dat het leven belangrijk is,
en geen middel is in een oorlog tegen andere
religies, landen of groepering.

Dit betekent dat christus geen nietmenselijke
of inhumane offers of daden vraagt.

Dit betekent dat zoals in de bijbel staat,
christus oorlog afwijst.

Waarbij christus dus ook zoals in de bijbel staat,
niet de wapens opnam tegen de gevestigde orde,
of het de romeinen, of joden waren.

Zoals het opgeven van je leven,
niet ten dode is, maar het inzetten ervan
voor een goede zaak.
Waarbij wettelijk gezien, geen schade
wordt gedaan aan het eigen leven.

Zelfverloochening, en jezelf haten,
geen juiste terminologie is,
immers beseffen dat het leven niet alles schenkt,
en daardoor een hoger doel zoeken.

Zelfverloochening, onmogelijk is,
immers je hebt jezelf altijd bij je
en is de kern. Waarbij zelfverloochenig
betekent, dat je de rechten over jezelf
toewijst aan buiten jezelf, waarbij je
jezelf schuldig acht zonder argumenten of
beweegredenen.
rechten die wettelijk impliciet altijd
bij jezelf liggen. als volwassene zeker,
en als kind bij je ouders.

Anders zou wettelijk gezien christus
een wettelijke entiteit zijn.
die op aarde niet bestaat en nooit bestaan heeft.

Dit brengt het op de ethische vraag,
is het evangelie van het christendom,
bewust verandert en misleidend gemaakt,
om mensen weg te houden bij een bron van genade.
En de vraag wie dat gedaan hebben.

met de premisse
dat jezus als parakleet zelf gedood is door een zwakheid,
dat jezus alleen mensen aanneemt als ze hun leven haten,
dat jezus een eindtijd voorspelt, die grote angst geeft.
dat jezus niet meer bestaat omdat hij lichamelijk naar de hemel ging.


Waarbij degenen die de bijbel verandert hebben door misleiding,
niet voorzagen dat Jezus Christus een magnetische aantrekkingkracht
heeft op mensen die bekeerd worden, of bekeerd zijn.
Waarbij stellingen als je eigen leven haten daardoor
overstegen worden, door de intentie om tot geloof te komen.


Met een noot dat in de tijd van jezus,
en in de bijbel staat dat hij geloof beloont.
van kleingelovigheid tot onze tijd.

Zo zal als iemand in hem als Herder gelooft,
hij als een herder functioneren voor die gelovige.

Zo zal iemand die martelaar wil worden,
misschien bij hem de kans krijgen.

Iemand die hem dus als verlosser aanneemt
daarmee een geloof in hem weergeeft.

En iemand die een engel wil worden,
geen oorlog maar vrede wil,
ook van hem de kans krijgen.

De vraag is in hoeverre geloof,
de bron is. en in hoeverre
een lot dat hij geeft,
wel of niet in strijd is met
het eigenbelang van de gelovige.

De vraag is dus hoe hoog of hoe ver
geloof kan gaan, als functie in het leven

materialistisch vergeleken,
als je gelooft een kilo goud van
hem te krijgen,

of als je gelooft een studie
aan de universiteit te doen,
cum laude te slagen.

Hoe ver gaat geloof.
Of in hoeverre verandert
christus iemands leven dat
diegene wensen in een heel
andere richting krijgt

Als iemand onvoorwaardelijk
in overgave is aan goden,
kunnen ze diegene gebruiken
volgens hun plan,
noemt men hen engelen.Apostel Johannes

Papa, kan een apostel komen helpenVragend vroeg ik aan de werkelijkheid
Welke apostel mag ik aanroepen.

Een stem zei: Johannes.
Daarop begreep ik een bijbelpassage,
Christus is heen gegaan naar de Vader,
en heeft de zorg voor de gemeente
aan zijn apostelen gegeven.

Een nieuwe stroming in het christendom,
Dat bescherming kan komen door het aanroepen
van de naam van apostelen.

Dat zei als apostelen als een herder
zorgen voor de gemeente die hen is
toevertrouwt.

Waarbij Christus de mensen kreeg die god
aan hem toevertrouwde als herder,
en de apostelen de mensen krijgt die
Christus aan hen toevertrouwt.

Het aanroepen van apostelen zou
in godsdienstige zin de bescherming
van Jezus Christus bieden.
Het menselijk recht

Opa, kan zoiets op aarde.Een bittere ervaring,
zoals tweeduizend jaar geleden,
mensen door de romeinen soms werden vervolgd,
door kruisiging, en andere straffen.

De joden toentertijd zeiden,
oog om oog, tand om tand.

Christus zei, vergeef het hen,
zij weten niet wat zij doen.

De gedachte oog om oog,
als je vergelijkt, dat iemand
ten onrechte leed of pijn overkomt,
Als dat gebeurt, is de eerste reactie
dat je wilt dat onrecht bekend is,
bij hen die de verantwoordelijkheid dragen.

Als diegenen het onrecht niet begrijpen of
aannemen, dan wil je oog om oog,
tand om tand.
Immers als daders niet begrijpen wat ze doen,
en zelfs leed niet erkennen,
is het een vraag om het volgens
religieuze stelligen zoals
oog om oog te behandelen.

Als slachtoffers erg geleden hebben,
kunnen ze zeggen niets kan het vergoeden,
niets kan als schadevergoeding dienen,
immers pijn en leed, is een persoonlijke ervaring.

In de joodse religie geven ze er een oordeel aan
dat je als oplossing oog om oog, tand om tand
mag verlangen, of zoals in religieuze zin
dat je in gebed brengt wat je ervaring is,
en dat je een goede oplossing wilt.

Als voorbeeld, als ze je niet meer herkennen
als mens, en je als een zogenaamd beest
vervolgen, zonder menselijke rechten,
zoals vastgelegd in de universele rechten van de mens
door het united nations bepaald,
en de grondwet die iedereen gelijke rechten geeft.

Als ze zeggen omdat je eigenlijk geen mens bent,
mogen we alles wat we willen met je doen.
Zonder invoeling van leed of pijn.
Redding van demonen

Oma, wordt iemand geboren als slechte geestEen onderwerp dat meestens bang maakt,
waar mensen voor huiveren.

Stel iemand maakt een grap,
ik heb een overeenkomst met een demon.

De enige oplossing is natuurlijk
te vinden in religie.

Maar zoals bij een vijandelijk leger,
kan je iemand vragen zich over te geven.

Zeg je geef je over aan apostel die en die,
kan de demon zeggen, je ziet er niet uit als die apostel,

Dit betekent dat je diegene laat nazeggen
ik geef me over.

Dit is als je het begrijpt een middel om mensen
te scheiden van de kwalijke bron.

Dit instrument wordt ook wel gebruikt in omgekeerde zin.

Als iemand dan zichzelf weer wordt,
kan hij beschrijven dat een gevoel van
een harde wil invloed gaf.

een soort innerlijke ijzeren dwang,

Als iemand erna als een kind handelt,
of geen persoonlijkheid meer toont,
is nazorg belangrijk.

Dit is natuurlijk niet geheel bewezen,
maar als het een oplossing geeft,

Een ander reddingsmiddel is
om de engel Nathaniel te vragen.
Volgens sommige overleveringen
niet geheel bewezen is hij de engel
die van de satan kan redden.

Daarbij komt dan elke religie
voorbede accepteert om mensen voor
redding voor te dragen.
De onzichtbare wereld van de dood

Naar upanishad wil ik het nachiketas-offer brengenIn sommige mythen worden het leven en de dood
in bepaalde zin beschreven.

De mythe dat de geest calimero door een mens
werd gedwongen tot een taak.

Volgens waarheid kunnen de doden niet worden gedwongen
en hebben zij geen plicht tot de levenden.
Ook hebben doden geen schuld jegens de levenden

Volgens sommige mythen hebben de levenden
bij het stervensuur het recht om hun volgende
leven te kiezen, invullen of bepalen.
Deze plicht of recht is niet naar waarheid.
net als een kind door opvoeding groeit,
kan een stervende geen bepaling doen
ten aanzien van volgende levens.

Andere mythen zeggen dat doden bepaalde krachten
hebben. Dit is niet zo. zoals de levenden
in deze levende wereld zijn, zo weten wij
niets van de dood.

De uitspraak die gaat naar de hel, die naar de hemel,
is onjuist, goden oordelen over de levenden
en zijn niet verplicht dit mee te delen aan nabestaanden
of anderen.

De uitspraak over een baby als die een slecht mens in
het verleden was en dus geen geboorte hoort te krijgen
is onjuist, engelen bepalen de volgende geboorte,
en staan geen discriminatie toe.

Het aanbidden van geesten wordt volgens religies
ook afgewezen en schadelijk ge-acht.

Evenals aanbidding van demonen wordt afgewezen.
immers bij geboorte, is men levend en heeft
men de verantwoordelijkheid het leven levend te houden.

evenals volgens mythen het aanbidden van de dood
voordelen zou geven. dat onwaar is.
de dood is het einde van ieder leven,
en is geen instrument om te dwingen of te schaden.

Zowel ieder contract van een levende voor de dood,
bij de dood nietig wordt verklaard,
inclusief eigendoms-contracten.
immers de naam van de persoon is aan
lichaam gebonden en niet aan de ziel

Zoals alle levenden geen zicht hebben
op de wereld van de dood, ten zij door
goddelijke openbaring geschonken.

Alle vragen omtrent het leven van iemand,
die al gestorven is alleen in gebed
waarde hebben.Omdat alleen de goden
over de grens van leven en dood kunnen kijken

Zoals bij het einde van het leven,
het lichaam niet meer functioneert,
de doden geen plicht meer hebben aan hun leven

Zoals een ziel die een nieuw leven krijgt,
ook geen plicht of schuld heeft aan vorige levens
en bij herinnering aan vorige levens
de vrijheid heeft in de behandeling ervan

Zo als een stervende het aanbod krijgt naar
de hemel te mogen, zijn keuze niet
afhankelijk is van anderen.


Moge de goden oordelen bij schending

Boven deze beschrijving over leven en dood,
en de dood als onzichtbare wereld,
gelden de regels, wetten en bepalingen die
zijn ingesteld door de engelen en goden

en in directe zin door hen zijn geopenbaard,
en zonder wijziging in intepretatie en betekenis
de Heere Sebaoth

Mijn geliefde, ik geef u op voor religieNaamgevig op aarde is lijkend willekeurig.
een ouder verzint een naam en heeft er
de vrije hand mee. en hoeft geen regels te volgen

Een theorie is dat een kind vanuti vorige levens
als een leven niet goed is geweest alleen
door de genade van een engel of heiige
een nieuwe naam kan en mag krijgen.

Waarbij het leven de heiligennamen krijgt
die de genade heeft gekregen

De andere theorie is dat ieder mens
een levenstaak heeft en de naamgeving die taak
aanduidt.

De naam Christiaan, als naam waarin christ
voorkomt. van Christus.

Christus als heilige (misschien zoon van god)
Die Christ als naam meegeeft.
de naam christiaan betekent dus volgeling van christus.

Zo kan je allerlei namen terugvoeren tot
een betekenis in religieuze zin.

De naam Joannes, is volgens de bijbel
de doper die mensen gelegenheid gaf zich
te keren tot een goed leven.

De naam Bastiaan, houd je iaan eraf,
is het bast. het is natuurlijk niet
toegestaan een naam heilig te verklaren die
het niet is.

de naam Bast, komt mischien van Bastus,
of van Bast, die ik koppel aan Sebaoth,
de naam uit de bijbel.

Elke heilige of engelennaam komt natuurlijk
uit een religieus boek.

Als Sebaoth de koning van de hemel is,
en misschien vermoedelijk niet Sebaoth
maar Sebast is geweest.

Zou de naam Bastiaan Joannes,
mensen mogen dopen, of brengen tot een goed
leven met de hulp van de genade van
de here Sebast of Sebaoth.

Zoals een boodschap soms logisch
niet bewijsbaar is, is dit een stelling
vermoeden of een richtingwijzer.

Als doper in de genade van Sebast,
zeg ik iedereen mag zich overgeven
aan de Alschepper. zowel in de zin
toelaten van, huldigen van, als toewijden aan.

Dit betekent als iemand zijn levenstaak aanvat,
zijn levenstaak begint, de naamgeving van
de persoon in directe zin de betekenis ervan
draagt.

De aanvulling,
Joannes de doper, bracht mensen in contact met een
beginnend goed leven. Om ze tot het goede te brengen.

De wens die ik heb, en de mogelijkheid die ik wil schenken:
is dat mensen zich aan de goede bron kunnen
overgeven, toewijden aan, jezelf overdragen aan.
Zodat zelfs het goed worden geen te zware inspanning meer is.
Dus in de gedachte van Joannes de doper.
De goede bron die in de meeste religies beschreven wordt.
Die bij mij de Alschepper of de Almacht is
De levenstaak aanvatten

Eindelijk ga ik aan het werk.De levenstaak die ieder mens heeft,
de belofte die ieder mens krijgt.

Een leven van betekenis,
Een leven nuttig voor de wereld.

Een gelofte die men kan afleggen is
Ik accepteer mijn levenstaak,
en geef toestemming dat ik die wil vervullen.

Deze gelofte, geeft de Schepper toestemming,
het werk aan te vatten.

Zoals bij al het werk,
zowel in menselijke betekenis.

Werk geeft recht op beloning,
geeft recht op eten en behuizing.
Tijdens het werk, tijdens de taak.

De levenstaak, wordt aangevat na toestemming,
en schenkt na verloop van tijd ook
kennis over waarom de levenstaak,
en waartoe het betekenis draagt.

Immers ieder mens verlangt ernaar
te weten welke betekenis zijn leven heeft.

De levenstaak als werk in de werkelijkheid.

Als levenstaak, een noot
een politicus die een groot mens is geweest,
die ook zijn levenstaak aanvaardde,

was Dag Hammerskjold,
in zijn dagboek staat dat hij eens:
Ja zei tegen een onbekende vraag
en erna groeide naar en in zijn taak.

Zoals de levenstaak van iedereen ook
met de namen van de persoon te maken hebben.
De naam johannes, naar de apostel johannes,
is gebonden aan de levenstaak die
bij die naam hoort.

Dit is als iemand zijn levenstaak aanvat,
en in vervulling brengt te duiden.
de namen, voornamen en de taak.
Objectgrenzen

Papa, mijn hand gaat door de muurIn de wetenschap hebben ze een technologie die
zich laat raden. de wetenschap om objecten
in en uit de zichtbare werkelijkheid te toveren.

In mijn science fiction boek heet het subspace.
Vergelijkbaar met de illusionist die een trein
laat verdwijnen, of in een arm land een emmer
vol vis leegschudt die aannemelijk leeg was.

De wetenschap van subspace raakt aan die van
objectgrenzen. een object die begrensd is,
kan niet door een ander object bewegen of reizen.

Als je een tennisbal zonder objectgrens naar
een muur gooit, gaat hij erdoor heen.

Als je een ruimteschip zonder objectgrenzen hebt
kan hij theoretisch door de dampkring zonder
wrijving zonder tegenkrachten.

Stel je nu voor dat je de objectgrenzen
tijdelijk kan uitzetten,
waardoor zelfs vervoer zonder energiekostprijs is,
immers een vorm van een vliegtuig die over de aarde
vliegt, en geen weerstand ondervindt, heeft
een minimum aan aandrijving nodig.

Stel nu dat een gekke wetenschapper
een machine bouwt die met zijn straling op
willekeurige plekken op aarde objectgrenzen
verwijdert.

Hierdoor ziet iedereen objecten door andere
reizen, en als ze weer zichtbaar worden,
opeens bijvoorbeeld op een snelweg komen.
en het verkeer ontregelen

De objectgrenzen zijn een wetenschap
die veel goeds kan geven, maar ook
grote risico's als het niet beheersbaar is.

Een laatste noot erover, als je de objectgrenzen
beschouwt als een scheiding tussen materie
en materie, heeft de bijbel met zijn scheppingsverhaal
betrekking erop, over de Schepper die licht en duisternis
scheidde, en aarde en water. Impliciet dus
de schepper die de objectgrenzen instelde.
Tijd Wachters

De angst voor HondenTijd wachters, men denkt dat de tijd een gegeven is
en niet kan worden verandert.
Maar als de tijd, vast zou zijn, zou tijd
altijd dezelfde kenmerken hebben.

Dat alleen al in gedachten anders is,
van de wetenschappelijke samenleving tot de
magische samenleving.

Tijdwachters, je hebt hel, hemel en aarde.
en je hebt dimensies.

Soms zeggen ze de tijd wordt bewaakt door
onbekende wachters.

Zoals de mythe van de hellehonden,
en de films waarin katten een extra taak hebben.

Een onbewezen vermoeden is dat honden, en katten
een taak hebben die de samenleving beschermt.

als je kijkt naar de verspreiding van honden
en katten zijn ze egaal over de samenleving verspreidt.

Als tijdwachters, zijn ze huisdieren, die ons beschermen.
Niet direct zichtbaar maar wel aanwezig.

Als wachters die demonen en kwalijke geesten
bij ons weghouden.

Daarbij maakt de soort en grootte van honden en katten
niet uit. Omdat het een spirituele bescherming is.
Twee zijden van de spiegel

In de spiegel zie ik mijn evenbeeldDe wereld van deze tijd, van deze plaats,
wie leeft heeft een overzicht erover,
van de kleine plek van het dagelijks leven
tot de wereldpolitiek, of de wereldse spelletjes.

We leven in deze wereld,
en als mensen kennen wij onze intelligentie,
zijn we trots op wat we doen, wat we bijdragen.

Als mensen zijn we op aarde,
de meest intelligente soort,
die ons bewijst dat wij macht hebben.

Stel u dat er twee werelden zijn,
de ene de onze bekende,
en de andere als een andere kant van de munt,
als je man en vrouw hebt, twee levens, twee binnenwerelden

Zo heeft deze wereld of werkelijkheid ook
een andere kant, de overzijde van de andere
werkelijkheid.

Stel nu dat een engel hier bestaat,
een mens is en vleugels heeft,

Stel nu dat die engel, in die overkant
in die andere zijde een vogel is met vleugels.

Een vredesengel zou dan een duif zijn in de andere kant,
en een edelen koningin zou in de andere zijde een zwaan zijn.

Stel nu dat ieder wezen aan de andere kant
een gelijkwaardige maar omgekeerde evenbeeld heeft,
een leeuw in deze wereld is een keizer in de andere,
een adept van het christendom zou een bidsprinkhaan aan
de andere kant zijn.

Zo heeft de werkelijkheid twee kanten,
waardoor als je hier uitblinkt,
aan de andere kant geen even hoogwaardige evenbeeld hebt.

zo zou een steen als een aquamarijn,
als een marijn een wezen in de oceaan is,
als aqaumarijnsteen in de andere zijde
een levende visachtig wezen zijn.

Deze wereld en de overzijde,
Deze wereld en de andere kant.

Zo wij techniek hebben, hebben zij dan magie?
Zo wij wetenschap kennen, kennen zij de creatiespiraal.

Als het dan over twee werelden gaat,

de mannelijke wereld is wetenschap, techniek,
verwerving.

de vrouwelijke wereld is ontvankelijkheid,
gunst, toekenning en kracht.

Deze wereld is gebouwed op technologie,
maar stel nu dat de wetenschappelijke wereld
en de magische wereld allebei bestaan.

en als je reincarneert de keuze hebt in welke
wereld of werkelijkheid.

De vrouwelijke wereld,
alles met magie gaat.

Dit staat los van denkvermogen of fantasie,
want die kan koppelen met alles dat bestaat.

Beiden kanten van de wereld of werkelijkheid
zijn intrinsiek gelijkwaardig.
ook als beiden niet bewijsbaar zijn voor elkaar,
of niet doorgrondelijk zijn.
Aartsengel Metatron

Een weergave uit heilige boekenMoge Metatron bijstaan.

Dit artikeltje gaat over Henoch en zijn nazaten.
Hij volgens de bijbel wandelde met god.

Waarbij het lijkt alsof hij God benaderde alsof hij een
hele trouwe vriend was. Zo ga ik er vanuit
dat hij meer dan tweehonderd keer per dag gebeden richtte.

Henoch wandelde met God,
Dit betekent dat hij ook leerde doen
wat god welgevallig was.

In de zohar staat dat hij na zijn leven
veranderde in de engel Metatron.

De engel Metatron, omdat hij van de aarde
werd weggenomen, zou dus plastisch gezegd
een groot ruimteschip zijn geweest.

Als Henoch met God wandelde,
en veranderde in de Aartsengel Metatron,
Moge wij dan ook zijn hulp vragen.

In een andere mythelogische overlevering
was Metatron de engel die de boom van het leven
beschermde

De boom van eeuwig leven die door
metatron beschermd werd. Wat zegt dit over
hoe je in het paradijs kan komen,
en nog belangrijker de boom van het eeuwig leven.

Mogen wij dus Metatron ter hulpe vragen.
Om die felbegeerde boom van het eeuwig leven
te bereiken.

Zoals elke religie een symbool heeft
om aan te nemen on in genade te zijn,

Christus het kruis heeft,
en metatron de kubes van megatron
met diverse geometrische vormen.

Zo zou het verwerken van de kubes
als kunst in je huis dus die
straling uitnodigen,

die zo hoop ik een positieve uitwerking
heeft op je leven, je gezondheid, je geluk.
Vraag van evangelie

Neem jij het evangelie aan?Neem jij het evangelie aan.
De vraag uit het christendom.

Als je ja zegt, wie zal zeggen
wat er dan gebeurt.

Krijg je een goed leven,
een levenstaak, een doel.

Krijg je genade van een goed leven.

Zoals er vele werelden zijn,
en elke wereld religie en godsdienst kent.

De bijbel het in de ene wereld heeft over
het christuskind aanvaarden,

een andere zegt, neem jij christus
als verlosser aan.

En een derde zegt: Neem jij het evangelie aan.

Een vraag die in sommige werelden zo belangrijk is,
dat als je de genade niet aanvaardt,
je niet eens meer in de maatschappij mag zijn,
of van alle genadevolle dingen mag genieten.

Dus de vraag die een leraar mij stelde,
neem jij het evangelie aan. Waarop ik ja zei.

Zoals het christendom mensen genade belooft.

Je ook je leven aan christus kan geven,
in gebed. En je leven dan wordt herschapen.

Zo heeft een mens een ziel en een leven.
Waarbij de ziel wel het belangrijkst is.

Als je je leven aan Christus geeft,
Zal hij hier geheel gebruik van maken,
en het is niet voorspelbaar
hoe Christus een leven gebruikt,
maar met een belofte dat het
voor het christendom een goed en betekenisvol leven is.Het volk der draken

De chinese draakIn de televisie, stripboeken, is het onderwerp
draken vrij populair, maar dat al snel
fantasie is, of niet echt.

Draken zien er uit als samengesteld
uit verschillende dieren.
zoals de huid van een reptiel,
de tanden van een leeuw,
de klauwen van weer een ander dier.

De draken, die bij het drakenras horen,
en waarschijnlijk net als de mensheid
in een wereld leven waarin zij de intelligente soort zijn.

Draken hebben hun lichaam om hen te beschermen,
en door hun bescherming is hun intelligentie vrij
om via telepathie en telekinese contact te maken.

zo zou dus een draak, met klauwen geen
apparatuur kunnen bedienen, maar met hun
gave van telekinese zouden ze dat wel kunnen

Als het ware dat ze twee onzichtbare armen hebben,
met tien onzichtbare vingers, en ermee
dus ook een computer kunnen bedienen.

Een draak heeft dus intelligentie,
en een lichamelijke verdediging,
maar een soort geestelijke actieve
handelwijze waarbij ze dus tot meer en
hoger instaat zijn dan ons.
De schaduw

De schaduw op aardeOp aarde, hebben wij de computer,
en al vanaf de tijd van de bulletin boards,
is er een manier van communicatie of informatieverschaffing
die zich net als de onderwereld verborgen houdt.

Zoals in de onderwereld baas boven baas,
of diegenen die meedogenloos zijn de baas zijn.

Zoals er een medium is waar je alle bioscoop films
gratis kan kijken, of software van hoge waarde,
zonder prijs kan installeren.

Zoals er soms dure objecten van vrachtwagens vallen,
of tegen een lage prijs te koop zijn.

Zoals er webwinkels zijn die voor gunstelingen
van rijke families er objecten kunnen uitkiezen.

Zoals ik zijdelings heb gehoord van het dark net,
waar alles te koop is, van kleine tot grote dingen.
Zoals in hollywood films is, dat er zelfs grote wapens
te koop zijn.

Zoals het darknet ook voor medicatie zonder voorschrift,
een oplossing heeft.

De schaduw op aarde, zoals in films soms vampiers
vooor komen, de illusionaire penseel die alles
tevoorschijn tovert. van super rijke mensen
met hun vreemde hobbies.
Van hele machtige mensen die hun manieren hebben
om het leven spannend te houden.

Zo noem ik een kwalijke sekte die voor beroemde mensen
een zogenaamde wens vervuld, waarbij de regel is
als je een wens aanvraagt kan je zelf ook onderwerp van een
wens van een ander zijn.

Deze kwalijke sekte, wordt soms met de wensvervulling
met afgrijzen in het nieuws gebracht, zonder hun naam
erbij te noemen, als een oorzaak van een misdrijf
die uit de lucht komt vallen.

Zo is er nog een schaduw, van een groepering mensen
op aarde, ze kunnen je geest wissen, en hebben
een geheime macht op aarde, soms kan je zeggen
dat ze bestaan. soms kan je zeggen dat het illussie is.

De geheime groepering, die krachten hebben,
die het tot een ander ras van mensen benoemt.

Ze claimen dat alle wetenschappelijke vooruitgang
door hen is veroorzaakt.

Dat als zij niet zouden bestaan, de mensheid nog
in de middeleeuwen zou zijn.

Ze kunnen met hun geest, ook kracht zetten,
waarbij de vrije wil van mensen wordt aangetast.

Deze groepering, natuurlijk heeft ook zijn pootjes
in de hoogste maatschappelijke orde,
directie enzovoort.

Deze groepering ziet er normaal uit,
dus alleen als ze je bezoeken ken je hun bestaan.

Als ze je bezoeken, wissen ze erna je korte termijn geheugen

Natuurlijk soms is een schrijver, een pen
die dingen zichtbaar maakt, zichtbaar uit
een spannend boek, en ze bestaanswaarde geeft.

De schrijver die alle inzichten uit film en boek,
met een paar zinnen een nieuw gezicht geeft.

Zoals met elke schaduw, je kan ze niet zien,
maar alleen door de afwezigheid van licht bemerken.

Zoals de schaduw op aarde misschien ook wel
bij de superrijken te vinden is

Juist omdat ze veel geld hebben,
en er genoeg arme regionen zijn.

Juist omdat ze wat meer ongevoelig zijn
voor het leed van anderen.

Soms in zo'n rijke familie is een persoon
die wel het leed zich aantrekt.
Zo iemand wordt in die families dan
peacekeeper genoemd.

Immers ze geven hun geld vaak uit
aan maatschappelijk betrokken doelen,
filantropie, en zowel ziekte als armoede.

Deze peacekeepers,
als titel is bekend bij hen in
de families, omdat ze eens in de zoveel
tijd voorkomen.

Ze worden peacekeepers genoemd,
omdat de normale misschien wat
meer onverschillig zijn,
en zij wel hun deel grotendeels
uitgeven. Waardoor ze zegmaar
een stukje vrede brengen.

Op een tweede verschijnsel,
dat een nieuw leven,
met een nieuwe baby waarin de ziel
of de agens wordt geplaatst.

Alleen te koop voor anderhalf miljard,
ook wel eens wordt benut.

Zo'n baby, met de nieuwe agens,
wordt dan als een nieuw leven
opgevoedt, en krijgt een normale toekomst.

Soms dat zo'n superrijke zo'n leven koopt
om of weer opnieuw rijk te worden
of om het gewone leven te genieten.

Hoe de overdracht van de agens plaatsvindt,
is onbekend, maar dat iemand een nieuw
leven, naam en lichaam krijgt is zeker.

In hoeverre zo'n nieuw leven wordt gevolgd
door de voorgaande familie is onzeker.

Zoals de nalatenschap van een superrijke,
die een woord, een naam en een voorwaarde verbond
aan de overdracht van veel goud.

De naam zou bekend zijn in de wereld,
het woord als een wachtwoord.
De voorwaarde dat zonder hulp, zonder voorkennis
die naam en woord gevonden wordt.

Deze gedachte kreeg ik toen ik wynonna earp zat te kijken,
een normale western serie.De kostprijs van gratie

De kostprijs van roem, wijsheid, deugd en een goed levenDe kostprijs is van alles bekend,
als je voedsel koopt, als je meubels koopt.

De kostprijs van religie,
De kostprijs van godsdienst,
de kostprijs van wijsheid.

Als mensen zeggen waarom hij of zij wel,
en wij of ik niet.

Als mensen zeggen wat moet ik doen
om iets te bereiken.

Sommigen zeggen dat als je een relatie hebt,
je een andere deur sluit.

Sommigen zeggen als je alcohol drinkt,
je een hartelijk karakter niet verkrijgt.

Sommigen zeggen als je rookt of drugs gebruikt,
je helderheid en uithoudingsvermogen verdwijnt

Sommigen zeggen, als je ruzie maakt,
anderen kwetst, je de bal gekaatst krijgt.

Sommigen zeggen, als je de goden minacht,
je bij bekering de prijs moet betalen.

Als je zegt, ik wil wijsheid, en ermee stralen,
dan zeg ik, het heeft een kostprijs.

Als je wereldleiders uit het verleden kijkt,
Dan als ze celibaat werden, ze de tijd
kregen om hun straling te verwezenlijken.

Als je grote devoten uit het verleden kijkt,
zij verlangden alleen een relatie met een godheid.

Alles heeft een kostprijs,
en wijzen naar anderen, betekent
wijzen naar jezelf.
Als een nieuw begin.
Van een ander leven.

Zoals ze zeggen
je krijgt de kans wel,
maar heeft een kostprijs.

Dus een relatie met een godheid,
is het beste te wensen voor andere relaties te hebben.

Dus de wens voor eenheid met de werkelijkheid,
is het beste in de jeugd te beginnen,

Dus de wens om het religieuze doel te bereiken,
is het eerste en laatste doel.

Dus de wens een engel te worden,
is eigen wil, eigen wensen, schatten naar waarde,
is de wil der goden, de wensen van de goden,
hoger waardig dan jouw wensen.

De kostprijs, maakt zich altijd bekend,
De kostprijs, is eerlijk en rechtvaardig.

Wat sommigen ook zeggen in het engels.
Face your demons.

Dat ook de toegang biedt voor alle vormen
van gratie.

Face your demons,
dat je even niets doet,
en jezelf tegenkomt.

Zoals een verlichte leraar eens
in een artikel schreef,
en ik naar waarde schat,

dat je tijdens de pure meditatie,
hellevisioenen kan tegenkomen.
Die ook vrucht tot wijsheid geven.
Een helpende hand van verre

,

Soms zeggen ze een goede buur is beter dan een verre vriend,
soms zeggen ze een helpende hand van verre heeft geen slechte bedoelingen.

Soms zeggen ze wijsheid uit elke bron wordt gewaardeerd,
Soms zeggen ze een instrument, zowel goed als kwaad moet verdragen.

Als wijsheid uit de pen bloeit, en als zichtbaar wordt gesteld,
dat er velen zijn die er uiteindelijk de waarde van zien.

Een helpende hand van verre,
In het universum zoals de wetenschap kent,

de mens die lichtfrequentie, geluidsfrequentie
kan waarnemen, en ermee als intelligentie op
een manier handelt die en de soort voortzet,
zowel als de aarde cultiveert, voor zichzelf
en voor de toekomst.

Zo zijn er vele soorten wezens,
met ieder waarneming bij een bepaalde frequentie,
en met bepaalde middelen om te ageren met de werkelijkheid.

Een helpende hand,
van verre, hoe zou die zijn invloed
geven, als een hand van licht gemaakt,
als een hand die door licht, zelf bewustzijn heeft.

Ken de helpende hand als de bron van religie,
kennis van veda's vedanta, purana, heilige boeken
zoals de bijbel, de boedhistische boeken.

Een helpende hand kent soms een weg
om dingen te omschrijven die voorbij het moment reikt.

Soms is een instrument, die de waarde van wijsheid
kent, een middel om wijsheid te schenken,
aan een doel dat mensen in de samenleving verbindt.
De stad van licht

Een licht van verre

Soms kan men vragen welke religie is het beste,
Som kan men vragen welke godheid is de juiste,
Soms kan men vragen welke gebedsverhoring is gewenst,
Soms kan men vragen wat is goedheid of wijsheid.

De religie die allen overstijgt,
is de ene bron van religie.

als de aarde geschapen is,
volgens het bijbelse scheppingsverhaal,
zou de Schepper de bron ervan zijn.

Als de aarde is geschapen,
en de veda's er aan zijn gegeven
bij grondlegging, zou Gayatri de bron
ervan zijn samen met Brahma.

Beiden zijn geschapen,
dus kan je een Schepper veronderstellen.

Stel nu dat het universum is,
als een stad met ieder huis, een planeet.

De aarde is dan een soort buitenhuis
die in de zomer wordt bewoond,
als een huis zonder eigen verwarming,
zonder nabijliggende bedrijven.

Zo is er bijvoorbeeld een huis,
dat air conditioning heeft,
en waar het de hele tijd,
behagelijk is, en bedrijven in de buurt
om te werken.

Als ieder huis een planeet is in een stad.
Als er een huis is die zoals orion,
uit nevels bestaat.
Dat vergelijkbaar is met een huis,
die en in de lucht hangt, aan onzichtbare
ankers, en die is uitgerust met
een methode om er een zachte witte straling
aan te geven, om aan te geven dat er een vermogende woont.

Als het hele universum is als een stad,
de aarde en buitenhuis, en orion een huis dat
toebehoort aan een vermogende.

Stel nu dat je van huis naar huis,
emails kan sturen, dan kan je vragen
de belangrijkste onderwerpen om te vragen,
de belangrijkste vragen om te beantwoorden.

En zoals iedereen weet,
men zoekt altijd naar overkoepelende instanties,
Zoals men in het hele universum
een schepper kan veronderstellen,
en men dan zoekt naar de ultieme bron

en men vindt dat pas als iets geschapen is,
het zelfbewust is.

Pas als iets bestaat het een doel kent.

Pas als iets er is, kennis van geluk en ongeluk bestaat.

Sneller dan geluid is licht,
sneller dan licht is bewustzijn,
sneller dan bewustzijn is iets hogers,
dat ongenoemd bestaat, dat onbepaald werkt,
dat onhoorbaar beinvloedt.

dit sneller dan bewustzijn,
is zoals twee mensen op afstand geluid berekenen.
is zoals twee mensen van aarde en maan licht berekenen.

Zo is dit sneller dan bewustzijn te meten,
en is door meting bruikbaar als communicatie,
en is door meting bruikbaar als informatiedrager,
en is door meting bruikbaar als kennismiddel.
Zoals alle goden het gebruiken om
gebeden te horen en te verhoren.

Zoals alle goden hun genade tonen,
als het licht als licht zichtbaar wordt,
als wijsheid als wijsheid gekend wordt,
Als goedheid door goedheid leven krijgt.
Wilgevoel tot handelen

Hoe voelt het om mens te zijn


Zoals de wil, en het wilgevoel bepalen
welke bron het handelen heeft.

Zoals het wilgevoel ook de motor achter
het handelen is. men neemt een gedachte
en probeert het in handelen om te zetten.

Men heeft het gevoel dingen zelf te doen,
men is eigenaar van zijn eigen leven.

Soms kan men aan het wilgevoel merken
welke bron je hebt.

Zo is het voorstelbaar als je aan
een religieus doel geeft,zoals jezus, of krsna
je wilgevoel zich aanpast naar de bron.

Zo als je je aan de almacht overgeeft,
kan je het gevoel hebben dat alles vanzelf gaat.
Dat alles vanzelf gaat en je ook niet zoveel fouten
meer maakt.

De andere kant is,
dat je in je ervaring van je wil,
een gevoel krijgt dat je gedwongen wordt.
Alsof je onder een ijzeren beheersing staat.
beheersing van buitenaf.

Deze ijzeren overheersing,
men zegt dat als anderen ervoor bidden,
of de genade van een godsdienst geven
het verdwijnt.
Zoals dat ijzeren gevoel een oorzaak heeft,
een moment in de tijd en datum,
en bijvoorbeeld als kind van drie begon,
dan bij vrijgave gaat iemand ineens handelen
als een kind van drie. dit zegt hoe belangrijk
het is dat niemand onder overheersing staat

Zoalss men weet de Almacht de hoogste bron
van genade is, en als men zich aan hem overgeeft,
men onvoorwaardelijk gods wil uitvoert
immers alsof de wil geheel verdwijnt en
van zichzelf vervult onzichtbaar is.

Door deze bepaalde acten van religie,
kan men onzeker worden, dan kan men
zeggen aan de vruchten herkent men de boom.
Doet men goede daden, goede gebeden en goede intenties,
hoeft men niet te twijfelen aan een bron.

Als mens door overgave aan de almacht
een doel bereikt, mag men de engelenstatus noemen.
Zielsbinding tussen soulmates

Zielsbinding tussen soulmates


Als een mens bij anderen geliefd is,
bijvoorbeeld in de jeugd dat als jongen,
meisjes verliefd zijn op die jongen
en verliefdheid jegens de ziel is.

maar de goden de jongen vasthouden
voor een hogere taak, al in spijt
dat relatie in handen van de goden is,
en geen eigen keuze is.

Soms is er contradictie tussen hoe iets voelt,
hoe iets is, en de bekende feiten.

Zegt men, ik ben uit een gezin,
tweeling en broer.
en spiritueel gezien
heb ik een soul mate.

Ieder mens,
bijvoorbeeld een eigige tweeling
kan gevoelens van elkaar aanvoelen.

En vrouw en man partner van elkaar,
kunnen bij elkaar aanvoelen.

Hierbovenuit stijgt de spirituele band.
Een soul mate, wordt gezien als beiden
tweelingbroer of zus, en partner.
Maar een soul mate, omdat je elkaar niet kent,
neit bij elkaar opgroeit, kan lange tijd verborgen zijn.

Als men geen tweeling is, kent men geen gevoelensband,
immers alleen uit een ei, is er zowel persoonlijkheid, en gevoels
gelijkenis.

Als men partner van elkaar is, kan soms de gelijkenis
in gezicht en lichaamsbouw, beide zwart haar, neusvorm,
aantonen dat men een soulmate kan zijn van elkaar.

Als men geen een eiige tweeling is,
is die gelijkenis er niet, en is er ook geen
gevoelens binding, in de zin als de ene erge pijn heeft,
de ander het op dezelfde plek aanvoelt.

Een soulmate, de spirituele vorm, heeft een binding
via de ziel, zoals het voorspelt. deze zielsbinding
geeft dan de inhoud van het bewustzijn via een onzichtbare band door.

de tweeling heeft een binding op lichaamsvlak,
de soulmate via de ziel.

Men kan dus op aarde tweeling zijn, of partner,
maar wel of geen soul mate van elkaar.

Als soul mates elkaar treffen, zijn ze vaak
in een gevoel van verbondenheid, een binding
die geen nabijheid nodig heeft, maar zelfs
in een vluchtige ontmoeting elkaar al bevestigt.

Een soulmate alleen als men als partner kiest te leven
heeft een drang tot kinderwens.

Veel soulmates die elkaar treffen hebben geen kinderwens
en hebben vaak een platonische relatie.

Een soulmate is door de vriendschap, op een platonische manier,
vaak wel bevriend, maar geen concurrentie.

Een soulmate kan dus door de zielenbinding,
de impressie in bewustzijn doorgeven aan de ander.

Soulmates zijn niet gebonden aan geslacht, leeftijd,
of plaats.

Immers een soulmate kan op een andere datum en plaats
geboren zijn, en de ene kan kiezen bij geboorte
man of vrouw te worden, de ander ook.

Als men spiritueel kijkt,
is het soms zo dat een soulmate van achter
blijft geleiden zonder zelf geboorte te kiezen.

Immers vaak is het zo dat ze de binding
dan op een pure manier ervaren.
Als een helpende hand op de schouder,
als een plotselinge wending ten goede.

Men kan dus op aarde familie hebben,
en in de hemel een soulmate.

Men kan dus op aarde en relatie hebben,
en soms de soulmate ontmoeten,
en misschien een band hebben maar
geen relatie, en geen intimiteit.

Zo kan men als soulmates,
dus elkaars zieleinhoud voelen.
en de ene dus, zoals op aarde wel gebeurt
pijnen hebben die niet terug te vinden zijn
in het lichaam. Pijn die dus bij de soulmate
vandaan komt.

Omdat je pas bij ontmoeting weet wie en hoe de
soulmate verbonden is. is het zeldzaam dat je elkaar treft.
Men zegt dus alleen uit goddelijke genade vind men elkaar.

Een soulmate in de hemel, kan wel over die grens heen kijken,
maar de toegang tot de hemel verwerven is door prijs
hoger dan de gemiddelde mens bereikt.

een tweeling heeft dus een lichaamsbinding
een soulmate heeft een zielebinding
Menselijkheid

Het proeven van leed


Een niet onbekende situatie,
Als een persoon door een ongeval omkomt,
en daar zich erg schuldig over voelt.

Een niet onbekende situatie uit het verleden,
in de tweede wereldoorlog,
een persoon die door duitsers wordt
ondervraagd met pijnprikkels.

Een niet onbekende situatie,
in een armoedig land,
iemand die gegijzeld wordt,
en op onmenslijke manier wordt bejegend.

Een niet onbekende situatie,
een kind dat door ouders iedere
dag door geweld wordt gekweld.

De ziel die dat soort dingen ervaart,
De ziel die door pijn en geweld
uit de werkelijkheid wordt gezet.

Ik maak nu de verbinding met ziektes
zoals epilepsie. als een persoon
een toeval krijgt, en ineeens een
afwijkende handeling pleegt.

Afwijkend, het is geen daad die
in de situatie bijdraagt aan
het doel in de situatie.

Een epileptische aanval,
iemand maakt willekeurige
bewegingen, en grauwt wat.

Een vraag aan mensen met intuitie,
wat voel je aan bij de epileptische patient.

Als een ziel door een schokkende gebeurtenis
uit de werkelijkheid is gezet,
en soms bij toeval weer even in treedt.
En een ziel bij aanraking met de realiteit
weer de zelfde emotie krijgt.

Dit maakt epilepsie een ziekte die
niet lichamelijk ligt, maar bij de ziel.

Als persoon met intuitie,
kan je bij iemand met een toeval,
aanvoelen dat hij erge angst heeft.

Het objectiveren kan door,
meerdere gevallen te zien,
en als een een kleine toeval heeft,
waar je zelf geen zorg of angst over hebt,
het aanvoelen te scheiden van eigen gevoel.

Dit is ook een bewijs dat het aanvoelen
van anderen, een vermogen is dat grond
heeft in de werkelijkheid, en niet
erbuiten staat als een onterechte
verschijnsel.offerande aan de Almacht

Genade of Verdienste


De Almacht,
men kent hem als de hoogste benoembare macht.
Een macht die zich via religie en godsdienst laat kennen.
De Almacht binnen het universum als Gayatri.
De Almacht als bron van God, in het christendom.

In het christendom, de mens als zondaar
mag via Jezus, de Geest en God de schepper aanspreken.

In het christendom leef je uit genade,
dat betekent dat ook zonder verdienste in goede daden
je toch toegang hebt tot een vorm van godsdienst.
Zowel om voorspraak te vragen in gebed,
als om een levenstaak te krijgen.

In het hindoeisme met Gayatri,
die de almacht binnen het universum bestiert.
En ingewijd via de brahmanenkaste toenaderbaar is
in gebed en in devotie.

De Almacht, is benaderbaar via twee wegen.
Of via een levens of zieleoordel om na oordeel
rein genoemd te worden en te mogen delen in de genade.

De tweede is via tussenkomst van een engel,
die zelf rein is, en de genadefunctie van de Schepper
vertegenwoordigt.

Een moeillijk pad is, dat een gebed voor een levensoordeel,
alleen als die oprecht is, een engel mag uitnodigen
een genadegave te doen.

Een levensoordeel of zieleoordeel vragen aan de almacht,
resulteert meteen in het gevoel schuldig te zijn,
of zonder straf te blijven en in genade aangenomen te worden.

Een engel die een genadegave doet,
is bij het vragen van een levensoordeel altijd
adequaat en ter zake doende.

Een mens die na oordeel zich aan de almacht overgeeft,
kan het gevoel hebben dat het leven zichzelf stuurt,
oftwel dat zorgen en moeite voor anderen zichtbaar zijn,
maar dat het doen vanzelf lijkt te gaan.

De genade om de Almacht te bereiken,
in oprechtheid betekent het dat het belang om
de almacht te leren kennen en liefhebben voorop staat.

De genade van een engel, komt niet via iemand met
een naam, niet via iemand met een menselijke religieuze functie.
immers genade kan alleen komen van iemand die de genade al heeft.

Als de almacht straf toewijst bij het levensoordeel,
is het klagen erover niet legitiem, immers
men kiest zelf het oordeel te vragen.

De genade van de Almacht,
als niemand is voorgegaan, geen boek het beschrijft,
is door toewijding te vinden,
Waarbij de Almacht genade schenkt, als hij
genade toont, zijn behagen in iemand heeft.
Dit betekent dat niemand weet wanneer dat is,
dat niet voorspelbaar is, en niet uit te lokken.

De Almacht toont zijn genade aan wie hij wil,
en iemand dwingen die aan te nemen, resulteert,
in een vastgesteld antwoord.

Als de almacht niet zelf bekend is in een schrift
van heilige oorsprong, dan geldt een levensoordeel
vragen als de beginpunt van een devoot leven.

Immers zonder boodschap, en een levensoordeel
wordt gezien als een vrijkoping van iemand,
die wordt vrijgesteld van plichten of schuld.
Bij vooropstelling dat het levensoordeel
is uitgevoerd en iemand is vrijgesproken door een engel.

Deze toevoeging, omdat als op een wereld geen
religies zijn die de Almacht direct noemen,
er nog geen religie van genade is die zijn
boodschap verklaren.

Als bewijs dat de Almacht een kenbare macht is,
door levensoordeel en overgave je het
gevoel krijgt dat alles vanzelf gaat.
Aartsengel Michael

In het engelenrijk, op aarde, is engel
Michael de belangrijkste.
Als aartsengel staat hij als aartsvader aan het
hoofd van een aantal engelen.

Hij is begiftigd met de bescherming,
namens god van allen die aan hem zijn toegewezen.

Mensen die zijn naam kennen, mogen hem aanroepen
voor bescherming, leiding, redding en verlossing.

Zoals engelen onvoorwaardelijk de wil van god
uitvoeren, heeft hij geen eigenbelang bij
het werk dat hij voor God doet.

Soms vind men zelfs hem aanroepen belangrijker
dan andere engelen, of god zelf.
Immers een engel is soms vanwege zijn bekende vorm
meer in vertrouwen.

Mogen wij zo Aartsengel Michael aanroepen,
om ons te beschermen, de huizen waar we wonen
te beschermen. Immers ook in dienst van God,
mag je engelen vragen je bij te staan.

Moge hij dus ook mij bijstaan in de taak
die ik verricht, in bescherming en genade.

Moge hij dus ook dat wat ik in genade
van de Almacht en Alschepper voortbreng
in zijn genade en bescherming houden.

De beste gift: Heilbede

Ik schenk je de heilbede dat je wanneer
je wil aan een godheid mag gevenMensen die in hun leven de waarde van hun bron
vinden, en eigenlijk anderen erop willen wijzen.

Mensen die in hun leven door problemen,
hulp zoeken bij religie en godsdienst.

Mensen die een hogere betekenis in
het leven vinden.

Het beste geschenk die je iemand kan geven.
De mooiste kans om te delen met anderen.

Als gift, je iets geeft, die de ander
bij wijze van spreken mag openen wanneer die wil.

Als gift, je iets geeft, dat van waarde wordt,
als de ander het zich herinnert en benut.

Een gift als Heilbede.
Een soort zegen, Een soort compliment.

Een heilbede:
Je zegt tegen hem of haar.

Ik gun je, dat ooit in je leven, of erna
je de keuze mag benutten om je aan
god of een godheid mag overgeven.

Deze heilbede als iemand het benut,
schenkt de genade van de godheid,
die altijd iemand uittilt boven
het aardse of gewone bestaan.

De vraag waarom diegene het niet meteen
moet doen, is omdat liefde een tijd nodig
heeft om waarde te vinden in een gunst.

En als iemand het benut,
zelfs na veertig jaar of het einde van het leven.
Het de waarde heeft die de godheid eraan geeft.

Zelfs als je zelf de heilbede niet aanneemt,
maar wel de waarde ervan ziet,
mag je hem ook aan anderen schenken.
Verwerken kern afval

van no-go tot recykleren


In deze tijd met de manier van stroom opwekken,
is het verwerken vna afval heel belangrijk.

De staven worden in lood, beton en andere stoffen
opgeslagen, met een halfwaardetijd van tweeduizend jaar.

Om kernafval te bewaren is dus een langetermijn project.
en het blijft een probleem.

Ik heb eens gehoord dat een plant die lupine heet,
als je die bij een kerncentrale plant,
de straling neutraliseert.

Zo is het ook als een centrale door een break down
onwerkkzaam wordt, als je in de buurt grootschalig
lupine plant, dat de straling door het plantje
geabsorbeerd wordt, en door een proces,
de straling verdwijnt.

De wetenschappelijke bewijzen, zijkmn in handen
van de onderzoeksprojecten.

Kernafval, kernstraling dus door lupine
geabsorbeerd en geneutraliseerd.
Respect voor leven

Als God zou kijken wat zou hij zien


Als mens bestaan wij als soort en hechten wij waarde
aan het samen leven, samen werken, en samen genieten.

Als mens proberen wij voor onszelf en anderen
geluk te vergroten, als gezondheid, als betekenis in leven
en als samenleving om door voorspoed te groeien in beschaving.

De mens is een levend wezen dat kenmerken deelt met elkaar,
twee armen, twee benen, twee ogen.
Wij herkennen elk ander mens als door kenmerken,
en geloven dat hij of zij bezield is.

De mens is een levend wezen,
tussen ander leven.

In de hierarchie onder ons,
is van zoogdieren, waterdieren tot kleiner leven.

Dit artikel gaat over het recht op leven,
en respect voor leven.

Het respect voor leven heeft kenmerken,
Zoals je doodt geen dieren onnodig,
als voedsel zien wij in het dierenrijk
dat roofdieren, vlees eten, dat betekent
dat het niet verboden is.

Het respect voor leven houdt ook in
dat leven een humane behandeling hoort te hebben.

Geen boerderijen met duizenden kalveren of varkens,
maar net als in hun originele habitat,
een redelijke manier van leven.
Ook voor mensen

Het respect voor leven gaat verder,
zo houdt het ook in, dat niet
onnodig pijnprikkels worden gegeven,
en niet onnodig kwaadwillende communicatie.

Zoals in de wet vervat ligt,
veroordeling kan pas als schuld
via een rechtsoordeel is toegekend.
Dus voor de veroordeling gelden
de burgerrechten

zo is het als mensen onder onderzoek staan,
eigenlijk ethisch alleen gegrond,
als zowel marteling als verbale foltering
niet toegestaan zijn.

Immer iemand die veroordeelt is hoort
in de gevangenis. en iemand die nog in
onderzoek is heeft burgerrechten.

In films komt soms waterboarding voor,
of manipulatie met thema's
zoals via uitingen van familie, of partner,
onderzoeken die geen keuze bieden
om abstinent te blijven uit religieuze redenen.
Of het verbod om te mogen bidden of redelijk religieus te zijn

respect voor leven houdt dus in kort gezegd,
dat voor iedereen de united nations verklaring
van de rechten van de mens geldt,
zowel burgers, schuldigen aan de wet, als
onherkenbare mensen.

Met een aditionale noot.

Als zeg maar een misdadiger de samenleving schaadt.
mag in relevante en gelijke zin,
in rechtkundig onderzoek in dezelfde mate
de rechten van de persoon worden geschaad.

Als betekenis,
als je van mensen geen enkel recht
mag schenden, dus geen pijnprikkels
maar ook niet met ondervragingsmetodieken,
dan zou een onderzoek nooit resultaat hebben.

Dit gaat dan uit van wederkerigheid.
immers als je personen altijd
beleefd, juiste bejegening ondervraagt,
krijg je in veel gevallen geen
bewijzen boven tafel.

Een ethische vraag is dan,
als methodieken worden gebruikt,
en een zogenaamde onschuldige wordt
onderzocht.

iemand die onschuldig is, mag volgens recht geen schuld krijgen
immers rechtvaardigheidbeginsel.

Dit betekent ook dat de schuld van
een misdadiger pas na een berechting
openbaar gemaakt mag worden,
en dus geen instrument kan zijn
om voor een veroordeling al
schuld toe te kennen,
zowel in publieke openbaarheid
als rechtskundige vooraanname.

Met ondervraginsmethodieken
als good cop bad cop,
en het gebruik van sarren,
en gasmengsels die de tong losmaken.


Zowel recht van leven betekent
dat je niet van een mens
zijn methode om te communiceren mag afnemen.

Een mens moet altijd instaat zijn tot
communicatie, met medemensen.

Bij de meeste dus verbaal,
en via de mond.

In een onderzoek, door de overheid bevolen,
mag dus communicatie niet onmogelijk gemaakt worden.

De tweede is dat je een mens zijn vermogen
tot het volgen van religie of godsdienst niet
mag afnemen. waaronder de methode van gebed
en het volgen van maatschappelijk geaccepteerde
leefregels.

bij schending hiervan kan goddeloosheid
als kenmerk worden opgevat.
immers ook in de bijbel zegt
Christus dat iedereen religieus mag zijn.

Soms als je in een regio van de samenleving
bent waar bescherming niet volledig is,
en er gebeurt iets ergs met jou of je familie,

Mensen kunnen dan door het leed dat ze
hebben vergeving moeillijk vinden,
en soms willen dat of de rechtspraak
of bijvoorbeeld in gebed er straf komt.

Als mens voel je soms machteloos,
en zou de grootste straf soms neit
goed genoeg zijn.

In de bijbel is daarom opgenomen,
als rechtsregel, of als wet
als er geen ander rechtstelsel is.

Oog om oog, tand om tand.

Deze regel is natuurlijk niet
als beperking van Christus
die predikte vergeving.

Als beperking van de
wens om daders te bestraffen,
is om zowel recht te doen
aan het slachtoffer,
de samenleving als de dader.

Dat schade in gelijke mate
als straf mag gelden.

Zoals een voorbeeld uit amerika
dat iemand de doodstraf kan krijgen

Tegenwoordig in het rechtstelsel
wordt gekeken in welke mate
vrijheidberoving, als schuld wordt
toegelegd.
De zielen

De ziel van god, recht op oorsprong


In een nabije toekomst,
als wij dimensies kunnen beheren.

Zeg maar een film waarin de hoofdpersoon
beantwoordt aan de elementen waarin hij speelt.

Een eigen land,
met huizen geel en blauw.
Een wegennetwerk van groen asfalt.
en kleding van gele japonnen.

Een dimensie waar als een schilderij
alleen de boeken en media bestaan
die voorafbepaalt erin aanwezig zijn.

De hoofdpersoon met een baan
die voor de kijker een band schept.

De hoofdpersoon die in een religie gelooft,
van een boek dat verzonnen is voor
de spanning in de film.

Een dimensie zoals deze kunnen er vele zijn,
en zorgvuldig samengesteld als de
archeologische vondts die menig verbaast.

Zoals ieder wezen een ziel heeft,
een leven een lichaam en geest.

De ziel die van God komt hoort
altijd toegang tot God te hebben
door heilig boek, gebed en leefregels.

Dit betekent ook dat iedere dimensie
toegang hoort te hebben tot de
leringen van de authentieke godheid.

Omdat de ziel van God komt,
is het een grondrecht om erover
te leren en het leven te verrijken.

Als een soort grondrecht die overal geldt,
waarbij gebed in contact is met
de heilige naam van God,
en geen zogenaamde algoritme in een computer
of server.
Van internet naar Board-systeem

Computer transgressie


In deze tijd hebben wij internet,
een open lijn waarop data kan verplaatst worden,
en voor de data als maandelijks abonnment
of door snelheid of door hoeveelheid bepaald wordt

Internet een informatie uitwisseling die
veel verder gaat als de regionale krant of
videoland.

Internet waarmee je door een zoekmachine
die alles indexeert en gewogen resultaten doorgeeft.

Zoek je een willekeurig onderwerp,
vind je binnen drie seconden twee honderd
items waarin het beschreven staat.

Op internet, kan je naar voorkeur
films en series kijken met de kostprijs
van een magazine.

Internet, in korte tijd kan er een
schadelijke grondvirus uitbreken,
die via routers en basisnetwerkverkeer,
grote schade aan zou kunnen richten.

Een fictie, een science fictie,
is dat daarna een middel wordt ontwikkeld
die niet zoals bij internet alleen anoniem
wordt benut,
maar waarbij iedere user, of iedere subject
een uniek adres heeft, en doordat het een ander
systeem is, de mogelijke schade erdoor wordt
begrensd.


Noem het een bulletin board en internet ineen,
waarbij websites hun inhoud als een groot bestand
aanleveren, en een point to end systeem wordt gehandhaafd.

Hierdoor is zowel de website/board die inhoud toestuurt,
geidentificeerd, en is de data houdbaar ook als de verbinding
verbroken is.

Het lijkt een kinderlijk idee, maar het is in de plannen
van de meta-wetenschappers opgenomen als een stap in
de volgende tijd. De beschrijving dat het verandert
naar een ander concept is zeker maar de vorm kan
nog verschillen.
Stemmen over Religie

Een verloren stem


Religie is een onderwerp dat naast de boeken die
erover zijn geschreven een rijkdom hebben
aan ervaring die vaak niet opgetekend wordt.

Zo is de vloek van Brahman gekomen omdat
de wereld weigerde om de dienaren van brahman
te beschermen, en omdat ze geminacht werden
gaf hij zijn vloek.

Zo is in het christendom een verloren geschrift
over de verloren zielen, waar de kerk beloofde
Christus te gehoorzamen dat zulke verloren zielen
niet zouden kunnen ontstaan.

zo is er een boekje in het vaticaan over
de filistijnen, die op een meedogenloze
manier de strijd aanbinden, en door
heidenen met bepaalde rituelen
konden worden benadert.

Zoals de beschrijving als Christus
niet gekruisigd was maar ge-adoreerd
hoeveel aan goedheid hij had kunnen
bewerken.

Zo zijn er ook een aantal
van deze verloren religieuze boodschappen
die nog ergens rondzweven in het
collectieve geheugen.
Demonie en religie

Een gebed voor de Heer


Een heel moeillijk onderwerp,
immers een gevaar in religieuze zin.

Een demon, is hedendaags niet meer bekend,
maar in de toekomst zal het zoals in de
begintijd van de bijbel ook wel eens gebeuren
dat er een verschijnt.

De vraag waar ze vandaan komen, is voor
ons als normale mensen niet te beantwoorden.

soms lijkt het dat ze zowel de natuurwetten tarten
als heel veel kwaad kunnen aanrichten.

Een demon, die soms een fysieke verschijning heeft,
maar ook soms onzichtbaar, immers er huist veel leven
in de werkelijkheid.

Een demon kan op verscheidene manieren aan macht komen.
Zoals de belofte van macht, rijkdom of genieting.
En door de voortdurende bevestiging van diegene die
dat voordeel kent, zijn gevangene met banden van ijzer
aan zich bindt.

Een demon, die eenmaal voet aan de grond heeft,
kan soms steeds moeillijker te bestrijden zijn.

Zowel religie als godsdiensten beloven
dat zulke demonen door oprecht gebed
door goden kunnen worden gestopt.

Demonen, beloven geld,macht en genieting,
en gebruiken hun gevangenen op een manier
dat zij al snel ook geen geluk meer kennen.

Bij verschijning van demonen,
kunnen gebedsdiensten worden gehouden,
bij diverse religies en godsdiensten,
immers voorbede is in religie een middel.

Dit neemt niet weg dat als er een politiemacht is
die altijd mag ingrijpen.

Wat ook belangrijk is, zo ware het mogelijk,
als een gevangene nog vrije wil heeft,
om ze te vragen zich te bekeren tot
een godsdienst of religie.
immers goden kunnen iemand
het beste redden als ze zelf naar het
goede toekeren.
Alexander de Grote

een wereldleider


Veel mensen tegenwoordig, zijn gewend
dat de mate van communicatie tussen landen
zorgen voor vrede, uitwisseling van diensten en goederen.

Maar ook dat wereldleiders,v binnen de grenzen van grondrechten
soms prikkels aan elkaar geven.

Wereldleiders die met de acte van redelijkheid
de wereld in grote mate een stabiele voorspoed geven.

Derde wereldlanden, door hun soms schaarste
wel gebrek kennen, en vechten.

Vroeger in de tijd van de romeinen,
en de voortijd van de grieken.
Was Alexander de Grote een wereldleider
die grote gebieden annexxeerde.

In die tijd was india een welvarend land,
en de mythe gaat dat er geen misdaad was,
en iedereen behagen schepte in leven.

Immers de eerste vereiste is voedsel,
een huis en familie of vrienden.

Zoals in india toentertijd een welvarend
land van tijd tot tijd bestond.
Soms welvaart wordt afgemeten aan de goden
die ervoor hun genade schenken.

Een regio ernaast was Alexander de Grote
als wereldleider begonnen.

Waarbij de vraag welke goden zijn als het
ware sterker. de indische goden,
of de godheid die Alexander de Grote
in zijn gunst had.

Alexander de Grote,
die in grieks opzicht,
zoals wij de mythen kennen,
de bron van Zeus benutte.

Waarbij de griekse goden al mythisch zijn
en niet meer aanbeden worden.
Al zal een enkeling misschien wel waarde
vinden in Zeus of griekse goden en godinnen.

Immers iedere religie kent een oppergod,
en sommige stellen vorige religies buiten spel.
Al is het soms niet zonder reden.
Het instrument

Gift van Moeder Aarde


Iedereen deelt de aanwezigheid in de werkelijkheid
met een lichaam, met zowel waarnemende en
handel kwaliteiten.

Door zicht en geluid kan men
bewegen en doeltreffend handelen.

Door smaak, en geur kan men
eten, drinken, en ademen.

Door armen en benen kan men
bewegen ten einde het leven
betekenis te geven.

Ons lichaam is ons instrument.
Men zegt; Acht haar hoog.
Immers een gift behandelt men met respect.

Het lichaam is een gift van Moeder Aarde,
aan iedere ziel afzonderlijk.
Waardoor leven en ervaren mogelijk wordt.

Omdat het lichaam een gift is,
en het niet je eigendom is,
ben je verplicht het goed te behandelen.

Immers een gift dat wordt verwaarloosd
verkrijg je geen tweede keer.

Men zegt door meditatie rust men,
dit betekent rust voor de ziel.

Het lichaam rust alleen tijdens slaap
in de nacht, en heeft zijn tijd nodig.

Immers het lichaam 'snachts is
in slaap, en zonder bewustzijn.
In de morgen weer als instrument
voor een dagtaak bereidt.

Om lichaam zijn gunst te schenken,
Geef geen haat, geen angst, geen gevaar
geen schade, en gezondheid in alles.
Karma ongezien toch geldig

De doos met snoepjes


Veel mensen als ze zien dat ze in een fantasie zitten,
en dus ongestraft alles kunnen doen,
zich uitleven en elke wens voorstellen.

Dit is te vergelijken met een ziel
die buiten zijn eigen lichaam in een andere
belichaming, kiest om alles te doen
immers alleen het eigen lichaam telt als karma.

Een uitstapje betekent zelfs dan voor
hele hoge mensen, dat ze zich verborgen voelen,
en alles kunnen doen zonder straf of oordeel.

Zo is het voor ongeziene handen ook een
manier om onzichtbaar te handelen,
en te zeggen, ze weten neit dat ik het ben,
dus mag ik alles wat zelfs door goden verboden is.

De leerstelling die dit in perspectief zet is
dat karma, als wet van genade straf en oordeel
niet alleen via het lichaam wordt opgeteld,
maar ook via de ziel.

Waarbij christus zei, alleen het begeren
is al een zonde.

De ziel wordt bij karma dus geteld,
ook bij zogenaamde fantasieen of
lichaamsverwisseling.

Niets is verborgen voor het oog van God.
Dit geeft dus zelfs de hoogste machthebbers
die lichaam na lichaam opeisen,
een wet en regel die hen begrenst.

Karma als eeuwige wet, die niets ongezien
laat, en alles beoordeelt. zowel tijdens
leven als bij het eindleven oordeel.

Dit betekent dat ongeziene handen,
door de karmawet worden gezien.

Waardoor de intentie om altijd
het goede te betrachten, waar iemand
ook is. de methode is om altijd
karma te verbeteren.
Levensplicht en levenstaak

Tijd en Invulling


De levensplicht is als je het contrastrijk bekijkt,
de tijd dat je op aarde rondloopt.

Van je geboorte tot je dood.
iedere minuut wordt geteld als levensplicht,
en wat je in die tijd doet is niet van belang.

Zowel mens, dier als al het bestaande kent
een levensplicht. Als je kijkt naar
de beloning of straf in een leven,
is de levensplicht als je ook vanuit
karma of levenslessen kijkt een pure manier om
alles te bepalen.

De levenstaak is de taak die je door godsdienst
of religie toebedeelt krijgt, ook de wil of de wens
om bij te dragen aan de wereld behoort erbij.

De levenstaak is bovenop de levensplicht,
iets dat de mens zelf kiest, en zelf aangaat,
vrijwillig en onder eigen verantwoording.

Een levenstaak krijgt met uit gebed,

toegewezen door een genootschap,
of door omstandigheden.

De levensplicht kent door
de vastgestelde duur, die alleen achteraf
volledig bepaalbaar is, een manier
van straf of beloning ten opzicht van
vorige en toekomstige levens.

De levenstaak, als de taak die je volbracht hebt,
bepaalbaar bij vlak na de dood, is een beloning
waard. die in godsdienstige of religieuze
boeken staan beschreven.

De levenstaak is dus actief zoeken
naar een bijdrage aan de wereld of godheden.

De levensplicht is passief het ondergaan
van het leven tot de laatste minuut.

Of de ene meer of minder dan de ander is
is niet relevant, immers een mens
die de levensplicht volmaakt maar wel
iedere dag leed kende, is niet meer of minder
dan diegen met een levenstaak die boeken schrijft.

Een levensplicht is dus al bij geboorte door
de mens die kan waarnemen en voelen al
bepaald.

De levenstaak, kan bij het zoeken van een
mogelijkheid of het aansluiten bij een religie
tijdens het hele leven worden aangegaan.
Immers pas na de dood is precies vast te stellen
wat de bijdrage is aan de wereld,
hetzij wereldvrede, voorspoed of religieuze
doeleinden.
De Engelen

Kenmerken


In het hele goden pantheon hebben engelen de taak
als directe dienaaren of instrumenten
de zaken van hun goden en godinnen te behartigen.

In het Christendom zijn de zeven aartsengelen,
en de duizenden andere engelen verantwoordelijk
om de genade van God toe te bedelen, en de
volgelingen bij te staan

In het hindoeisme heten het Goden,
maar in hun relatie tot de hoogste godheid
zijn ze als de engelen ten opzichte van God.

De zeven aartsengelen die wij naar believen
mogen aanroepen en in gebed vragen,
zijn als de hoogste generaals van God.

Voor engelen is er natuurlijk de verdeling
tussen de aartsengel en de gewone engel.

De ene zegt dat aartsengelen geen menselijke
relatie hebben gehad en dus totaal zuiver,
anderen zeggen dat ze onvoorwaardelijk dienen.

Een derde zegt dat ze door hun bereidheid
alles voor god te doen hun hoge status hebben verkregen.

Als gebedsdoel is het natuurlijk aartsengel Gabriel
die wij voor een berichtgeving of boodschap vragen,

en de aartsengel Michael als wij door de slagen van het lot,
of door de wens om bijstand hem aanroepen.

Immers de aartsengelen die voor God werken,
ook mogen aangeroepen worden.

De zeven aartsengelen als men afvraagt waarom
en hoe ze overal bijna tegelijker tijd kunnen werken,
ze mee kijken met de alomtegenwoordigheid van God zelf.
Hierdoor zijn de vleugels dus symboliek,
en hun vaardigheid veel groter.

Zowel een hogere en lagere engelenorde worden
ook wel genaamd.

De hogere die zich onvoordelijke hebben overgegeven aan God,
en de lagere die wel in dienst zijn, maar nog niet
de gehele overgave aandurfden, of zicht door
een verplichting hebben gebonden.

Zo zijn er werelden waar ze verplicht een deel van het leven
dienen door overgave, en werelden waar ze geheel
vrij zijn in hun keuze.
Maar ook werelden waar godsdienst of religie zeldzaam is,
en de kans of zo'n overgave heel klein.
De Al-Schepper

A godhead of future's pastDe Al-Schepper,
soms denken mensen hij is de Schepper,
soms denken mensen, hij schept alleen in het
begin der tijden.

De Al-Schepper,
Wat valt buiten het Al,
de tijd, de ruimte,
voorwaarden tot geloof,
het zogenaamde kwaad.

De Al-Schepper,
Alomtegenwoordig,
zowel de werkelijkheid als
al het bestaande, evenals
al het vluchtige.

De Schepper, die als scheppingsdaad,
alles tot bestaan brengt.

De Al-Schepper,
heeft als kenmerk,
dat Hij ieder moment alles
tot ontstaan brengt,
daarmee geen schepper
aan het begin der tijd.

Dat hij alles ieder
moment tot ontstaan brengt,
waardoor al het bestaande
ieder moment van bewustzijn
weer gewaar wordt van het bestaan.

De Al-Schepper,
welk concept je ook hanteert,
Hij die rol heeft en hij
die macht toebedeelt.

De Al-Schepper die ook
alle goden en godinnen
in ieder tijdsdeel tot onstaan
brengt, ook hun werk voor
hen toebereidt

De Al-Schepper,
Alle werkelijkheden,
Alle tijdseenheden,
Alle grotere gehelen,
Alle vormen binnen en buiten
Alle naamgeving uit Hem voortkomt.

Zoals het hindoeisme Brahman kent,
Als hoogste ultimitteit,

Zo is de Al-Schepper,
het hoogst kenbare voor alle
levende wezens, en al het bestaan.
Immers Is er iets hoger dan het
ultieme dat alles tot ontstaan brengt.
De Almacht

A godhead of powers today
De Almacht,
is als een macht die boven
al het bestaande staat.

De Almacht,
door overgave bereikt men zijn
leiding en genade.

De Almacht,
een gebedsvraag over een levensoordeel,
raakt aan zijn lippen.

De Almacht,
een gebed tot Hem gericht,
wie zegt het het wordt verhoord
op die manier en wijze.

De Almacht,
zijn macht overal geldend.

De Almacht,
een gebedsovergave.

Door overgave een bron
aannemen die het juiste
vertegenwoordigt.

Door overgave,
een bron die zonder voorkennis,
toch het handelen in het
licht brengt.

De almacht,
een titel die in elke taal
een eigen variant en vertaling kent.

De Almacht,
wie durft tot Hem te bidden.
en Hem een levensoordeel te vragen.

Wie zegt over het levensoordeel,
het gebeurt op die manier,
of het heeft die uitkomst
Onze Lieve Heere

Lord most High
Het christendom,
volgens de bijbel is voor mensen
die in hun leven, naast de aanraking
met zonde, ook geen status hebben,
dat ze zich volgens religueze woorden
zonde-vrij noemen.

Omdat het christendom voor mensen is
die gezondigd hebben, of andere redenen
hebben om de genade te zoeken.

Immers ook zonde vrij kan je in verdienste
te kort komen, en Christus zoeken
voor genade.

Zoals de Lord most High in het engels
in het nederlandse
de Hoogste Heer, of onze lieve Heere is.

Natuurlijk in gebed, mensen hun
woorden voorleggen aan God, en de drie-eenheid.
woorden die alle wensen, verlangens,
klachten, redenen kan inhouden.

Maar een gebed ook een vorm van overgave
mag inhouden. die christenen die
het in gebed gebracht hebben een soort
leiding ontvangen van Christus.

Een gebed die meestal de woorden inhoudt
God ik geef me aan u Over,
of God ik geef mijn leven aan U.

In het engels
Lord i surrender to You.

Naast gebedsovergave
gebeden als het vragen en aannemen
van de genade ook mogelijk is.

Christus vragen je te verlossen,
Hem vragen de Herder te worden.
Krsna Govinda

Hindu mercyAs Hinduism is in the line of religions
being next to christianity and other devoted godheads.

In Hinduism, the surrender of life and soul,
to a godhead is always appointing the adept
to the one being allowed to, or being of mercy.

For example if one wants to surrender to the highest one,
its always the grace of one of the godheads giving
the mercy to a certain name.

Therefore, Krsna Govinda is chosen,
because in Hinduism he is regarded
for most followers the right one.

So in prayer surrendering to Krsna Govinda,
is mostly accepting His guidance,
and His mercy.

Krsna who promises all
his devotees his love.

A safe life,
a Good life,
and a life full of merit.

So for hindu's surrendering to
Krsna is giving a life of happiness.
Grace of Mercy

What follows after surrenderingEen gebed van overgave,
Wie zal zeggen dit of dat gebeurt erna.

Een gebed van overgave,
wie kent het pad der goden,
die hun navolgers volgen.

Een gebed van overgave,
Men zegt een godheid laat
zich kennen met het gedrag
dat bij zowel de godheid als de volger
bekend is.

Een gebed van overgave,
geeft kenmerken van de godheid
in het leven.

De ene God richt de volger,
op een toekomst die de beloning
van de Hemel geedt.

De andere god schenkt de volger
een leven van een held.

De ene God, richt zich op
lofzang en roeping.

De andere god, schenkt
vrienden op het levenspad.

De ene wordt geroepen in
een gemeenschap.

De andere gaat een steile weg,
tot een leven die als een
ster aan de hemel staat.

De ene Godheid,
De andere Godheid.

Ze schenken hun invloed,
die meteen begint te groeien
in het leven van de volger.

Omdat alle goden en godinnen
hun status als God en Godin dragen,

Wie zal zeggen ze strijden om volgelingen
te krijgen, of ze verwachten
die toenadering van een volger om zijn
Weg te vinden.

Zo heb ik uit christelijke bronnen,
dat zelfs in een ver land zonder
vrienden, overgave aan Christus redding bracht.

Zo heb ik vernomen uit hindu-bronnen,
dat zelfs een leven zonder nut,
toch bereidt werd tot een wijsgerig leven.

Zo heb ik vernomen over de Almacht,
dat het leven gedragen werd door
hogere invloed, en zelfs een
steile weg toch afgelegd werd.

Zo heb ik vernomen over de Alschepper,
dat symbolische tekens op
het pad gevonden werden,
die ook tekens van alle andere religies
inhielden
Geestelijke overdracht

Een ogenblik met duizend woordenEr zijn een aantal methoden voor geestelijke overdracht.

Een methode is dat je binnen vijf meter oogcontact hebt
en met een soort oogboodschap een samengesteld gevoel
kan overbrengen.

Hierdoor kan je bijvoorbeeld als je beide in gevaar bent
en bij elkaar in de kamer komt, elkaar kan
boodschappen dat je in de vorige kamer
als zijnde iets meemaakte.

Tweede methode is dat iemand door geestelijke overdracht
een gedachte naar elkaar zendt, waarbij de gedachte altijd
plaatsvindt een halve seconde nadat je blik elkaar kruist.

Deze gedachte, bij de meeste mensen wordt als zo persoonlijk gezien,
dat gedachtes aan lelijke zaken, als een inbreuk wordt gezien.

Zo kan je de gedachte overbrengen dat je een mazda auto
wil kopen, het beeld hebt van een mazdawagen,
maar erbij zegt ik wil een nieuwe auto kopen.

een derde methode die maatschappelijk voordeel biedt,
in het raden van wat iemand doet,
dat diegene met de geest lijkend op een vogel,
erboven gaat zweven en alle gedachtes boven
mensen ziet hangen, alsof een bol van een halve meter
boven mensen hangt en hun gedachtes erin toont.

Geestelijke overdracht is ook mogelijk op langere afstand,
maar zoals ze zeggen de gave of het talent
op tijd bemerken, en trainen. waarschijnlijk
in de jeugd al.

Net als de illusionist vraagt
zoek een kaart en denk eraan,

De illusionst even later de kaart laat zien
En de proefpersoon verbaast zegt
dat is de kaart.

Waarbij de illusionist de kaart
boven de persoon zag hangen,
en gewoon opzoekt in het kaartenspel

of een methode van uitnodigen
in de geest heeft om het te bemerken.

een noot hierbij is dat natuurlijk
iedereen kan denken, en op die manier
informatie verwerkt,

maar dat diegenen die ook geestelijk
contact maakt, gedachten kan zenden
en ontvangen maar een klein deel is
van de gehele wereldbevolking.

En ze een als van hoger kader
worden betiteld

Waarbij dus ook dat
ze een baan of beroep hebben
in de bovenkant van de samenleving
Deep View module

Entertainment for Riches


Ik was eens op bezoek bij iemand die mij een
nieuwe technologie liet zien.

Het leek op een fauteuil met een soort computerscherm ervoor.
Hij liet me zien hoe het werkte,

Hij ging zitten, schoof het computerscherm in
de operation-modus.

Hij zei. kijk goed.
En riep een beeld op van
engeland, een klein dorpje.
En zei; in dat dorpje is nu
een volksfeest,
zie hun kleding, hoor hun taal.

Erna was op het tvkanaal een verslag
van die dorpsfeest,
en te zien was dezelfde kleding,
en de zelfde engelse dialect.

Dit is een eenvoudig voorbeeld.
om real time mee te kijken met waar op aarde
ook kan, en mogelijk is.

Denk nu dat die meneer in die module,
Deep view geheten de gehele aarde kan bezoeken
als aan het oppervlak, en in gebouwen,
of in omgeving.

Deep View,
geeft toegang om op de gehele aarde
mee te kijken, tot in de studeerkamer
van mensen.

Het heet deep view,
en bestaat uit een module,
een ligstoel,
met een computerscherm,

waarbij de technologie
veel verder gaat als
computer of beeldscherm.

Zo'n module is vooral
bij hele rijke mensen in trek,
zij zien het als entertainment.

Deep View,
Hele rijke mensen,
zoals wij tvkijken,
kijken zij over de aarde mee.

Zouden ze in deep view met
je meekijken, zou je er niet veel
van merken.
Levensgevoel

Het algemene gevoel


Ieder mens, begint het leven
met mooie verwachtigen.

In de jeugd, een opleiding,
en in de tienerjaren een zicht
op een toekomst.
In droom, in verwachting,
als een toekomst die komt.

Als je liederen van musici
volgt, hoor je soms de zucht
naar romantiek,
de zucht naar avontuur.

Een levensgevoel is wat bij
mensen door de jaren heen groeit.

De ene ziet dromen vervliegen en
de toekomst die steeds grijzer wordt,

Een ander die de hoop op een geliefde,
doet groeien om het leven een
kleur te geven.


Een levensgevoel,
kan je in de ogen van de ziel,
lezen en gaat gepaard
met een algemene houding.
en eventueel een
omgeving waarin dat
gevoel plausibel is.

Een liedje van het eurosongfestival
Release Me van Hooverphonic,
raakte mij erdoor.

De blik in de ogen van de zangeres,
en de tekst van de melodie,
die in elkaars verlengde lagen.

Een levensgevoel.
Een gevoel die door het leven
heen groeit, misschien verandert
maar de ziel zijn kleur geeft.
Verantwoording

Een gedana daad, keert niet ledig weer


In religieuze betekenis,
zeggen ze soms, als jij je overgeeft,
dan draai ik het terug.

Immers vele mensen zijn bevreesd voor
die laatste stap van overgave.

Op Aarde is het dat niemand totaal
alleen staat.

Dat niemand verantwoordelijk is
in totale betekenis.

In een bedrijf is iedere werknemer
in zijn eigen functie verantwoordelijk
maar de laag erboven, is weer
verantwoordelijk voor de werknemer.

Bij een bedrijf betekent het dat
als iemand een fout maakt,
dit wordt gezien, herkent en
wordt gecorrigeerd.

In religieuze betekenis
is dit zowel zichtbaar als onzichtbaar.

Een kerkelijk voorganger is
voor zijn gelovigen
zichtbaar aanwezig,
maar Christus is dit in
onzichtbare betekenis.

In opzicht van een hogere orde,
is het natuurlijk dat iemand
zichzelf kan overgeven, aan
een godheid naar keuze.

Maar zoals mensen kunnen trouwen,
en beide in het gezin de verantwoording dragen.
De ene de ander kan corrigeren,

Zo is in religie,
de mens zich kan overgeven,
maar als zeg maar de mens,
een beschermengel heeft,
Die beschermengel,
de die overgave te corrigeren.

Dus een mens die zich aan God overgeeft,
waarbij de beschermengel dat ook toestaat,
iemand bevestigt is in zijn overgave.

Iemand die dus zegt,
ik heb mij over gegeven,
Door de beschermengel,
of eigenaar van Dat leven
bevestigt kan of mag worden.
Menszijn en karma

Menselijk leven en de voorwaarde karma


De verklaring over waarom we op aarde geboren worden,
waarom de ene in een goede positie wordt geboren,
en de ander het gehele leven moeite.

Vergelijk het met een wagenrace waar ze bij de voorbereiding
door snelte een eerdre of latere startplek krijgen.

Een goede startplek in in een familie met onderwijs,
meidsche zorg en luxe


En slechte plek is in een derde wereld regio
en zelfs zonder veel eten.

Om op aarde geboren te worden
door karma uit een vorig leven,
iedereen met gelijksoortig karma
op aarde wordt geplaatst.

Hoe mensne lager karma krijgen
is door in het vorige leven
de gift van Brahman of de Schepper
niet juist te benutten of misbruik
van de genade te maken.

Op aarde hebben we een lichaam die
van voedsel en slaap afhankelijk is,
en een intelligentie die maar beperkt
de mogelijkheden kan benutten.

Op andere werelden,
hebben ze bijvoorbeeld geen
slaap nodig, of kunnen ze zonder
voedsel.

Als iemand op aarde zijn doelstelling
haalt, dan leeft hij door tot hij
het lichaam mag verlaten.

Immers het lichaam is in bruikleen
aan de ziel, en eigendom van de
aarde, de planeet waarop wij
leven.

Als een ziel het doel haalt,
heeft hij zijn bedoeling gehaald.
Maar het lichaam dat toegewezen
is als instrument zijn plicht
moet voldoen.

Een ziel die het doel haalt,
door zijn verbinding met
het goddelijke of de schepper,
wel de genade door mag geven.

De genade vergelijken is dus
er zijn werelden
waar medische zorg niet nodig is,
lichamen met onsterfelikjheid
en zelfgenezing.

er zijn werelden
waar onderwijs veel hoger is,
mensen met gemak drie honderd talen leren.

Er zijn werelden,
ze geen voedsel nodig hebben
bij wijze van spreken
van de lucht of licht leven.

Er zijn werelden waar
ze geestelijke overdracht kunnen.
een intieme vorm van communicatie.

Er zijn werelden waar
ze niet afhankelijk zijn
van de willekeur van gedachten
gevoelens en een vaste wil hebben.

Er zijn werelden waar
religie meer genade biedt,
tot aan het gebedsverhoring
dat bijna onmiddelijke is.

Deze werelden alleen bereikbaar
zijn door hoger karma.
Erfzonde als levensvoorwaarde

Waarom ieder op aarde is


In christelijke oogpunt heet de erfzonde
de aartsvader en moeder die een zonde
pleegden waardoor de aarde,
de mensheid tot in verte van tijden
niet puur en zuiver meer wordt geboren.


De erfzonde die zegt dat zelfs kleuters
met hun onbevangenheid al een zonde kennen.

De erfzonde is echter dat ieder mens
die wordt geboren, vanuit een zonde
van het vorige leven of de vorige
levenstijd, een geboorte op aarde
krijgen.

Was die zondetijd er niet dan was
de ziel in de hemel of het paradijs geboren.

Kleuters, babies kunnen dus wel onbevangen zijn
en kunnen zonder zonde zijn, immers ieder leven
begint in liefde.

Door de jeugd heen dat de ziel,
door aanraking met de wereld,
toch weer in zonde kan komen.
Immers iets wat uit het verleden
zonde heeft gekend kan niet
ineens de hemel inkomen
immers zonde hoort eerst
door een boetedoenig te worden gereinigd
of gelouterd.

De menselijke ziel die tijdens het leven
weer bij de Schepper komt,
heeft hierdoor wel het recht
om bij de volgende levenstijd
in een betere leven, de hemel of het
paradijs te komen.

De erfzonde is dus de voorwaarde
dat ieder mens op aarde,
niet perfect is, wel leed kent,
en opnieuw het goede of god moet zoeken
om hoger te komen.

Bij de erfzonde,
de aarde als geheel misschien
als een level is, en iedere plaats
land, regio, taal, omgeving
een gradering is in de mate
waar ieder door zonde uit
vorige levens worden geplaatst.

Een geboorte in een land
met overvloed, educatie,
werk, comsumentenartikelen
versus een armoedig land
met woestijn en vluchtelingenkampen.

Een positie als zwerver
tegenover een geboorte in een
koninklijke familie.

De erfzonde dus
een mens in dit leven
op een precieze plaats
geboren laat worden,
en al voorwaarden geeft
voor de rest van het leven.

Dit los van de mate waarin
iemand zijn karma oplost
en een beter leven bewerkt.
The road to Excellence

Overgave en Opgave


Someone asked me,
how is the path to excellence
on our worldly planet earth

Aas i said,
for service to the goal
is the path to excellence.

For one chooses a goal,
a life purpose
and by the combined effort
for years one reaches a
high regarded status.

For the purpose reveals
itself, with all the
sacrifices to do and to let.

For choosing a purpose
is a conscious decision.
and keeping it in eye.
is the purpose leading your
life for years untill
reaching a level
of bearing fruit to the cause.

So the road to excellence is
choosing a goal, and keeping
it for years.

As the purpose or goal
reveals all stepts to make
on the path.

For the easiest road is to
study those of the past.
choosing one of interest
and trying to imitate
or follow.

As for my own decision and goal,
to study in prolonged sense
the religious sources.

To obtain a lifetask,
to appoint to a decent living,
and to reach if possible the
final abode.

For choosing religion
as the quest to search,
can cost ten to twenty years
to reach a position
of getting answer.
De schatkist van Karma

Volgende levensinhouden


Soms vragen mensen,
over na het leven
wat er dan is.

In de bijbel staat dan
dat goud en juwelen niet
meegenomen worden.

In een hindu-boek staat
dat Karma vergaard in het leven
het volgende leven vrucht draagt.

Karma dat een aantal kenmerken inhoudt.

Zo is het helpen van armoedige
ernstig zieken en verlorenen
een daad van karma

Zo is het mediteren,
en de lijdenslast dragen
een daad van karma

Maar ook het in gebed zijn
is een daad van karma

In het christendom
dat het loven en prijzen
van de Heer,
ook toepasbaar op andere
goden en godinnen en engelen
een daad van karma is.

Als men dus geld en goud niet
mee kan nemen en karma wel.

Dan is het een goede daad
om erin een deel van tijd
en moeite te besteden.

Ook een vorm van deugd
kan karma geven.

Karma dat positief is,
ten opzichte van de samenleving
en ten opzicht van de goden

Zal dus in een volgend leven
vrucht dragen, en zo mogelijk
betere levensomstandigheden
of bepaalde vormen van genade
ontsluiten.

Karma dat als schatkist
na de dood geldig blijft
en meegenomen wordt
in de toekomstige geboortes.
Doctrine over overgave

Aan de rand van het ravijn


Soms lees je wel eens op internet
over mensen die door een overgave aan religie
een beter leven kregen.

Soms hoor ik wel eens een grapje
dat overgave aan god het engelen-evangelie is.

Soms hoor ik ook wel,
dat mensen de moed al opgeven,
en eigenlijk hun omstandigheden
al niet meer kunnen beinvloeden.

Je hoort ook wel mensen
die bij een verre reis
zonder geld en indentiteit komen
te zitten en ook al geen uitweg
meer zien.

Vanuit welke plaats ook,
welke tijd ook.
een gebed waarin je je aan God overgeeft.
Andere religieuze goden zijn ook
toegestaan.

Waarna je binnen korte tijd
weer zicht krijgt op wat je
leven kan worden.

Ze noemen het engelenevangelie,
omdat ook deze mensen een
beter karakter krijgen.

In gebed zeggen:
God ik geef me aan U over.

en het woordje God kan je
vervangen door een
godheid van voorkeur.

De acte van overgave natuurlijk
voor allen geldt die kunnen lezen,
en een gebed kunnen spreken
of als zielsintentie kunnen benutten.
Open Geest

Wat niet veel wetenschappers weten,
die buiten de box proberen te denken
dat er een hele bevolkingsgroep is
die als ware open staan voor het universum

Buiten de box denken,
zonder een intellectueel oordeel
erover te hebben.

Zoals een de winkelbediende die
een traditionele pop betitelt als
Brahma, terwijl het een religieuze stroming
is die zeldzaam is, en zelfs professionals
die pop niet meteen herkennen.

Zoals de persoon die langs een kanaal loopt,
en zijn buurman zegt, hier doen ze vaak aan
magneet vissen.

Terwijl er door ongekende oorzaak,
een portomonnee met veel muntgeld
in is gevallen.

Mensen in de psychiatrie
die hun gedachtes soms
afwijkend hebben van de normaal.

Als zijnde de normaal gedachtes
in lijn met de werkelijkheid
of geplande handelingen.

En deze gedachtes, erbuiten liggen
en soms beschreven worden.
Waardoor de psychiatrische zieke
soms een kijk in de toekomst heeft,
of een aparte duiding
die zo veronderstel ik
zelfs in de samenleving een
grote bijdrage kan hebben.

Een wetenschapsgebied die
nog ontdekt mag worden.

de patient die contact maakt
met de natuur in de omgeving
en de intelligentie van moeder
Aarde, en via het zonlicht
met De zonneSchijf.


Bastiaan Site Map